15.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 315/26


Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 26 iunie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal do Trabalho de Porto – Portugalia) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA

(Cauza C-264/12) (1)

([Trimitere preliminară - Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Reglementare națională care stabilește reduceri salariale pentru anumiți lucrători din sectorul public - Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii - Necompetență vădită a Curții])

2014/C 315/39

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal do Trabalho de Porto

Părțile din procedura principală

Reclamant: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Pârâtă: Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să soluționeze cererea de decizie preliminară formulată de Tribunal do Trabalho do Porto (Portugalia) prin decizia din 22 mai 2012 (cauza C-264/12).


(1)  JO C 209, 14.7.2012.