30.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 142/1


Comunicare în temeiul articolului 34 alineatul (7) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, privind deciziile referitoare la informații tarifare obligatorii luate de autoritățile vamale ale statelor membre cu privire la clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală

(2020/C 142/01)

Autoritățile vamale revocă deciziile privind informațiile tarifare obligatorii, începând de azi, în cazul în care acestea devin incompatibile cu interpretarea nomenclaturii vamale, drept consecință a următoarelor măsuri tarifare internaționale:

decizii de clasificare, avize de clasificare sau modificări ale Notelor explicative ale Nomenclaturii Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor adoptate de Consiliul de cooperare vamală (documentul CCV nr. NC2692 – raportul celei de a 64-a sesiuni a Comitetului SA):

MODIFICĂRI ALE NOTELOR EXPLICATIVE CARE TREBUIE EFECTUATE ÎN TEMEIUL PROCEDURII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 8 DIN CONVENȚIA SA ȘI AVIZE ȘI DECIZII DE CLASIFICARE, REDACTATE DE COMITETUL SA AL OMV

(SESIUNEA A 64-a A CSA — SEPTEMBRIE 2019)

DOC. NC2692

Modificări ale notelor explicative din Nomenclatura anexată la Convenția SA

21.06

P/10

Capitolul 29 – Anexă – 48

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

Avize de clasificare aprobate de Comitetul SA

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Informații privind conținutul acestor măsuri pot fi obținute de la Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală a Comisiei Europene (Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË) sau pot fi descărcate de pe site-ul web al acestei direcții generale:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en