21.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/70


Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1616 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 243 din 20 septembrie 2022 )

La pagina 32, articolul 31 alineatul (1):

în loc de:

„(1)

Materialele și obiectele din plastic reciclat obținute prin intermediul unui proces de reciclare bazat pe o tehnologie de reciclare adecvată pentru care prezentul regulament impune autorizarea individuală a proceselor de reciclare și pentru care a fost depusă o cerere valabilă la autoritatea competentă în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 282/2008 sau pentru care se depune o cerere în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) sau cu articolul 22 alineatul (1) din prezentul regulament cel târziu pot fi introduse pe piață până când solicitantul își retrage cererea sau până când Comisia adoptă o decizie de acordare sau de refuzare a autorizării procesului de reciclare în temeiul articolului 19 alineatul (1).”,

se citește:

„(1)

Materialele și obiectele din plastic reciclat obținute prin intermediul unui proces de reciclare bazat pe o tehnologie de reciclare adecvată pentru care prezentul regulament impune autorizarea individuală a proceselor de reciclare și pentru care a fost depusă o cerere valabilă la autoritatea competentă în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 282/2008 sau pentru care se depune o cerere în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) sau cu articolul 22 alineatul (1) din prezentul regulament cel târziu la 10 iulie 2023 pot fi introduse pe piață până când solicitantul își retrage cererea sau până când Comisia adoptă o decizie de acordare sau de refuzare a autorizării procesului de reciclare în temeiul articolului 19 alineatul (1).”