23.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 253/2012 AL COMISIEI

din 22 martie 2012

de modificare pentru a 167-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 7a alineatul (1) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 12 martie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să adauge două persoane fizice și o entitate la lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 14 martie 2012, acest comitet a hotărât să adauge încă patru persoane fizice pe listă și să modifice o mențiune de pe listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2012.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarea mențiune:

„Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) [alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem’mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama’ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99]. Adresa: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonezia. Telefon: 0271-2167285, E-mail: info@ansharuttauhid.com. Alte informații: (a) fondată și condusă de Abu Bakar Ba'asyir; (b) înființată la 27 iulie 2008 în Solo, Indonezia; (c) asociată cu Jemaah Islamiyah (JI); (d) Site internet: http:/ansharuttauhid.com/. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.”

(2)

La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarele mențiuni:

(a)

„Mochammad Achwan [alias (a) Muhammad Achwan, (b) Muhammad Akhwan, (c) Mochtar Achwan, (d) Mochtar Akhwan, (e) Mochtar Akwan]. Adresa: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonezia. Data nașterii: (a) 4.5.1948 (b) 4.5.1946. Locul nașterii: Tulungagung, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: 3573010405480001 (carte de identitate indoneziană sub numele Mochammad Achwan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.”

(b)

„Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir [alias (a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, (b) Rashid Rida Ba’aysir, (c) Rashid Rida Bashir]. Adresa: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonezia. Data nașterii: 31.1.1974. Locul nașterii: Sukoharjo, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: 1127083101740003 (carte de identitate indoneziană sub numele Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.”

(c)

„Mustafa Hajji Muhammad Khan [alias (a) Hassan Ghul, (b) Hassan Gul, (c) Hasan Gul, (d) Khalid Mahmud, (e) Ahmad Shahji, (f) Mustafa Muhammad, (g) Abu Gharib al-Madani, (h) Abu-Shaima, (i) Abu- Shayma]. Data nașterii: (a) între august 1977 și septembrie 1977, (b) 1976. Locul nașterii: (a) Al-Madinah, Arabia Saudită, (b) Sangrar, provincia Sindh, Pakistan. Cetățenia: (a) pakistaneză, (b) saudită. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.”

(d)

„Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [alias (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Data nașterii: 1940. Locul nașterii: Gujranwala, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.”

(e)

„Zafar Iqbal [alias (a) Zaffer Iqbal, (b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, (c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, (d) Malik Zafar Iqbal, (e) Zafar Iqbal Chaudhry, (f) Muhammad Zafar Iqbal]. Data nașterii: 4.10.1953. Locul nașterii: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Număr de pașaport: DG5149481 (pașaport eliberat la 22.8.2006, expirat la 21.8.2011, numărul carnetului de pașaport: A2815665). Număr național de identificare: (a) 35202-4135948-7; b) 29553654234. Alte informații: alt titlu - profesor. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.”

(f)

„Abdur Rehman [alias (a) Abdul Rehman, (b) Abd Ur-Rehman, (c) Abdur Rahman, (d) Abdul Rehman Sindhi, (e) Abdul Rehman al-Sindhi, (f) Abdur Rahman al-Sindhi, (g) Abdur Rehman Sindhi, (h) Abdurahman Sindhi, (i) Abdullah Sindhi, (j) Abdur Rehman Muhammad Yamin]. Adresa: Karachi, Pakistan. Data nașterii: 3.10.1965. Locul nașterii: Mirpur Khas, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Număr de pașaport: CV9157521 (pașaport pakistanez emis la 8.9.2008, expiră la 7.9.2013). Număr național de identificare: 44103-5251752-5. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.”

(3)

Mențiunea „Lashkar e-Tayyiba [alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle- Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud- Da'awa, (z) Jamaati-ud-Dawa]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.5.2005.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Lashkar e-Tayyiba [alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle- Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud- Da'awa, (z) Jamaati-ud-Dawa, (aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.5.2005.”