7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/71


Articolul 63

(ex-articolul 56 TCE)

(1)   În temeiul dispozițiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricții privind circulația capitalurilor între statele membre, precum și între statele membre și țările terțe.

(2)   În temeiul dispozițiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricții privind plățile între statele membre, precum și între statele membre și țările terțe.