02014R1329 — RO — 16.12.2014 — 000.008


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1329/2014 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2014

de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor

(JO L 359 16.12.2014, p. 30)


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 009, 14.1.2016, p.  14 (1329/2014)

►C2

Rectificare, JO L 079, 22.3.2018, p.  70 (nr. 1329/2014)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1329/2014 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2014

de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitorArticolul 1

(1)  Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind hotărârea în materie de succesiuni, menționat la articolul 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. I, prevăzut în anexa 1.

(2)  Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind actul autentic în materie de succesiuni, menționat la articolul 59 alineatul (1) și la articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. II, prevăzut în anexa 2.

(3)  Formularul care trebuie utilizat pentru atestatul privind tranzacția judiciară în materie de succesiuni, menționat la articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. III, prevăzut în anexa 3.

(4)  Formularul care trebuie utilizat pentru solicitarea certificatului european de moștenitor, menționat la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. IV, prevăzut în anexa 4.

(5)  Formularul care trebuie utilizat pentru certificatul european de moștenitor, menționat la articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, este formularul nr. V, prevăzut în anexa 5.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 august 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.
ANEXA 1

image

image

image

image

image

image

image
ANEXA 2

image

image

image

image

image

image
ANEXA 3

image

image

image

image

image
ANEXA 4

image

image

image

►(1) C1  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
ANEXA 5

▼C2

image

image

image

image

image

image

image

▼B

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image