EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0355

Regulamentul (UE) 2020/355 al Comisiei din 26 februarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în emulsii lichide de uleiuri vegetale (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/1173

OJ L 67, 5.3.2020, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/355/oj

5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/28


REGULAMENTUL (UE) 2020/355 AL COMISIEI

din 26 februarie 2020

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în emulsii lichide de uleiuri vegetale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 stabilește lista Uniunii de aditivi alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestor aditivi.

(2)

Lista respectivă poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(3)

În conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, poliricinoleatul de poliglicerină (E 476) este un aditiv alimentar deja autorizat în categoria de produse alimentare 02.2.2 „Alte emulsii de grăsimi și uleiuri, inclusiv tartinabile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și emulsii lichide” (la un nivel maxim de 4 000 mg/kg), dar numai pentru grăsimile tartinabile definite la articolul 115 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3) și în anexa XV la acesta, cu un conținut de grăsime de 41 % sau mai mic, și pentru produsele tartinabile similare cu un conținut de grăsime mai mic de 10 %. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 a fost ulterior abrogat de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(4)

La 27 mai 2017, a fost depusă o cerere de autorizare a utilizării poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) ca emulsifiant în emulsiile lichide de uleiuri vegetale destinate vânzării către consumatorul final, cu un conținut de grăsime de 70 % sau mai puțin. Ulterior, Comisia a pus cererea la dispoziția statelor membre, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(5)

Poliricinoleatul de poliglicerină (E 476) este un emulsifiant de tip apă în ulei, capabil să formeze emulsii foarte stabile de uleiuri, cu un conținut ridicat de apă. În studiile realizate de solicitant, în care se compară eficacitatea a diferiți emulsifianți pentru producerea emulsiilor lichide de uleiuri vegetale cu conținut redus de grăsime, poliricinoleatul de poliglicerină (E 476) a avut cele mai bune rezultate atât în ceea ce privește proprietățile fizice, cât și cele organoleptice ale produsului obținut. Emulsia poate fi utilizată în același mod ca și uleiurile vegetale pentru prepararea de mâncăruri calde și reci. Totuși, emulsia are un conținut mai mic de grăsime (70 % sau mai puțin) și, prin urmare, un conținut caloric mai mic decât uleiul vegetal utilizat pentru producerea ei. Nivelul de poliricinoleat de poliglicerină (E 476) necesar pentru a realiza funcția tehnologică dorită a fost de 4 000 mg/kg.

(6)

La 24 martie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un aviz științific privind reevaluarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) (5) și a stabilit o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 25 mg de poliricinoleat de poliglicerină/kg greutate corporală/zi. Având în vedere că estimările privind expunerea nu au depășit DZA, autoritatea a concluzionat că utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) ca aditiv alimentar nu ar reprezenta un pericol în materie de siguranță dacă utilizările substanței și nivelurile de utilizare sunt cele permise sau raportate.

(7)

În cerere, solicitantul a estimat expunerea utilizând modelul Food Additives Intake Model (6) elaborat de autoritate. Estimările furnizate indică faptul că utilizarea suplimentară a poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) la nivelul maxim de 4 000 mg/kg în emulsii lichide de uleiuri vegetale cu un conținut de grăsime de 70 % sau mai puțin nu reprezintă un pericol în materie de siguranță, deoarece nu ar conduce la o expunere totală la această substanță care să depășească DZA stabilită.

(8)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, Comisia trebuie să solicite avizul autorității pentru a actualiza lista de aditivi alimentari a Uniunii prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, cu excepția cazului în care actualizarea în cauză nu este susceptibilă a avea un efect asupra sănătății umane.

(9)

Întrucât utilizarea extinsă a poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) în categoria de produse alimentare 02.2.2 nu reprezintă un pericol în materie de siguranță, este necesară o actualizare a listei Uniunii, care nu este susceptibilă de a avea un efect asupra sănătății umane și, prin urmare, nu este necesar să se solicite avizul autorității.

(10)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze utilizarea poliricinoleatului de poliglicerină (E 476) ca emulsifiant în emulsiile lichide de uleiuri vegetale destinate vânzării către consumatorul final, cu un conținut de grăsime de 70 % sau mai puțin, în categoria de produse alimentare 02.2.2 „Alte emulsii de grăsimi și uleiuri, inclusiv tartinabile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și emulsii lichide”.

(11)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 trebuie modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(5)  EFSA Journal 2017;15(3):4743.

(6)  https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools


ANEXĂ

În partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, în categoria de produse alimentare 02.2.2 „Alte emulsii de grăsimi și uleiuri, inclusiv tartinabile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și emulsii lichide”, rubrica referitoare la poliricinoleatul de poliglicerină (E 476) se înlocuiește cu următorul text:

 

„E 476

Poliricinoleat de poliglicerină

4 000

 

numai grăsimile tartinabile, astfel cum sunt definite la articolul 75 alineatul (1) litera (h), la articolul 78 alineatul (1) litera (f), în partea VII și în apendicele II din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 (*1), cu un conținut de grăsime de 41 % sau mai mic, precum și produsele tartinabile similare cu un conținut de grăsime mai mic de 10 %; emulsii lichide de uleiuri vegetale destinate vânzării către consumatorul final, cu un conținut de grăsime de 70 % sau mai micTop