Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1787

Regulamentul De Punere În Aplicare (UE) 2019/1787 al Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/7632

OJ L 272, 25.10.2019, p. 140–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1787/oj

25.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/140


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1787 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede posibilitatea adoptării de măsuri de urgență adecvate la nivelul Uniunii pentru alimentele și hrana pentru animale importate dintr-o țară terță, în scopul de a proteja sănătatea publică, sănătatea animală sau mediul, în cazul în care riscul nu poate fi limitat în mod satisfăcător prin măsurile luate individual de către statele membre.

(2)

În urma accidentului de la centrala nucleară de la Fukushima produs la 11 martie 2011, Comisia a fost informată că nivelurile de radionuclizi din anumite produse alimentare originare din Japonia depășesc nivelurile de acțiune pentru alimente aplicabile în Japonia. O astfel de contaminare poate constitui o amenințare la adresa sănătății publice și animale din interiorul Uniunii și, în consecință, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei (2). Regulamentul respectiv a fost înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 al Comisiei (3), care a fost ulterior înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 al Comisiei (4). Acesta din urmă a fost înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 al Comisiei (5), care a fost ulterior înlocuit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 al Comisiei (6), înlocuit, la rândul său, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei (7).

(3)

Întrucât Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2058 al Comisiei (8), prevede ca măsurile stipulate în acesta să fie revizuite până la 30 iunie 2019 și pentru a lua în considerare evoluția suplimentară a situației și datele pentru 2017 și 2018 privind prezența radioactivității în hrana pentru animale și alimente, este oportun să se modifice Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6.

(4)

Măsurile existente au fost examinate luând în considerare date privind peste 100 000 de incidente referitoare la prezența radioactivității în hrana pentru animale și în alimente, altele decât carnea de vită, și date privind peste 534 000 de incidente referitoare la prezența radioactivității în carnea de vită furnizate de autoritățile japoneze în ceea ce privește a șaptea și a opta perioadă de vegetație (din ianuarie 2017 până în decembrie 2018) după accident.

(5)

Datele prezentate de autoritățile japoneze pentru 2017 și 2018 furnizează dovezi potrivit cărora nicio depășire a nivelurilor maxime de radioactivitate nu a fost observată în hrana pentru animale și în alimentele originare din Chiba, Tochigi și Iwate în cea de a opta perioadă de vegetație după accident și nu mai este necesar să se solicite prelevarea de probe și analiza hranei pentru animale și a alimentelor originare din prefecturile Chiba, Tochigi și Iwate în ceea ce privește prezența radioactivității înainte de exportul către Uniune.

(6)

În cazul hranei pentru animale și al alimentelor originare din prefectura Fukushima, ținând cont de datele privind prezența radioactivității furnizate de autoritățile japoneze pentru anii 2017 și 2018, este oportun să se renunțe la cerința privind prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul către Uniune, pentru soia, brusture japonez, ferigă, ferigă regală japoneză, spata dracului și produsele derivate din acestea. În ceea ce privește alte tipuri de hrană pentru animale și alimente originare din prefectura respectivă, este oportun să se mențină cerința privind prelevarea de probe și analiza înainte de exportul către Uniune.

(7)

În ceea ce privește prefecturile Miyagi, Ibaraki și Gunma, acestora li se solicită în prezent prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul către Uniune, pentru ciuperci, produse pescărești și anumite plante spontane comestibile, precum și pentru produse derivate din acestea. Datele privind prezența radioactivității pentru cea de-a opta perioadă de vegetație prezintă dovada faptului că nu mai este necesar să se solicite prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul către Uniune, pentru pește, produse pescărești, anumite plante spontane comestibile și produse derivate din acestea provenind din prefecturile Miyagi, Ibaraki și Gunma, precum și pentru ciuperci provenind din prefectura Ibaraki. În ceea ce privește plantele spontane comestibile și produsele derivate din acestea, prelevarea de probe și analiza nu ar mai trebui să fie necesare pentru lăstari de bambus provenind din prefecturile Ibaraki și Gunma, dar ar trebui menținute în cazul prefecturii Miyagi, iar prelevarea de probe și analiza nu ar mai trebui să fie necesare pentru spata dracului și feriga regală japoneză provenind din prefectura Miyagi. Pe de altă parte, au fost constatate neconformități în ceea ce privește Aralia spp provenind din prefectura Gunma în timpul celei de a opta perioade de vegetație și, prin urmare, este necesar să se solicite prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul către Uniune, pentru Aralia spp și produsele derivate din acestea provenind din prefectura Gunma.

(8)

În ceea ce privește prefecturile Nagano și Niigata, acestora li se solicită în prezent prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul către Uniune, pentru ciuperci și anumite plante spontane comestibile, precum și pentru produse prelucrate și derivate din acestea. Datele privind prezența radioactivității pentru cea de-a opta perioadă de vegetație prezintă dovada faptului că nu mai este necesar să se solicite prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul către Uniune, pentru ciuperci provenind din cele două prefecturi, precum și pentru plantele spontane comestibile spata dracului, feriga regală japoneză și Aralia spp și produsele derivate din acestea provenind din prefectura Nagano.

(9)

Datele privind prezența radioactivității pentru cea de-a șaptea și cea de-a opta perioadă de vegetație prezintă dovada faptului că este oportun să se mențină cerința privind prelevarea de probe și analiza, înainte de exportul către Uniune, pentru ciuperci și koshiabura și produse derivate din acestea originare din prefecturile Shizuoka, Yamanashi și Yamagata.

(10)

Ținând cont de datele privind prezența radioactivității pentru cea de-a șaptea și cea de-a opta perioadă de vegetație, este oportun să se structureze dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 în așa fel încât să se grupeze prefecturile în cazul cărora aceeași hrană pentru animale și aceleași alimente trebuie să fie supuse prelevării de probe și analizei înainte de exportul către Uniune.

(11)

Controalele efectuate la import arată că condițiile speciale prevăzute de dreptul Uniunii sunt puse în aplicare în mod corect de către autoritățile japoneze și că nu a fost constatat niciun caz de neconformitate la controalele la import de mai mult de șapte ani. Prin urmare, este oportun să se mențină frecvența redusă a controalelor la import.

(12)

Este oportun să se prevadă o revizuire a dispozițiilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 atunci când vor fi disponibile rezultatele prelevării de probe și ale analizei privind prezența radioactivității în hrana pentru animale și în alimentele aferente celei de-a noua și celei de-a zecea perioade de vegetație (2019 și 2020) după accident, și anume până la 30 iunie 2021.

(13)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

Peștii și produsele pescărești menționate în anexa II, capturate sau culese în apele costiere ale prefecturii Fukushima sunt însoțite de o declarație menționată la alineatul (1) și de un raport de analiză care conține rezultatele prelevării probelor și ale analizelor efectuate, indiferent de locul în care aceste produse sunt debarcate.”

2.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Revizuire

Prezentul regulament se revizuiește înainte de 30 iunie 2021.”

3.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

4.

Anexa III se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Dispoziție tranzitorie

Transporturile de hrană pentru animale și alimente care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 și care au părăsit Japonia înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pot fi importate în Uniune în condițiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 297/2011 al Comisiei din 25 martie 2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (JO L 80, 26.3.2011, p. 5).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 297/2011 (JO L 252, 28.9.2011, p. 10).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 al Comisiei din 29 martie 2012 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011 (JO L 92, 30.3.2012, p. 16).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 (JO L 299, 27.10.2012, p. 31).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 al Comisiei din 28 martie 2014 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima (JO L 95, 29.3.2014, p. 1).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014 (JO L 3, 6.1.2016, p. 5).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2058 al Comisiei din 10 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (JO L 294, 11.11.2017, p. 29).


ANEXA I

Anexa II la Regulamentul (UE) 2016/6 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Alimente și hrană pentru animale pentru care sunt necesare prelevarea de probe și analiza privind prezența de cesiu-134 și cesiu-137 înainte de a fi exportate către Uniune

(a)   produse originare din prefectura Fukushima:

ciuperci și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 și ex 2005 99 80;

pește și produse pescărești, care se încadrează la codurile NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, cu excepția următoarelor:

Seriola quinqueradiata și Seriola lalandi, încadrate la codurile NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 și ex 1604 20 90;

Seriola dumerili, încadrată la codurile NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 și ex 1604 20 90;

Pagrus major, încadrat la codurile NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 și ex 1604 20 90;

Pseudocaranx dentex, încadrat la codurile NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 și ex 1604 20 90;

ton roșu de Pacific (Thunnus orientalis) încadrat la codurile NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 și ex 1604 20 70;

macrou de Pacific (Scomber japonicus) încadrat la codurile NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 și ex 1604 20 50;

Aralia spp. și produse derivate din aceasta, încadrate la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

muguri de bambus (Phyllostacys pubescens) și produse derivate din aceștia, care se încadrează la codurile NC ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 și 2005 91 00;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

kaki japonez (Diospyros sp.) și produse derivate din acesta, care se încadrează la codurile NC 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 și ex 0813 50;

(b)   produse originare din prefectura Miyagi:

ciuperci și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 și ex 2005 99 80;

Aralia spp. și produse derivate din aceasta, încadrate la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

muguri de bambus (Phyllostacys pubescens) și produse derivate din aceștia, care se încadrează la codurile NC ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 și 2005 91 00;

ferigi (Pteridium aquilinum) și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

(c)   produse originare din prefectura Gunma:

ciuperci și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 și ex 2005 99 80;

Aralia spp. și produse derivate din aceasta, încadrate la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

(d)   produse originare din prefecturile Yamanashi, Yamagata sau Shizuoka:

ciuperci și produse derivate din acestea, care se încadrează la codurile NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 și ex 2005 99 80;

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

(e)   produse originare din prefecturile Ibaraki, Nagano sau Niigata:

koshiabura (muguri de Eleuterococcus sciadophylloides) și produse derivate din aceasta, care se încadrează la codurile NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 și ex 0712 90;

(f)   produse alimentare compuse care au în compoziție, în proporție mai mare de 50 %, produsele menționate la literele (a)-(e) din prezenta anexă.


ANEXA II

Anexa III la Regulamentul (UE) 2016/6 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Declarație de import în Uniune al

(Produsul și țara de origine)

Codul de identificare al lotuluiNumărul declarației

În conformitate cu dispozițiile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima,

[reprezentantul autorizat precizat la articolul 6 alineatul (2) sau alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6]

DECLARĂ că …[produsele menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6]

din prezentul transport compus din: ………(descrierea transportului, denumirea produsului, numărul și tipul coletelor, greutatea brută sau netă) încărcat la …(locul de încărcare) la …(data încărcării) de către …(identificarea transportatorului) cu destinația …(locul și țara de destinație) provenind de la unitatea … (denumirea și adresa unității) este în conformitate cu legislația în vigoare în Japonia în ceea ce privește limitele maxime stabilite pentru suma de cesiu-134 și cesiu-137.

DECLARĂ că transportul constă în:

produsele menționate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1787, care au fost culese și/sau prelucrate înainte de 11 martie 2011;

produsele menționate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1787, care nu sunt originare și nu sunt expediate din una dintre prefecturile enumerate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1787, pentru care se solicită prelevarea de probe și analiza;

produsele menționate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1787, care sunt expediate, dar nu sunt originare din una dintre prefecturile enumerate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1787, pentru care se solicită prelevarea de probe și analiza și care nu au fost expuse radioactivității în cursul tranzitării;

produsele menționate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1787, care sunt originare din una dintre prefecturile enumerate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1787, pentru care se solicită prelevarea de probe și analiza și care au fost supuse unei prelevări de probe la …(data) și analizelor de laborator la …(data), în …(numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelurilor de radionuclizi, cesiu-134 și cesiu-137. Raportul de analiză este anexat;

produsele menționate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1787, de origine necunoscută, sau un produs derivat din acestea, sau hrana pentru animale sau alimentele combinate care au în compoziție aceste produse în proporție de peste 50 % ca ingredient(e) de origine necunoscută, care au fost supuse unei prelevări de probe la …(data) și analizelor de laborator la …(data) în …(numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelurilor de radionuclizi cesiu-134 și cesiu-137. Raportul de analiză este anexat.

Întocmit la …la…

Ștampila și semnătura reprezentantului autorizat precizat la articolul 6 alineatul (2) sau alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6


Top