Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1687

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1687 al Comisiei din 8 octombrie 2019 de modificare a anexei 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de plăci din ceramică originare din Republica Populară Chineză

C/2019/7136

OJ L 258, 9.10.2019, p. 17–20 (ES, CS, HR, LT)
OJ L 258, 9.10.2019, p. 18–20 (BG, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1687/oj

9.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1687 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2019

de modificare a anexei 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de plăci din ceramică originare din Republica Populară Chineză

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179 al Comisiei din 22 noiembrie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de plăci din ceramică originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în special articolul 2,

întrucât:

A.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

La 12 septembrie 2011, Consiliul a instituit, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 (3) („ancheta inițială”), o taxă antidumping definitivă la importurile de plăci din ceramică („produsul în cauză”) originare din Republica Populară Chineză („RPC”). Având în vedere numărul mare de producători-exportatori din China care au cooperat în cursul anchetei inițiale, s-a constituit un eșantion de producători-exportatori chinezi și s-au impus taxe individuale ad valorem cuprinse între 13,9 % (4) și 36,5 % societăților incluse în eșantion, în timp ce altor societăți care au cooperat, dar care nu au fost incluse în eșantion, li s-a atribuit un nivel al taxei de 30,6 %. Taxa reziduală impusă producătorilor-exportatori chinezi care nu au cooperat se ridica la 69,7 %

(2)

La 22 noiembrie 2017, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, Comisia a decis, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179, să mențină taxele antidumping în vigoare.

(3)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179, Comisia poate modifica anexa I la regulamentul respectiv, acordând unui nou producător-exportator nivelul taxei aplicabile societăților cooperante neincluse în eșantion sau cărora nu li s-a acordat tratament individual, și anume nivelul taxei medii ponderate de 30,6 %, oricărui nou producător-exportator din RPC care îi furnizează suficiente elemente de probă.

B.   CEREREA DE ACORDARE A TRATAMENTULUI DE NOU PRODUCĂTOR-EXPORTATOR

(4)

În octombrie 2018, societatea Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd („solicitantul”) s-a manifestat, după publicarea Regulamentului (UE) 2017/2179, și a înaintat o cerere de acordare a tratamentului de nou producător-exportator și, prin urmare, a nivelului taxei aplicabile societăților cooperante din RPC neincluse în eșantion sau cărora nu le-a fost acordat tratament individual, respectiv de 30,6 %. Solicitantul a susținut că îndeplinește toate cele trei criterii prevăzute la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179.

(5)

Pentru a stabili dacă solicitantul îndeplinea aceste criterii, Comisia i-a cerut acestuia să completeze un chestionar. Ca urmare a analizării răspunsurilor la chestionar, Comisia a considerat că solicitantul a furnizat suficiente informații și nu a solicitat elemente de probă suplimentare.

(6)

Comisia a notificat industria Uniunii cu privire la cererea de acordare a tratamentului de nou producător-exportator și i-a oferit posibilitatea de a prezenta observații. Comisia nu a primit nicio observație.

C.   ANALIZAREA CERERII

(7)

În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 2 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179, primul criteriu, Comisia a examinat în detaliu registrul de vânzări al solicitantului din cursul perioadei de anchetă. Registrul reflecta doar vânzări interne.

(8)

După verificarea suplimentară a altor date privind vânzările, precum și a statisticilor și a documentației vamale ale UE, nu s-a găsit niciun element de probă care să sugereze că solicitantul a exportat produsul în cauză către Uniune înaintea sau în cursul perioadei de anchetă. Prin urmare, ținând cont de informațiile disponibile, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește primul criteriu.

(9)

În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 2 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179, al doilea criteriu, Comisia a remarcat că structura corporativă a solicitantului cuprinde zece societăți afiliate. Două dintre aceste societăți afiliate au fost implicate în fabricarea produsului în cauză în cursul perioadei de anchetă, dar au fost active numai pe piața internă. Pe baza elementelor de probă furnizate, nu au fost identificate niciun fel de alte legături comerciale sau operaționale cu exportatori sau producători din RPC care fac obiectul măsurilor antidumping în vigoare. Cinci dintre aceste societăți afiliate au fost înființate după perioada de anchetă, iar celelalte trei nu au fost implicate în nicio activitate comercială privind produsul în cauză. Prin urmare, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește al doilea criteriu.

(10)

În ceea ce privește condiția stabilită la articolul 2 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179, al treilea criteriu, pe baza documentelor justificative furnizate, Comisia a stabilit că solicitantul nu a exportat produsul în cauză către Uniune după încheierea perioadei de anchetă. În lipsa exporturilor, solicitantul a furnizat elemente de probă privind existența unor acorduri contractuale irevocabile referitoare la vânzări de cantități semnificative ale produsului în cauză către Uniune. Prin urmare, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește al treilea criteriu.

(11)

Industria Uniunii nu a furnizat nicio dovadă/informație din care să reiasă că solicitantul nu a îndeplinit vreunul dintre cele trei criterii.

D.   CONCLUZIE

(12)

Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește cele trei criterii necesare pentru a i se acorda tratamentul de nou producător-exportator. Prin urmare, numele solicitantului ar trebui adăugat în lista producătorilor cooperanți neincluși în eșantion sau cărora nu li s-a acordat tratament individual din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179.

E.   COMUNICAREA CONSTATĂRILOR

(13)

Solicitantul și industria Uniunii au fost informați cu privire la elementele și considerentele esențiale pe baza cărora s-a considerat oportun să i se acorde societății Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd nivelul taxei antidumping aplicabil producătorilor-exportatori chinezi cooperanți neincluși în eșantion.

(14)

Părților li s-a acordat posibilitatea de a prezenta observații, care au fost luate în considerare în mod corespunzător, în cazurile în care acest lucru a fost justificat.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Următoarea societate este adăugată în lista producătorilor chinezi cooperanți neincluși în eșantion sau cărora nu li s-a acordat tratament individual din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2179:

Denumirea

Codul adițional TARIC

Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd

C505

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 307, 23.11.2017, p. 25.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 al Consiliului din 12 septembrie 2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de plăci de ceramică originare din Republica Populară Chineză (JO L 238, 15.9.2011, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 a fost modificat ulterior prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/409 al Comisiei din 11 martie 2015.


Top