Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1683

Regulamentul De Punere În Aplicare (UE) 2019/1683 Al Comisiei din 2 octombrie 2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Crème d’Isigny (DOP)]

C/2019/7185

OJ L 258, 9.10.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1683/oj

9.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1683 AL COMISIEI

din 2 octombrie 2019

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Crème d’Isigny” (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Franței de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Crème d’Isigny”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2). Această modificare include o schimbare a denumirii „Crème d’Isigny” în „Crème d’Isigny”/„Crème fraîche d’Isigny”.

(2)

Printr-o scrisoare din data de 16 octombrie 2017, autoritățile franceze au comunicat Comisiei că, în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, s-a acordat o perioadă tranzitorie, până la 31 decembrie 2022, pentru 10 operatori care sunt stabiliți pe teritoriul Franței și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul menționat, în conformitate cu Decretul din 12 septembrie 2017 privind modificarea caietelor de sarcini ale denumirilor de origine protejate „Beurre d’Isigny” și „Crème d’Isigny”, publicat la 20 septembrie 2017 în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze. Printr-o scrisoare din data de 26 septembrie 2018, autoritățile franceze au comunicat textul unui nou decret, din 30 august 2018, de modificare a Decretului din 12 septembrie 2017, care includea numele operatorilor respectivi. În cursul procedurii naționale de opoziție, acești operatori, care au comercializat în mod legal produsul „Crème d’Isigny” în mod continuu timp de cel puțin cinci ani înainte de depunerea cererii, au prezentat declarații de opoziție. Șase operatori și-au exprimat opoziția cu privire la următoarea dispoziție: „Vacile în lactație dispun fiecare de cel puțin 35 de ari de pajiște (naturală, temporară sau anuală), din care cel puțin 20 de ari de pășune sau cel puțin 10 ari de pășune completați cu hrănirea cu furaje pe bază de iarbă”. Operatorii în cauză sunt: GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) și GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Doi operatori și-au exprimat opoziția cu privire la următoarea dispoziție: „Iarba în formă proaspătă sau conservată constituie cel puțin 40 % din rația furajeră exprimată în substanță uscată, în medie în cursul celor minim 7 luni de pășunat”. Operatorii în cauză sunt: EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) și GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Doi operatori și-au exprimat opoziția cu privire la următoarea dispoziție: „În cadrul rației furajere zilnice, proporția sa (iarbă proaspătă sau conservată) nu trebuie să fie mai mică de 20 %, exprimată în substanță uscată, până la sfârșitul anului (cu excepția pășunatului)”. Operatorii în cauză sunt: GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) și GAEC du Village Culot.

(3)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(4)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Crème d’Isigny” (DOP).

Articolul 2

Protecția acordată în temeiul articolului 1 face obiectul perioadei de tranziție acordate de Franța, în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, operatorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul respectiv, în conformitate cu Decretele din 12 septembrie 2017 și din 30 august 2018 privind modificarea caietelor de sarcini ale denumirilor de origine protejate „Beurre d’Isigny” și „Crème d’Isigny”, publicate la 20 septembrie 2017 și, respectiv, la 6 septembrie 2018 în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 octombrie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei din 12 iunie 1996 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului. (JO L 148, 21.6.1996, p. 1.).

(3)  JO C 176, 22.5.2019, p. 7.


Top