Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1681

Regulamentul delegat (UE) 2019/1681 al Comisiei din 1 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism, în ceea ce privește termenele de transmitere și adaptarea anexelor I și II (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/5572

OJ L 258, 9.10.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1681/oj

9.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1681 AL COMISIEI

din 1 august 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism, în ceea ce privește termenele de transmitere și adaptarea anexelor I și II

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului (1), în special articolul 3 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 692/2011 stabilește termenele de transmitere a statisticilor europene referitoare la turism.

(2)

Actualitatea este un element esențial al calității statisticilor oficiale, iar evoluțiile tehnice permit autorităților de statistică să producă date în termene mai reduse. Prin urmare, termenele de transmitere a datelor lunare privind ocuparea unităților de cazare turistică ar trebui reduse, ținând seama de practicile în materie de colectare a datelor existente în statele membre.

(3)

Combaterea caracterului sezonier rămâne o acțiune esențială pentru autoritățile publice și operatorii economici din domeniul turismului la nivel național, regional și la nivelul destinațiilor. Prin urmare, datele lunare privind înnoptările în unități de cazare turistică ar trebui transmise la nivel regional.

(4)

Turismul este unul dintre domeniile economice care contribuie la crearea de oportunități, precum și la abordarea provocărilor pentru orașele europene, iar măsurarea relevanței turismului pentru dezvoltarea orașelor individuale contribuie la evaluarea comparativă, la analizarea și la elaborarea unor strategii de dezvoltare relevante. Prin urmare, ar trebui transmise date privind înnoptările efectuate în unitățile de cazare turistică din marile orașe sau din cele cu turism intensiv.

(5)

Turismul contribuie în mod semnificativ la economia albastră cu un potențial ridicat de creare de locuri de muncă durabile și de generare a unei creșteri durabile, iar turismul de coastă poate fi mai bine analizat pentru diferite grade de urbanizare a zonei. Prin urmare, ar trebui transmise date privind înnoptările efectuate în unități de cazare turistică care să analizeze împreună natura costieră sau necostieră și gradul de urbanizare.

(6)

Turismul este o activitate economică în cadrul căreia deciziile privind cererea și oferta sunt deseori luate la nivelul destinațiilor, dincolo de nivelul regiunilor NUTS 2 pentru care sunt disponibile date prin Regulamentul (UE) nr. 692/2011. Prin urmare, datele privind înnoptările efectuate în unități de cazare turistică ar trebui transmise la nivelul regiunilor NUTS 3.

(7)

Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului (2) se aplică pachetelor oferite spre vânzare sau vândute călătorilor de către comercianți și serviciilor de călătorie asociate facilitate călătorilor de către comercianți.

(8)

Oferirea și utilizarea serviciilor de cazare și transport prin intermediul platformelor online pot oferi clienților o mai mare posibilitate de alegere și pot crea noi oportunități antreprenoriale pentru întreprinderi și cetățeni, generând efecte secundare pozitive și negative; iar fenomenul poate fi măsurat din perspectiva cererii utilizând cadrul pentru statisticile europene referitoare la turism. Prin urmare, ar trebui efectuate adaptări la variabilele și defalcările pentru călătoriile turistice.

(9)

Așadar, Regulamentul (UE) nr. 692/2011 ar trebui modificat în consecință, fără a impune sarcini administrative suplimentare semnificative statelor membre și respondenților,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 692/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4.   Statele membre transmit:

(a)

datele anuale validate enumerate în secțiunile 1 și 2 din anexa I, în termen de 6 luni de la sfârșitul perioadei de referință, dacă nu se specifică altfel în anexa I;

(b)

datele lunare validate enumerate în secțiunea 2 din anexa I, în termen de 8 săptămâni de la sfârșitul perioadelor de referință pentru anii de referință 2020 și 2021 și în termen de 6 săptămâni de la sfârșitul perioadei de referință începând cu anul de referință 2022;

(c)

datele validate enumerate în secțiunea 4 din anexa I, în termen de 9 luni de la sfârșitul perioadei de referință, în cazul în care statul membru în cauză optează pentru transmiterea lor;

(d)

datele validate enumerate în anexa II, în termen de 6 luni de la sfârșitul perioadei de referință.”

2.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

la secțiunea 2, punctul „A. Variabile și defalcări de transmis în cazul datelor anuale” se modifică după cum urmează:

(i)

primul rând din tabel de la punctul „1. La nivel regional NUTS 2 și la nivel național” se înlocuiește cu următorul text:

Tipul de cazare

Variabile

Defalcări

„Total (toate tipurile de unități de cazare turistică)

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

Tip de localitate (a) și (b)

Regiuni de nivel NUTS 3

Luni ale anului de referință [opțional dacă nivelul NUTS 2 acoperă tot teritoriul statului membru]”

(ii)

în tabelul „2. La nivel național”, în partea de sus se adaugă următorul rând:

Tipul de cazare

Variabile

Defalcări

„Total (toate tipurile de unități de cazare turistică)

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

Tip de localitate (a) combinat cu Tip de localitate (b)

Orașe”

(b)

punctul „D. Indicatori-cheie rapizi” se elimină;

(c)

la secțiunea 3, se adaugă următorul punct F:

„F. Orașe

Orașele pentru care se transmit date sunt în conformitate cu articolul 4b alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 și includ cel puțin:

orașele care, împreună, însumează 90 % din înnoptările anuale efectuate în unități de cazare în orașe din țară;

capitala;

toate orașele cu un număr egal sau mai mare de 200 000 de locuitori.

În acest scop, orașele reprezintă acele unități administrative locale (UAL) unde cel puțin 50 % din populație locuiește într-un centru urban; un centru urban este un grup de celule de rețea adiacente de 1 km2 cu o densitate de cel puțin 1 500 de locuitori pe km2 și care formează împreună o populație de cel puțin 50 000 de locuitori. Comisia (Eurostat), împreună cu statele membre, actualizează periodic lista orașelor. Statele membre transmit datele pentru cea mai recentă listă a orașelor disponibilă la 31 decembrie a anului de referință.”

3.

La anexa II secțiunea 2, punctul „A. Variabile de transmis”, rândurile 8-15 din tabel se înlocuiesc cu următorul text:

 

„Variabile

Categorii de transmis

Periodicitate

8.

Mijloace de transport principale

(a)

Transport aerian (servicii de zbor, regulate sau pe bază de charter, sau alte servicii aeriene)

(b)

Cale maritimă (cum ar fi linii pentru pasageri și navete, nave de croazieră, nave de agrement, ambarcațiuni închiriate etc.)

(c)

Cale ferată

(d)

Autobuz, autocar (regulat/planificat sau ocazional/neplanificat)

(d1)

[opțional] Autobuz sau autocar regulat/planificat

(d2)

[opțional] Autobuz sau autocar ocazional/neplanificat

(e)

Autovehicul privat (propriu sau în leasing, inclusiv autoturism al prietenilor/rudelor)

(f)

Autovehicul închiriat [inclusiv platforme de co-voiajare (car-sharing sau ride-sharing)]

(g)

Altele (de exemplu, bicicletă)

Anuală

9.

Mijloace de cazare principale

(a)

Cazare închiriată: hoteluri sau unități de cazare similare

(b)

Cazare închiriată: terenuri de camping, caravane sau locuri pentru rulote (nerezidențial)

(c)

Cazare închiriată: cum ar fi case, vile, apartamente; cameră (camere) închiriată (închiriate) într-o locuință

(d)

Cazare închiriată: altă cazare închiriată (cum ar fi pensiuni pentru tineret, porturi de agrement, unități medicale)

(e)

Cazare neînchiriată: casă de vacanță proprie

(f)

Cazare neînchiriată: cazare oferită fără plată de către rude sau prieteni

(g)

Cazare neînchiriată: altă cazare neînchiriată

Anuală

10.

Rezervarea călătoriei: rezervarea pe internet a mijloacelor de cazare principale

(a)

Da

(b)

Nu

Trienală

11.

Rezervarea călătoriei: canal de rezervare pentru mijloacele de cazare principale

(a)

Direct la furnizorul de servicii de cazare

(b)

Prin intermediul unei agenții de voiaj, al unui operator turistic, al unui portal sau sistem de închiriere de locuințe pentru scurtă durată sau al unei agenții de închiriere de locuințe de vacanță, care oferă o listă cu mai mulți furnizori de servicii de cazare

(c)

Nicio rezervare nu a fost necesară

Trienală

11a.

[Numai pentru călătorii cu cazare rezervată pe internet prin intermediul unei agenții de voiaj, al unui operator turistic, al unui portal sau sistem de închiriere de locuințe pentru scurtă durată sau al unei agenții de închiriere de locuințe de vacanță; numai pentru călătorii cu mijloace de cazare principale «cazare închiriată: cum ar fi case, vile, apartamente; cameră (camere) închiriată (închiriate) într-o locuință»]

Rezervarea mijloacelor de cazare principale prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, cum ar fi Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

(a)

Da

(b)

Nu

Trienală

12.

Rezervarea călătoriei: rezervarea pe internet a mijloacelor de transport principale

(a)

Da

(b)

Nu

Trienală

13.

Rezervarea călătoriei: canal de rezervare pentru mijloacele de transport principale

(a)

Direct la furnizorul de servicii de transport

(b)

Prin intermediul unei agenții de voiaj, al unui operator turistic, al unui portal

(c)

Nicio rezervare nu a fost necesară

Trienală

13a.

[Opțional] [Numai pentru călătoriile cu transport rezervat pe internet prin intermediul unei agenții de voiaj, al unui operator turistic, al unui portal]

Rezervarea mijloacelor de transport principale prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, cum ar fi BlaBlaCar

(a)

Da

(b)

Nu

Trienală

14.

Rezervarea călătoriei: pachet de călătorie

(a)

Da

(b)

Nu

Trienală

15.

Rezervarea călătoriei: rezervarea pachetului pe internet

(a)

Da

(b)

Nu

Trienală

15a.

Cheltuielile turistului individual în timpul călătoriei, legate de pachete

 

Anuală”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 192, 6.7.2011, p. 17.

(2)  Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate (JO L 326, 11.12.2015, p. 1).


Top