EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1567

Decizia (UE) 2019/1567 a Comisiei din 4 septembrie 2019 cu privire la propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional” [notificată cu numărul C(2019) 6390]

C/2019/6390

OJ L 241, 19.9.2019, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1567/oj

19.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 241/12


DECIZIA (UE) 2019/1567 A COMISIEI

din 4 septembrie 2019

cu privire la propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional”

[notificată cu numărul C(2019) 6390]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Obiectul propunerii de inițiativă cetățenească intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional” vizează următoarele: „Reglementarea tranzacțiilor comerciale cu entități ale ocupantului care își au sediul sau care își desfășoară activitatea în teritoriile ocupate prin interzicerea intrării pe piața UE a produselor originare din respectivele teritorii.”

(2)

Obiectivele propunerii de inițiativă cetățenească sunt următoarele: „În calitate de gardian al tratatelor, Comisia trebuie să asigure coerența politicii Uniunii și respectarea drepturilor fundamentale și a dreptului internațional în toate domeniile dreptului UE, inclusiv în domeniul PCC. Aceasta trebuie să propună acte juridice pentru a împiedica entitățile juridice din UE să importe produse care provin din așezări ilegale de pe teritoriile ocupate și să exporte produse către astfel de teritorii, pentru a menține integritatea pieței interne și pentru a nu ajuta sau a nu sprijini menținerea unor astfel de situații ilegale.”

(3)

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește și mai mult funcționarea democratică a Uniunii prin dispozițiile care prevăd, printre altele, că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii prin intermediul unei inițiative cetățenești europene.

(4)

În acest scop, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura inițiativei, astfel încât să încurajeze participarea cetățenilor și să aducă Uniunea mai aproape de cetățeni.

(5)

Un act juridic care să stabilească obiectul propunerii de inițiativă cetățenească ar putea fi adoptat numai în temeiul articolului 215 din TFUE.

(6)

Cu toate acestea, o condiție prealabilă pentru adoptarea unui act juridic în temeiul articolului 215 din TFUE este adoptarea unei decizii în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care prevede întreruperea sau reducerea totală sau parțială a relațiilor economice și financiare cu țara terță în cauză. Nu este de competența Comisiei să prezinte propuneri de decizie în acest sens. În lipsa unei decizii corespunzătoare adoptate în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Comisia nu are competența de a prezenta o propunere de act legislativ care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 215 din TFUE.

(7)

Din aceste motive, propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional” se află în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) litera (b), coroborat cu articolul 2 punctul 1 din regulamentul menționat mai sus,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se refuză înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează organizatorilor (membrilor comitetului cetățenilor) propunerii de inițiativă cetățenească intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional”, reprezentați de [date personale șterse în urma consultării organizatorilor], care acționează în calitate de persoane de contact.

Adoptată la Bruxelles, 4 septembrie 2019.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Prim-vicepreședinte


(1)  JO L 65, 11.3.2011, p. 1.


Top