EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1337

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1337 al Consiliului din 8 august 2019 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/24

ST/11410/2019/INIT

JO L 209, 9.8.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/01/2020; abrogat prin 32020R0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1337/oj

9.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1337 AL CONSILIULUI

din 8 august 2019

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/24

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 8 ianuarie 2019, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 (2) privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, care stabilește o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în continuare „lista”).

(2)

Consiliul a comunicat, în măsura posibilă, tuturor persoanelor, grupurilor și entităților expuneri de motive care explică de ce au fost incluse pe listă.

(3)

Prin intermediul unui aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse pe listă cu privire la faptul că a decis menținerea lor pe listă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile în cauză cu privire la posibilitatea de a solicita o expunere de motive a Consiliului pentru includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive.

(4)

Consiliul a revizuit lista, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. La efectuarea revizuirii respective, Consiliul a ținut seama de observațiile transmise de cei vizați, precum și de informațiile actualizate primite din partea autorităților naționale competente privind statutul la nivel național al persoanelor și entităților incluse pe listă.

(5)

Consiliul a verificat dacă autoritățile competente, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului (3), au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile și entitățile din listă ca urmare a implicării acestora în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6)

Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 al Consiliului din 8 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1071 (JO L 6, 9.1.2019, p. 2).

(3)  Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

I.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Pașaport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau la 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA. Pașaport: C2002515 (iranian); Pașaport: 477845448 (SUA). Carte de identitate națională nr.: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

5.

ASADI, Assadollah, născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

10.

MELIAD, Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan, numărul pașaportului: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13.10.1976 la Pülümür (Turcia).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: 1. Kermanshah, Iran, 2. Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

15.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), născut la 11.3.1957 în Iran. Cetățean iranian, pașaport: 008827 (pașaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: general-maior.

II.   GRUPĂRI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias „Black September” („Septembrie Negru”), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People's Army” („Noua Armată Populară”) – „NAP”, Filipine.

6.

Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).

7.

„Gama'a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezballah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu'llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Khalistan Zindabad Force” („Forța Khalistan Zindabad”) – „KZF”.

13.

„Kurdistan Workers' Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ”.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP” („FPEP”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias „PFLP” – „General Command” („FPEP” – „Comandamentul General”)].

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).

20.

„Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].


Top