EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1263

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1263 a Consiliului din 18 iulie 2019 privind emiterea unei monede comemorative cu un desen comun cu ocazia celei de a 35-a aniversări a programului Erasmus

ST/10984/2019/INIT

OJ L 199, 26.7.2019, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1263/oj

26.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/5


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1263 A CONSILIULUI

din 18 iulie 2019

privind emiterea unei monede comemorative cu un desen comun cu ocazia celei de a 35-a aniversări a programului Erasmus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 133,

având în vedere articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului (2), monedele comemorative emise în mod colectiv de toate statele membre a căror monedă este euro comemorează numai evenimente de cea mai mare importanță la nivel european, iar desenul lor nu trebuie să aducă atingere eventualelor cerințe constituționale ale acestor state membre.

(2)

La 2 iulie 2019, pe baza propunerii subcomitetului privind moneda euro, Comitetul Economic și Financiar a aprobat principiul unei emiteri comemorative comune pentru 2022, cu ocazia celei de a 35-a aniversări a programului Erasmus.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2012, decizia cu privire la emiterea în mod colectiv de către toate statele membre a căror monedă este euro a unor monede comemorative cu un desen comun este luată de Consiliu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă emiterea în mod colectiv în 2022 a unei monede comemorative cu un desen comun, de către toate statele membre a căror monedă este euro, cu ocazia celei de a 35-a aniversări a programului Erasmus.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 135.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (JO L 194, 2.7.2014, p. 1).


Top