EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1238

Regulamentul (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/24/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 1–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj

25.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/1238 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2019

privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Gospodăriile din Uniune înregistrează unele dintre cele mai mari niveluri de economisire din lume, dar cea mai mare parte a acestor economii sunt depuse în conturi bancare cu perioade scurte de scadență. Creșterea investițiilor în piețele de capital ar contribui la soluționarea provocărilor pe care le prezintă îmbătrânirea populației și ratele scăzute ale dobânzii.

(2)

Pensiile pentru limită de vârstă constituie o parte esențială a venitului unui pensionar, iar pentru multe persoane plata unei pensii adecvate determină faptul dacă acestea își vor petrece bătrânețea în confort sau în sărăcie. O astfel de pensie reprezintă o condiție prealabilă pentru exercitarea drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv la articolul 25 referitor la drepturile persoanelor în vârstă, în care se precizează: „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală.”

(3)

Uniunea se confruntă cu o serie de provocări, inclusiv provocări demografice din cauza faptului că Europa este un continent care îmbătrânește. În plus, viața profesională, piața forței de muncă și distribuirea bogăției sunt supuse unor schimbări radicale, nu în ultimul rând ca urmare a revoluției digitale.

(4)

O parte substanțială a pensiilor pentru limită de vârstă este asigurată de sistemele publice. În pofida faptului că organizarea sistemelor de pensii ține exclusiv de competența statelor membre, fapt prevăzut de tratate, un nivel adecvat al veniturilor și sustenabilitatea financiară a sistemelor naționale de pensii sunt esențiale pentru stabilitatea Uniunii în ansamblu. Prin canalizarea unei proporții mai mari a economiilor cetățenilor europeni de la numerar și depozite bancare către produse de investiții pe termen lung, cum ar fi produsele de pensii voluntare cu o natură de pensie pe termen lung, impactul ar fi așadar benefic atât pentru persoanele fizice (care ar beneficia de venituri mai mari și de pensii mai adecvate), cât și pentru economie în ansamblu.

(5)

În 2015, 11,3 milioane de cetățeni ai Uniunii de vârstă activă (între 20 și 64 de ani) locuiau într-un alt stat membru decât statul membru a cărui cetățenie o aveau, iar 1,3 milioane de cetățeni ai Uniunii lucrau într-un alt stat membru decât statul lor membru de reședință.

(6)

Un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) portabil, cu o natură de pensie pe termen lung, va crește atractivitatea sa ca produs, în special pentru tineri și lucrătorii mobili și le va facilita și mai mult cetățenilor Uniunii exercitarea dreptului lor de a trăi și munci în întreaga Uniune.

(7)

Pensiile personale au un rol important prin faptul că pun în legătură deponenții pe termen lung cu oportunități investiționale pe termen lung. O piață europeană mai mare a pensiilor personale va susține furnizarea de fonduri pentru investitorii instituționali și investițiile în economia reală.

(8)

Prezentul regulament permite crearea unui produs de pensii personale care va avea o natură de pensie pe termen lung și va ține seama, pe cât posibil, de factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) menționați în principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite, va fi simplu, sigur, la un preț rezonabil, transparent, ușor de utilizat de către consumatori, precum și portabil în întreaga Uniune, venind în completarea sistemelor existente în statele membre.

(9)

În prezent, piața internă a produselor de pensii personale nu funcționează optim. În unele state membre nu există încă o piață pentru produse de pensii personale. În altele, există deja oferte pentru produse de pensii personale, însă piețele naționale sunt puternic fragmentate. Prin urmare, produsele de pensii personale au doar un grad limitat de portabilitate. Din această cauză, persoanele pot avea dificultăți în ceea ce privește exercitarea libertăților fundamentale. De exemplu, acestea ar putea fi împiedicate să accepte un loc de muncă sau să se pensioneze în alt stat membru. În plus, posibilitatea ca furnizorii să utilizeze libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii este afectată de lipsa de standardizare a produselor de pensii personale existente.

(10)

Întrucât piața internă a produselor de pensii personale este fragmentată și diversă, impactul PEPP ar putea să fie foarte diferit de la un stat membru la altul, iar publicul-țintă ar putea să fie la fel de diferit. În unele state membre PEPP ar putea oferi soluții pentru persoanele care nu au acces în prezent la prestații adecvate. În alte state membre PEPP ar putea să extindă oferta disponibilă consumatorilor sau să le ofere soluții cetățenilor mobili. Totuși, PEPP nu ar trebui să vizeze înlocuirea sistemelor naționale de pensii existente, deoarece acesta este un produs de pensii personale suplimentar și complementar.

(11)

Uniunea piețelor de capital va contribui la mobilizarea capitalului în Europa și la direcționarea acestuia către toate societățile, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, proiecte de infrastructură și proiecte sustenabile pe termen lung care au nevoie de finanțare pentru dezvoltare și crearea de locuri de muncă. Unul dintre obiectivele principale ale uniunii piețelor de capital este creșterea investițiilor și a posibilităților de alegere pentru investitorii individuali, asigurând o utilizare mai bună a economiilor cetățenilor europeni. În acest scop, PEPP va reprezenta un pas înainte pentru îmbunătățirea integrării piețelor de capital datorită sprijinului dat finanțării pe termen lung a economiei reale, ținând seama de natura de pensie pe termen lung a produsului și de sustenabilitatea investițiilor.

(12)

Așa cum s-a anunțat în Planul de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital, prezentat la 30 septembrie 2015, „Comisia va evalua necesitatea unui cadru de politici pentru crearea unei piețe europene funcționale pentru produse de pensii personale simple, eficiente și competitive și va stabili dacă este necesar să propună legislație la nivelul UE pentru sprijinirea acestei piețe.”

(13)

În Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la bilanțul și la provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare: impactul și calea de urmat către un cadru UE de reglementare a sectorului financiar mai eficient și mai eficace și către o uniune a piețelor de capital (3), Parlamentul European a subliniat: „trebuie promovat un mediu care să stimuleze inovarea în materie de produse financiare, aducând beneficii economiei reale și sporind gradul de diversitate a acesteia, care să ofere stimulente mai puternice pentru investiții și care să poată contribui, totodată, la asigurarea de pensii adecvate, sigure și viabile, prin mijloace cum ar fi, spre exemplu, dezvoltarea unui produs de pensii paneuropean (PEPP), cu o structură simplă și transparentă”.

(14)

În Concluziile sale din 28 iunie 2016, Consiliul European a făcut apel la „asigurarea unui acces mai ușor la finanțare pentru întreprinderi și sprijinirea investițiilor în economia reală prin înregistrarea de progrese în ceea ce privește agenda uniunii piețelor de capital.”

(15)

În comunicarea sa din 14 septembrie 2016, intitulată „Uniunea piețelor de capital – Accelerarea reformelor”, Comisia a anunțat că „va examina propunerile pentru un produs de pensii private la nivelul UE, care să fie simplu, eficient și competitiv […]. Opțiunile avute în vedere includ o posibilă propunere legislativă care ar putea fi prezentată în 2017.”

(16)

În comunicarea sa din 8 iunie 2017, intitulată „Evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital”, Comisia a anunțat că va prezenta „o propunere legislativă privind crearea unui produs paneuropean de pensii personale (PEPP) până la sfârșitul lunii iunie 2017. Propunerea va pune bazele pentru o piață mai sigură, mai eficientă din punctul de vedere al costurilor și mai transparentă a economiilor pentru pensii personale, pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. Aceasta va răspunde nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică, va completa produsele și sistemele de pensii existente și va sprijini eficiența din punctul de vedere al costurilor a pensiilor personale prin oferirea de oportunități viabile pentru investirea pe termen lung a economiilor pentru pensie.”

(17)

Elaborarea unui PEPP va contribui la lărgirea gamei de opțiuni prin care se pot face economii pentru pensie, în special pentru lucrătorii mobili, și la crearea unei piețe la nivelul UE pentru furnizorii de PEPP. Totuși, acest produs ar trebui să fie exclusiv complementar sistemelor de pensii publice.

(18)

Educația financiară poate îmbunătăți înțelegerea și conștientizarea opțiunilor de economii ce se află la dispoziția gospodăriilor în ceea ce privește produsele de pensii personale voluntare. Deponenții ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea reală de a înțelege pe deplin riscurile și caracteristicile unui PEPP.

(19)

Un cadru legislativ privind un PEPP va pune bazele unei piețe de succes a investițiilor pentru pensie pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. Completând produsele și sistemele de pensii obligatorii și ocupaționale existente, acesta va contribui la satisfacerea nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică și va oferi o sursă nouă considerabilă de capital privat pentru investițiile pe termen lung. Cadrul în cauză nu va înlocui și nu va armoniza sistemele sau produsele naționale existente de pensii personale și nici nu va afecta produsele și sistemele naționale de pensii obligatorii și ocupaționale existente.

(20)

Un PEPP este un produs de pensie individuală, care nu ține de exercitarea unei profesii, la care un participant la PEPP încheie un contract în mod voluntar în vederea pensionării. Întrucât un PEPP ar trebui să asigure acumularea de capital pe termen lung, retragerea anticipată a capitalului ar trebui limitată și ar putea fi penalizată.

(21)

Regulamentul armonizează o serie de caracteristici centrale ale PEPP, care vizează elemente-cheie precum distribuția, conținutul minim al contractelor, politica de investiții, schimbarea furnizorilor sau furnizarea ori portabilitatea transfrontalieră. Armonizarea acestor caracteristici centrale va ameliora condițiile de concurență pentru toți furnizorii de pensii personale și va facilita realizarea uniunii piețelor de capital și integrarea pieței interne a pensiilor personale. Aceasta va conduce la crearea unui produs paneuropean standardizat în mare măsură, disponibil în toate statele membre, care va permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de piața internă prin transferarea drepturilor lor de pensie în străinătate și va oferi posibilități mai largi de alegere între diferite tipuri de furnizori, inclusiv la nivel transfrontalier. Ca urmare a reducerii barierelor din calea furnizării de servicii transfrontaliere de pensii, un PEPP va spori concurența dintre furnizori la nivel paneuropean și va crea economii de scară ce ar trebui să fie în avantajul participanților.

(22)

Articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) permite adoptarea de acte atât sub formă de regulamente, cât și sub formă de directive. S-a preferat adoptarea unui regulament, deoarece acesta ar fi direct aplicabil în toate statele membre. Așadar, un regulament ar permite o adoptare mai rapidă a PEPP și ar contribui mai rapid la consolidarea economiilor și a investițiilor pentru pensii în contextul uniunii piețelor de capital. Prezentul regulament armonizează caracteristicile centrale ale PEPP, care nu trebuie să fie supuse unor norme naționale specifice, așadar un regulament pare să fie mai potrivit decât o directivă în acest caz. În schimb, caracteristicile care nu sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulamentul (de exemplu, condițiile pentru faza de acumulare) sunt supuse normelor naționale.

(23)

Prezentul regulament ar trebui să prevadă norme uniforme privind înregistrarea, furnizarea, distribuirea și supravegherea PEPP. PEPP ar trebui să intre sub incidența dispozițiilor din prezentul regulament, din legislația sectorială aplicabilă la nivelul Uniunii, precum și din actele delegate și de punere în aplicare corespunzătoare. În plus, ar trebui să se aplice actele legislative adoptate de statele membre pentru punerea în aplicare a legislației sectoriale a Uniunii. Dacă nu sunt deja vizate de prezentul regulament sau de legislația sectorială a Uniunii, ar trebui să se aplice actele legislative respective ale statelor membre. De asemenea, un PEPP ar trebui să facă obiectul unui contract încheiat între participantul la PEPP și furnizorul de PEPP („contractul privind PEPP”). Anumite caracteristici-cheie ale produsului ar trebui să fie incluse în contractul privind PEPP. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere normelor Uniunii de drept internațional privat, în special celor legate de competența judiciară și de legea aplicabilă. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptului intern contractual, social, al muncii și fiscal.

(24)

Prezentul regulament ar trebui să prevadă clar faptul că orice contract privind PEPP ar trebui să respecte toate normele aplicabile. În plus, contractul privind PEPP ar trebui să stabilească drepturile și obligațiile părților și să conțină o serie de caracteristici-cheie ale produsului. Un contract privind PEPP poate fi încheiat, de asemenea, de către reprezentantul unui grup de participanți la PEPP, cum ar fi o asociație a participanților independenți care acționează în numele respectivului grup, cu condiția să se respecte prezentul regulament și legislația națională aplicabilă, iar participanții la PEPP care recurg la această formă de subscriere să beneficieze de aceleași informații și îndrumări ca participanții la PEPP care încheie un contract privind PEPP fie direct cu un furnizor de PEPP, fie prin intermediul unui distribuitor de PEPP.

(25)

Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă acces la întreaga piață a Uniunii cu o singură înregistrare a produsului care trebuie acordată pe baza unui set unic de norme. Pentru a putea comercializa un produs sub marca „PEPP”, potențialii furnizori de PEPP ar trebui să solicite înregistrarea pe lângă autoritățile lor competente. Prezentul regulament nu împiedică înregistrarea unui produs de pensii personale existent care îndeplinește condițiile stabilite în prezentul regulament. Autoritățile competente ar trebui să adopte o decizie privind înregistrarea dacă furnizorul de PEPP solicitant a prezentat toate informațiile necesare și dacă au fost instituite mecanisme adecvate care să asigure respectarea cerințelor din prezentul regulament. După ce autoritățile competente adoptă o decizie privind înregistrarea, acestea ar trebui să informeze în consecință Autoritatea europeană de supraveghere [Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (EIOPA)], înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4), pentru ca aceasta să înregistreze în registrul public central furnizorul de PEPP și PEPP. Această înregistrare ar trebui să fie valabilă în întreaga Uniune. Pentru a se asigura supravegherea efectivă a respectării cerințelor uniforme stabilite în prezentul regulament, orice modificare adusă ulterior informațiilor și documentelor prezentate în cadrul procedurii de înregistrare ar trebui adusă imediat la cunoștința autorităților competente și EIOPA, dacă este cazul.

(26)

EIOPA ar trebui să creeze un registru public central cu informații referitoare la PEPP înregistrate, care pot fi furnizate și distribuite pe teritoriul Uniunii, precum și informații referitoare la furnizorii de PEPP și lista statelor membre în care este pus la dispoziție PEPP în cauză. În cazul în care furnizorii de PEPP nu distribuie PEPP pe teritoriul unui stat membru, însă pot să deschidă un subcont pentru statul membru respectiv pentru a asigura portabilitatea clienților lor PEPP, registrul menționat ar trebui să conțină, de asemenea, informații cu privire la statele membre în care furnizorul de PEPP oferă subconturi.

(27)

Modul în care instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), menționate în Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului (5), sunt organizate și reglementate diferă semnificativ de la un stat membru la altul. În unele state membre aceste instituții au voie să desfășoare doar activități legate de pensiile ocupaționale, în timp ce în alte state membre aceste instituții, inclusiv entitățile autorizate responsabile cu exploatarea lor, care acționează în numele acestora atunci când IOPR nu au personalitate juridică, au voie să desfășoare activități legate de pensiile ocupaționale și de pensiile personale. Acest lucru a condus nu numai la apariția unor structuri de organizare a IORP diferite, dar este, de asemenea, însoțită de modalități diferite de supraveghere la nivel național. În special, cadrul de supraveghere prudențială a IORP care desfășoară activități legate de furnizarea de pensii ocupaționale și de pensii personale este mai larg decât cel care vizează IORP a căror activitate se limitează la furnizarea de pensii ocupaționale.

Pentru a nu pune în pericol stabilitatea financiară și pentru a ține seama de structura organizatorică și de modelele de supraveghere diferite, ar trebui să li se permită furnizarea de PEPP numai acelor IORP care, în conformitate cu legislația națională, sunt autorizate și supravegheate să furnizeze produse de pensii personale. În plus, pentru a asigura și mai mult stabilitatea financiară, toate activele și pasivele corespunzătoare activităților de furnizare a PEPP ar trebui restricționate, fără posibilitatea de a fi transferate către celelalte activități de furnizare a pensiilor ale instituției. IORP care furnizează PEPP ar trebui, de asemenea, să respecte constant standardele aplicabile prevăzute de Directiva (UE) 2016/2341, inclusiv normele mai detaliate privind investițiile stabilite de statele membre în cadrul transpunerii Directivei (UE) 2016/2341, în care IORP sunt înregistrate sau autorizate în conformitate cu această directivă, precum și dispozițiile privind sistemul lor de guvernanță. Ca și în cazul altor furnizori de PEPP, dacă prezentul regulament prevede dispoziții mai stricte, ar trebui să se aplice acestea din urmă.

(28)

Pașaportul unic pentru PEPP va asigura crearea unei piețe interne a acestor produse de pensii.

(29)

Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă posibilitatea să distribuie PEPP create de ei înșiși și PEPP pe care nu le-au creat ei înșiși, cu condiția să respecte dreptul sectorial aplicabil. Distribuitorii de PEPP ar trebui să aibă dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat ei înșiși. Distribuitorii de PEPP ar trebui să distribuie numai produsele pentru care au cunoștințe și competențe adecvate, în conformitate cu dreptul sectorial aplicabil.

(30)

Înainte de încheierea unui contract privind PEPP, furnizorii de PEPP sau distribuitorii de PEPP ar trebui să aibă să ofere consultanță participanților la PEPP potențiali, ținând seama de natura de pensie pe termen lung a produsului, de cerințele și nevoile individuale ale participantului la PEPP și de posibilitățile limitate de rambursare. Această consultanță ar trebui să se axeze în special pe informarea participantului la PEPP cu privire la caracteristicile opțiunilor de investiții, nivelul de protecție a capitalului și formele de plăți.

(31)

În temeiul libertății de a presta servicii sau al libertății de stabilire, furnizorii de PEPP pot să furnizeze, iar distribuitorii de PEPP pot să distribuie PEPP pe teritoriul unui stat membru-gazdă, după deschiderea unui subcont pentru statul membru-gazdă respectiv. Pentru a se asigura un nivel ridicat de calitate a serviciilor și o protecție efectivă a consumatorilor, statul membru de origine și statul membru gazdă ar trebui să coopereze strâns pentru a garanta respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP își desfășoară activitatea în state membre diferite în temeiul libertății de a presta servicii, autoritățile competente din statul membru de origine ar trebui să fie responsabile de asigurarea îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, datorită legăturilor mai strânse ale acestora cu furnizorul de PEPP. Pentru a asigura o împărțire echitabilă a responsabilităților între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, dacă autoritățile competente din statul membru gazdă constată o încălcare a obligațiilor care intervine pe teritoriul lor, acestea ar trebui să informeze autoritățile competente din statul membru de origine, care ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile ce se impun. În plus, autoritățile competente din statul membru gazdă ar trebui să aibă dreptul de a interveni atunci când autoritățile competente din statul membru de origine nu ia măsurile adecvate sau când măsurile luate sunt insuficiente.

(32)

Autoritățile competente din statele membre ar trebui să dispună de toate mijloacele necesare pentru a asigura o desfășurare ordonată a activităților furnizorilor de PEPP și ale distribuitorilor de PEPP în întreaga Uniune, indiferent dacă acestea sunt efectuate în temeiul libertății de stabilire sau al libertății de a presta servicii. Pentru a asigura eficacitatea supravegherii, toate acțiunile întreprinse de autoritățile competente ar trebui să fie proporționale cu natura, dimensiunea și complexitatea riscurilor inerente activității unui anumit furnizor sau distribuitor.

(33)

Dimensiunea paneuropeană a PEPP poate fi dezvoltată nu numai la nivelul furnizorului, prin posibilitățile de a desfășura activități transfrontaliere, ci și la nivelul participantului la PEPP, prin intermediul portabilității PEPP și al posibilității de a schimba furnizorul, contribuind astfel la menținerea drepturilor de pensie personală ale persoanelor care își exercită dreptul la liberă circulație în temeiul articolelor 21 și 45 din TFUE. Portabilitatea implică schimbarea reședinței participantului la PEPP într-un alt stat membru, fără să se schimbe furnizorii de PEPP, iar schimbarea furnizorilor de PEPP nu implică neapărat o schimbare a reședinței.

(34)

Un PEPP ar trebui să cuprindă subconturi naționale, fiecare dintre acestea având caracteristici ale produselor de pensii personale care să permită calificarea pentru stimulente a contribuțiilor la PEPP sau a plăților, dacă astfel de stimulente sunt disponibile în statele membre pentru care furnizorul de PEPP a creat un subcont. Subcontul ar trebui folosit pentru evidența contribuțiilor efectuate în faza de acumulare și a plăților efectuate în faza de plată a pensiei, în conformitate cu legislația statului membru pentru care a fost deschis subcontul. La nivelul fiecărui participant la PEPP, un prim subcont ar trebui să fie creat la încheierea unui contract privind PEPP.

(35)

Pentru a permite o tranziție fără dificultăți pentru furnizorii de PEPP, obligația de a furniza PEPP care cuprind subconturi pentru cel puțin două state membre ar trebui să se aplice în termen de trei ani de la data aplicării prezentului regulament. La lansarea unui PEPP, furnizorul de PEPP ar trebui să ofere informații referitoare la subconturile care sunt disponibile imediat, pentru a evita inducerea în eroare a participanților la PEPP. În cazul în care un participant la PEPP se mută în alt stat membru pentru care nu este disponibil un subcont, furnizorul de PEPP ar trebui să îi permită participantului la PEPP să schimbe fără întârziere și în mod gratuit furnizorul de PEPP cu un alt furnizor de PEPP care oferă un subcont pentru statul membru în cauză. De asemenea, participantul la PEPP ar putea să contribuie în continuare la subcontul în care a făcut contribuții înainte de schimbarea reședinței.

(36)

Ținând seama de natura PEPP, care vizează pensiile pe termen lung, și de sarcina administrativă aferentă, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP ar trebui să ofere informații clare, ușor de înțeles și adecvate potențialilor participanți la PEPP și beneficiari de PEPP pentru a-i ajuta să ia decizii cu privire la pensie. Din același motiv, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de transparență de-a lungul diferitelor faze ale unui PEPP, inclusiv etapa precontractuală, încheierea contractului, faza de acumulare (inclusiv perioada dinaintea pensionării) și faza de plată a pensiei. În special, ar trebui oferite informații referitoare la drepturile la pensie acumulate, la nivelurile prognozate ale pensiei bazate pe PEPP, la riscuri și garanții, la integrarea factorilor ESG, precum și la costuri. În cazul în care nivelul prognozat al drepturilor de pensie dobândite din PEPP se bazează pe scenarii economice, informațiile respective ar trebui să includă un scenariu a celor mai bune estimări și un scenariu nefavorabil, care ar trebui să fie de natură extremă, dar totodată realist.

(37)

Înainte de a încheia un contract privind PEPP, potențialii participanți la PEPP ar trebui să beneficieze de toate informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză. Înainte de încheierea contractului privind PEPP, ar trebui precizate cerințele și nevoile legate de pensie și ar trebui oferită consultanță.

(38)

Pentru a asigura transparența optimă a produselor, furnizorii de PEPP ar trebui să elaboreze documentul cu informații-cheie privind PEPP pentru PEPP pe care le creează, înainte ca PEPP respective să poată fi distribuite participanților la PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de asemenea, de întocmirea corectă a documentului cu informații-cheie privind PEPP. Documentul cu informații-cheie privind PEPP ar trebui să înlocuiască și să adapteze documentul cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (6), care, prin urmare, nu ar trebui să fie furnizat pentru PEPP. Pentru PEPP de bază, ar trebui elaborat un document separat cu informații-cheie privind PEPP. În cazul în care furnizorul de PEPP oferă opțiuni de investiții alternative, ar trebui pus la dispoziție, de asemenea, un document cu informații-cheie generic, care să vizeze opțiunile de investiții alternative și care poate să conțină trimiteri și la alte documente. În mod alternativ, în cazul în care informațiile necesare referitoare la opțiunile de investiții alternative nu pot fi incluse într-un singur document separat cu informații-cheie, ar trebui prevăzut un document cu informații-cheie separat pentru fiecare opțiune alternativă de investiții. Cu toate acestea, ar trebui să se procedeze astfel numai dacă existența unui document cu informații-cheie generic pentru opțiunile de investiții alternative nu ar fi în interesul clientului PEPP. Prin urmare, atunci când analizează dacă documentul cu informații-cheie privind PEPP respectă prezentul regulament, autoritățile competente ar trebui să asigure o comparabilitate optimă a diferitelor opțiuni de investiții, dacă este cazul, ținând seama îndeosebi de cele mai recente cunoștințe din domeniul analizei comportamentale pentru a evita o eventuală distorsiune cognitivă provocată de prezentarea informațiilor în cauză.

(39)

Pentru a asigura difuzarea și disponibilitatea pe scară largă a documentelor cu informații-cheie privind PEPP, prezentul regulament ar trebui să dispună publicarea de către furnizorul de PEPP a documentelor cu informații-cheie privind PEPP pe site-ul său internet. Furnizorul de PEPP ar trebui să publice documentele cu informații-cheie privind PEPP pentru fiecare stat membru în care este distribuit PEPP în cauză în temeiul libertății de a presta servicii sau al libertății de stabilire, care să conțină informațiile specifice referitoare la condițiile pentru faza de acumulare și faza de plată a pensiei prevăzute pentru statul membru respectiv.

(40)

La nivel național se concep deja mijloace de calcul pentru produsele de pensii. Totuși, pentru a fi pe deplin utile consumatorilor, aceste mijloace de calcul ar trebui să acopere costurile și comisioanele percepute de diverșii furnizori de PEPP, alături de eventuale alte costuri sau comisioane suplimentare percepute de intermediari sau de alte sectoare ale lanțului investițional care nu sunt deja incluse de furnizorii de PEPP.

(41)

Detaliile care trebuie incluse în documentul cu informații-cheie privind PEPP, precum și modul de prezentare a acestor informații ar trebui armonizate în continuare prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare, ținând cont de cercetările existente și în curs privind comportamentul consumatorilor, inclusiv de rezultatele testelor referitoare la eficacitatea diverselor modalități de prezentare a informațiilor pentru consumatori. Comisiei ar trebui să i se confere competența de a adopta standarde tehnice de reglementare. Proiectele de standarde tehnice de reglementare ar trebui să fie elaborate de EIOPA după consultarea celorlalte autorități europene de supraveghere (AES) - Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) (EBA) instituită de Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (ESMA), instituită de Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (8), după caz, precum și a Băncii Centrale Europene, a autorităților competente și după ce realizează teste la nivelul consumatorilor și al sectorului astfel cum se prevede în prezentul regulament, și ar trebui să precizeze detalii legate de informațiile care trebuie incluse în documentul cu informații-cheie privind PEPP și de prezentarea acestor informații; condițiile în care documentul cu informații-cheie privind PEPP trebuie revizuit și modificat; condițiile în care este considerată îndeplinită obligația de a furniza documentul cu informații-cheie despre PEPP; normele pentru stabilirea ipotezelor aflate la baza proiecțiilor privind pensia; detaliile privind prezentarea informațiilor care trebuie cuprinse în declarația de pensie PEPP; și criteriile minime pe care tehnicile de diminuare a riscurilor trebuie să le îndeplinească. Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare, EIOPA ar trebui să țină seama de diferitele tipuri posibile de PEPP, de natura PEPP de a fi pe termen lung, de capacitățile participanților la PEPP și de caracteristicile PEPP. Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare, ar trebuie să aibă loc testări la nivelul consumatorilor și al sectorului, cu utilizarea de date reale, după caz. Comisia ar trebui să adopte standardele tehnice de reglementare respective prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 290 din TFUE și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010. Comisiei ar trebui de asemenea să i se confere competența să adopte standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de EIOPA cu privire la detaliile referitoare la cooperarea și schimbul de informații, cu privire la cerințele impuse pentru prezentarea informațiilor respective într-un format standardizat care să permită compararea și, după consultarea celorlalte AES și a autorităților competente și după testarea la nivelul sectorului, cu privire la formatul rapoartelor de supraveghere, prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(42)

Documentul cu informații-cheie privind PEPP ar trebui să poată fi diferențiat în mod clar și separat de eventuale materiale de marketing.

(43)

Furnizorii de PEPP ar trebui să întocmească o informare privind drepturile de pensie obținute din PEPP adresată participanților la PEPP, pentru a le prezenta acestora principalele date generice și cu caracter personal referitoare la PEPP și a asigura informarea permanentă cu privire la acesta. Informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP ar trebui să fie clară și cuprinzătoare și ar trebui să conțină informații relevante și adecvate, pentru a facilita înțelegerea drepturilor de pensie în ceea ce privește evoluția în timp a acestora și relația dintre diferitele produse de pensii și pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor. Informarea privind drepturile de pensie obținute din ar trebui să conțină, de asemenea, informații-cheie privind politica de investiții în raport cu factorii ESG și ar trebui să indice unde și în ce mod participanții la PEPP pot obține informații suplimentare cu privire la integrarea factorilor ESG. Informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP ar trebui comunicată participanților la PEPP o dată pe an.

(44)

Cu două luni înainte de data la care participanții la PEPP au posibilitatea de a-și modifica opțiunile de plată a pensiei, furnizorii de PEPP ar trebui să îi informeze pe participanții la PEPP cu privire la apropierea fazei de plată a pensiei, la formele posibile de plată a pensiei și la posibilitatea de a modifica forma sub care este plătită pensia. În cazul în care au fost deschise mai multe subconturi, participantul la PEPP ar trebui informat cu privire la posibila demarare a fazei de plată a pensiei pentru fiecare subcont.

(45)

În timpul fazei de plată a pensiei, beneficiarii PEPP ar trebui să primească în continuare informații despre beneficiile bazate pe PEPP și opțiunile de plată corespunzătoare acestora. Acest lucru este deosebit de important atunci când beneficiarii PEPP suportă o parte importantă a riscului investițional în faza de plată a pensiilor.

(46)

Pentru a proteja în mod adecvat drepturile participanților la PEPP și ale beneficiarilor de PEPP, furnizorii de PEPP ar trebui să fie în măsură să opteze pentru o alocare a activelor care să corespundă naturii și duratei exacte a angajamentelor lor, inclusiv a celor care au un orizont pe termen lung. Prin urmare, este nevoie de o supraveghere eficientă și de o abordare a regulilor investiționale care să confere furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate pentru a decide asupra celei mai sigure și eficiente politici de investiții și care să îi oblige totodată să acționeze prudent și în conformitate cu interesele primordiale pe termen lung ale participanților la PEPP în ansamblu. De aceea, respectarea regulii prudenței necesită o politică de investiții adaptată la structura clienților furnizorului de PEPP.

(47)

Prin stabilirea regulii prudenței ca principiu de bază pentru investirea capitalului și prevederea posibilității ca furnizorii de PEPP să opereze la nivel transfrontalier, se încurajează redirecționarea economiilor către sectorul furnizării de pensii personale, contribuindu-se astfel la progresul economic și social. Regula prudenței ar trebui, de asemenea, să țină seama explicit de rolul factorilor ESG în procesul investițional.

(48)

Prezentul regulament ar trebui să asigure un nivel adecvat de libertate a investițiilor pentru furnizorii de PEPP. În calitate de investitori pe termen foarte lung cu riscuri de lichiditate scăzute, furnizorii de PEPP sunt în măsură să contribuie la dezvoltarea uniunii piețelor de capital prin investiții în active nelichide precum acțiunile și în alte instrumente care au un profil economic pe termen lung și care nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate, în sisteme alternative de tranzacționare (MTF) sau în sisteme organizate de tranzacționare (OTF), în limitele prudenței. Aceștia pot beneficia și de avantajele diversificării internaționale. Prin urmare, investițiile în acțiuni, în alte valute decât cele ale angajamentelor, și în alte instrumente care au un profil economic pe termen lung și care nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate, în MTF sau OTF nu ar trebui restricționate decât din motive prudențiale, în conformitate cu regula prudenței, pentru a proteja interesele participanților la PEPP și ale beneficiarilor de PEPP.

(49)

În contextul aprofundării uniunii piețelor de capital, conceptul de instrumente cu profil economic pe termen lung are un înțeles amplu. Astfel de instrumente sunt titluri de valoare netransferabile și, prin urmare, nu au acces la lichiditatea piețelor secundare. Acestea necesită adesea angajamente cu durată fixă care le restricționează perspectivele de comercializare și ar trebui înțelese ca incluzând participațiile, titlurile de creanță emise de întreprinderile necotate și instrumentele de împrumut acordate acestor întreprinderi. Întreprinderile necotate includ proiecte de infrastructură, societăți necotate care vizează creșterea, active imobiliare sau alte active care ar putea fi adecvate pentru obiectivele investițiilor pe termen lung. Proiectele de infrastructură care vizează scăderea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea rezilienței la schimbările climatice sunt adesea active necotate și se bazează pe credite pe termen lung pentru finanțare. Având în vedere natura angajamentelor acestora de a fi pe termen lung, furnizorii de PEPP sunt încurajați să aloce o parte suficientă din portofoliul lor de active către investiții sustenabile în economia reală, cu beneficii economice pe termen lung, în special pentru proiecte și întreprinderi de infrastructură.

(50)

Factorii ESG sunt importanți pentru politica de investiții și sistemele de gestionare a riscurilor ale furnizorilor de PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să fie încurajați să țină cont de acești factori în deciziile de investiții și de modul în care aceștia se integrează în sistemul lor de gestionare a riscurilor, pentru a evita „activele devalorizate”. EIOPA, autoritățile competente și participanții la PEPP ar trebui să aibă la dispoziție informațiile referitoare la factorii ESG.

(51)

Unul dintre obiectivele vizate de reglementarea PEPP este crearea unui produs de economii pentru pensie pe termen lung, care să fie sigur și necostisitor. Întrucât investițiile aferente produselor de pensii personale se realizează pe termen lung, ar trebui să se țină seama în mod deosebit de efectele pe care le va avea pe termen lung modul în care sunt alocate activele. În special, ar trebui luați în considerare factorii ESG. Fondurile economisite prin intermediul PEPP ar trebui să fie investite cu luarea în considerare a factorilor ESG, precum cei prevăzuți în obiectivele Uniunii de combatere a schimbărilor climatice și de sustenabilitate, consacrate în Acordul de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice (Acordul de la Paris), obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului.

(52)

Pentru a asigura respectarea obligației lor de a elabora o politică de investiții conformă cu regula prudenței, furnizorii de PEPP ar trebui împiedicați să investească în jurisdicțiile necooperante identificate în concluziile aplicabile ale Consiliului privind lista jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală și în țări terțe cu risc ridicat care manifestă deficiențe strategice identificate de regulamentul delegat aplicabil al Comisiei adoptat în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (9).

(53)

Având în vedere obiectivul PEPP de pensie pe termen lung, opțiunile de investiții acordate participanților la PEPP ar trebui să fie încadrate, cuprinzând elementele care le permit investitorilor să ia o decizie de investiție, inclusiv numărul opțiunilor de investiții dintre care pot alege. După alegerea inițială efectuată la încheierea unui contract de PEPP, participantul la PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a modifica această alegere după cel puțin cinci ani de la încheierea unui contract de PEPP sau, în cazul unei modificări ulterioare, de la ultima modificare a opțiunii de investiții, astfel încât furnizorilor să li se ofere o stabilitate suficientă pentru strategia lor de investiții pe termen lung și, în același timp, să se asigure protecția investitorilor. Totuși, furnizorii de PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a le permite participanților la PEPP să modifice mai frecvent opțiunea de investiții aleasă.

(54)

PEPP de bază ar trebui să fie un produs sigur și ar trebui să fie o opțiune de investiții implicită. Acesta fie poate lua forma unei tehnici de diminuare a riscurilor, care să corespundă obiectivului de a-i permite participantului la PEPP să-și recupereze capitalul, fie a unei garanții pentru capitalul investit. O tehnică de diminuare a riscurilor care corespunde obiectivului de a-i permite participantului la PEPP să-și recupereze capitalul ar putea constitui o strategie de investiții conservatoare sau o strategie adaptată ciclului de viață care reduce treptat în timp expunerea totală la risc. Garanțiile oferite pentru opțiunea de investiții implicită ar trebui să acopere cel puțin contribuțiile efectuate în faza de acumulare, după ce au fost deduse toate comisioanele și taxele. Garanțiile ar putea viza, de asemenea, comisioanele și taxele și ar putea să prevadă luarea în considerare totală sau parțială a inflației. O garanție privind capitalul investit ar trebui să fie exigibilă la începutul fazei de plată a pensiei și în timpul fazei de plată a pensiei, dacă este cazul.

(55)

Pentru a le garanta participanților la PEPP eficiența din punct de vedere al costurilor și un randament suficient, costurile și taxele aferente PEPP de bază ar trebui limitate la un procentaj fix din capitalul acumulat. Limita respectivă ar trebui stabilită la 1 % din capitalul acumulat, însă ar fi oportun să se precizeze tipurile de costuri și taxe care trebuie luate în considerare în standardele tehnice de reglementare, pentru a garanta condiții egale între diferiții furnizori de PEPP și diferitele tipuri de PEPP, fiecare cu propriile sale structuri ale costurilor și taxelor. Comisiei ar trebui să i se confere competența să adopte astfel de standarde tehnice de reglementare care ar trebui să fie elaborate de EIOPA. Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare, EIOPA ar trebui să țină seama, îndeosebi, de natura PEPP de a fi pe termen lung, de diferitele tipuri de PEPP și de factorii ce țin de costuri legați de anumite caracteristici, astfel încât să se asigure tratamentul corect și echitabil al diferiților furnizori de PEPP și al produselor acestora, ținând seama totodată de faptul că PEPP de bază este un produs simplu, eficient din punct de vedere al costurilor și transparent, care oferă pe termen lung un randament al investițiilor real și suficient. De asemenea, pentru a păstra natura produsului de a fi pe termen lung, ar trebui evaluate cu atenție formele de plată a pensiei, mai ales în cazul anuităților viagere. Astfel, pentru a le asigura furnizorilor de PEPP care oferă un capital garantat condiții egale în raport cu alți furnizori, EIOPA ar trebui să țină seama în mod corespunzător de structura costurilor și a taxelor. În plus, valorile procentuale ale costurilor și taxelor ar trebui revizuite periodic pentru a le asigura adecvarea constantă, luând în considerare eventualele modificări ale costurilor. Comisia ar trebui să adopte standardele tehnice de reglementare respective prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 290 din TFUE și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Pentru a se asigura în mod constant eficiența din punct de vedere al costurilor și pentru a proteja clienții PEPP de structuri ale costurilor excesiv de împovărătoare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea valorilor procentuale, ținând seama de analizele sale, mai ales în ceea ce privește nivelul efectiv și modificările suferite de nivelul efectiv al costurilor și taxelor și impactul plafonării costurilor asupra disponibilității PEPP, precum și accesul corespunzător la piață al diferiților furnizori de PEPP care furnizează diferite tipuri de PEPP.

(56)

În exercitarea prerogativelor lor, autoritățile competente ar trebui să aibă drept obiective principale protejarea drepturilor participanților la PEPP și ale beneficiarilor de PEPP și stabilitatea și soliditatea furnizorilor de PEPP.

(57)

În cazul în care furnizorul de PEPP este o IORP sau un administrator de fonduri de investiții alternative din UE (AFIA UE), acesta ar trebui să desemneze un depozitar pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor ce corespund activității de furnizare a PEPP. Sunt necesare mecanisme de protecție suplimentare în ceea ce privește entitatea care are rol de depozitar și funcțiile acesteia, deoarece normele în vigoare prevăzute pentru depozitari în Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (10) vizează numai fondurile comercializate pentru investitorii profesioniști, cu excepția fondurilor europene pentru investiții pe termen lung menționate în Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului (11), care se comercializează pentru investitorii cu amănuntul, iar legislația sectorială aplicabilă IORP nu impune în toate cazurile desemnarea unui depozitar. Pentru a se asigura cel mai ridicat nivel de protecție a investitorilor în ceea ce privește păstrarea în condiții de siguranță a activelor ce corespund activității de furnizare a PEPP, prezentul regulament obligă IORP și AFIA UE care furnizează PEPP să respecte normele din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12) în ceea ce privește numirea depozitarului, executarea atribuțiilor acestuia și obligațiile sale în materie de supraveghere.

(58)

Transparența și corectitudinea costurilor și comisioanelor sunt esențiale pentru dezvoltarea încrederii participanților la PEPP și pentru a le permite acestora să facă alegeri în cunoștință de cauză. În consecință, utilizarea unor metode de tarifare netransparente ar trebui să fie interzisă.

(59)

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește precizarea condițiilor de exercitare a competențelor de intervenție de către EIOPA și de către autoritățile competente și a criteriilor și factorilor care trebuie aplicați de EIOPA pentru a determina cazurile când există o preocupare semnificativă legată de protecția participanților la PEPP. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (13). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate

(60)

Fără a aduce atingere dreptului clienților PEPP de a introduce o acțiune în instanță, pentru soluționarea litigiilor care decurg din drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament ar trebui stabilite proceduri de soluționare alternativă a litigiilor între furnizorii de PEPP sau distribuitorii de PEPP și clienții PEPP, proceduri care să fie ușor accesibile, adecvate, independente, imparțiale, transparente și eficace.

(61)

În vederea stabilirii unui cadru eficient și eficace de soluționare a litigiilor, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP ar trebui să instituie o procedură eficace de reclamații care să poată fi urmată de consumatori înainte ca litigiul să facă obiectul unei proceduri de soluționare alternativă a litigiilor sau al unei acțiuni în instanță. Procedura de reclamații ar trebui să prevadă termene scurte și definite clar în care furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP să răspundă la reclamație. Organismele de soluționare alternativă a litigiilor ar trebui să dispună de o capacitate suficientă pentru a se angaja într-un mod adecvat și eficient într-o cooperare transfrontalieră în ceea ce privește litigiile referitoare la drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

(62)

În vederea găsirii unor condiții mai bune pentru investițiile lor, stimulând astfel și concurența între furnizorii de PEPP, participanții la PEPP ar trebui să aibă dreptul, în cursul fazei de acumulare, de a trece la un alt furnizor de PEPP situat în același stat membru sau în alt stat membru, printr-o procedură clară, rapidă și sigură. Cu toate acestea, furnizorii de PEPP nu ar trebui să aibă obligația de a furniza serviciul de schimbare a furnizorului pentru PEPP în cazul în care participanții primesc plățile de pensie sub formă de anuități viagere. În cursul schimbării furnizorului, furnizorul de PEPP care efectuează transferul ar trebui să transfere sumele corespunzătoare sau, dacă este cazul, activele în natură din contul de PEPP respectiv și să-l închidă. Participantul la PEPP ar trebui să încheie un contract cu noul furnizor de PEPP în vederea deschiderii unui nou cont de PEPP. Noul cont de PEPP ar trebui să aibă aceeași structură a subconturilor ca vechiul cont de PEPP.

(63)

În cursul schimbării furnizorului, participanții la PEPP pot opta pentru transferul activelor în natură numai în cazul în care transferul are loc între furnizori de PEPP, cum ar fi firmele de investiții sau alți furnizori eligibili care dețin o autorizație suplimentară, implicați în gestionarea portofoliului în numele participanților la PEPP. În acest caz, este necesar consimțământul scris al furnizorului destinatar. În cazul gestiunii de investiții colective, transferul de active în natură nu este posibil deoarece activele nu pot fi separate pentru fiecare participant la PEPP individual.

(64)

Procesul de schimbare a furnizorului ar trebui să fie simplu pentru participantul la PEPP. În consecință, furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să fie responsabil cu inițierea și gestionarea procesului în numele participantului la PEPP și la cererea acestuia. Furnizorii de PEPP ar trebui să poată utiliza în mod voluntar mijloace suplimentare, precum o soluție tehnică, atunci când efectuează serviciul de schimbare a furnizorului. Având în vedere caracterul paneuropean al acestui produs, participanții la PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a schimba furnizorul fără întârziere și gratuit dacă în statul membru în care se mută participantul la PEPP nu există un subcont.

(65)

Înainte de a autoriza schimbarea furnizorului, participantul la PEPP ar trebui informat cu privire la toate etapele procedurale și la toate costurile necesare pentru finalizarea procesului de schimbare a furnizorului, pentru a permite participantului la PEPP să ia o decizie în cunoștință de cauză în legătură cu serviciul de schimbare a furnizorului.

(66)

Pentru ca schimbarea furnizorului să aibă succes, este necesară cooperarea furnizorului de PEPP care efectuează transferul. Prin urmare, acesta ar trebui să îi comunice furnizorului de PEPP destinatar toate informațiile necesare în vederea restabilirii plăților din celălalt cont de PEPP. Totuși, aceste informații nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru efectuarea schimbării furnizorului.

(67)

Participanții la PEPP nu ar trebui să suporte pierderi financiare, inclusiv taxe sau dobânzi, cauzate de eventuale greșeli făcute de oricare dintre furnizorii de PEPP implicați în procesul de schimbare a furnizorului. Mai precis, participanții la PEPP nu ar trebui să suporte nicio pierdere financiară care rezultă din plata unor comisioane, dobânzi sau alte taxe suplimentare, precum și amenzi, penalități sau orice alt tip de pagubă financiară cauzată de executarea cu întârziere a schimbării. Întrucât protecția capitalului ar trebui asigurată la începutul și, dacă este cazul, în cursul fazei de plată a pensiei, furnizorul de PEPP care efectuează transferul nu ar trebui să fie obligat să asigure protecția sau garantarea capitalului în momentul schimbării. Furnizorul de PEPP ar putea decide, de asemenea, să asigure protecția capitalului sau să ofere o garanție în momentul transferului.

(68)

Participanții la PEPP ar trebui să aibă posibilitatea să ia o decizie în cunoștință de cauză înainte de schimbarea furnizorului. Furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să respecte toate cerințele în materie de distribuție și de informare, inclusiv oferirea unui document care conține informații-cheie despre PEPP, de consultanță și de informații adecvate cu privire la costurile legate de schimbarea furnizorului și la posibilele implicații negative asupra protecției capitalului atunci când este transferat un PEPP care dispune de o garanție. Costurile de transfer aplicate de furnizorul de PEPP care efectuează transferul ar trebui să fie limitate la o sumă care să nu constituie un obstacol în calea mobilității și, în orice caz, ele ar trebui să fie limitate la 0,5 % din sumele corespunzătoare sau din valoarea monetară a activelor în natură ce urmează să fie transferate.

(69)

Participanții la PEPP ar trebui să aibă libertatea de a decide, la încheierea unui PEPP și atunci când deschid un nou subcont, modul în care să se realizeze plățile (anuități, sumă forfetară sau de altă natură) în faza de plată a pensiei, dar să aibă posibilitatea de a-și revizui alegerea cu un an înainte de începutul fazei de plată a pensiei, la începutul fazei de plată a pensiei și în momentul schimbării furnizorului, pentru a putea adapta cât mai bine modalitățile de plată la nevoi atunci când se apropie de pensionare. Dacă furnizorul de PEPP pune la dispoziție mai multe forme de plată, participantul la PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a opta pentru o modalitate diferită de plată pentru fiecare subcont deschis în contul său de PEPP.

(70)

Furnizorilor de PEPP ar trebui să li se permită să le ofere participanților la PEPP o gamă largă de forme de plată. Abordarea respectivă ar atinge obiectivul de recurgere într-o măsură mai mare la PEPP prin sporirea flexibilității și a posibilităților de alegere pentru participanții la PEPP. Aceasta ar permite furnizorilor să își conceapă PEPP în modul cel mai rentabil posibil. Acest obiectiv este coerent cu alte politici ale Uniunii și este fezabil din punct de vedere politic, deoarece oferă statelor membre un grad suficient de flexibilitate pentru a decide cu privire la formele de plată pe care doresc să le promoveze. În conformitate cu natura de pensie pe termen lung a produsului, ar trebui să fie posibil ca statele membre să adopte măsuri prin care să privilegieze anumite forme de plată, cum ar fi limitele cantitative pentru plățile forfetare, pentru a încuraja în continuare anuitățile viagere și retragerile.

(71)

Având în vedere caracterul paneuropean al PEPP, este necesar să se asigure un nivel ridicat și coerent de protecție a participanților la PEPP în cadrul pieței interne. Aceasta necesită instrumente adecvate pentru a combate în mod eficace încălcările și pentru a preveni prejudiciile aduse consumatorilor. Prin urmare, competențele conferite EIOPA și autorităților competente ar trebui să fie completate de un mecanism explicit care să vizeze interzicerea sau restricționarea comercializării, distribuției sau vânzării oricărui PEPP ce generează preocupări serioase cu privire la protecția participanților la PEPP, inclusiv în ceea ce privește natura de pensie pe termen lung a produsului, buna funcționare și integritatea pieței financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia, precum și de competențe corespunzătoare de coordonare și de intervenție ale EIOPA.

Competențele EIOPA ar trebui să se bazeze pe articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 pentru ca aceste mecanisme de intervenție să poată fi aplicate în cazul unor preocupări semnificative legate de protecția participanților la PEPP, inclusiv în ceea ce privește natura de pensie pe termen lung a PEPP. În cazul în care condițiile sunt îndeplinite, autoritățile competente ar trebui să poată impune o interdicție sau o restricție din motive de prudență înainte ca un PEPP să fie comercializat, distribuit sau vândut către participanți la PEPP. Aceste competențe nu exonerează furnizorul de PEPP de responsabilitatea sa de a respecta toate cerințele relevante în temeiul prezentului regulament.

(72)

Ar trebui să se garanteze transparența deplină cu privire la costurile și comisioanele aferente investiției într-un PEPP. S-ar crea condiții de concurență echitabile între furnizori, garantându-se, în același timp, protecția consumatorilor. Ar fi disponibile informații comparative între diferitele produse, stimulându-se astfel competitivitatea tarifelor.

(73)

Deși supravegherea continuă a furnizorilor de PEPP urmează să fie exercitată de către autoritățile competente, EIOPA ar trebui să coordoneze supravegherea în materie de PEPP, cu scopul de a garanta aplicarea consecventă a unei metodologii unificate de supraveghere, contribuind în acest fel la natura paneuropeană și de pensie pe termen lung a PEPP.

(74)

Pentru a consolida drepturile consumatorilor și a facilita accesul la o procedură de reclamație, participanții la PEPP ar trebui să poată, în mod individual sau colectiv, să depună reclamații la autoritățile competente din statul membru în care își au reședința, indiferent de locul unde a avut loc încălcarea.

(75)

EIOPA ar trebui să coopereze cu autoritățile competente și să faciliteze cooperarea și coerența între acestea. În acest context, EIOPA ar trebui să aibă un rol în ceea ce privește prerogativa autorităților competente de a aplica măsuri de supraveghere prin furnizarea de dovezi cu privire la încălcările legate de PEPP. De asemenea, EIOPA ar trebui să ofere mediere obligatorie în caz de dezacord între autoritățile competente în situații transfrontaliere.

(76)

Pentru a se asigura respectarea prezentului regulament de către furnizorii și distribuitorii de PEPP și pentru a se asigura faptul că aceștia sunt supuși unui tratament similar pe tot teritoriul Uniunii, ar trebui să se prevadă sancțiuni administrative și alte măsuri care să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(77)

În concordanță cu comunicarea Comisiei din 8 decembrie 2010 intitulată „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare” și pentru a asigura îndeplinirea cerințelor prezentului regulament, este important ca statele membre să ia măsurile necesare pentru ca încălcările prezentului regulament să facă obiectul unor sancțiuni administrative adecvate și al altor măsuri.

(78)

Chiar dacă statele membre pot stabili sancțiuni cu caracter administrativ și penal pentru aceleași încălcări, nu ar trebui să li se impună să stabilească sancțiuni administrative pentru încălcările prezentului regulament care intră sub incidența dreptului penal intern. Cu toate acestea, menținerea sancțiunilor penale în locul sancțiunilor administrative pentru încălcările prezentului regulament nu ar trebui să reducă sau să afecteze sub nicio formă capacitatea autorităților competente de a coopera, de a accesa și de a face schimb de informații în timp util cu autoritățile competente din alte state membre în scopurile prezentului regulament, inclusiv după eventuala trimitere a cazurilor relevante de încălcare către autoritățile judiciare competente în vederea urmăririi penale.

(79)

Autoritățile competente ar trebui să fie abilitate să impună sancțiuni pecuniare suficient de ridicate pentru a contracara profiturile efective sau potențiale și pentru a fi disuasive chiar și pentru întreprinderile financiare mai mari și pentru managerii acestora.

(80)

Pentru a asigura o aplicare consecventă a sancțiunilor pe tot teritoriul Uniunii, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante atunci când stabilesc tipul sancțiunilor administrative sau al altor măsuri și nivelul sancțiunilor pecuniare.

(81)

Pentru a se asigura că deciziile autorităților competente și penalitățile impuse de acestea cu privire la încălcări au efect disuasiv asupra publicului larg și pentru a consolida protecția consumatorilor avertizându-i cu privire la PEPP distribuite cu încălcarea prezentului regulament, deciziile în cauză ar trebui să fie publicate, cu excepția cazului în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o anchetă în curs.

(82)

Pentru a detecta eventualele încălcări, autoritățile competente ar trebui să aibă competențele de investigare necesare și să instituie mecanisme eficace pentru a permite raportarea încălcărilor potențiale sau efective.

(83)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor prevăzute în legislația statelor membre în materie de infracțiuni.

(84)

Orice operațiune de prelucrare de date cu caracter personal efectuată în contextul prezentului regulament, cum ar fi schimbul de astfel de date sau transmiterea lor de către autoritățile competente ori prelucrarea datelor personale de către furnizorii de PEPP sau distribuitorii de PEPP, ar trebui întreprinsă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (14) și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (15). Orice schimb sau transmitere de informații de către AES ar trebui efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (16).

(85)

Dat fiind caracterul sensibil al datelor financiare personale, o protecție riguroasă a datelor este extrem de importantă. Prin urmare, se recomandă ca autoritățile pentru protecția datelor să fie implicate îndeaproape în punerea în aplicare și monitorizarea prezentului regulament.

(86)

Procedura de înregistrare și notificare prevăzută în prezentul regulament nu ar trebui să înlocuiască nicio procedură națională suplimentară în vigoare, pentru a se putea beneficia de avantajele și stimulentele stabilite la nivel național.

(87)

Se va efectua o evaluare a prezentului regulament, analizându-se, printre altele, evoluțiile pieței, de exemplu apariția unor noi tipuri de PEPP, precum și evoluțiile din alte domenii ale legislației Uniunii și experiența statelor membre. Această evaluare ar trebui să ia în considerare diversele obiective și finalități ale instituirii unei piețe PEPP care să funcționeze bine și, în special, ar trebui să evalueze dacă prezentul regulament a condus la realizarea de economii de către mai mulți cetățeni europeni pentru pensii sustenabile și adecvate. Importanța existenței unor norme europene minime pentru supravegherea furnizorilor de PEPP impune, de asemenea, evaluarea furnizorilor de PEPP din perspectiva conformității cu prezentul regulament și cu legislația sectorială aplicabilă.

(88)

Având în vedere posibilele implicații pe termen lung ale prezentului regulament, este esențial să se monitorizeze îndeaproape evoluțiile înregistrate în cursul fazei inițiale de aplicare. Atunci când efectuează evaluarea, Comisia ar trebui, de asemenea, să țină seama de experiența EIOPA, a părților interesate și a experților și să raporteze Parlamentului European și Consiliului toate observațiile pe care le are.

(89)

Prezentul regulament ar trebui să asigure respectarea drepturilor fundamentale și să urmeze principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la proprietate, libertatea de a desfășura o activitate comercială, principiul egalității între și bărbați și femei și principiul unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

(90)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume îmbunătățirea protecției participanților la PEPP și creșterea încrederii acestora în PEPP, inclusiv în cazul produselor distribuite la nivel transfrontalier, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere efectele sale, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament prevede norme uniforme privind înregistrarea, crearea, distribuția și supravegherea produselor de pensii personale care sunt distribuite în Uniune sub denumirea de „produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP”.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„produs de pensii personale” înseamnă un produs care:

(a)

se bazează pe un contract încheiat în mod voluntar între un participant individual și o entitate și este complementar oricărei pensii obligatorii sau ocupaționale;

(b)

prevede acumularea de capital pe termen lung cu obiectivul explicit de a furniza venituri la pensionare și cu posibilități limitate de retragere anticipată înainte de acel moment;

(c)

nu este nici un produs de pensii obligatorii, nici un produs de pensii ocupaționale;

2.

„produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP” înseamnă un produs de pensii personale de economisire pe termen lung, care este furnizat de către o întreprindere financiară eligibilă în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) în temeiul unui contract privind PEPP, care a fost încheiat de un participant la PEPP sau de o asociație independentă de participanți la PEPP în numele membrilor săi, în vederea pensionării, fără posibilitate de rambursare anticipată sau cu posibilități strict limitate de rambursare anticipată și care este înregistrat în conformitate cu prezentul regulament;

3.

„participant la PEPP” înseamnă o persoană fizică care a încheiat un contract privind PEPP cu un furnizor de PEPP;

4.

„contract privind PEPP” înseamnă un contract încheiat între un participant la PEPP și un furnizor de PEPP care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 4;

5.

„cont de PEPP” înseamnă un cont de pensie personală deținut în numele unui participant la PEPP sau al unui beneficiar al PEPP, cont care este folosit pentru înregistrarea de operațiuni care permit participantului la PEPP să contribuie periodic la pensia sa, iar beneficiarului PEPP să primească beneficii bazate pe PEPP;

6.

„beneficiar al PEPP” înseamnă o persoană fizică care primește beneficii bazate pe PEPP;

7.

„client PEPP” înseamnă un participant la PEPP, un potențial participant la PEPP sau un beneficiar al PEPP;

8.

„distribuție de PEPP” înseamnă oferirea de consultanță cu privire la contracte de furnizare de PEPP, propunerea de astfel de contracte sau desfășurarea altor acțiuni pregătitoare în vederea încheierii unor astfel de contracte, în încheierea unor astfel de contracte sau în asistență pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, inclusiv furnizarea de informații privind unul sau mai multe contracte privind PEPP în conformitate cu criteriile selectate de clienții PEPP pe un site web sau prin alte mijloace de comunicare și alcătuirea unui clasament al PEPP, inclusiv comparații de preț și de produse, sau o reducere la prețul unui PEPP, în cazul în care clientul PEPP are posibilitatea de a încheia în mod direct sau indirect un contract privind PEPP prin utilizarea unui site web sau a altor mijloace de comunicare;

9.

„drepturi la pensie dobândite din PEPP” înseamnă beneficiile plătite la pensionare sau în perspectiva pensionării, în una din formele menționate la articolul 58 alineatul (1);

10.

„beneficii din PEPP” înseamnă drepturile la pensie dobândite din PEPP și alte prestații suplimentare la care are dreptul un beneficiar de PEPP, în conformitate cu contractul privind PEPP, în special în cazurile limitate strict de rambursare anticipată sau în cazul în care contractul privind PEPP prevede o acoperire a riscurilor biometrice;

11.

„faza de acumulare” înseamnă perioada în care activele se acumulează într-un cont de PEPP și durează, în mod normal, până la începerea fazei de plată a pensiei;

12.

„faza de plată a pensiei” înseamnă perioada în care activele acumulate într-un cont de PEPP pot fi utilizate pentru finanțarea pensiei sau a altor nevoi în materie de venituri;

13.

„anuitate” înseamnă o sumă plătibilă la intervale specifice de-a lungul unei perioade, cum ar fi viața beneficiarului PEPP sau un anumit număr de ani, ca urmare a unei investiții;

14.

„retrageri” înseamnă sumele discreționare pe care beneficiarii PEPP pot să le retragă periodic, până la o anumită limită;

15.

„furnizor de PEPP” înseamnă o întreprindere financiară astfel cum este menționată la articolul 6 alineatul (1) autorizată să creeze un PEPP și să îl distribuie;

16.

„distribuitor de PEPP” înseamnă o întreprindere financiară astfel cum este menționată la articolul 6 alineatul (1) autorizată să distribuie PEPP care nu au fost create de ea însăși, o firmă de investiții care oferă consultanță în materie de investiții sau un intermediar de asigurări astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul (3) din Directiva (UE) 2016/97 (17) a Parlamentului European și a Consiliului;

17.

„suport durabil” înseamnă orice instrument care:

(a)

îi permite unui client PEPP să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care permite ca informațiile respective să fie consultate ulterior pentru o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații; și

(b)

permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate;

18.

„autorități competente” înseamnă autoritățile naționale desemnate de un stat membru pentru supravegherea furnizorilor de PEPP sau a distribuitorilor de PEPP, după caz, sau pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament;

19.

„stat membru de origine al furnizorului de PEPP” înseamnă statul membru de origine astfel cum este definit în actul legislativ relevant menționat la articolul 6 alineatul (1);

20.

„statul membru de origine al distribuitorului de PEPP” înseamnă:

(a)

în cazul în care distribuitorul este o persoană fizică, statul membru în care aceasta își are reședința;

(b)

în cazul în care distribuitorul este o persoană juridică, statul membru în care se află sediul său social sau, în cazul în care, în conformitate cu dreptul său intern, acesta nu are sediu social, statul membru în care se află sediul său central;

21.

„stat membru gazdă al furnizorului de PEPP” înseamnă un stat membru, altul decât statul membru de origine al furnizorului de PEPP, în care furnizorul de PEPP oferă PEPP în baza libertății de a presta servicii sau a libertății de stabilire sau pentru care furnizorul de PEPP a deschis un subcont;

22.

„stat membru gazdă al distribuitorului de PEPP” înseamnă un stat membru, altul decât statul membru de origine al distribuitorului de PEPP, în care distribuitorul de PEPP distribuie PEPP pe baza libertății de a presta servicii sau a libertății de stabilire;

23.

„subcont” înseamnă o secțiune națională care este deschisă în fiecare cont de PEPP și care corespunde cerințelor și condițiilor legale pentru utilizarea de posibile stimulente stabilite la nivel național pentru investițiile într-un PEPP de către statul membru în care participantul la PEPP își are reședința; în consecință, o persoană fizică poate fi participant la PEPP sau beneficiar al unor PEPP în fiecare subcont, în funcție de cerințele legale pentru faza de acumulare și, respectiv, faza de plată a pensiei;

24.

„capital” înseamnă totalul contribuțiilor la capital, calculat pe baza sumelor investibile după deducerea tuturor comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de către participanții la PEPP;

25.

„instrumente financiare” înseamnă instrumentele financiare menționate în secțiunea C din anexa I la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (18);

26.

„depozitar” înseamnă o instituție responsabilă cu păstrarea în condiții de siguranță a activelor și cu supravegherea conformității cu regulile fondului și cu dreptul aplicabil;

27.

„PEPP de bază” înseamnă o opțiune de investiții astfel cum este stabilită la articolul 45;

28.

„tehnici de diminuare a riscurilor” înseamnă tehnicile de reducere sistematică a nivelului de expunere la un risc și/sau a probabilității producerii acestuia;

29.

„riscuri biometrice” înseamnă riscuri legate de deces, invaliditate și/sau longevitate;

30.

„schimbarea furnizorului” înseamnă transferul, la cererea unui participant la PEPP, de la un furnizor de PEPP la altul a sumelor corespunzătoare sau, după caz, a activelor în natură, în conformitate cu articolul 52 alineatul (4), dintr-un cont de PEPP către alt cont, cu închiderea primului cont de PEPP, fără a aduce atingere articolului 53 alineatul (4) litera (e);

31.

„consultanță” o recomandare personală făcută de către furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP unui client de PEPP în legătură cu unul sau mai multe contracte privind PEPP;

32.

„parteneriat” înseamnă cooperarea între furnizorii de PEPP în vederea punerii la dispoziție de subconturi în diferite state membre în contextul serviciului de portabilitate menționat la articolul 19 alineatul (2);

33.

„factori de mediu, sociali și de guvernanță” sau „factori ESG” înseamnă elemente de mediu, sociale și de guvernanță, cum ar fi cele menționate în Acordul de la Paris, obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului și principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite.

Articolul 3

Norme aplicabile

Înregistrarea, crearea, distribuția și supravegherea PEPP sunt reglementate de:

(a)

prezentul regulament; și

(b)

în aspectele nereglementate de prezentul regulament:

(i)

legislația sectorială relevantă a Uniunii, inclusiv actele delegate și de punere în aplicare corespunzătoare;

(ii)

actele legislative adoptate de statele membre pentru punerea în aplicare legislației sectoriale relevante a Uniunii și pentru punerea în aplicare a măsurilor care privesc în mod expres PEPP;

(iii)

alte acte legislative naționale care se aplică PEPP.

Articolul 4

Contractul privind PEPP

(1)   Contractul privind PEPP stabilește dispozițiile specifice referitoare la PEPP în conformitate cu normele aplicabile menționate la articolul 3.

(2)   Contractul privind PEPP include, în special, următoarele:

(a)

o descriere a PEPP de bază, astfel cum este menționat la articolul 45, inclusiv informații despre garantarea capitalului investit sau strategia de investiții prin care se asigură protecția capitalului;

(b)

o descriere a opțiunilor de investiții alternative, astfel cum sunt menționate la articolul 42 alineatul (2), dacă este cazul;

(c)

condițiile de modificare a opțiunii de investiții, menționată la articolul 44;

(d)

atunci când PEPP acoperă riscuri biometrice, detaliile acoperirii, inclusiv circumstanțele în care se activează;

(e)

o descriere a drepturilor la pensie dobândite din PEPP, în special posibilele forme de plată și dreptul de a modifica forma de plată, astfel cum este menționată la articolul 59;

(f)

condițiile referitoare la serviciul de portabilitate menționat la articolele 17-20, inclusiv informații privind statele membre pentru care este disponibil un subcont;

(g)

condițiile referitoare la serviciul de schimbare a furnizorului menționat la articolele 52-55;

(h)

categoriile de costuri și costurile totale cumulate exprimate în termeni procentuali și monetari, dacă este cazul;

(i)

condițiile referitoare la faza de acumulare pentru subcontul corespunzător statului membru de reședință al participantului la PEPP, menționate la articolul 47;

(j)

condițiile referitoare la faza de plată a pensiei pentru subcontul corespunzător statului membru de reședință al participantului la PEPP, menționate la articolul 57;

(k)

dacă este cazul, condițiile în care avantajele sau stimulentele acordate urmează să fie rambursate statului membru de reședință al participantului la PEPP.

CAPITOLUL II

ÎNREGISTRARE

Articolul 5

Înregistrare

(1)   Un PEPP poate fi furnizat și distribuit în Uniune doar dacă a fost înscris în registrul public central ținut de EIOPA în conformitate cu articolul 13.

(2)   Înscrierea în registru a unui PEPP este valabilă în toate statele membre. Aceasta îi conferă furnizorului de PEPP dreptul de a oferi PEPP și distribuitorului de PEPP dreptul de a distribui PEPP înscris în registrul public central menționat la articolul 13.

Supravegherea permanentă a respectării prezentului regulament se efectuează în conformitate cu capitolul IX.

Articolul 6

Cererea de înscriere în registru a unui PEPP

(1)   Numai următoarele întreprinderi financiare autorizate și înregistrate în temeiul dreptului Uniunii pot depune o cerere de înregistrare a unui PEPP:

(a)

instituțiile de credit autorizate în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (19);

(b)

întreprinderile de asigurare autorizate în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (20), care desfășoară activități de asigurări directe de viață în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE și cu anexa II la aceasta;

(c)

instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) autorizate sau înregistrate în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2341 care, în temeiul dreptului intern, sunt autorizate și supravegheate ca să furnizeze, de asemenea, produse de pensii personale. În acest caz, toate activele și pasivele corespunzătoare activității de furnizare a PEPP se restricționează, fără posibilitatea de a fi transferate către celelalte activități de furnizare a pensiilor ale instituției;

(d)

firmele de investiții autorizate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE, care oferă servicii de administrare de portofolii;

(e)

societățile de investiții sau societățile de administrare autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE;

(f)

administratorii de fonduri de investiții alternative din UE (AFIA din UE) autorizați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.

(2)   Întreprinderile financiare enumerate la alineatul (1) din prezentul articol depun cererea de înregistrare a unui PEPP la autoritățile competente ale acestora. În cerere se indică următoarele elemente:

(a)

clauzele contractuale standard ale contractului privind PEPP care urmează să fie propuse participanților la PEPP, astfel cum sunt menționate la articolul 4;

(b)

informații privind identitatea solicitantului;

(c)

informații referitoare la modalitățile de administrare și gestionare a portofoliului și a riscurilor legate de PEPP, inclusiv privind modalitățile menționate la articolele 19 alineatul (2), 42 alineatul (5) și 49 alineatul (3);

(d)

o listă a statelor membre în care furnizorul de PEEP intenționează să comercializeze PEPP, dacă este cazul;

(e)

informații privind identitatea depozitarului, dacă este cazul;

(f)

informații-cheie privind PEPP, astfel cum sunt menționate la articolul 26;

(g)

o listă a statelor membre pentru care furnizorul de PEPP solicitant va fi în măsură să asigure deschiderea imediată a unui subcont.

(3)   Autoritățile competente evaluează dacă cererea menționată la alineatul (2) este completă în termen de 15 de zile lucrătoare de la primirea cererii.

Autoritățile competente stabilesc un termen până la care solicitantul trebuie să furnizeze informații suplimentare, în cazul în care cererea nu este completă. După ce cererea este considerată completă, autoritățile competente notifică solicitantul în consecință.

(4)   În termen de trei luni de la data depunerii cererii complete în temeiul alineatului (3), autoritățile competente iau o decizie privind înregistrarea unui PEPP numai dacă solicitantul este eligibil să furnizeze PEPP în conformitate cu alineatul (1) și dacă informațiile și documentele prezentate în cererea de înregistrare menționată la alineatul (2) respectă prezentul regulament.

(5)   În termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii de înregistrare a PEPP, autoritățile competente comunică EIOPA decizia, precum și informațiile și documentele menționate la alineatul (2) literele (a), (b), (d), (f) și (g) și informează în consecință furnizorul de PEPP solicitant.

EIOPA nu este responsabilă de deciziile de înregistrare luate de autoritățile competente.

În cazul în care autoritățile competente refuză să aprobe înregistrarea, acestea emit o decizie motivată care face obiectul unei căi de atac.

(6)   În cazul în care într-un stat membru există mai multe autorități competente pentru un anumit tip de întreprinderi financiare, astfel cum sunt menționate la alineatul (1), statul membru respectiv desemnează o autoritate competentă unică pentru fiecare tip de întreprindere financiară menționată la alineatul (1), care răspunde de procedura de înregistrare și de comunicarea cu EIOPA.

Orice modificare ulterioară a documentației și a informațiilor furnizate în cerere în conformitate cu alineatul (2) se notifică imediat autorităților competente. În cazul în care modificările se referă la informațiile și documentele menționate la alineatul (2) literele (a), (b), (d), (f) și (g), autoritățile competente comunică EIOPA aceste modificări, fără întârzieri nejustificate.

Articolul 7

Înregistrarea unui PEPP

(1)   În termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de înregistrare, precum și a informațiilor și documentelor, în conformitate cu articolul 6 alineatul (5), EIOPA înregistrează PEPP în registrul public central astfel cum este menționat la articolul 13 și notifică autoritățile competente în consecință, fără întârzieri nejustificate.

(2)   În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării pentru înregistrarea PEPP menționate la alineatul (1), autoritățile competente informează în consecință furnizorul de PEPP solicitant.

(3)   Furnizorul de PEPP poate furniza PEPP și distribuitorul de PEPP poate distribui PEPP de la data înregistrării PEPP în registrul public central menționat la articolul 13.

Articolul 8

Condițiile de radiere a înregistrării unui PEPP

(1)   Autoritățile competente emit o decizie de radiere a înregistrării unui PEPP atunci când:

(a)

furnizorul de PEPP renunță în mod expres la înregistrare;

(b)

furnizorul de PEPP a obținut înregistrarea prin declarații false sau alte modalități neregulamentare;

(c)

furnizorul de PEPP a încălcat grav sau în mod sistematic prezentul regulament; sau

(d)

furnizorul de PEPP sau PEPP nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată înregistrarea.

(2)   În termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii de radiere a înregistrării respectivului PEPP, autoritățile competente comunică decizia EIOPA și informează furnizorul de PEPP în consecință.

(3)   În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării privind decizia de radiere a înregistrării menționată la alineatul (2), EIOPA anulează înregistrarea PEPP și notifică autoritățile competente în consecință.

(4)   În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării pentru radierea înregistrării PEPP menționate la alineatul (3), inclusiv data radierii înregistrării, autoritățile competente notifică în consecință furnizorul de PEPP solicitant.

(5)   Furnizorul de PEPP nu mai furnizează PEPP și distribuitorul de PEPP nu mai distribuie PEPP de la data radierii înregistrării PEPP în registrul public central menționat la articolul 13.

(6)   În cazul în care EIOPA a primit informații cu privire la existența uneia dintre circumstanțele menționate la alineatul (1) litera (b) sau (c) din prezentul articol, în conformitate cu obligația de cooperare dintre autoritățile competente și EIOPA menționată la articolul 66, EIOPA solicită autorităților competente ale furnizorului de PEPP să verifice existența unor astfel de circumstanțe, iar autoritățile competente transmit EIOPA constatările lor și informațiile corespunzătoare.

(7)   Înainte de a lua o decizie cu privire la radierea înregistrării PEPP, autoritățile competente și EIOPA depun toate eforturile pentru a se asigura că interesele participanților la PEPP sunt protejate.

Articolul 9

Denumire

Denumirea „produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP” poate fi utilizată în legătură cu un produs de pensii personale numai în cazul în care produsul respectiv a fost înregistrat de către EIOPA în vederea distribuirii sub denumirea „PEPP” în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 10

Distribuirea PEPP

(1)   Întreprinderile financiare menționate la articolul 6 alineatul (1) pot distribui PEPP pe care le-au creat. Acestea pot distribui, de asemenea, PEPP pe care nu le-au creat, cu condiția să respecte dreptul sectorial relevant în conformitate cu care pot distribui produse pe care nu le-au creat.

(2)   Intermediarii de asigurări înregistrați în conformitate cu Directiva (UE) 2016/97 și firmele de investiții autorizate, în conformitate cu Directiva 2014/65/UE, pentru furnizarea de consultanță de investiții astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/65/UE, au dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat ei înșiși.

Articolul 11

Regimul prudențial aplicabil diferitelor categorii de furnizori

Furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP respectă dispozițiile prezentului regulament, precum și regimul prudențial relevant care li se aplică în conformitate cu actele legislative menționate la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 10 alineatul (2).

Articolul 12

Publicarea dispozițiilor naționale

(1)   Textele actelor cu putere de lege și ale actelor administrative de drept intern care reglementează condițiile referitoare la faza de acumulare menționate la articolul 47 și condițiile referitoare la faza de plată a pensiei menționate la articolul 57, inclusiv informațiile privind procedurile naționale suplimentare instituite pentru solicitarea de avantaje și stimulentele, stabilite la nivel național, sunt făcute publice și actualizate de autoritatea națională relevantă.

(2)   Toate autoritățile competente dintr-un stat membru mențin și actualizează pe site-ul lor un link către textele menționate la alineatul (1).

(3)   Publicarea textelor menționate la alineatul (1) se face numai în scop informativ și nu creează obligații sau responsabilități juridice pentru autoritățile naționale relevante.

Articolul 13

Registrul public central

(1)   EIOPA ține un registru public central în care identifică fiecare PEPP înregistrat în temeiul prezentului regulament, numărul de înregistrare a PEPP, furnizorul de PEPP al respectivului PEPP, și autoritățile competente ale furnizorului de PEPP, data înregistrării PEPP, o listă completă a statelor membre în care este oferit respectivul PEPP și o listă completă a statelor membre pentru care furnizorul de PEPP oferă un subcont. Registrul se pune la dispoziția publicului în format electronic și se actualizează.

(2)   Autoritățile competente informează EIOPA cu privire la linkurile menționate la articolul 12 alineatul (2) și actualizează aceste informații.

(3)   EIOPA publică și actualizează linkurile menționate la alineatul (2) în registrul public central menționat la alineatul (1).

CAPITOLUL III

FURNIZAREA TRANSFRONTALIERĂ ȘI PORTABILITATEA PEPP

SECȚIUNEA I

Libertatea de a presta servicii și libertatea de stabilire

Articolul 14

Exercitarea de către furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP a libertății de a presta servicii și a libertății de stabilire

(1)   Furnizorii de PEPP pot furniza, iar distribuitorii de PEPP pot distribui PEPP pe teritoriul unui stat membru gazdă, în temeiul libertății de a presta servicii sau al libertății de stabilire, cu condiția de a desfășura aceste activități în conformitate cu normele și procedurile relevante stabilite în dreptul Uniunii care le este aplicabil sau în temeiul acestuia, astfel cum sunt menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (d) și (e) sau la articolul 10 alineatul (2) și după notificarea intenției lor de a deschide un subcont pentru statul membru gazdă în cauză, în conformitate cu articolul 21.

(2)   Furnizorii de PEPP menționați la articolul 6 alineatul (1) literele (c) și (f) respectă normele stabilite la articolul 15.

Articolul 15

Exercitarea libertății de a presta servicii de către IORP și AFIA din UE

(1)   Furnizorii de PEPP menționați la articolul 6 alineatul (1) literele (c) și (f) care intenționează să furnizeze pentru prima dată PEPP participanților la PEPP pe teritoriul unui stat membru gazdă, în baza libertății de a presta servicii, după ce și-au notificat intenția de a deschide un subcont pentru respectivul stat membru gazdă în conformitate cu articolul 21, comunică următoarele informații autorităților competente din statul lor membru de origine:

(a)

numele și adresa furnizorului de PEPP;

(b)

statul membru în care furnizorul de PEPP intenționează să furnizeze sau să distribuie PEPP participanților la PEPP.

(2)   În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii lor, autoritățile competente ale statului membru de origine transmit informațiile statului membru gazdă, împreună cu o confirmare că furnizorul de PEPP menționat la alineatul (1) din prezentul articol respectă cerințele prevăzute la articolul 6 alineatul (1). Informațiile sunt comunicate autorităților competente din statul membru gazdă, cu excepția cazului în care autoritățile competente din statul membru de origine au motive să pună la îndoială caracterul adecvat al structurii administrative în ceea ce privește furnizarea de PEPP sau situația financiară a furnizorului de PEPP, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) literele (c) și (f).

În cazul în care autoritățile competente ale statului membru de origine refuză comunicarea informațiilor către autoritățile competente ale statului membru gazdă, acestea precizează furnizorului respectiv de PEPP motivele refuzului, în termen de o lună de la primirea tuturor informațiilor și documentelor. Refuzul sau absența răspunsului dă dreptul de a sesiza instanțele din statul membru de origine al furnizorului de PEPP.

(3)   Autoritățile competente din statul membru gazdă confirmă, în termen de 10 de zile lucrătoare, primirea informațiilor menționate la alineatul (1). Autoritățile competente din statul membru de origine informează ulterior furnizorul de PEPP că informațiile au fost primite de către autoritățile competente din statul membru gazdă și că furnizorul de PEPP poate începe furnizarea de PEPP participanților la PEPP din statul membru respectiv.

(4)   În absența confirmării de primire menționate la alineatul (3) în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii informațiilor menționate la alineatul (2), autoritățile competente din statul membru de origine informează furnizorul de PEPP că acesta din urmă poate începe să furnizeze servicii în statul membru gazdă respectiv.

(5)   În caz de modificare a oricăreia dintre informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1), furnizorul de PEPP notifică modificarea autorităților competente din statul membru de origine, cu cel puțin o lună înainte de aplicarea modificării respective. Autoritățile competente din statul membru de origine informează autoritățile competente din statul membru gazdă cu privire la modificare cât mai curând posibil și nu mai târziu de o lună de la primirea notificării.

(6)   Statele membre gazdă pot, în scopul prezentei proceduri, să desemneze alte autorități competente decât cele menționate la articolul 2 punctul 18 pentru a exercita competențele conferite autorităților competente din statul membru gazdă. Acestea informează Comisia și EIOPA, indicând orice repartizare a respectivelor atribuții.

Articolul 16

Competențele autorităților competente din statul membru gazdă

(1)   În cazul în care autoritățile competente din statul membru gazdă au motive să considere că un PEPP este distribuit pe teritoriul său sau că un subcont pentru statul membru respectiv a fost deschis cu încălcarea oricăror obligații care rezultă din normele aplicabile menționate la articolul 3, acestea transmit constatările lor autorităților competente din statul membru de origine al furnizorului de PEPP sau al distribuitorului de PEPP.

(2)   După evaluarea informațiilor primite în conformitate cu alineatul (1), autoritățile competente din statul membru de origine, dacă este cazul, iau fără întârziere măsurile adecvate pentru a remedia situația. Ele informează autoritățile competente din statul membru gazdă cu privire la orice astfel de măsuri.

(3)   În cazul în care măsurile luate de autoritățile competente din statul membru de origine se dovedesc a fi inadecvate sau sunt inexistente și furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP continuă să distribuie PEPP într-un mod care este în mod clar în detrimentul intereselor participanților la PEPP din statul membru gazdă sau al funcționării ordonate a pieței pentru produsele de pensii personale din statul membru respectiv, autoritățile competente din statul membru gazdă, după ce au informat autoritățile competente ale statului membru de origine, pot lua măsurile corespunzătoare pentru a preveni alte nereguli, inclusiv, în măsura în care acest lucru este strict necesar, împiedicând furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP să își continue distribuția de PEPP pe teritoriul său.

În plus, autoritățile competente din statul membru de origine sau autoritățile competente din statul membru gazdă pot sesiza EIOPA și îi pot solicita asistență, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(4)   Alineatele (1)-(3) nu aduc atingere competenței statului membru gazdă de a lua măsuri adecvate și nediscriminatorii pentru a preveni sau a sancționa neregulile comise pe teritoriul său, în situațiile în care acțiunea imediată este strict necesară pentru a proteja drepturile consumatorilor din statul membru gazdă și în cazul în care măsurile echivalente luate de statul membru de origine sunt inadecvate sau inexistente sau în cazurile în care neregulile sunt contrare dispozițiilor legale naționale de protecție a interesului general, în măsura în care este strict necesar. În astfel de situații, statele membre gazdă au posibilitatea de a împiedica furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP să desfășoare noi activități comerciale pe teritoriul lor.

(5)   Orice măsură adoptată de autoritățile competente din statul membru gazdă în temeiul prezentului articol este comunicată furnizorului de PEPP sau distribuitorului de PEPP într-un document bine motivat și notificată autorităților competente din statul membru de origine, fără întârzieri nejustificate.

SECȚIUNEA II

Portabilitate

Articolul 17

Serviciul de portabilitate

(1)   Participanții la PEPP au dreptul de a utiliza un serviciu de portabilitate care le dă dreptul de a continua să contribuie la contul lor de PEPP existent atunci când își schimbă reședința într-un alt stat membru.

(2)   Atunci când utilizează serviciul de portabilitate, participanții la PEPP au dreptul de a păstra toate avantajele și stimulentele acordate de către furnizorul de PEPP și legate de investirea continuă în produsul lor de PEPP.

Articolul 18

Furnizarea serviciului de portabilitate

(1)   Furnizorii de PEPP furnizează serviciul de portabilitate menționat la articolul 17 participanților la PEPP care dețin un cont de PEPP la aceștia și solicită acest serviciu.

(2)   Când propune un PEPP, furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP oferă potențialilor participanți la PEPP informații despre serviciul de portabilitate și despre subconturile care sunt disponibile imediat.

(3)   În termen de trei ani de la data aplicării prezentului regulament, fiecare furnizor de PEPP oferă subconturi naționale pentru cel puțin două state membre, pe baza unei cereri adresate furnizorului de PEPP.

Articolul 19

Subconturile PEPP

(1)   Atunci când furnizează un serviciu de portabilitate participanților la PEPP în conformitate cu articolul 17, furnizorii de PEPP se asigură că, atunci când se deschide un nou subcont într-un cont de PEPP, acesta corespunde cerințelor și condițiilor legale menționate la articolele 47 și 57 stabilite la nivel național pentru PEPP de către statul membru în care se află noua reședință a participantului la PEPP. Toate tranzacțiile din contul de PEPP se înscriu într-un subcont corespondent. Contribuțiile vărsate în subcont și retragerile din subcont pot face obiectul unor clauze contractuale separate.

(2)   Fără a aduce atingere dreptului sectorial aplicabil, furnizorii de PEPP pot, de asemenea, să asigure conformitatea cu cerințele menționate la alineatul (1) prin stabilirea unui parteneriat cu un alt furnizor de PEPP înregistrat („partenerul”).

Ținând seama de domeniul funcțiilor care trebuie îndeplinite de către partener, partenerul trebuie să fie calificat și capabil să îndeplinească funcțiile delegate. Furnizorul de PEPP încheie un acord scris cu partenerul. Acordul este executoriu din punct de vedere juridic și definește în mod clar drepturile și obligațiile furnizorului de PEPP și ale partenerului. Acordul trebuie să respecte normele și procedurile relevante privind delegarea și externalizarea stabilite în dreptul Uniunii aplicabil acestora sau în temeiul acestuia, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1). Indiferent de clauzele acordului respectiv, furnizorul de PEPP rămâne singurul responsabil pentru respectarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 20

Deschiderea unui subcont nou

(1)   Fără întârziere după ce a fost informat despre schimbarea rezidenței participantului la PEPP în alt stat membru, furnizorul de PEPP îl informează pe participantul la PEPP cu privire la posibilitatea de a deschide un subcont nou în contul PEPP al participantului la PEPP și cu privire la termenul în care ar putea fi deschis un astfel de subcont.

În acest caz, furnizorul de PEPP pune gratuit la dispoziția participantului la PEPP documentul cu informații-cheie privind PEPP, care conține cerințele specifice menționate la articolul 28 alineatul (3) litera (g) pentru subcontul corespunzător noului stat membru de reședință al participantului la PEPP.

În cazul în care nu este disponibil un nou subcont, furnizorul de PEPP îl informează pe participantul la PEPP cu privire la dreptul de a schimba furnizorul gratuit și fără întârziere și cu privire la posibilitatea de a continua să economisească în ultimul subcont deschis.

(2)   În cazul în care intenționează să utilizeze posibilitatea de a deschide un subcont nou, participantul la PEPP transmite furnizorului de PEPP următoarele informații:

(a)

noul stat membru de reședință al participantului la PEPP;

(b)

data de la care contribuțiile trebuie direcționate către subcontul nou;

(c)

toate informațiile relevante cu privire la alte condiții pentru PEPP.

(3)   Participantul la PEPP poate continua să contribuie la ultimul subcont deschis.

(4)   Furnizorul de PEPP oferă participantului la PEPP posibilitatea de a-i furniza o recomandare personalizată în care explică dacă deschiderea unui nou subcont în contul de PEPP al participantului la PEPP și realizarea de contribuții în noul subcont ar fi mai favorabile decât continuarea realizării de contribuții la ultimul subcont deschis.

(5)   În cazul în care furnizorul de PEPP nu este în măsură să asigure deschiderea unui nou subcont corespunzător noului stat membru de reședință al participantului la PEPP, participantul la PEPP trebuie, la alegerea sa, să aibă posibilitatea:

(a)

să schimbe fără întârzieri nejustificate și gratuit furnizorul de PEPP, prin excepție de la cerințele articolului 52 alineatul (3) privind frecvența schimbării; sau

(b)

să continue să contribuie la ultimul subcont deschis.

(6)   Noul subcont se deschide prin modificarea contractului privind PEPP existent între participantul la PEPP și furnizorul de PEPP, în conformitate cu dreptul contractual aplicabil. Data de deschidere se precizează în contract.

Articolul 21

Furnizarea de informații autorităților competente cu privire la portabilitate

(1)   Furnizorul de PEPP care dorește să deschidă pentru prima dată un subcont nou pentru un stat membru gazdă notifică autoritățile competente din statul membru de origine.

(2)   Furnizorul de PEPP include în notificare următoarele informații și documente:

(a)

clauzele contractuale standard din contractul privind PEPP menționate la articolul 4, inclusiv anexa pentru noul subcont;

(b)

documentul cu informații-cheie privind PEPP, care conține cerințele specifice pentru subcontul corespondent noului subcont, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) litera (g);

(c)

informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP prevăzută de articolul 36;

(d)

informații privind acordurile contractuale menționate la articolul 19 alineatul (2), după caz.

(3)   Autoritățile competente din statul membru de origine verifică dacă documentația furnizată este completă și o transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete autorităților competente din statul membru gazdă.

(4)   Autoritățile competente din statul membru gazdă confirmă fără întârziere primirea informațiilor și a documentelor menționate la alineatul (2).

(5)   Autoritățile competente din statul membru de origine informează ulterior furnizorul de PEPP că informațiile au fost primite de către autoritățile competente din statul membru gazdă și că furnizorul de PEPP poate deschide subcontul pentru statul membru respectiv.

În absența confirmării de primire menționate la alineatul (4) în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii documentației menționate la alineatul (3), autoritățile competente din statul membru de origine informează furnizorul de PEPP că poate deschide subcontul pentru statul membru respectiv.

(6)   În caz de modificare a oricăreia dintre informațiile și documentele comunicate menționate la alineatul (2), furnizorul de PEPP notifică modificarea autorităților competente din statul membru de origine, cu cel puțin o lună înainte de aplicarea modificării respective. Autoritățile competente din statul membru de origine informează autoritățile competente din statul membru gazdă cu privire la modificare cât mai curând posibil, în termen de cel mult o lună de la primirea notificării.

CAPITOLUL IV

CERINȚE DE DISTRIBUȚIE ȘI INFORMARE

SECȚIUNEA I

Dispoziții generale

Articolul 22

Principiu general

Atunci când desfășoară activități de distribuție de PEPP, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP acționează întotdeauna într-un mod onest, echitabil și profesionist care să corespundă cel mai bine intereselor clienților PEPP.

Articolul 23

Regimul de distribuție aplicabil diferitelor categorii de furnizori de PEPP și distribuitori de PEPP

(1)   Pentru distribuția de PEPP, diferitele categorii de furnizori de PEPP și de distribuitori de PEPP respectă următoarele reguli:

(a)

întreprinderile de asigurări menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament și intermediarii de asigurări menționați la articolul 10 alineatul (2) din prezentul regulament respectă dreptul intern aplicabil de punere în aplicare a normelor prevăzute în capitolele V și VI din Directiva (UE) 2016/97, cu excepția articolelor 20, 23 și 25 și a articolului 30 alineatul (3) din directiva respectivă pentru distribuția de produse de investiții bazate pe asigurări, dreptul Uniunii direct aplicabil adoptat în temeiul normelor respective cu privire la distribuția acestor produse și prezentul regulament, cu excepția articolului 34 alineatul (4);

(b)

firmele de investiții menționate la articolul 10 alineatul (2) din prezentul regulament respectă dreptul intern aplicabil de punere în aplicare a normelor privind comercializarea și distribuția de instrumente financiare prevăzute la articolul 16 alineatul (3), la articolele 23, 24 și 25 din Directiva 2014/65/UE, cu excepția articolului 24 alineatul (2) și a articolului 25 alineatele (3) și (4) din directiva respectivă, dreptul Uniunii direct aplicabil adoptat în temeiul normelor respective și prezentul regulament, cu excepția articolului 34 alineatul (4);

(c)

toți ceilalți furnizori de PEPP și distribuitori de PEPP respectă dreptul intern aplicabil de punere în aplicare a normelor privind comercializarea și distribuția de instrumente financiare prevăzute la articolul 16 alineatul (3) primul paragraf și la articolele 23, 24 și 25 din Directiva 2014/65/UE, cu excepția articolului 24 alineatul (2) și a articolului 25 alineatele (2), (3) și (4) din directiva respectivă, dreptul Uniunii direct aplicabil adoptat în temeiul normelor respective și prezentul regulament.

(2)   Normele prevăzute la alineatul (1) litera (a) se aplică numai în măsura în care nu există nicio dispoziție mai strictă în dreptul intern aplicabil de punere în aplicare a normelor prevăzute în capitolele V și VI din Directiva (UE) 2016/97.

Articolul 24

Transmiterea electronică și alte suporturi durabile

Furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP pun gratuit la dispoziția clienților PEPP toate documentele și informațiile prevăzute în prezentul capitol în format electronic, cu condiția ca aceștia din urmă să le poată stoca într-un mod care permite consultarea ulterioară pentru o perioadă de timp adaptată scopului informațiilor, precum și ca instrumentul să permită reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.

La cerere, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP furnizează gratuit aceste documente și informații și pe alt tip de suport durabil, inclusiv pe hârtie. Furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP îi informează pe clienții PEPP cu privire la dreptul lor de a solicita gratuit o copie a acestor documente pe un alt suport durabil, inclusiv pe hârtie.

Articolul 25

Supravegherea produselor și cerințele de guvernanță

(1)   Furnizorii de PEPP gestionează, aplică și revizuiesc un proces de aprobare a fiecărui PEPP sau a adaptărilor importante ale PEPP existente, înainte ca acestea să fie distribuite clienților.

Procesul de aprobare a produselor este proporțional cu natura unui PEPP și adecvat acesteia.

Procesul de aprobare a produselor specifică o piață-țintă identificată pentru fiecare PEPP, asigură că evaluarea tuturor riscurilor relevante pieței-țintă identificate, precum și că strategia de distribuție preconizată este în concordanță cu piața-țintă identificată și include măsuri rezonabile pentru a asigura distribuția PEPP pe piața-țintă identificată.

Furnizorul de PEPP înțelege și revizuiește periodic PEPP pe care le furnizează, ținând cont de orice eveniment ce ar putea afecta în mod semnificativ riscul potențial aferent pieței-țintă identificate, evaluând cel puțin dacă PEPP respective corespund în continuare cerințelor pieței-țintă identificate și dacă strategia de distribuție preconizată este în continuare adecvată.

Furnizorii de PEPP pun la dispoziția distribuitorilor toate informațiile necesare privind PEPP, precum și privind procesul de aprobare a produselor, inclusiv piața-țintă identificată a unui PEPP.

Distribuitorii de PEPP dispun de mecanisme adecvate pentru a obține informațiile menționate la al cincilea paragraf și pentru a înțelege caracteristicile și piața-țintă identificată ale fiecărui PEPP.

(2)   Politicile, procesele și mecanismele menționate la prezentul articol nu aduc atingere celorlalte cerințe prevăzute de prezentul regulament sau aplicabile în temeiul acestuia, inclusiv celor cu privire la publicarea informațiilor, caracterul adecvat și corespunzător, identificarea și gestionarea conflictelor de interese, stimulentele și factorii ESG.

SECȚIUNEA II

Informații precontractuale

Articolul 26

Documentul cu informații-cheie privind PEPP

(1)   Înainte ca un PEPP să fie propus participanților la PEPP, furnizorul de PEPP redactează un document cu informații-cheie privind respectivul produs de PEPP, în conformitate cu cerințele prezentei secțiuni, și publică documentul pe site-ul său internet.

(2)   Documentul cu informații-cheie privind PEPP constituie informații precontractuale. Acestea trebuie să fie precise, corecte, clare și neechivoce. Documentul oferă informații-cheie și este în concordanță cu toate documentele contractuale cu caracter obligatoriu, cu părțile relevante ale documentelor de ofertă și cu condițiile PEPP.

(3)   Documentul cu informații-cheie privind PEPP este un document de sine stătător, separat în mod clar de materialele de marketing. Acesta nu conține trimiteri la materiale de marketing. Documentul poate conține trimiteri la alte documente, inclusiv un prospect, dacă este cazul, dar numai dacă trimiterile au legătură cu informații care trebuie incluse în documentul cu informații-cheie privind PEPP, în conformitate cu prezentul regulament.

Pentru PEPP de bază, se elaborează un document separat cu informații-cheie privind PEPP.

(4)   În cazul în care un furnizor de PEPP oferă unui participant la PEPP o serie de opțiuni de investiții alternative, iar informațiile solicitate la articolul 28 alineatul (3) cu privire la opțiunile de investiții suport nu pot fi furnizate în întregime în cadrul unui document cu informații-cheie privind PEPP individual, concis și de sine stătător, furnizorii de PEPP elaborează unul dintre următoarele documente:

(a)

un document de sine stătător cu informații-cheie privind PEPP pentru fiecare opțiune de investiții alternativă;

(b)

un document generic cu informații-cheie privind PEPP care să ofere cel puțin o descriere generală a opțiunilor de investiții alternative și care să precizeze locul și modul în care pot fi găsite informații precontractuale mai detaliate referitoare la investițiile care susțin opțiunile de investiții respective.

(5)   În conformitate cu articolul 24, documentul cu informații-cheie privind PEPP este elaborat sub forma unui document scurt, formulat într-un mod concis. Documentul:

(a)

este prezentat și aranjat în pagină astfel încât să fie ușor de citit, folosind caractere de mărime lizibilă;

(b)

se axează pe informațiile-cheie de care au nevoie clienții PEPP;

(c)

este formulat în mod clar și scris într-un limbaj și într-un stil care facilitează înțelegerea informațiilor, în special utilizând un limbaj clar, concis și inteligibil.

(6)   În cazul în care în documentul cu informații-cheie privind PEPP se utilizează culori, acestea nu diminuează inteligibilitatea informațiilor dacă documentul este imprimat sau fotocopiat în alb-negru.

(7)   În cazul în care în documentul cu informații-cheie privind PEPP se utilizează marca sau logoul furnizorului de PEPP sau al grupului căruia acesta îi aparține, nu trebuie să se distragă atenția de la informațiile cuprinse în document sau să se ascundă textul.

(8)   Pe lângă documentul cu informații-cheie privind PEPP, distribuitorii de PEPP și furnizorii de PEPP pun la dispoziția potențialilor participanți la PEPP trimiteri la toate rapoartele publice disponibile privind situația financiară a furnizorului de PEPP, inclusiv solvabilitatea acestuia, care să le permită potențialilor participanți la PEPP accesul ușor la aceste informații.

(9)   De asemenea, potențialii participanți la PEPP trebuie să fie informați cu privire la performanța anterioară a opțiunii de investiții alese de participantul la PEPP, performanță care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazurile în care PEPP a fost furnizat de mai puțin de 10 ani, care acoperă toți anii pentru care PEPP a fost furnizat. Informațiile privind performanțele anterioare trebuie să fie însoțite de mențiunea „performanța anterioară nu indică performanța viitoare”.

Articolul 27

Limba documentului cu informații-cheie privind PEPP

(1)   Documentul cu informații-cheie privind PEPP se redactează în limbile oficiale sau cel puțin în una dintre limbile oficiale utilizate în partea din statul membru în care este distribuit PEPP sau într-o altă limbă acceptată de autoritățile competente ale acelui stat membru, iar dacă a fost redactat într-o altă limbă, se traduce în una dintre aceste limbi.

Traducerea reflectă fidel și precis conținutul originalului documentului cu informații-cheie privind PEPP.

(2)   Dacă un PEPP este comercializat într-un stat membru prin documente de marketing redactate într-una sau mai multe limbi oficiale ale statului membru respectiv, documentul cu informații-cheie privind PEPP este redactat cel puțin în limbile oficiale respective.

(3)   Documentul cu informații-cheie privind PEPP se pune la dispoziția participanților la PEPP cu deficiențe de vedere într-un format adecvat, la cerere.

Articolul 28

Conținutul documentului cu informații-cheie privind PEPP

(1)   Titlul „Document cu informații-cheie privind PEPP” apare evidențiat în partea de sus a primei pagini a documentului cu informații-cheie privind PEPP.

Forma de prezentare a documentului cu informații-cheie privind PEPP respectă succesiunea stabilită la alineatele (2) și (3).

(2)   Imediat sub titlu apare o explicație cu următorul conținut:

„Prezentul document conține informații-cheie referitoare la acest produs paneuropean de pensii personale (PEPP). Acesta nu reprezintă un material de marketing. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale aferente acestui produs de pensii personale și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse paneuropene de pensii personale.”

(3)   Documentul cu informații-cheie privind PEPP trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

la începutul documentului: denumirea PEPP, dacă este un PEPP de bază sau nu, identitatea și datele de contact ale furnizorului de PEPP, informații despre autoritățile competente ale furnizorului de PEPP, numărul de înregistrare al PEPP în registrul public central și data documentului;

(b)

declarația: „Produsul de pensii descris în prezentul document este un produs pe termen lung cu posibilitate de rambursare limitată, care nu poate fi reziliat în orice moment.”;

(c)

într-o secțiune intitulată „În ce constă acest produs?”, natura și principalele caracteristici ale PEPP, inclusiv:

(i)

obiectivele sale pe termen lung și mijloacele de realizare a acestora, în special dacă obiectivele sunt atinse prin intermediul expunerii directe sau indirecte la activele-suport ale investiției, inclusiv o descriere a instrumentelor-suport sau a valorilor de referință, inclusiv o specificare a piețelor în care investește furnizorul de PEPP, precum și o explicație a modului în care este determinat randamentul;

(ii)

o descriere a tipului de participant la PEPP căruia PEPP îi este destinat spre a fi comercializat, în special în ceea ce privește capacitatea participantului la PEPP de a suporta pierderi din investiții și orizontul investiției;

(iii)

o declarație din care să reiasă:

dacă PEPP de bază oferă o garanție pentru capital sau dacă ia forma unei tehnici de diminuare a riscurilor compatibilă cu obiectivul de a permite participantului la PEPP să își recupereze capitalul; sau

dacă și în ce măsură orice opțiune de investiții alternative, dacă este cazul, oferă o garanție sau o tehnică de atenuare a riscurilor;

(iv)

o descriere a drepturilor la pensie dobândite din PEPP, în special posibilele forme de plată din pensie și dreptul de a modifica forma de plată, astfel cum se prevede la articolul 59 alineatul (1);

(v)

în cazul în care PEPP acoperă riscuri biometrice: detalii cu privire la riscurile acoperite și la prestațiile de asigurare, inclusiv circumstanțele în care pot fi solicitate aceste prestații;

(vi)

informații privind serviciul de portabilitate, inclusiv o trimitere la registrul public central menționat la articolul 13, care conține informații privind condițiile pentru faza de acumulare și faza de plată a pensiei stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 47 și cu articolul 57;

(vii)

o declarație cu privire la consecințele pentru participantul la PEPP ale retragerii timpurii din PEPP, inclusiv toate taxele și penalizările aplicabile, și pierderea posibilă a protecției de capital și a altor posibile avantaje și stimulente;

(viii)

o declarație privind consecințele asupra participantului la PEPP în cazul în care acesta încetează să contribuie la PEPP;

(ix)

informații privind subconturile disponibile și privind drepturile participantului la PEPP menționate la articolul 20 alineatul (5);

(x)

informații cu privire la dreptul participantului la PEPP de a schimba furnizorul și dreptul de a primi informații despre serviciul de schimbare a furnizorului menționat la articolul 56;

(xi)

condițiile de modificare a opțiunii de investiții alese, menționate la articolul 44;

(xii)

dacă sunt disponibile, informații privind performanța investiției furnizorului de PEPP din punctul de vedere al factorilor ESG;

(xiii)

legea aplicabilă contractului privind PEPP în cazul în care părțile nu pot alege legea aplicabilă sau, în cazul în care părțile sunt libere să aleagă legea aplicabilă, legea pe care o propune furnizorul de PEPP;

(xiv)

după caz, dacă există o perioadă de reflecție sau o perioadă de anulare pentru participantul la PEPP;

(d)

într-o secțiune intitulată „Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?”, o scurtă descriere a profilului de risc și de randament cuprinzând următoarele elemente:

(i)

un indicator sintetic al riscurilor, completat de o explicație a indicatorului și a principalelor sale restricții, precum și o explicație narativă a riscurilor relevante pentru PEPP care nu sunt reflectate în mod adecvat de către indicatorul sintetic al riscurilor;

(ii)

pierderea maximă posibilă a capitalului investit, inclusiv informații dacă:

există posibilitatea ca participantul la PEPP să piardă întregul capital investit; sau

există posibilitatea ca participantul la PEPP să își asume riscul unor angajamente sau obligații financiare suplimentare;

(iii)

scenarii adecvate privind performanța și ipotezele aflate la baza lor;

(iv)

după caz, condițiile de asigurare a randamentului pentru participanții la PEPP sau despre pragurile de performanță incorporate;

(v)

o declarație conform căreia legislația fiscală a statului membru de rezidență al participantului la PEPP poate avea un impact asupra plății efective;

(e)

într-o secțiune intitulată „Ce se întâmplă dacă [numele furnizorului de PEPP] nu poate să plătească?”, o scurtă descriere a posibilității ca pierderea aferentă să fie acoperită de o schemă de despăgubire sau de garantare a investitorului și, dacă da, care este această schemă, numele garantului și ce riscuri acoperă/nu acoperă schema;

(f)

într-o secțiune intitulată „Care sunt costurile?”, costurile aferente unei investiții în PEPP, cuprinzând costurile directe și indirecte care trebuie suportate de participantul la PEPP, inclusiv costurile unice și costurile recurente, prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici ai acestor costuri și, pentru a asigura comparabilitatea, costurile totale cumulate exprimate în termeni monetari și procentuali, pentru a indica efectele cumulate ale costurilor totale asupra investiției.

Documentul cu informații-cheie privind PEPP include precizarea clară că furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP are obligația de a oferi informații detaliate despre costurile de distribuție neincluse în costurile precizate mai sus, astfel încât participantul la PEPP să aibă posibilitatea de a înțelege efectul cumulativ pe care îl au aceste costuri cumulate asupra randamentului investiției;

(g)

într-o secțiune intitulată „Care sunt cerințele specifice pentru subcontul care corespunde [statului membru în care se află reședința mea]?”:

(i)

într-o subsecțiune intitulată: „Cerințe pentru faza de contribuție”:

o descriere a condițiilor pentru faza de acumulare, astfel cum sunt stabilite de statul membru de reședință al participantului la PEPP, în conformitate cu articolul 47;

(ii)

într-o subsecțiune intitulată: „Cerințe pentru faza de plată”:

o descriere a condițiilor pentru faza de plată a pensiei, astfel cum sunt stabilite de statul membru de reședință al participantului la PEPP, în conformitate cu articolul 57;

(h)

într-o secțiune intitulată „Cum pot să depun o reclamație?”: informații despre modul și locul în care un participant la PEPP poate depune o reclamație referitoare la PEPP sau la comportamentul furnizorului de PEPP sau al distribuitorului de PEPP.

(4)   Stratificarea informațiilor necesare în temeiul alineatului (3) este permisă în cazul în care documentul cu informații-cheie privind PEPP este furnizat în format electronic. Astfel, părțile detaliate ale informațiilor pot fi prezentate prin ferestre pop-up sau prin linkuri către informații însoțitoare. În acest caz, trebuie să fie posibil să se imprime documentul cu informații-cheie privind PEPP ca un document unic.

(5)   Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, EIOPA, după consultarea cu celelalte autorități europene de supraveghere și după ce realizează teste la nivelul consumatorilor și al sectorului, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează:

(a)

informații detaliate despre modul de prezentare, inclusiv forma și lungimea documentului, precum și conținutul fiecăruia dintre elementele informațiilor menționate la alineatul (3);

(b)

metodologia care stă la baza prezentării riscurilor și a randamentului menționată la alineatul (3) litera (d) punctele (i) și (iii);

(c)

metodologia de calcul al costurilor, inclusiv specificarea indicatorilor sintetici, menționate la alineatul (3) litera (f);

(d)

în cazul în care informațiile sunt prezentate în format electronic cu stratificarea informațiilor, ce informații trebuie să fie în primul strat și ce informații pot fi furnizate în straturile suplimentare de detalii.

La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare, EIOPA ține seama de diferitele tipuri posibile de PEPP, de natura PEPP de a fi pe termen lung, de capacitățile participanților la PEPP și de caracteristicile PEPP, pentru a permite participantului la PEPP să aleagă între diferite opțiuni de investiții și alte opțiuni prevăzute de PEPP, inclusiv în cazul în care selecția respectivă poate fi efectuată în momente diferite sau poate fi modificată în viitor.

EIOPA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 15 august 2020.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Articolul 29

Materialele de marketing

Materialele de marketing care conțin informații specifice referitoare la PEPP nu includ declarații care contrazic informațiile cuprinse în documentul cu informații-cheie privind PEPP sau care diminuează importanța acestuia. Materialele de marketing menționează existența unui document cu informații-cheie privind PEPP și conțin informații despre modul și locul în care acesta poate fi obținut, inclusiv site-ul de internet al furnizorului de PEPP.

Articolul 30

Revizuirea documentului cu informații-cheie privind PEPP

(1)   Furnizorul de PEPP revizuiește informațiile cuprinse în documentul cu informații-cheie privind PEPP cel puțin o dată pe an și modifică prompt documentul dacă acest lucru se dovedește necesar în urma revizuirii. Versiunea revizuită se pune la dispoziție cu promptitudine.

(2)   Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, EIOPA, după consultarea cu celelalte autorități europene de supraveghere și după ce realizează teste la nivelul consumatorilor și al sectorului, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează condițiile în care documentul cu informații-cheie privind PEPP trebuie revizuit și modificat.

EIOPA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 15 august 2020.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Articolul 31

Răspunderea civilă

(1)   Răspunderea civilă a furnizorului de PEPP nu este atrasă exclusiv pe baza documentului cu informații-cheie privind PEPP, inclusiv orice traducere a acestuia, cu excepția cazului în care induce în eroare, este inexactă sau în contradicție cu părțile relevante ale documentelor precontractuale și contractuale obligatorii din punct de vedere juridic sau cu cerințele prevăzute la articolul 28.

(2)   În cazul în care un participant la PEPP demonstrează că a suferit o pierdere deoarece s-a bazat pe un document cu informații-cheie privind PEPP, în condițiile menționate la alineatul (1), atunci când a încheiat un contract privind PEPP pentru care a fost elaborat documentul cu informații-cheie respectiv, acesta poate pretinde daune din partea furnizorului de PEPP pentru pierderea respectivă, în conformitate cu dreptul intern.

(3)   Elemente precum „pierdere” sau „daune”, menționate la alineatul (2), care nu sunt definite, se interpretează și se aplică în conformitate cu dreptul intern aplicabil, astfel cum derivă din normele relevante de drept internațional privat.

(4)   Prezentul articol nu exclude alte acțiuni în răspundere civilă în conformitate cu dreptul intern.

(5)   Obligațiile care decurg din prezentul articol nu pot fi restrânse și nici nu se poate deroga de la ele prin clauze contractuale.

Articolul 32

Contractele privind PEPP care acoperă riscuri biometrice

În cazul în care documentul cu informații-cheie privind PEPP se referă la un contract privind PEPP care acoperă riscuri biometrice, obligațiile furnizorului de PEPP în temeiul prezentei secțiuni sunt numai față de participantul la PEPP.

Articolul 33

Furnizarea documentului cu informații-cheie privind PEPP

(1)   Un furnizor de PEPP sau un distribuitor de PEPP furnizează potențialilor participanți la PEPP toate documentele cu informații privind PEPP elaborate în conformitate cu articolul 26 atunci când oferă consultanță despre un PEPP sau oferă spre vânzare un PEPP, în timp util înainte ca participanții la PEPP să fie obligați prin orice contract privind PEPP sau ofertă legată de contractul privind PEPP respectiv.

(2)   Un furnizor de PEPP sau un distribuitor de PEPP poate satisface cerințele de la alineatul (1) prin transmiterea documentului cu informații-cheie privind PEPP unei persoane fizice autorizate în scris să ia decizii de investiții în numele participantului la PEPP în ceea ce privește tranzacțiile încheiate în temeiul autorizației respective exprimate în scris.

(3)   Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, EIOPA, după consultarea celorlalte autorități europene de supraveghere, după caz, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care specifică condițiile în care este considerată îndeplinită obligația de a furniza documentul cu informații-cheie despre PEPP, conform alineatului (1).

EIOPA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 15 august 2020.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

SECȚIUNEA III

Consultanța

Articolul 34

Specificarea cerințelor și a nevoilor și oferirea de consultanță

(1)   Înainte de încheierea unui contract privind PEPP, furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP specifică, pe baza informațiilor solicitate și obținute de la potențialul participant la PEPP, cerințele și nevoile legate de pensie ale acestuia, inclusiv posibila nevoie de a achiziționa un produs care oferă anuități, și îi oferă potențialului participant la PEPP informații obiective privind PEPP într-o formă ușor de înțeles, care să îi permită participantului la PEPP luarea unei decizii în cunoștință de cauză.

Orice contract privind PEPP propus corespunde cerințelor și nevoilor legate de pensii ale participantului la PEPP, ținând totodată seama de drepturile de pensie acumulate ale acestuia.

(2)   Înainte de încheierea contractului privind PEPP, furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP îi oferă potențialului participant la PEPP consultanță și recomandări personalizate, explicându-i de ce un anumit PEPP, inclusiv o anumită opțiune de investiții, dacă este cazul, ar răspunde cel mai bine cerințelor și nevoilor participantului la PEPP.

Furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP îi furnizează, de asemenea, potențialului participant la PEPP previziuni de pensie personalizate pentru produsul recomandat, în funcție de data cea mai apropiată la care poate începe faza de plată a pensiei, precum și o declarație de declinare a responsabilității conform căreia proiecțiile pot fi diferite de valoarea finală a beneficiilor bazate pe PEPP primite. Dacă proiecțiile privind pensia au la bază scenarii economice, respectivele informații conțin, de asemenea, un scenariu pentru situația cea mai optimistă și unul pentru situația cea mai pesimistă, ținând seama de natura specifică a contractului privind PEPP.

(3)   În cazul în care se oferă un PEPP de bază fără cel puțin o garanție pentru capital, furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP explică în mod clar că există PEPP cu garanție pentru capital, motivele pentru care recomandă un PEPP de bază bazat pe o tehnică de diminuare a riscurilor compatibilă cu obiectivul de a permite participantului la PEPP să își recupereze capitalul și demonstrează în mod clar riscurile suplimentare aferente unor astfel de PEPP în comparație cu un PEPP de bază care oferă o garanție pentru capital. Această explicație se face în scris.

(4)   Atunci când oferă consultanță, furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 23 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament îi solicită potențialului participant la PEPP să furnizeze informații privind cunoștințele și experiența persoanei respective în domeniul de investiții relevant pentru PEPP oferit sau solicitat și privind situația financiară a persoanei respective, inclusiv capacitatea sa de a suporta pierderi, precum și obiectivele sale de investiții, inclusiv toleranța la risc, astfel încât să permită furnizorului de PEPP sau distribuitorului de PEPP să recomande potențialului participant unul sau mai multe PEPP adecvate pentru persoana respectivă și, în special, adecvate în raport cu toleranța sa la risc și cu capacitatea sa de a suporta pierderi.

(5)   Responsabilitățile furnizorului de PEPP sau ale distribuitorului de PEPP nu se reduc din cauza faptului că furnizarea consultanței se face integral sau parțial printr-un sistem automat sau semiautomat.

(6)   Fără a aduce atingere dispozițiilor legale sectoriale mai stricte, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP se asigură și demonstrează autorităților competente, la cerere, că persoanele fizice care oferă consultanță cu privire la PEPP posedă cunoștințele și competența necesare pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute de prezentul regulament. Statele membre publică criteriile care trebuie utilizate pentru evaluarea acestor cunoștințe și competențe.

SECȚIUNEA IV

Informarea pe durata contractului

Articolul 35

Dispoziții generale

(1)   Furnizorii de PEPP elaborează un document personalizat concis, care trebuie furnizat în faza de acumulare și care să cuprindă informații-cheie pentru fiecare participant la PEPP, ținând seama de natura specifică a sistemelor naționale de pensii și de orice legislație relevantă, inclusiv legislația națională din domeniul social, fiscal și al muncii („informare privind drepturile de pensie obținute din PEPP”). Titlul documentului conține cuvintele „Informare privind drepturile de pensie obținute din PEPP”.

(2)   Data exactă la care se referă informațiile din informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP se precizează în mod vizibil.

(3)   Informațiile conținute în informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP sunt corecte și actualizate.

(4)   Furnizorul de PEPP pune informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP la dispoziția fiecărui participant la PEPP o dată pe an.

(5)   Orice modificare semnificativă a informațiilor conținute în informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP față de informarea anterioară este clar indicată.

(6)   În plus față de informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP, participantul la PEPP este informat în mod prompt pe întreaga durată a contractului cu privire la orice modificare a următoarelor elemente:

(a)

termenii contractuali, inclusiv condițiile generale și speciale de politică;

(b)

numele furnizorului de PEPP, forma sa juridică, adresa sediului central și, după caz, a sucursalei care a încheiat contractul;

(c)

informațiile referitoare la modul în care politica de investiții ține seama de factorii de ESG.

Articolul 36

Informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP

(1)   Informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP cuprinde cel puțin următoarele informații-cheie pentru participanții la PEPP:

(a)

datele cu caracter personal ale participantului la PEPP și data cea mai apropiată la care faza de plată a pensiei poate începe în orice subcont;

(b)

numele și adresa furnizorului de PEPP și o identificare a contractului privind PEPP;

(c)

statul membru în care furnizorul de PEPP este autorizat sau înregistrat și denumirile autorităților competente;

(d)

informații referitoare la proiecțiile privind pensia, ținând seama de data menționată la litera (a), precum și o declarație de declinare a responsabilității cu privire la faptul că proiecțiile pot diferi de valoarea finală a beneficiilor bazate pe PEPP primite. Dacă proiecțiile privind pensia au la bază proiecții economice, respectivele informații conțin, de asemenea, o proiecție pentru situația cea mai optimistă și una pentru situația cea mai pesimistă, ținând seama de natura specifică a contractului privind PEPP;

(e)

informații cu privire la contribuțiile plătite de participantul la PEPP sau de eventuali terți în contul privind PEPP în ultimele 12 luni;

(f)

o defalcare a tuturor costurilor suportate, direct sau indirect, de participantul la PEPP în ultimele 12 luni, indicând costurile de administrare, costurile pentru păstrarea în siguranță a activelor, costurile aferente tranzacțiilor de portofoliu și alte costuri, precum și o estimare a impactului costurilor asupra beneficiilor bazate pe PEPP finale; aceste costuri ar trebui să fie exprimate atât în termeni monetari, cât și ca procent din contribuțiile din ultimele 12 luni;

(g)

atunci când este cazul, natura și mecanismul de garantare sau tehnicile de diminuare a riscului menționate la articolul 46;

(h)

atunci când este cazul, numărul și valoarea unităților corespunzătoare contribuțiilor participantului la PEPP în ultimele 12 luni;

(i)

suma totală din contul de PEPP al participantului la PEPP la data informării menționate la articolul 35;

(j)

informații privind performanța anterioară a opțiunii de investiții alese de participantul la PEPP, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazurile în care PEPP a fost furnizat de mai puțin de 10 ani, care acoperă toți anii pentru care PEPP a fost furnizat. Informațiile privind performanțele anterioare trebuie să fie însoțite de mențiunea „performanța anterioară nu indică performanța viitoare”;

(k)

pentru conturile PEPP care prezintă mai mult de un subcont, informațiile din informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP sunt defalcate pentru toate subconturile existente;

(l)

informații sintetizate cu privire la politica de investiții în raport cu factorii ESG.

(2)   În consultare cu Banca Centrală Europeană și autoritățile competente, EIOPA elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare în care prevede normele pentru stabilirea ipotezelor aflate la baza proiecțiilor privind pensia menționate la alineatul (1) litera (d) de la prezentul articol și la articolul 34 alineatul (2). Furnizorii de PEPP aplică normele respective pentru a determina, după caz, rata anuală a randamentului nominal al investiției, rata anuală a inflației și tendința salariilor viitoare.

EIOPA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 15 august 2020. Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Articolul 37

Informații suplimentare

(1)   Informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP precizează de unde și cum pot fi obținute informații suplimentare, inclusiv:

(a)

informații practice suplimentare cu privire la drepturile și opțiunile participantului la PEPP, inclusiv cu privire la investiții, la faza de plată a pensiei, la serviciul de schimbare a furnizorului și la serviciul de portabilitate;

(b)

conturile și rapoartele anuale ale furnizorului de PEPP care sunt disponibile în mod public;

(c)

o declarație scrisă privind principiile politicii de investiții ale furnizorului de PEPP, care să cuprindă cel puțin informații privind metodele de evaluare a riscurilor investiționale, tehnicile de gestionare a riscurilor și alocarea strategică a activelor în ceea ce privește natura și durata angajamentelor PEPP și modul în care politica de investiții ține seama de factorii ESG;

(d)

după caz, informații referitoare la ipotezele utilizate pentru sumele exprimate în anuități, în special în ceea ce privește rata anuității, tipul de furnizor de PEPP și durata anuității;

(e)

nivelul beneficiilor bazate pe PEPP în cazul rambursării înainte de data menționată la articolul 36 alineatul (1) litera (a).

(2)   Pentru a asigura aplicarea consecventă a articolului 36 și a prezentului articol, după consultarea celorlalte AES și după efectuarea de teste în rândul consumatorilor și de teste în cadrul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze modul de prezentare a informațiilor menționate la articolul 36 și la prezentul articol. În ceea ce privește prezentarea informațiilor privind performanțele anterioare, astfel cum sunt menționate la articolul 36 alineatul (1) litera (j), diferențele dintre opțiunile de investiții sunt luate în considerare, în special dacă participantul la PEPP suportă un risc de investiții sau dacă opțiunea de investiții depinde de vârstă sau include corelarea duratei („duration matching”).

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 15 august 2020.

Comisiei i se conferă competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 34 alineatul (2) și articolului 36 alineatul (1) litera (d), pentru a permite compararea cu produsele naționale, statele membre pot solicita furnizorilor de PEPP să pună la dispoziția participanților la PEPP proiecții suplimentare privind pensiile, în cazul în care normele de stabilire a ipotezelor sunt stabilite de statele membre respective.

Articolul 38

Informațiile care se comunică participanților la PEPP în perioada dinaintea pensionării și beneficiarilor de PEPP în faza de plată a pensiei

(1)   În plus față de informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP, furnizorii de PEPP îi furnizează fiecărui participant la PEPP înainte de datele menționate la articolul 59 alineatul (1) literele (a) și (b), sau la cererea participantului la PEPP, informații cu privire la viitoarea începere a fazei de plată de pensiei, formele posibile de plată și posibilitatea ca participantul la PEPP să modifice forma plăților în conformitate cu articolul 59 alineatul (1).

(2)   În timpul fazei de plată a pensiei, furnizorii de PEPP comunică anual beneficiarilor de PEPP informații privind beneficiile bazate pe PEPP datorate și formele de plată corespunzătoare.

În cazul în care participantul la PEPP continuă să contribuie sau să suporte riscul de investiții în timpul fazei de plată a pensiei, furnizorul de PEPP continuă să furnizeze informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP care conține informațiile relevante.

Articolul 39

Informațiile care se comunică la cerere participanților la PEPP și beneficiarilor de PEPP

La cererea unui participant la PEPP, a unui beneficiar de PEPP sau a unui reprezentant al acestora, furnizorul de PEPP comunică informațiile suplimentare menționate la articolul 37 alineatul (1) și informațiile suplimentare referitoare la ipotezele utilizate pentru generarea proiecțiilor menționate la articolul 36 alineatul (1) litera (d).

SECȚIUNEA V

Raportarea către autoritățile naționale

Articolul 40

Dispoziții generale

(1)   Furnizorii de PEPP trebuie să le prezinte autorităților lor competente informațiile necesare în scopuri de supraveghere, în plus față de informațiile furnizate în temeiul dreptului sectorial relevant. Aceste informații suplimentare cuprind, atunci când este cazul, informațiile necesare pentru următoarele activități, atunci când se desfășoară un proces de supraveghere prudențială:

(a)

evaluarea sistemului de guvernanță utilizat de furnizorii de PEPP, a activităților pe care le desfășoară, a principiilor de evaluare aplicate în materie de solvabilitate, a riscurilor cu care se confruntă și a sistemelor de management al riscurilor, precum și a structurii capitalului, a necesităților și a conducerii acestora;

(b)

luarea deciziilor corespunzătoare în urma exercitării drepturilor și obligațiilor lor de supraveghere.

(2)   Autoritățile competente au, în plus față de competențele care le sunt conferite în temeiul dreptului intern, următoarele prerogative:

(a)

de a stabili natura, sfera și formatul informațiilor menționate la alineatul (1) pe care furnizorii de PEPP trebuie să le prezinte la intervale prestabilite, la momentul producerii unor evenimente predefinite sau în timpul anchetelor privind situația unui furnizor de PEPP;

(b)

de a obține de la furnizorii de PEPP orice informații privind contractele deținute de aceștia sau contractele încheiate cu terți; și

(c)

de a solicita informații de la experți externi, precum auditorii și actuarii.

(3)   Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) cuprind următoarele:

(a)

elemente calitative sau cantitative sau orice combinație adecvată între acestea;

(b)

elemente istorice, actuale sau prospective sau orice combinație adecvată între acestea;

(c)

date din surse interne sau din surse externe sau orice combinație adecvată între acestea.

(4)   Informațiile menționate la alineatele (1) și (2):

(a)

reflectă natura, amploarea și complexitatea activității furnizorului de PEPP în cauză, în special riscurile inerente acestei activități;

(b)

sunt accesibile, complete în toate aspectele semnificative, comparabile și consecvente în timp;

(c)

sunt relevante, fiabile și clare.

(5)   Furnizorii de PEPP prezintă anual autorităților competente informații privind:

(a)

statele membre în care furnizorul de PEPP oferă subconturi;

(b)

numărul de notificări primite, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1), de la participanții la PEPP care și-au mutat reședința într-un alt stat membru;

(c)

numărul de cereri de deschidere a unui subcont și numărul de subconturi deschise în conformitate cu articolul 20 alineatul (2);

(d)

numărul de cereri ale participanților la PEPP pentru schimbarea furnizorului și numărul transferurilor efective realizate în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) litera (a);

(e)

numărul de cereri ale participanților la PEPP pentru schimbarea furnizorului și numărul transferurilor efective realizate în conformitate cu articolul 52 alineatul (3);

Autoritățile competente comunică EIOPA aceste informații.

(6)   Furnizorii de PEPP instituie sisteme și structuri corespunzătoare pentru îndeplinirea cerințelor stabilite la alineatele (1)-(5) și elaborează o politică scrisă, aprobată de organul de conducere, de supraveghere sau administrativ al furnizorului de PEPP, care să garanteze permanent că informațiile prezentate sunt adecvate.

(7)   Pe baza unei cereri adresate autorităților competente și pentru a-și îndeplini sarcinile care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, EIOPA are acces la informațiile transmise de către furnizorii de PEPP.

(8)   Atunci când contribuțiile PEPP și beneficiile bazate pe PEPP sunt eligibile pentru avantaje sau stimulente, furnizorul de PEPP transmite autorității naționale relevante, în conformitate cu legislația națională relevantă, toate informațiile necesare pentru furnizarea sau recuperarea acestor avantaje și stimulente primite în legătură cu astfel de contribuții și beneficii, după caz.

(9)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 72 pentru a completa prezentul regulament prin specificarea informațiilor suplimentare menționate la alineatele (1)-(5) de la prezentul articol, pentru asigurarea unui grad suficient de convergență a raportării în scopuri de supraveghere.

După consultarea celorlalte AES și a autorităților competente și după efectuarea de teste în cadrul sectorului, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind formatul raportării în scopuri de supraveghere.

EIOPA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la 15 august 2020.

Comisiei i se conferă competența de a adopta standardele de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

CAPITOLUL V

FAZA DE ACUMULARE

SECȚIUNEA I

Reguli investiționale aplicabile furnizorilor de PEPP

Articolul 41

Reguli investiționale

(1)   Furnizorii de PEPP investesc activele care corespund PEPP în conformitate cu regula prudenței și, în special, în conformitate cu următoarele reguli:

(a)

activele sunt investite în interesul pe termen lung al participanților la PEPP în ansamblu. În cazul unui conflict potențial de interese, furnizorul de PEPP sau entitatea care administrează portofoliul acestuia ia măsuri pentru ca investiția să se facă numai în interesul participanților la PEPP;

(b)

în ceea ce privește regula prudenței, furnizorii de PEPP țin seama de potențialul impact pe termen lung al deciziilor de investiții asupra factorilor ESG și de riscurile legate de acesta;

(c)

activele se investesc într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea portofoliului în ansamblul său;

(d)

activele se investesc predominant pe piețele reglementate. Investițiile în active care nu sunt admise la tranzacționare pe piețele financiare reglementate sunt menținute la niveluri prudente;

(e)

investițiile în instrumente derivate sunt permise în măsura în care instrumentele respective contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează administrarea eficientă a portofoliului. Instrumentele respective sunt evaluate în mod prudent, ținându-se seama de activul-suport, și sunt incluse în evaluarea activelor furnizorului de PEPP. De asemenea, furnizorii de PEPP evită expunerea excesivă la riscurile legate de o singură contraparte și de alte operațiuni derivate;

(f)

activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de întreprinderi și acumulările de riscuri în ansamblul portofoliului. Investițiile în active emise de același emitent sau de emitenți aparținând aceluiași grup nu trebuie să expună un furnizor de PEPP unei concentrări excesive de riscuri;

(g)

activele nu sunt investite în jurisdicțiile necooperante în materie fiscală identificate în concluziile aplicabile ale Consiliului privind lista jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală, nici în țări terțe cu risc ridicat care manifestă deficiențe strategice identificate de regulamentul delegat aplicabil al Comisiei adoptat în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849;

(h)

furnizorul de PEPP nu se expune și nu expune nici activele care corespund PEPP unor riscuri generate de un efect de levier excesiv și de o transformare excesivă a scadențelor.

(2)   Regulile prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(h) se aplică doar în măsura în care nu există dispoziții mai stricte prevăzute de legislația sectorială relevantă aplicabilă furnizorului de PEPP.

SECȚIUNEA II

Opțiuni de investiții pentru participanții la PEPP

Articolul 42

Dispoziții generale

(1)   Furnizorii de PEPP le pot oferi participanților la PEPP până la șase opțiuni de investiții.

(2)   Opțiunile de investiții includ PEPP de bază și pot include opțiuni de investiții alternative.

(3)   Toate opțiunile de investiții sunt concepute de către furnizorii de PEPP pe baza unei garanții sau a unei tehnici de diminuare a riscurilor, care asigură un nivel suficient de protecție a participanților la PEPP.

(4)   Furnizarea de garanții face obiectul legislației sectoriale relevante aplicabile furnizorului de PEPP.

(5)   Furnizorii de PEPP menționați la articolul 6 alineatul (1) literele (c), (d), (e) și (f) pot oferi un PEPP cu garanție doar prin cooperarea cu instituții de credit sau întreprinderi de asigurare care pot oferi astfel de garanții în conformitate cu legislația sectorială care le este aplicabilă. Instituțiile sau întreprinderile respective sunt singurele responsabile pentru garanție.

Articolul 43

Alegerea opțiunii de investiții de către participantul la PEPP

După ce a primit informațiile și consultanța relevante, participantul la PEPP alege o opțiune de investiții în momentul încheierii contractului privind PEPP.

Articolul 44

Condiții privind modificarea opțiunii de investiții alese

(1)   Dacă furnizorul de PEPP oferă opțiuni de investiții alternative, participantul la PEPP, în timp ce acumulează fonduri în PEPP, trebuie să aibă posibilitatea de a alege o altă opțiune după o perioadă minimă de cinci ani de la încheierea contractului privind PEPP și, în cazul unor modificări ulterioare, după o perioadă de cinci ani de la cea mai recentă modificare a opțiunii de investiții. Furnizorul de PEPP îi poate permite participantului la PEPP să modifice opțiunea de investiții mai frecvent.

(2)   Modificarea opțiunii de investiții de către participantul la PEPP este gratuită.

Articolul 45

PEPP de bază

(1)   PEPP de bază este un produs sigur, care reprezintă opțiunea de investiții implicită. Acesta este conceput de către furnizorii de PEPP pe baza unei garanții a capitalului care este datorată la începutul fazei de plată a pensiei și în timpul fazei de plată a pensiei, după caz, sau a unei tehnici de diminuare a riscurilor compatibile cu obiectivul de a permite participantului la PEPP să își recupereze capitalul.

(2)   Comisioanele și costurile aferente PEPP de bază nu depășesc 1 % din capitalul acumulat pe an.

(3)   Pentru a garanta condiții egale între diferiții furnizori de PEPP și diferitele tipuri de PEPP, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care precizează tipurile de costuri și de taxe menționate la alineatul (2), după consultarea celorlalte AES, dacă este cazul.

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare, EIOPA trebuie să țină seama de diferitele tipuri posibile de PEPP, de natura de pensie pe termen lung a PEPP și de diversele caracteristici posibile ale PEPP, în special de plățile sub formă de anuități pe termen lung sau retragerile anuale, până cel puțin la vârsta corespunzătoare speranței de viață medii a participantului la PEPP. EIOPA evaluează, de asemenea, natura specifică a protecției capitalului, acordând o atenție specială garanției de capital. EIOPA prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 15 august 2020.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(4)   La fiecare doi ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia verifică, după consultarea EIOPA și, dacă este cazul, a celorlalte AES, dacă valoarea procentuală menționată la alineatul (2) este adecvată. Comisia ține seama, în special, de nivelul efectiv și modificările suferite de nivelul efectiv al costurilor și taxelor și de impactul asupra disponibilității PEPP.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 72 pentru a modifica valoarea procentuală menționată la alineatul (2) de la prezentul articol în lumina verificărilor sale, cu scopul de a permite accesul adecvat al furnizorilor de PEPP la piață.

Articolul 46

Tehnicile de diminuare a riscurilor

(1)   Utilizarea de tehnici de diminuare a riscurilor garantează faptul că strategia de investiții aplicată PEPP este concepută pentru a asigura, pe baza PEPP în cauză, acumularea unui venit individual stabil și adecvat pentru viitoarea pensie și să asigure tratamentul echitabil al tuturor generațiilor de participanți la PEPP.

Toate tehnicile de diminuare a riscurilor, indiferent dacă sunt aplicate în temeiul PEPP de bază sau pentru opțiunile de investiții alternative, trebuie să fie solide, robuste și compatibile cu profilul de risc al opțiunii de investiții corespunzătoare.

(2)   Tehnicile aplicabile de diminuare a riscurilor pot include, printre altele, dispoziții privind:

(a)

adaptarea treptată a modului de repartizare a investițiilor pentru a se diminua riscurile financiare asociate acestora pentru diferite grupe de vârstă, corespunzător perioadei rămase (adaptare la ciclul de viață);

(b)

crearea de rezerve din contribuții sau din veniturile aferente investiților, care se alocă participanților la PEPP în mod echitabil și transparent, cu scopul de a se diminua pierderile de investiții; sau

(c)

utilizarea de garanții corespunzătoare în vederea protecției împotriva pierderilor de investiții.

(3)   Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, EIOPA, după consultarea celorlalte AES și după ce a efectuat un test în cadrul sectorului, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează criteriile minime pe care trebuie să le îndeplinească tehnicile de diminuare a riscurilor, luând în considerare diferitele tipuri de PEPP și caracteristicile lor specifice, precum și diferitele tipuri de furnizori de PEPP și diferențele dintre regimul lor prudențial.

EIOPA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 15 august 2020.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

SECȚIUNEA III

Alte aspecte privind faza de acumulare

Articolul 47

Condiții referitoare la faza de acumulare

(1)   Condițiile aferente fazei de acumulare a subconturilor naționale sunt stabilite de statele membre, cu excepția celor care sunt specificate în prezentul regulament.

(2)   Aceste condiții pot include în special limitele de vârstă pentru începerea fazei de acumulare, durata minimă a fazei de acumulare, valoarea maximă și minimă a contribuțiilor și continuitatea acestora.

CAPITOLUL VI

PROTECȚIA INVESTITORILOR

Articolul 48

Depozitarul

(1)   Furnizorii de PEPP menționați la articolul 6 alineatul (1) literele (c), (e) și (f) desemnează unul sau mai mulți depozitari pentru păstrarea în siguranță a activelor corespunzătoare activității de furnizare a PEPP și exercitarea atribuțiilor de supraveghere.

(2)   În ceea ce privește desemnarea depozitarului, executarea sarcinilor sale legate de păstrarea în siguranță a activelor și răspunderea depozitarului și în ceea ce privește sarcinile de supraveghere ale depozitarului, se aplică în mod corespunzător capitolul IV din Directiva 2009/65/CE.

Articolul 49

Acoperirea riscurilor biometrice

(1)   Furnizorii de PEPP pot oferi PEPP care includ o opțiune de acoperire a riscurilor biometrice.

(2)   Acoperirea riscurilor biometrice trebuie să facă obiectul dreptului sectorial relevant aplicabil furnizorului de PEPP. Acoperirea riscurilor biometrice poate varia de la un subcont la altul.

(3)   Furnizorii de PEPP menționați la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c), (d), (e) și (f) pot oferi PEPP care includ o opțiune de acoperire a riscurilor biometrice. În acest caz, acoperirea se acordă numai în cooperare cu întreprinderile de asigurare care pot acoperi aceste riscuri în conformitate cu dreptul sectorial care le este aplicabil. Întreprinderea de asigurare este pe deplin răspunzătoare pentru acoperirea riscurilor biometrice.

Articolul 50

Reclamații

(1)   Furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP instituie și aplică proceduri adecvate și eficiente de soluționare a reclamațiilor depuse de clienții PEPP cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

(2)   Aceste proceduri se aplică în toate statele membre în care furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP își oferă serviciile și sunt disponibile într-o limbă oficială a statului membru relevant, aleasă de clientul PEPP, sau într-o altă limbă convenită de furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP și clientul PEPP.

(3)   Furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP fac toate eforturile pentru a răspunde la reclamațiile clienților PEPP, fie în format electronic, fie pe alt suport durabil, în conformitate cu articolul 24. Răspunsul abordează toate punctele aduse în discuție, într-un interval de timp corespunzător și în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii reclamației. În situații excepționale, în cazul în care răspunsul nu poate fi dat în termen de 15 zile lucrătoare din motive independente de voința furnizorului de PEPP sau a distribuitorului de PEPP, aceasta este obligat să transmită un răspuns provizoriu, care să indice în mod clar motivele pentru care răspunsul la reclamație va ajunge cu întârziere și să precizeze termenul în care clientul PEPP va primi răspunsul definitiv. În orice caz, termenul pentru primirea răspunsului final nu poate depăși 35 de zile lucrătoare.

(4)   Furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP informează clientul PEPP în legătură cu cel puțin un organism de soluționare alternativă a litigiilor care are competența de a soluționa litigiile referitoare la drepturile și obligațiile care le revin clienților PEPP în temeiul prezentului regulament.

(5)   Informațiile privind procedurile menționate la alineatul (1) sunt indicate într-un mod clar, cuprinzător și ușor accesibil pe site-ul furnizorului de PEPP sau al distribuitorului de PEPP, în cadrul sucursalei, precum și în clauzele generale ale contractului încheiat între furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP și clientul PEPP. Acestea precizează cum pot fi obținute informații suplimentare privind organismul de soluționare alternativă a litigiilor competentă și modul în care poate fi sesizat respectivul organism.

(6)   Autoritățile competente instituie proceduri care permit clienților PEPP și altor părți interesate, inclusiv asociațiilor de consumatori, să depună reclamații la autoritățile competente cu privire la presupuse încălcări ale prezentului regulament de către furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP. În toate cazurile, reclamațiile trebuie să primească răspuns.

(7)   În cazurile în care sunt vizate mai multe state membre, reclamantul își poate depune reclamația prin intermediul autorităților competente din statul membru în care își are reședința, indiferent de locul în care a avut loc încălcarea.

Articolul 51

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

(1)   Se instituie proceduri adecvate, independente, imparțiale, transparente și eficace pentru soluționarea alternativă a litigiilor dintre clienții PEPP și furnizorii de PEPP sau distribuitorii de PEPP referitoare la drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul regulament, în conformitate cu Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și Consiliului (21), utilizând, după caz, organismele competente existente. Aceste proceduri de soluționare alternativă a litigiilor sunt aplicabile distribuitorilor de PEPP sau furnizorilor de PEPP împotriva cărora sunt inițiate procedurile, iar distribuitorii respectivi intră în sfera de competență a organismului relevant de soluționare alternativă a litigiilor.

(2)   Organismele menționate la alineatul (1) cooperează în mod efectiv pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere privind drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul regulament.

CAPITOLUL VII

SCHIMBAREA FURNIZORILOR DE PEPP

Articolul 52

Asigurarea serviciului de schimbare a furnizorului

(1)   Furnizorii de PEPP asigură un serviciu de schimbare a furnizorului prin care transferă, la cererea participantului la PEPP, sumele corespunzătoare sau, atunci când este cazul, active în natură conform alineatului (4) dintr-un cont de PEPP deținut la furnizorul de PEPP care efectuează transferul într-un nou cont de PEPP cu aceleași subconturi deschis la furnizorul de PEPP destinatar și închid fostul cont de PEPP.

Atunci când utilizează serviciul de schimbare a furnizorului, furnizorul de PEPP care efectuează transferul transmite către furnizorul de PEPP destinatar toate informațiile legate de toate subconturile fostului cont de PEPP, inclusiv cerințele de raportare. Furnizorul de PEPP destinatar înregistrează informațiile respective în subconturile corespunzătoare.

Un participant la PEPP poate solicita transferul la un furnizor de PEPP stabilit în același stat membru (transfer intern) sau într-un stat membru diferit (transfer transfrontalier). Participantul la PEPP își poate exercita dreptul de a schimba furnizorii în timpul fazei de acumulare și al celei de plată a pensiei bazate pe PEPP.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), în faza de plată a pensiei, furnizorii de PEPP nu au obligația de a asigura un serviciu de schimbare a furnizorului pentru PEPP în cazul în care participanții la PEPP primesc plățile de pensie sub formă de anuități viagere.

(3)   Participantul la PEPP poate schimba furnizorii de PEPP după cel puțin cinci ani de la încheierea contractului privind PEPP și, în cazul unei schimbări ulterioare, după cinci ani de la cea mai recentă schimbare, fără a aduce atingere articolului 20 alineatul (5) litera (a). Furnizorul de PEPP poate permite participantului la PEPP să schimbe furnizorii de PEPP mai frecvent.

(4)   În cazul în care schimbarea este între furnizori de PEPP implicați în administrarea de portofolii individuale pentru participanții la PEPP, participanții la PEPP pot alege să transfere active în natură sau sume corespunzătoare. În toate celelalte cazuri, se permite numai transferul sumelor corespunzătoare.

Consimțământul scris al furnizorului de PEPP destinatar este necesar în cazul în care participantul la PEPP solicită un transfer de active în natură.

Articolul 53

Serviciul de schimbare a furnizorului

(1)   La cererea participantului la PEPP, după ce participantul la PEPP a luat o decizie în cunoștință de cauză pe baza informațiilor primite de la furnizorii de PEPP, astfel cum se prevede la articolul 56, serviciul de schimbare a furnizorului este inițiat de către furnizorul de PEPP destinatar.

(2)   Cererea participantului la PEPP este redactată într-o limbă oficială a statului membru în care este inițiat serviciul de schimbare a furnizorului sau în orice altă limbă convenită între părți. În cerere, participantul la PEPP:

(a)

își dă acordul specific în ceea ce privește efectuarea de către furnizorul de PEPP care efectuează transferul a fiecăreia dintre sarcinile menționate la alineatul (4) și își dă acordul specific în ceea ce privește efectuarea de către furnizorul de PEPP destinatar a fiecăreia dintre sarcinile menționate la alineatul (5);

(b)

în acord cu furnizorul de PEPP destinatar, precizează data de la care plățile să fie executate în contul de PEPP deschis la furnizorul de PEPP destinatar.

Această dată trebuie să fie cu cel puțin două săptămâni ulterioară datei la care furnizorul de PEPP destinatar primește documentele transferate de la furnizorul de PEPP care efectuează transferul în conformitate cu alineatul (4).

Statele membre pot impune ca cererea din partea participantului la PEPP să fie redactată în scris, iar o copie a cererii acceptate să fie furnizată participantului la PEPP.

(3)   În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii menționate la alineatul (2), furnizorul de PEPP destinatar solicită furnizorului de PEPP care efectuează transferul să îndeplinească sarcinile prevăzute la alineatul (4).

(4)   La primirea unei cereri din partea furnizorului de PEPP destinatar, furnizorul de PEPP care efectuează transferul:

(a)

transmite, în termen de cinci zile lucrătoare, informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP pentru perioada cuprinsă între data ultimei informări privind drepturile de pensie obținute din PEPP elaborate și data cererii către participantul la PEPP și către furnizorul de PEPP destinatar;

(b)

trimite, în termen de cinci zile lucrătoare, furnizorului de PEPP destinatar o listă a activelor existente care sunt transferate în cazul unui transfer al activelor în natură, astfel cum se menționează la articolul 52 alineatul (4);

(c)

nu mai acceptă plăți de încasat în contul de PEPP începând cu data indicată de participantul la PEPP în cererea menționată la alineatul (2) litera (b);

(d)

transferă sumele corespunzătoare, sau atunci când este cazul, activele în natură în conformitate cu articolul 52 alineatul (4) din contul de PEPP către noul cont de PEPP deschis la furnizorul de PEPP destinatar la data specificată în cerere de către participantul la PEPP;

(e)

închide contul de PEPP la data indicată de către participantul la PEPP dacă participantul la PEPP nu are obligații restante. Furnizorul de PEPP care efectuează transferul informează imediat participantul la PEPP atunci când există obligații restante din cauza cărora contul participantului la PEPP nu poate fi închis.

(5)   Furnizorul de PEPP destinatar, așa cum se prevede în cerere și în măsura în care informațiile furnizate de furnizorul de PEPP care efectuează transferul sau de participantul la PEPP permit furnizorului de PEPP destinatar să facă acest lucru, efectuează eventualele pregătiri necesare pentru a acceptarea plăților de încasat și le acceptă începând cu data specificată în cerere de către participantul la PEPP.

Articolul 54

Comisioane și taxe aferente serviciului de schimbare a furnizorului

(1)   Participanții la PEPP trebuie să aibă acces gratuit la datele lor cu caracter personal deținute atât de furnizorul de PEPP care efectuează transferul, cât și de furnizorul de PEPP destinatar.

(2)   Furnizorul de PEPP care efectuează transferul furnizează informațiile solicitate de furnizorul de PEPP destinatar în temeiul articolului 53 alineatul (4) litera (a) fără niciun cost pentru participantul la PEPP sau pentru furnizorul de PEPP destinatar.

(3)   Valoarea totală a comisioanelor și taxelor aplicate participantului la PEPP de către furnizorul de PEPP care efectuează transferul pentru închiderea contului deținut la acest furnizor se limitează la costurile administrative efective suportate de furnizorul de PEPP și nu depășește 0,5 % din sumele corespunzătoare sau valoarea monetară a activelor în natură care urmează să fie transferată către furnizorul de PEPP destinatar.

Statele membre pot stabili un procent mai mic pentru comisioanele și taxele menționate la primul paragraf și un procent diferit atunci când furnizorul de PEPP le permite participanților la PEPP să schimbe mai des furnizorul de PEPP, astfel cum se menționează la articolul 52 alineatul (3).

Furnizorul de PEPP care efectuează transferul nu percepe niciun comision și nicio taxă suplimentară furnizorului de PEPP destinatar.

(4)   Furnizorul de PEPP destinatar poate să perceapă numai costurile administrative și de tranzacție efective asociate serviciului de schimbare a furnizorului.

Articolul 55

Protecția participanților la PEPP împotriva pierderilor financiare

(1)   Orice pierdere financiară, inclusiv comisioane, taxe și dobânzi, suportată de participantul la PEPP și rezultată direct din nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 53 unui furnizor de PEPP implicat în procesul de schimbare a furnizorului este rambursată de furnizorul respectiv fără întârziere.

(2)   Răspunderea în temeiul alineatului (1) nu intervine în împrejurări anormale și imprevizibile, în afara controlului furnizorului de PEPP care le invocă, ale căror consecințe nu ar fi putut să fie evitate în pofida tuturor diligențelor în acest sens sau în cazul în care un furnizor de PEPP are alte obligații juridice prevăzute în dreptul Uniunii sau dreptul intern.

(3)   Răspunderea în temeiul alineatului (1) se stabilește în conformitate cu cerințele legale aplicabile la nivel național.

(4)   Participantul la PEPP suportă orice risc de pierdere financiară legat de răscumpărarea în natură a activelor deținute în contul de PEPP în vederea transferului acestora de la furnizorul de PEPP care efectuează transferul către furnizorul de PEPP destinatar, astfel cum se menționează la articolul 52 alineatul (4).

(5)   Furnizorul de PEPP care efectuează transferul nu este obligat să asigure protecția capitalului sau să ofere o garanție în momentul transferului.

Articolul 56

Informații privind serviciul de schimbare a furnizorului

(1)   Furnizorii de PEPP comunică participanților la PEPP următoarele informații privind serviciul de schimbare a furnizorului, pentru a-i permite participantului la PEPP să ia o decizie în cunoștință de cauză:

(a)

rolurile furnizorului de PEPP care efectuează transferul și ale furnizorului de PEPP destinatar pentru fiecare etapă a procesului de schimbare a furnizorului, după cum se indică la articolul 53;

(b)

calendarul de finalizare a etapelor respective;

(c)

comisioanele și taxele percepute pentru procesul de schimbare a furnizorului;

(d)

eventualele implicații ale schimbării, în special în ceea ce privește protecția sau garantarea capitalului, și alte informații legate de serviciul de schimbare a furnizorului;

(e)

informații cu privire la posibilitatea de a transfera active în natură, dacă este cazul.

Furnizorul de PEPP destinatar respectă cerințele prevăzute în capitolul IV.

Furnizorul de PEPP destinatar informează participantul la PEPP, după caz, cu privire la existența oricărui sistem de garantare, inclusiv a unui sistem de garantare a depozitelor, a unui sistem de compensare pentru investitori sau a unei scheme de asigurare a garanțiilor, care să-l acopere pe acel participant la PEPP.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol trebuie să fie în permanență disponibile în format electronic pe site-ul furnizorului de PEPP. Ele sunt furnizate și participanților la PEPP, la cerere, în conformitate cu cerințele articolului 24.

CAPITOLUL VIII

FAZA DE PLATĂ A PENSIEI

Articolul 57

Condiții referitoare la faza de plată a pensiei

(1)   Condițiile aferente fazei de plată a pensiei și plăților subconturilor naționale sunt stabilite de statele membre, cu excepția celor care sunt specificate în prezentul regulament.

(2)   Aceste condiții pot include în special stabilirea vârstei minime pentru începutul fazei de plată a pensiei, a unei perioade maxime înainte de împlinirea vârstei de pensionare pentru a adera la un sistem de PEPP, precum și condiții privind rambursarea înainte de vârsta minimă pentru începutul fazei de plată a pensiei, în special în cazul unor dificultăți deosebite.

Articolul 58

Forme de plată

(1)   Furnizorii de PEPP pun la dispoziția participanților la PEPP una sau mai multe dintre următoarele forme de plată:

(a)

anuități;

(b)

sume forfetare;

(c)

retrageri;

(d)

combinații ale formelor de mai sus.

(2)   Participanții la PEPP aleg forma de plată pentru faza de plată a pensiei atunci când încheie un contract privind PEPP și când solicită deschiderea unui nou subcont. Forma de plată poate varia de la un subcont la altul.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1) de la prezentul articol sau articolelor 57 sau 59, statele membre pot adopta măsuri care să privilegieze anumite forme de plată. Astfel de măsuri pot include fixarea de limite cantitative pentru plățile forfetare pentru a încuraja și mai mult celelalte forme de plată menționate la alineatul (1) de la prezentul articol. Aceste limite cantitative se aplică numai plăților care corespund capitalului acumulat în subcontul de PEPP asociat cu statul membru al cărui drept intern prevede limite cantitative pentru sumele forfetare.

(4)   Statele membre pot specifica condițiile în care avantajele și stimulentele acordate trebuie să le fie rambursate.

Articolul 59

Modificarea formelor de plată

(1)   În cazul în care furnizorul de PEPP oferă diferite forme de plată, participantului la PEPP i se permite să modifice forma de plată pentru fiecare subcont deschis:

(a)

cu un an înainte de începerea fazei de plată a pensiei;

(b)

la începutul fazei de plată a pensiei;

(c)

în momentul schimbării furnizorului.

Modificarea formei de plată este gratuită pentru participantul la PEPP.

(2)   Când primește o cerere din partea unui participant la PEPP de modificare a formei de plată a PEPP, furnizorul de PEPP îi furnizează participantului la PEPP informații într-un format clar și inteligibil cu privire la implicațiile financiare ale unei astfel de modificări asupra participantului la PEPP sau a beneficiarului PEPP, în special în ceea ce privește orice impact asupra stimulentelor naționale care s-ar putea aplica subconturilor existente ale PEPP deținute de participantul la PEPP.

Articolul 60

Planificarea pensiei și consultanța cu privire la plăți

(1)   Pentru PEPP de bază, la începutul fazei de plată a pensiei, furnizorul de PEPP îi oferă participantului la PEPP un plan de pensie personal privind utilizarea sustenabilă a capitalului acumulat în subconturile de PEPP, ținând seama cel puțin de:

(a)

valoarea capitalului acumulat în subconturile de PEPP;

(b)

valoarea totală a altor drepturi de pensie acumulate; și

(c)

cerințele și nevoile pe termen lung în materie de pensii ale participantului la PEPP.

(2)   Planul de pensii menționat la alineatul (1) include o recomandare personală adresată participantului la PEPP cu privire la forma de plată optimă pentru acesta, cu excepția cazului este oferită o singură formă de plată. În cazul în care o plată forfetară nu este conformă cu nevoile în materie de pensii ale participantului la PEPP, consultanța este însoțită de un avertisment în acest sens.

CAPITOLUL IX

SUPRAVEGHERE

Articolul 61

Supravegherea de către autoritățile competente și monitorizarea de către EIOPA

(1)   Autoritățile competente ale furnizorului de PEPP supraveghează respectarea prezentului regulament în mod continuu și în conformitate cu normele și standardele de supraveghere sectoriale relevante. De asemenea, ele sunt responsabile de supravegherea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în regulamentul sau actul constitutiv al furnizorului de PEPP, precum și a adecvării mecanismelor acestuia și a organizării în privința sarcinilor aferente furnizării de PEPP.

(2)   EIOPA și autoritățile competente monitorizează produsele de pensii personale furnizate sau distribuite pentru a se asigura că produsele în cauză poartă denumirea „PEPP” și se sugerează că produsele în cauză sunt PEPP numai atunci când sunt înregistrate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 62

Prerogativele autorităților competente

Statele membre se asigură că autoritățile competente dispun de toate prerogativele de supraveghere și de investigație necesare pentru a-și exercita funcțiile în temeiul prezentului regulament.

Articolul 63

Prerogative de intervenție ale autorităților competente asupra produselor

(1)   Autoritățile competente pot interzice sau restricționa comercializarea sau distribuția unui PEPP în sau din statul membru de origine în următoarele condiții:

(a)

autoritățile competente sunt convinse că există motive întemeiate să se considere că PEPP generează preocupări majore sau repetate legate de protecția unui participant sau că reprezintă un risc pentru buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau pentru stabilitatea întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia din cel puțin un stat membru;

(b)

acțiunea este proporțională, ținând seama de natura riscurilor identificate, de nivelul de sofisticare al participanților la PEPP vizați și de efectul probabil al acțiunii asupra participanților la PEPP care au încheiat un contract privind PEPP;

(c)

autoritățile competente s-au consultat temeinic cu autoritățile competente din alte state membre care ar putea fi afectate în mod semnificativ de respectiva acțiune; și

(d)

acțiunea nu are un efect discriminatoriu asupra serviciilor sau activităților prestate dintr-un alt stat membru.

Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la primul paragraf, autoritățile competente pot impune o interdicție sau o restricție din motive de prudență înainte ca un PEPP să fie comercializat sau distribuit către participanți la PEPP. Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în condițiile specificate de autoritatea competentă sau pot face obiectul unor excepții specificate de acestea.

(2)   Autoritățile competente nu impun o interdicție sau o restricție în temeiul prezentului articol decât în cazul în care, cu cel puțin o lună înainte de data la care măsura urmează să intre în vigoare, au comunicat tuturor celorlalte autorități competente implicate și EIOPA, în scris sau printr-un alt mijloc convenit între autorități, următoarele informații:

(a)

PEPP la care se referă acțiunea propusă;

(b)

natura exactă a interdicției sau restricției propuse și momentul prevăzut pentru intrarea sa în vigoare; și

(c)

dovezile pe baza cărora au luat decizia și care le dau motive întemeiate să considere că sunt îndeplinite toate condițiile de la alineatul (1).

(3)   În cazuri excepționale, atunci când autoritățile competente consideră că este necesar să ia măsuri urgente în temeiul prezentului articol pentru a preveni apariția unor prejudicii din cauza PEPP, autoritățile competente pot acționa, în regim provizoriu, notificând în scris, cu minimum 24 de ore înainte de momentul planificat pentru intrarea în vigoare a măsurii, toate celelalte autorități competente și EIOPA, cu condiția ca toate condițiile din prezentul articol să fie îndeplinite și, în plus, este stabilit clar că un termen de notificare prealabilă de o lună nu ar răspunde în mod adecvat la preocuparea sau amenințarea respectivă. Autoritățile competente nu pot lua măsuri provizorii pentru o perioadă care depășește trei luni.

(4)   Autoritățile competente publică pe site-urile lor o notificare privind orice decizie de a impune vreo restricție sau interdicție prevăzută la alineatul (1). Notificarea prezintă detalii cu privire la respectiva interdicție sau restricție, o dată ulterioară publicării notificării, de la care măsurile vor intra în vigoare, precum și dovezile din care rezultă că sunt îndeplinite toate condițiile enunțate la alineatul (1). Interdicția sau restricția se aplică doar acțiunilor întreprinse după publicarea notificării.

(5)   Autoritățile competente retrag interdicția sau restricția în cazul în care condițiile menționate la alineatul (1) nu se mai aplică.

Articolul 64

Mediere și coordonare

(1)   EIOPA are rol de mediator și coordonator în raport cu măsurile luate de autoritățile competente în temeiul articolului 63. EIOPA se asigură în special că acțiunile întreprinse de autoritățile competente sunt justificate și proporționale și, după caz, că autoritățile competente adoptă o abordare coerentă.

(2)   După primirea notificării în temeiul articolului 63 privind orice interdicție sau restricție care urmează a fi impusă în temeiul articolului respectiv, EIOPA emite un aviz, specificând dacă în opinia sa interdicția sau restricția este justificată și proporțională. În cazul în care consideră că este necesar ca alte autorități competente să adopte măsuri pentru a contracara riscul, EIOPA precizează acest lucru în avizul său. Avizul se publică pe site-ul EIOPA.

(3)   În cazul în care intenționează să adopte sau adoptă măsuri contrare unui aviz emis de EIOPA în temeiul alineatului (2) ori refuză să adopte măsuri, contrar respectivului aviz, o autoritate competentă publică imediat pe site-ul său o notificare, explicând pe larg motivele pentru care a procedat astfel.

Articolul 65

Prerogativele EIOPA de intervenție asupra produselor

(1)   În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, EIOPA monitorizează piața PEPP-urilor care sunt comercializate, distribuite sau vândute în Uniune.

(2)   În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de la alineatele (3) și (4) de la prezentul articol, EIOPA poate să interzică sau să restricționeze temporar în Uniune comercializarea, distribuția sau vânzarea anumitor PEPP sau a unor PEPP cu anumite caracteristici specificate.

Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în condiții sau pot face obiectul unor excepții care trebuie precizate de EIOPA.

(3)   EIOPA ia o decizie în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol după consultarea altor AES, dacă este cazul, și numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

acțiunea propusă este motivată de o preocupare semnificativă legată de protecția participanților la PEPP, inclusiv în raport cu natura de pensie pe termen lung a produsului sau o amenințare la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare, ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părți a acestuia;

(b)

cerințele de reglementare aplicabile PEPP în temeiul legislației Uniunii nu tratează amenințarea;

(c)

una sau mai multe autorități competente nu au luat măsuri pentru a răspunde amenințării sau acțiunile întreprinse nu tratează corespunzător amenințarea.

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la primul paragraf, EIOPA poate impune o interdicție sau o restricție prevăzută la alineatul (2) din motive de prudență înainte ca un PEPP să fie comercializat, distribuit sau vândut către clienții PEPP.

(4)   Atunci când acționează în temeiul prezentului articol, EIOPA se asigură că acțiunea:

(a)

nu are un efect negativ asupra eficienței piețelor financiare sau asupra participanților la PEPP, disproporționat față de beneficiile acțiunii și nici

(b)

nu creează un risc de arbitraj de reglementare.

În cazul în care una sau mai multe autorități competente au luat măsuri în temeiul dispozițiilor articolului 63, EIOPA poate adopta oricare dintre măsurile menționate la alineatul (2) din prezentul articol fără a emite avizul prevăzut la articolul 64.

(5)   Înainte de a decide să adopte vreo măsură în temeiul prezentului articol, EIOPA informează autoritățile competente despre acțiunile pe care le propune.

(6)   EIOPA publică pe site-ul său o notificare cu privire la fiecare decizie de a adopta vreo măsură în temeiul prezentului articol. Notificarea respectivă prezintă informații privind interdicția sau restricția în cauză și precizează o dată ulterioară publicării notificării de la care măsurile vor intra în vigoare. Interdicțiile sau restricțiile se aplică doar acțiunilor întreprinse după intrarea în vigoare a măsurilor.

(7)   EIOPA examinează interdicțiile sau restricțiile impuse în conformitate cu alineatul (2) la intervale de timp corespunzătoare și cel puțin o dată la trei luni. Dacă nu este reînnoită, interdicția sau restricția expiră la încheierea termenului respectiv de trei luni.

(8)   Orice acțiune întreprinsă de EIOPA în conformitate cu prezentul articol are întâietate față de orice acțiune întreprinsă anterior de către o autoritate competentă.

(9)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 72 pentru a completa prezentul regulament cu criterii și factori pe care EIOPA trebuie să îi aplice pentru a determina dacă există o preocupare semnificativă legată de protecția participanților la PEPP, inclusiv în ceea ce privește natura de pensie pe termen lung a produsului, sau o amenințare la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității întregului sistem financiar al Uniunii sau a unei părți a acestuia, după cum se menționează la alineatul (3) primul paragraf litera (a) din prezentul articol.

Printre aceste criterii și factori se numără:

(a)

gradul de complexitate al PEPP și relația cu tipul de participant la PEPP căruia îi este prezentat și vândut;

(b)

gradul de inovare al unui PEPP, al unei activități sau al unei practici;

(c)

efectul de levier al unui PEPP sau al unei practici;

(d)

în ceea ce privește buna funcționare și integritatea piețelor financiare, dimensiunea sau valoarea totală a capitalului acumulat al PEPP.

Articolul 66

Cooperarea și consecvența

(1)   Fiecare autoritate competentă contribuie la aplicarea consecventă a prezentului regulament în întreaga Uniune.

(2)   Autoritățile competente cooperează între ele în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (22) și cu Directivele 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 și (UE) 2016/2341.

(3)   Autoritățile competente și EIOPA cooperează în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(4)   Autoritățile competente și EIOPA își comunică toate informațiile și documentele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, în special pentru a constata și a remedia încălcările prezentului regulament.

(5)   Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să precizeze detaliile cooperării și schimbului de informații, precum și cerințele necesare pentru a prezenta aceste informații într-un format standardizat care să permită o comparație.

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la 15 august 2020.

Comisiei i se conferă competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

CAPITOLUL X

SANCȚIUNI

Articolul 67

Sancțiuni administrative și alte măsuri

(1)   Fără a aduce atingere competențelor de supraveghere ale autorităților competente și dreptului statelor membre de a prevedea și de a impune sancțiuni penale, statele membre adoptă norme care prevăd sancțiuni administrative adecvate și alte măsuri aplicabile încălcărilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile administrative și alte măsuri prevăzute trebuie să fie efective, proporționate și cu efect de descurajare.

Statele membre pot decide să nu prevadă norme privind sancțiunile administrative astfel cum sunt menționate în primul paragraf pentru încălcările care fac obiectul unor sancțiuni penale în temeiul dreptului lor intern.

Până la data aplicării prezentului regulament, statele membre notifică Comisiei și EIOPA normele menționate la primul și al doilea paragraf. Statele membre informează fără întârziere Comisia și EIOPA cu privire la orice modificare ulterioară a normelor.

(2)   Sancțiunile administrative și celelalte măsuri prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol se aplică cel puțin în situațiile în care:

(a)

o întreprindere financiară de tipul celor menționate la articolul 6 alineatul (1) a obținut înregistrarea pentru un PEPP prin declarații false sau înșelătoare sau prin orice alte mijloace nelegitime, cu încălcarea articolelor 6 și 7;

(b)

o întreprindere financiară de tipul celor menționate la articolul 6 alineatul (1) furnizează sau distribuie produse care poartă denumirea „produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP” fără înregistrarea necesară;

(c)

un furnizor de PEPP nu a furnizat serviciul de portabilitate, cu încălcarea articolelor 18 sau 19, sau informațiile cu privire la acest serviciu necesare în temeiul articolelor 20 și 21 ori nu s-a conformat cerințelor și obligațiilor prevăzute în capitolul IV, în capitolul V, la articolele 48 și 50 și în capitolul VII;

(d)

un depozitar nu și-a îndeplinit atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 48.

(3)   Statele membre, în conformitate cu dreptul intern, prevăd ca autoritățile competente să aibă competența de a impune cel puțin următoarele sancțiuni administrative și alte măsuri în ceea ce privește situațiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol:

(a)

o declarație publică în care se specifică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării, în conformitate cu articolul 69;

(b)

un ordin prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să pună capăt comportamentului respectiv și să se abțină de la repetarea acestuia;

(c)

o interdicție temporară impusă oricărui membru al organului de conducere, de supraveghere sau administrativ al întreprinderii financiare sau oricărei alte persoane fizice care este considerată răspunzătoare, de a exercita funcții de conducere în cadrul unor astfel de întreprinderi;

(d)

în cazul unei persoane juridice, amenzi administrative maxime de cel puțin 5 000 000 EUR sau, în statele membre a căror monedă nu este euro, echivalentul în moneda națională la 14 august 2019;

(e)

pentru persoanele juridice, amenzile administrative maxime prevăzute la litera (d) pot avea un cuantum de până la 10 % din cifra de afaceri anuală totală ce reiese din cea mai recentă situație a conturilor disponibilă aprobată de organul de conducere, de supraveghere sau administrativ; atunci când persoana juridică este o întreprindere-mamă sau o filială a întreprinderii-mamă care trebuie să elaboreze conturi financiare consolidate în conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (23), cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform actelor legislative contabile relevante, stabilit pe baza celei mai recente situații disponibile a conturilor consolidate aprobate de organul de conducere, de supraveghere sau administrativ al întreprinderii-mamă principale;

(f)

în cazul unei persoane fizice, amenzi administrative maxime de cel puțin 700 000 EUR sau, în statele membre a căror monedă nu este euro, echivalentul în moneda națională la 14 august 2019;

(g)

amenzi administrative maxime egale cu cel puțin de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă această sumă depășește valorile maxime prevăzute la literele (d), (e) sau, respectiv, (f).

(4)   Toate deciziile de impunere a sancțiunilor administrative sau a altor măsuri prevăzute la alineatul (1) primul paragraf și la alineatul (3) sunt justificate și pot face obiectul unei căi de atac în fața unei instanțe judecătorești.

(5)   În exercitarea competențelor lor în temeiul alineatului (1) primul paragraf și al alineatului (3), autoritățile competente cooperează îndeaproape pentru a se asigura că sancțiunile administrative și alte măsuri produc rezultatele urmărite de prezentul regulament și își coordonează acțiunile pentru a evita o posibilă dublare sau suprapunere atunci când se aplică sancțiuni administrative și alte măsuri în cazurile transfrontaliere.

Articolul 68

Exercitarea prerogativei de a impune sancțiuni administrative și alte măsuri

(1)   Autoritățile competente își exercită prerogativele de a impune sancțiunile administrative și alte măsuri menționate la articolul 67 în conformitate cu cadrele lor juridice naționale:

(a)

în mod direct;

(b)

în colaborare cu alte autorități;

(c)

prin sesizarea autorităților judiciare competente.

(2)   La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni administrative sau al unei alte măsuri impuse în temeiul articolului 67 alineatul (3), autoritățile competente iau în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

(a)

importanța semnificativă, gravitatea și durata încălcării;

(b)

gradul de răspundere al persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(c)

puterea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum este indicată în special de cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile sau de venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice responsabile;

(d)

importanța profiturilor înregistrate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care acestea pot fi stabilite;

(e)

pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi stabilite;

(f)

nivelul de cooperare cu autoritățile competente al persoanei fizice sau juridice responsabile, fără a aduce atingere necesității de a asigura confiscarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoana respectivă;

(g)

încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică responsabilă.

Articolul 69

Publicarea sancțiunilor administrative și a altor măsuri

(1)   Autoritățile competente publică, fără întârzieri nejustificate, pe site-urile lor oficiale deciziile de impunere a unei sancțiuni administrative sau a altei măsuri pentru încălcarea prezentului regulament, după ce destinatarul sancțiunii administrative sau al altei măsuri a fost informat în legătură cu decizia respectivă.

(2)   Publicarea menționată la alineatul (1) include informații privind tipul și natura încălcării, identitatea persoanelor responsabile și sancțiunile administrative sau alte măsuri impuse.

(3)   În cazul în care, în urma unei evaluări de la caz la caz, autoritățile competente consideră că publicarea identității, în cazul persoanelor juridice, sau a identității și a datelor cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, este disproporționată sau în cazul în care autoritățile competente consideră că publicarea pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o investigație în curs, autoritățile competente iau una dintre următoarele măsuri:

(a)

amână publicarea deciziei de impunere a sancțiunii administrative sau a altei măsuri până în momentul în care motivele pentru nepublicare încetează să existe;

(b)

publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a altei măsuri, omițând pentru o perioadă de timp rezonabilă identitatea și datele cu caracter personal ale destinatarului, dacă se estimează că în acea perioadă motivele pentru publicarea anonimă vor înceta să existe și dacă publicarea anonimă asigură protecția efectivă a datelor cu caracter personal vizate; sau

(c)

nu publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a altei măsuri în cazul în care opțiunile prevăzute la literele (a) și (b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:

(i)

că nu va fi pusă în pericol stabilitatea piețelor financiare;

(ii)

proporționalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră.

(4)   În cazul deciziei de a publica sancțiunea administrativă sau altă măsură cu titlu anonim astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (b), publicarea datelor relevante poate fi amânată. În cazul în care decizia de a impune o sancțiune administrativă sau de a institui o altă măsură face obiectul unei căi de atac în fața autorităților judiciare relevante, autoritățile competente adaugă fără întârziere pe site-ul lor oficial această informație și orice informații ulterioare cu privire la rezultatul căii de atac. Se publică, de asemenea, hotărârile judecătorești care anulează deciziile de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri.

(5)   Autoritățile competente se asigură că orice publicare menționată la alineatele (1)-(4) rămâne pe site-ul lor oficial timp de cel puțin cinci ani de la publicare. Datele cu caracter personal conținute în publicare se păstrează pe site-urile oficiale ale autorităților competente numai pe perioada necesară în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

Articolul 70

Obligația de a transmite EIOPA informații referitoare la sancțiunile administrative și alte măsuri

(1)   Autoritățile competente informează EIOPA cu privire la toate sancțiunile administrative și alte măsuri impuse, dar nepublicate, în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (c), inclusiv orice cale de atac la care se recurge împotriva acestora, precum și rezultatul respectivelor căi de atac.

(2)   Autoritățile competente furnizează anual EIOPA informații agregate referitoare la toate sancțiunile administrative și alte măsuri impuse în conformitate cu articolul 67.

EIOPA publică informațiile respective într-un raport anual.

(3)   În cazul în care statele membre au ales, în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) al doilea paragraf, să prevadă sancțiuni penale pentru încălcările prezentului regulament, autoritățile lor competente furnizează anual EIOPA date cu caracter anonim și agregat cu privire la toate investigările penale efectuate și sancțiunile penale aplicate. EIOPA publică date cu caracter anonim privind sancțiunile penale aplicate într-un raport anual.

(4)   În cazul în care autoritățile competente au făcut publică o sancțiune administrativă, o altă măsură sau o sancțiune penală, ele transmit simultan EIOPA sancțiunea sau măsura respectivă.

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 71

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicării prezentului regulament, furnizorii de PEPP, distribuitorii de PEPP și autoritățile competente își îndeplinesc sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE. În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către EIOPA în cadrul aplicării prezentului regulament, EIOPA respectă Regulamentul (UE) 2018/1725.

Articolul 72

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate i se conferă Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 40 alineatul (9), la articolul 45 alineatul (4) și la articolul 65 alineatul (9), se conferă Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la 14 august 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 40 alineatul (9), la articolul 45 alineatul (4) și la articolul 65 alineatul (9) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 40 alineatul (9), al articolului 45 alineatul (4) și al articolului 65 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 73

Evaluare și raport

(1)   După cinci ani de la data aplicării prezentului regulament și ulterior o dată la fiecare cinci ani, Comisia efectuează o evaluare a acestuia și, după consultarea EIOPA și celorlalte AES, după caz, transmite un raport privind principalele constatări Parlamentului European și Consiliului. Raportul este însoțit, atunci când este cazul, de o propunere legislativă.

(2)   Raportul cuprinde, în special, următoarele aspecte:

(a)

funcționarea procedurii de înregistrare a PEPP în conformitate cu capitolul II;

(b)

portabilitatea, în special subconturile disponibile participanților la PEPP și posibilitatea participantului de a continua să contribuie la cel mai recent subcont deschis în conformitate cu articolul 20 alineatele (3) și (4);

(c)

dezvoltarea de parteneriate;

(d)

funcționarea serviciului de schimbare a furnizorului și nivelul comisioanelor și taxelor;

(e)

nivelul de pătrundere pe piață a PEPP și efectul prezentului regulament asupra sistemului de pensii în Europa, inclusiv înlocuirea produselor existente și utilizarea PEPP de bază;

(f)

procedura de reclamații;

(g)

integrarea factorilor ESG în politica de investiții a PEPP;

(h)

nivelul comisioanelor, taxelor și cheltuielilor suportate direct sau indirect de participanții la PEPP, inclusiv o evaluare a eventualelor disfuncționalități ale pieței;

(i)

respectarea de către furnizorii de PEPP a dispozițiilor prezentului regulament și a standardelor stabilite de legislația sectorială aplicabilă;

(j)

aplicarea unor tehnici diferite de atenuare a riscurilor utilizate de furnizorii de PEPP;

(k)

furnizarea de PEPP în temeiul libertății de a presta servicii și al libertății de stabilire;

(l)

dacă se obțin beneficii în urma publicării de informații privind performanțele anterioare ale produsului către potențialii participanți la PEPP, ținând cont de informațiile pentru scenariile de performanță care vor fi incluse în PEPP;

(m)

dacă consultanța oferită participanților la PEPP este adecvată, în special în ceea ce privește posibilele forme de plată.

Evaluarea menționată la litera (e) de la primul paragraf trebuie să ia în considerare motivele pentru care nu au fost deschise subconturi în anumite state membre și evaluează progresele și eforturile realizate de furnizorii de PEPP pentru dezvoltarea de soluții tehnice pentru deschiderea de subconturi.

(3)   Comisia înființează un comitet la care participă părțile interesate vizate, pentru a monitoriza permanent evoluția și punerea în aplicare a PEPP. Din acest comitet fac parte cel puțin EIOPA, autoritățile competente, reprezentanți ai sectorului și ai consumatorilor și experți independenți.

EIOPA îndeplinește funcția de secretariat al comitetului.

Articolul 74

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică la 12 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor delegate prevăzute la articolul 28 alineatul (5), articolul 30 alineatul (2), articolul 33 alineatul (3), articolul 36 alineatul (2), articolul 37 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3) și articolul 46 alineatul (3).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iunie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 81, 2.3.2018, p. 139.

(2)  Poziția Parlamentului European din 4 aprilie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 iunie 2019.

(3)  JO C 11, 12.1.2018, p. 24.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(5)  Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(9)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

(10)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98).

(12)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(13)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(14)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(15)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(16)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(17)  Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

(18)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(19)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(20)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(21)  Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 63).

(22)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(23)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).


Top