Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0974

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 4177]

C/2019/4177

OJ L 157, 14.6.2019, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/974/oj

14.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/974 A COMISIEI

din 12 iunie 2019

de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2019) 4177]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 57 primul paragraf litera (c),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, toate statele membre au trimis Comisiei programele lor naționale pentru o perioadă de trei ani privind producția și comercializarea produselor apicole pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022.

(2)

Cele 28 de programe corespund obiectivelor Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și conțin informațiile necesare în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei (2).

(3)

Contribuția Uniunii la fiecare program național trebuie decisă în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei (3).

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă programele naționale privind producția și comercializarea produselor apicole pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022 prezentate de Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit.

Articolul 2

Contribuția Uniunii la programele naționale menționate la articolul 1 se limitează la cuantumurile maxime prevăzute în anexă pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2019.

Pentru Comisie

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, p. 9).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, p. 3).


ANEXĂ

Cuantumul contribuției Uniunii la programele apicole naționale pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022

(EUR)

 

Anul apicol 2020

Anul apicol 2021

Anul apicol 2022

Belgia

160 330

160 400

160 255

Bulgaria

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Republica Cehă

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Danemarca

175 240

163 641

146 265

Germania

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estonia

100 000

100 000

100 000

Irlanda

45 000

45 000

45 000

Grecia

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Spania

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Franța

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Croația

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italia

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Cipru

100 000

100 000

100 000

Letonia

207 500

207 500

248 398

Lituania

486 900

487 114

486 672

Luxemburg

15 337

15 344

15 330

Ungaria

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Țările de Jos

190 000

190 000

190 000

Austria

880 301

880 688

879 889

Polonia

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugalia

1 750 000

1 750 000

1 750 000

România

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenia

380 000

380 000

380 000

Slovacia

734 909

735 232

734 565

Finlanda

140 500

140 500

140 500

Suedia

330 857

330 857

330 857

Regatul Unit

558 590

558 590

558 590

UE-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


Top