EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42019D0164

Decizia (UE, Euratom) 2019/164 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 1 februarie 2019 de numire a doi judecători și a unui avocat general în cadrul Curții de Justiție

ST/15849/2018/INIT

OJ L 32, 4.2.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/164/oj

4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/7


DECIZIA (UE, Euratom) 2019/164 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 1 februarie 2019

de numire a doi judecători și a unui avocat general în cadrul Curții de Justiție

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 253 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Mandatele a paisprezece judecători și a cinci avocați generali din cadrul Curții de Justiție au expirat la 6 octombrie 2018. Este necesară efectuarea unor numiri pentru ocuparea posturilor care nu au fost încă ocupate.

(2)

Candidatura dlui Christopher VAJDA a fost propusă pentru postul de judecător în cadrul Curții de Justiție. Candidatura dlui Priit PIKAMÄE a fost propusă pentru postul de avocat general în cadrul Curții de Justiție.

(3)

În ceea ce privește mandatul de judecător propus de guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, dl VAJDA, expiră la 6 octombrie 2024 sau la data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, în funcție de data care survine prima. Pe de altă parte, mandatul de avocat general expiră la 6 octombrie 2024.

(4)

De asemenea, în temeiul articolelor 5 și 7 din Protocolul nr. 3 privind statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și ca urmare a demisiei dlui Allan ROSAS, cu efect de la 7 octombrie 2019, este necesar să se procedeze la numirea unui judecător în cadrul Curții de Justiție pentru durata rămasă a mandatului dlui Allan ROSAS, respectiv până la 6 octombrie 2021.

(5)

Pentru postul care a devenit vacant, a fost propusă candidatura dlui Niilo JÄÄSKINEN.

(6)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea acestor candidați de a exercita funcția de judecător sau de avocat general în cadrul Curții de Justiție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Dl Christopher VAJDA este numit judecător în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei decizii și 6 octombrie 2024 sau până la data Retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, în funcție de data care survine prima.

(2)   Dl Priit PIKAMÄE este numit avocat general în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a prezentei decizii și 6 octombrie 2024.

(3)   Dl Niilo JÄÄSKINEN este numit judecător în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2019 și 6 octombrie 2021.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2019.

Președintele

L. ODOBESCU


Top