Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0160

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/160 a Comisiei din 24 ianuarie 2019 de acordare a unei derogări temporare de la condițiile necesare pentru semințele certificate prevăzute în Directivele 66/401/CEE și 66/402/CEE ale Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 305] (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/305

OJ L 31, 1.2.2019, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/160/oj

1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/75


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/160 A COMISIEI

din 24 ianuarie 2019

de acordare a unei derogări temporare de la condițiile necesare pentru semințele certificate prevăzute în Directivele 66/401/CEE și 66/402/CEE ale Consiliului

[notificată cu numărul C(2019) 305]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (1) și Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (2), în special articolul 17 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Clima neobișnuit de caldă și uscată din Suedia în 2018 a cauzat o lipsă de umiditate a solului, fapt care a deteriorat și a stresat vegetația, ducând la scăderea recoltelor și a calității semințelor.

(2)

Dificultățile de aprovizionare cu semințe au fost, de asemenea, sporite de sezonul de recoltare ploios din 2017, care a generat o penurie de semințe pentru însămânțarea de primăvară în Suedia, în 2018.

(3)

Prin urmare, în prezent Suedia are la dispoziție doar o cantitate limitată de semințe de plante furajere de primăvară și de semințe de cereale de primăvară rămase din sezonul precedent și nu va putea să recolteze suficiente semințe pentru a acoperi cererea din primăvara anului 2019.

(4)

Alte state membre, care s-au confruntat parțial și ele cu probleme legate de recoltare, nu au putut să acopere nevoile de semințe ale Suediei decât într-o măsură limitată.

(5)

Având în vedere aceste circumstanțe, în Suedia au apărut dificultăți temporare în ceea ce privește aprovizionarea generală cu semințe de plante furajere de primăvară și cu semințe de cereale de primăvară și se preconizează că dificultățile vor continua. Aceste dificultăți nu pot fi depășite în alt mod decât prin autorizarea, pentru o perioadă determinată și sub rezerva stabilirii unei cantități maxime adecvate, a comercializării în Uniune a semințelor certificate de plante furajere de primăvară și a semințelor certificate de cereale de primăvară produse în Suedia din categoria semințelor certificate din a doua generație.

(6)

Prin urmare, derogarea prevăzută în prezenta decizie ar trebui să autorizeze comercializarea în Uniune a semințelor certificate de plante furajere de primăvară și a semințelor certificate de cereale de primăvară produse în Suedia din categoria semințelor certificate din a doua generație, sub rezerva anumitor condiții și limitări.

(7)

Din informațiile furnizate Comisiei de către Suedia reiese că, în total, este necesară o cantitate de 2 525 de tone de semințe de plante furajere de primăvară și de 18 240 de tone de semințe de cereale de primăvară pentru a soluționa aceste dificultăți de aprovizionare pentru perioada care expiră la 30 iunie 2019.

(8)

Derogarea nu ar trebui să aducă atingere aplicării celorlalte condiții pentru categoria de semințe certificate din a doua generație, prevăzute în Directivele 66/401/CEE și 66/402/CEE.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Comercializarea în Uniune a semințelor certificate de plante furajere de primăvară și a semințelor certificate de cereale de primăvară produse în Suedia din categoria semințelor certificate din a doua generație se autorizează pentru o perioadă care expiră la 30 iunie 2019, sub rezerva condițiilor menționate la alineatele (2)-(5).

(2)   Cantitatea totală de semințe autorizate pentru comercializare în Uniune în temeiul prezentei decizii nu depășește 2 525 de tone pentru semințele de plante furajere de primăvară și 18 240 de tone pentru semințele de cereale de primăvară.

(3)   Semințele menționate la alineatul (1) respectă cerințele prevăzute în anexa II la Directiva 66/401/CEE și în anexa II la Directiva 66/402/CEE în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească semințele din categoria semințelor certificate din a doua generație.

(4)   Fără a aduce atingere cerințelor de etichetare prevăzute în Directivele 66/401/CEE și 66/402/CEE, eticheta oficială trebuie să conțină mențiunea că semințele în cauză aparțin unei categorii inferioare categoriei de semințe certificate din a doua generație.

(5)   Comercializarea semințelor menționate la alineatul (1) este permisă pe baza unei cereri de autorizație de introducere pe piață în temeiul prezentei decizii.

Articolul 2

Statul membru comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre cantitățile cu privire la care a acordat o autorizație de introducere pe piață în temeiul prezentei decizii.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66.


Top