Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0114

Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/114 a Comisiei din 24 ianuarie 2019 de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare în sensul articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului și, respectiv, al articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, în ceea ce privește caracteristicile minime care trebuie vizate în cursul verificării și condițiile minime pentru verificarea anumitor soiuri de specii de plante agricole și de specii de legume (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/286

OJ L 23, 25.1.2019, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/114/oj

25.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/35


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/114 A COMISIEI

din 24 ianuarie 2019

de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare în sensul articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului și, respectiv, al articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, în ceea ce privește caracteristicile minime care trebuie vizate în cursul verificării și condițiile minime pentru verificarea anumitor soiuri de specii de plante agricole și de specii de legume

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (1), în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (2), în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Directivele 2003/90/CE (3) și 2003/91/CE (4) ale Comisiei au fost adoptate pentru a se asigura că soiurile incluse de statele membre în cataloagele lor naționale sunt conforme cu protocoalele stabilite de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) în ceea ce privește caracteristicile minime care trebuie vizate în cursul verificării diverselor specii și condițiile minime pentru verificarea soiurilor, în măsura în care au fost stabilite astfel de protocoale. În ceea ce privește speciile care nu fac obiectul protocoalelor OCSP, directivele menționate prevăd aplicarea orientărilor Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV).

(2)

De la ultima modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/100 (5), OCSP și UPOV au stabilit noi protocoale și orientări și le-au actualizat pe cele existente.

(3)

Prin urmare, Directivele 2003/90/CE și 2003/91/CE ar trebui modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I și II la Directiva 2003/90/CE se înlocuiesc cu textul din partea A a anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

Anexele la Directiva 2003/91/CE se înlocuiesc cu textul din partea B a anexei la prezenta directivă.

Articolul 3

Pentru verificările începute înainte de 1 septembrie 2019, statele membre pot aplica Directivele 2003/90/CE și 2003/91/CE în versiunea aplicabilă înainte de modificarea lor prin prezenta directivă.

Articolul 4

Statele membre adoptă și publică până la 31 august 2019, cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 septembrie 2019.

Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

(3)  Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (JO L 254, 8.10.2003, p. 7).

(4)  Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume (JO L 254, 8.10.2003, p. 11).

(5)  Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/100 a Comisiei din 22 ianuarie 2018 de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare în sensul articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului și, respectiv, al articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, în ceea ce privește caracteristicile minime care trebuie vizate în cursul verificării și condițiile minime pentru verificarea anumitor soiuri de specii de plante agricole și de specii de legume (JO L 17, 23.1.2018, p. 34).


ANEXĂ

PARTEA A

„ANEXA I

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care trebuie să respecte protocoalele tehnice ale OCSP  (1)

Denumire științifică

Denumire comună

Protocol OCSP

Festuca arundinacea Schreb.

Păiuș înalt

TP 39/1 din 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Păiușul oilor, cu frunze mici

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca ovina L.

Păiușul oilor

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Păiuș de pășune

TP 39/1 din 1.10.2015

Festuca rubra L.

Păiuș roșu

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiuș tare

TP 67/1 din 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Raigras aristat

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium perenne L.

Raigras peren

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium x hybridum Hausskn.

Raigras hibrid

TP 4/1 din 23.6.2011

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre furajeră

TP 7/2 Rev. 2 din 15.3.2017

Poa pratensis L.

Firuță

TP 33/1 din 15.3.2017

Vicia sativa L.

Măzăriche

TP 32/1 din 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Gulie furajeră

TP 89/1 din 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TP 178/1 din 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Rapiță

TP 36/2 din 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Cânepă

TP 276/1 rev. parțială din 21.3.2018

Glycine max (L.) Merr.

Boabe de soia

TP 80/1 din 15.3.2017

Gossypium spp.

Bumbac

TP 88/1 din 19.4.2016

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP 81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In textil/in oleaginos

TP 57/2 din 19.3.2014

Sinapis alba L.

Muștar alb

TP 179/1 din 15.3.2017

Avena nuda L.

Ovăz nud mic, ovăz Hulless

TP 20/2 din 1.10.2015

Avena sativa L. (include A. byzantina K. Koch)

Ovăz și ovăz roșu

TP 20/2 din 1.10.2015

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/4 din 1.10.2015

Oryza sativa L.

Orez

TP 16/3 din 1.10.2015

Secale cereale L.

Secară

TP 58/1 din 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul Triticum cu o specie din genul Secale

TP 121/2 rev. 1 din 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/3 din 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Porumb

TP 2/3 din 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/3 din 15.3.2017

ANEXA II

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care trebuie să respecte orientările de testare ale UPOV  (2)

Denumire științifică

Denumire comună

Orientare UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucățel

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Bucățel mare

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Bucățel cu stoloni

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Bucățel comun

TG/30/6 din 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Iarbă bromică laxativă

TG/180/3 din 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Iarbă bromică sitchensis (obsigă)

TG/180/3 din 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăț

TG/31/8 din 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul Festuca cu o specie din genul Lolium

TG/243/1 din 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Timoftică noduroasă

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Lotus corniculatus L.

Ghizdei

TG 193/1 din 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Medicago doliata

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Medicago littoralis

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Trifoi mărunt

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Medicago murex

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Lucernă sălbatică

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago sativa L.

Lucernă

TG/6/5 din 6.4.2005

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Medicago truncatula

TG 228/1 din 5.4.2006

Medicago x varia T. Martyn

Lucernă de nisip

TG/6/5 din 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi roșu

TG/5/7 din 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6 din 17.4.2002

Phacelia tanacetifolia Benth.

Floarea albinelor (Facelia)

TG/319/1 din 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Arahidă

TG/93/4 din 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapiță navetă

TG/185/3 din 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Șofrănaș

TG/134/3 din 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/4 din 9.4.2014

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorg

TG/122/4 din 25.3.2015

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Iarbă de Sudan

TG 122/4 din 25.3.2015

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hibrizi rezultați din încrucișarea dintre Sorghum bicolor și Sorghum sudanense

TG 122/4 din 25.3.2015

PARTEA B

„ANEXA I

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care trebuie să respecte protocoalele tehnice ale OCSP  (3)

Denumire științifică

Denumire comună

Protocol OCSP

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă și ceapă eșalotă tip «banană»

TP 46/2 din 1.4.2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Hașmă

TP 46/2 din 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ceapă de stufat

TP 161/1 din 11.3.2010

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.4.2009

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Arpagic

TP 198/2 din 11.3.2015

Apium graveolens L.

Țelină

TP 82/1 din 13.3.2008

Apium graveolens L.

Țelină de rădăcină

TP 74/1 din 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/2 din 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham

TP 60/1 din 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Sfeclă de pețiol sau mangold

TP 106/1 din 11.3.2015

Brassica oleracea L.

Varză creață

TP 90/1 din 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 Rev. 2 din 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 Rev. din 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 Rev. din 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 Rev. din 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Varză creață de Milano, varză albă, varză roșie

TP 48/3 Rev. din 15.3.2017

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TP 105/1 din 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 Rev. din 15.3.2017

Cichorium endivia L.

Cicoare creață și scarola

TP 118/3 din 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoare de grădină cu frunze

TP 154/1 din 21.3.2018

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/2 din 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/2 din 19.3.2014

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung și lung și castravete cu fruct scurt

TP 61/2 Rev. din 21.3.2018

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TP 155/1 din 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 rev. din 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Anghinare și cardon

TP 184/2 din 27.2.2013

Daucus carota L.

Morcov și morcov furajer

TP 49/3 din 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salată verde

TP 13/6 din 21.3.2018

Solanum lycopersicum L.

Tomată

TP 44/4 Rev. 3 din 21.3.2018

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică și fasole urcătoare

TP 12/4 din 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted și mazăre dulce

TP 7/2 Rev. 2 din 15.3.2017

Raphanus sativus L.

Ridiche, ridiche neagră

TP 64/2 Rev. din 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Rubarbă

TP 62/1 din 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Scorționeră

TP 116/1 din 11.3.2015

Solanum melongena L.

Pătlăgea vânătă

TP 117/1 din 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/5 Rev. 2 din 15.3.2017

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Broadbean/1 din 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb dulce și porumb de floricele

TP 2/3 din 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Portaltoaie pentru tomate

TP 294/1 Rev. 3 din 21.3.2018

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Hibrizi interspecifici de Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne destinați utilizării ca portaltoi

TP 311/1 din 15.3.2017

ANEXA II

Lista speciilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care trebuie să respecte orientările de testare ale UPOV  (4)

Denumire științifică

Denumire comună

Orientare UPOV

Brassica rapa L.

Gulie furajeră

TG/37/10 din 4.4.2001


(1)  Textul acestor protocoale este disponibil pe site-ul de internet al OCSP (www.cpvo.europa.eu).

(2)  Textul acestor orientări este disponibil pe site-ul de internet al UPOV (www.upov.int).

(3)  Textul acestor protocoale este disponibil pe site-ul de internet al OCSP (www.cpvo.europa.eu).

(4)  Textul acestor orientări este disponibil pe site-ul de internet al UPOV (www.upov.int).


Top