Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0108

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/108 al Comisiei din 24 ianuarie 2019 de autorizare a modificării specificațiilor ingredientului alimentar nou „extract lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba)”, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/324

OJ L 23, 25.1.2019, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/108/oj

25.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/108 AL COMISIEI

din 24 ianuarie 2019

de autorizare a modificării specificațiilor ingredientului alimentar nou „extract lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba)”, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piață pe teritoriul Uniunii.

(2)

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (2) de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii.

(3)

În temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea și introducerea pe piața Uniunii a unui aliment nou, precum și cu privire la actualizarea listei Uniunii.

(4)

Prin Decizia 2009/752/CE a Comisiei (3), s-a autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (4), introducerea pe piață a extractului lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba) ca ingredient alimentar nou destinat utilizării în anumite alimente și produse alimentare. În decizia respectivă, nivelul maxim de fosfolipide a fost stabilit la 50 %.

(5)

Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/598 a Comisiei (5), s-a autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului, extinderea domeniului de utilizare al extractului lipidic obținut din krillul antarctic (Euphausia superba) ca ingredient alimentar nou destinat utilizării în suplimente alimentare. În decizia respectivă, nivelul minim de fosfolipide a fost stabilit la 35 %.

(6)

Ingredientul alimentar nou „ulei de krill antarctic din specia Euphausia superba bogat în fosfolipide” a fost autorizat de autoritățile competente finlandeze pentru a fi utilizat în anumite categorii de alimente (6). Nivelul minim de fosfolipide a fost stabilit la 60 %.

(7)

Condițiile de utilizare atât a „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba”, cât și a „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba bogat în fosfolipide” sunt identice și se bazează pe nivelurile maxime ale acidului eicosapentaenoic combinat cu acidul docosahexaenoic. Cu toate acestea, cele două produse diferă în ceea ce privește conținutul de fosfolipide, care este stabilit într-un interval cuprins între 35 % și 50 % în cazul „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba” și la minimum 60 % în cazul „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba bogat în fosfolipide”. Prin urmare, autorizațiile actuale nu acoperă intervalul cuprins între 50 % și 60 % al concentrației de fosfolipide a „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba”.

(8)

La 29 august 2018, societatea Aker BioMarine A/S (denumită în continuare „solicitantul”) a adresat Comisiei o cerere de modificare a specificațiilor alimentului nou „ulei de krill antarctic din specia Euphausia superba”, în sensul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283. Solicitantul a cerut mărirea conținutului maxim de fosfolipide de la 50 % la sub 60 %, pentru a acoperi astfel intervalul concentrației de fosfolipide care nu este autorizat în prezent.

(9)

Comisia consideră că nu este necesar ca Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară să efectueze o evaluare a siguranței cu privire la actuala cerere, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/2283, bazându-se pe faptul că, dacă anumite niveluri ale unui ingredient alimentat nou au fost evaluate și declarate sigure, și nivelurile mai scăzute ale ingredientului respectiv ar trebui să fie sigure. Atât în cazul „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba”, cât și al „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba bogat în fosfolipide”, nivelurile maxime ale acidului eicosapentaenoic combinat cu acidul docosahexaenoic, autorizate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470, sunt identice. Modificarea propusă a nivelurilor de fosfolipide cuprinse în specificațiile „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba” nu modifică considerentele de siguranță pe baza cărora s-au emis autorizația acestuia și cea a „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba bogat în fosfolipide”, care au concluzionat că nivelurile de fosfolipide atât mai mari, cât și mai scăzute de 60 % sunt sigure în egală măsură.

(10)

Modificarea propusă a specificațiilor în ceea ce privește conținutul de fosfolipide va soluționa problema diferenței dintre conținutul de fosfolipide al „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba” și cel al „uleiului de krill antarctic din specia Euphausia superba bogat în fosfolipide”. Prin urmare, este oportun să se modifice specificațiile alimentului nou „ulei de krill antarctic din specia Euphausia superba” prin introducerea nivelului propus pentru fosfolipide.

(11)

Informațiile furnizate în cerere oferă suficiente argumente pentru a stabili conformitatea modificărilor propuse ale specificațiilor ingredientului alimentar nou „ulei de krill antarctic din specia Euphausia superba” cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(12)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 ar trebui modificat în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Rubrica referitoare la „uleiul de krill antarctic din specia Euphausia superba” din lista cu alimente noi autorizate a Uniunii, astfel cum este prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).

(3)  Decizia 2009/752/CE a Comisiei din 12 octombrie 2009 de autorizare a introducerii pe piață a unui extract lipidic obținut din krill antarctic Euphausia superba ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 268, 13.10.2009, p. 33).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/598 a Comisiei din 14 aprilie 2016 de autorizare a extinderii domeniului de utilizare al extractului lipidic din krillul antarctic (Euphausia superba) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 103, 19.4.2016, p. 34).

(6)  Scrisoarea din 13 mai 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_ro.pdf)


ANEXĂ

Rubrica referitoare la „uleiul de krill antarctic din specia Euphausia superba” din tabelul 2 (Specificații) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se înlocuiește cu următorul text:

Alimente noi autorizate

Specificații

Ulei de krill antarctic din specia Euphausia superba

Descriere/Definiție:

Pentru a produce extract de lipide din krill antarctic (Euphausia superba), se extrag lipide din krill congelat zdrobit sau din preparatul din krill uscat cu ajutorul unui solvent de extracție aprobat (în temeiul Directivei 2009/32/CE). Proteinele și materiile provenite din krill se înlătură din extractul lipidic prin filtrare. Solvenții de extracție și apa reziduală se înlătură prin evaporare.

Indice de saponificare: ≤ 230 mg KOH/g

Indice de peroxid (IP) ≤ 3 meq O 2/kg ulei

Stabilitate la oxidare: toate produsele alimentare care conțin ulei de krill antarctic din specia Euphausia superba trebuie să demonstreze stabilitate la oxidare prin metode de testare adecvate și recunoscute la nivel național/internațional (de exemplu, AOAC).

Umiditate și substanțe volatile: ≤ 3 % sau 0,6 exprimate ca activitate a apei la 25 °C

Fosfolipide: ≥ 35 %-< 60 %

Acizi grași trans ≤ 1 %

EPA (acid eicosapentaenoic): ≥ 9 %

DHA (acid docosahexaenoic): ≥ 5 %”


Top