Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1120(01)

Decizia Curții de Justiție din 16 octombrie 2018 referitoare la depunerea și la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

OJ L 293, 20.11.2018, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1120/oj

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/36


DECIZIA CURȚII DE JUSTIȚIE

din 16 octombrie 2018

referitoare la depunerea și la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

CURTEA,

având în vedere Regulamentul de procedură, în special articolul 48 alineatul (4) și articolul 57 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Pentru a ține seama de evoluția tehnologiilor de comunicare, a fost creată o aplicație informatică care permite depunerea și notificarea de acte de procedură pe cale electronică.

(2)

Această aplicație, care se întemeiază pe un mecanism de autentificare electronică care combină recurgerea la un nume de utilizator și la o parolă personale, răspunde cerințelor de autenticitate, de integritate și de confidențialitate a documentelor schimbate.

(3)

Ținând seama de succesul acestei aplicații și de avantajele pe care le prezintă aceasta, în special în ceea ce privește rapiditatea schimburilor efectuate pe această cale, se impune să se extindă cercul beneficiarilor acesteia și să se ofere instanțelor statelor membre posibilitatea de a depune sau de a primi acte de procedură prin intermediul acestui canal în cadrul examinării de către Curte a cererilor de decizie preliminară.

(4)

Din preocuparea pentru o bună administrare a justiției – și pentru nevoile exclusive ale examinării cauzelor preliminare – aceeași posibilitate trebuie să fie oferită persoanelor care, fără să fie agent sau avocat, au dreptul, potrivit normelor de procedură naționale, să reprezinte o parte în fața instanțelor statului lor,

DECIDE:

Articolul 1

Definiție

O aplicație informatică denumită „e-Curia”, comună instanțelor care compun Curtea de Justiție a Uniunii Europene, permite depunerea și notificarea de acte de procedură pe cale electronică în condițiile prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 2

Accesul la aplicație

Utilizarea acestei aplicații presupune deschiderea unui cont de acces și impune recurgerea la un nume de utilizator și la o parolă personale.

Articolul 3

Depunerea unui act de procedură

Se consideră că un act de procedură depus prin e-Curia este originalul acelui act, în sensul articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, în cazul în care au fost utilizate numele de utilizator și parola personale ale reprezentantului unei părți sau ale unei persoane care acționează în numele unei instanțe a unui stat membru pentru a efectua această depunere. Utilizarea acestui nume de utilizator și a acestei parole echivalează cu semnarea actului în cauză.

Articolul 4

Anexe și copii

La actul de procedură depus prin e-Curia trebuie să se atașeze anexele care sunt menționate în cuprinsul său, precum și opisul acestora.

Nu este necesară depunerea de copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actului depus prin e-Curia și ale eventualelor sale anexe.

Articolul 5

Data și ora depunerii

Momentul la care se consideră că un act de procedură este depus în sensul articolului 57 alineatul (7) din Regulamentul de procedură este cel al validării depunerii acestui act de către reprezentantul părții sau de către persoana care acționează în numele instanței în cauză.

Ora luată în considerare este cea a Marelui Ducat al Luxemburgului.

Articolul 6

Notificarea actelor de procedură

Actele de procedură, inclusiv hotărârile și ordonanțele, sunt notificate prin e-Curia titularilor unui cont e-Curia care, într-o cauză, reprezintă o parte sau acționează în numele unei instanțe a unui stat membru, precum și eventualilor asistenți ai acestora.

Actele de procedură sunt de asemenea notificate prin e-Curia statelor membre, celorlalte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European și instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii care au acceptat acest mod de notificare.

Actele de procedură pot fi de asemenea notificate potrivit celorlalte moduri de transmitere prevăzute de Regulamentul de procedură dacă volumul sau natura înscrisului sau a mijlocului material de probă impune aceasta sau atunci când utilizarea e-Curia se dovedește imposibilă din punct de vedere tehnic.

Articolul 7

Data și ora notificării

Destinatarii notificărilor prevăzute la articolul precedent sunt înștiințați, prin e-mail, în legătură cu orice notificare care le este adresată prin e-Curia.

Actul de procedură este notificat în momentul în care destinatarul solicită accesul la acest act. În lipsa unei cereri de acces, se consideră că actul a fost notificat la expirarea celei de a șaptea zile care urmează celei a trimiterii e-mailului de înștiințare.

În cazul în care o parte este reprezentată de mai multe persoane sau în cazul în care mai multe persoane sunt abilitate să acționeze în numele unei instanțe a unui stat membru, momentul luat în considerare pentru calculul termenelor este cel al primei cereri de acces efectuate.

Ora luată în considerare este cea a Marelui Ducat al Luxemburgului.

Articolul 8

Condițiile de utilizare a aplicației

Grefierul stabilește condițiile de utilizare a e-Curia și asigură respectarea lor. O utilizare a e-Curia care nu este conformă cu aceste condiții poate determina dezactivarea contului de acces în cauză.

Curtea ia măsurile necesare pentru a proteja e-Curia de orice abuz sau utilizare rău intenționată.

Utilizatorul este înștiințat prin e-mail cu privire la orice măsură luată în temeiul prezentului articol prin care este împiedicat să utilizeze contul său de acces.

Articolul 9

Abrogare

Prezenta decizie abrogă și înlocuiește Decizia Curții din 13 septembrie 2011 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia (1).

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Luxemburg, 16 octombrie 2018.

Grefier

A. CALOT ESCOBAR

Președinte

K. LENAERTS


(1)  JO C 289, 1.10.2011, p. 7.


Top