Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1790

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1790 a Comisiei din 16 noiembrie 2018 de abrogare a Deciziei 2002/623/CE de stabilire a unor note de orientare privind evaluarea riscului de mediu al organismelor modificate genetic [notificată cu numărul C(2018) 7513] (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/7513

OJ L 293, 20.11.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1790/oj

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1790 A COMISIEI

din 16 noiembrie 2018

de abrogare a Deciziei 2002/623/CE de stabilire a unor note de orientare privind evaluarea riscului de mediu al organismelor modificate genetic

[notificată cu numărul C(2018) 7513]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (1), în special primul paragraf din anexa II,

întrucât:

(1)

Decizia 2002/623/CE a Comisiei (2) a stabilit note de orientare privind obiectivele, elementele, principiile generale și metodologia evaluării riscurilor pentru mediu menționate în anexa II la Directiva 2001/18/CE.

(2)

Explicațiile suplimentare detaliate privind punerea în aplicare a anexei II la Directiva 2001/18/CE au fost furnizate în documentele de orientare mai recente și mai detaliate privind evaluarea riscurilor pentru mediu ale organismelor modificate genetic (denumite în continuare „OMG-uri”) adoptate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și de Agenția Europeană pentru Medicamente (denumită în continuare „agenția”). După adoptarea respectivelor documente de orientare mai detaliate, Decizia 2002/623/CE și-a pierdut treptat valoarea adăugată.

(3)

Directiva (UE) 2018/350 a Comisiei (3), care a modificat Directiva 2001/18/CE, a actualizat anexa II la Directiva 2001/18/CE prin încorporarea și dezvoltarea orientărilor consolidate ale autorității privind evaluarea riscurilor pentru mediu ale plantelor modificate genetic, adoptată în octombrie 2010 (4), ținând seama în același timp de faptul că anexa II se aplică tuturor OMG-urilor și nu numai plantelor modificate genetic. Decizia 2002/623/CE a servit ea însăși ca bază pentru elaborarea orientărilor autorității. Drept rezultat, dispozițiile anexei II la Directiva 2001/18/CE sunt acum mai detaliate și notele de orientare stabilite prin Decizia 2002/623/CE nu mai sunt necesare.

(4)

Prin urmare, Decizia 2002/623/CE ar trebui să fie abrogată.

(5)

Decizia 2002/623/CE ar trebui să fie, de asemenea, abrogată în interesul simplificării, cu scopul de a reduce numărul de documente de orientare care trebui luate în considerare de către operatori și autoritățile competente atunci când efectuează o evaluare a riscurilor pentru mediu în temeiul anexei II la Directiva 2001/18/CE.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2001/18/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2002/623/CE se abrogă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(2)  Decizia 2002/623/CE a Consiliului din 24 iulie 2002 de stabilire a unor note de orientare care să completeze anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 200, 30.7.2002, p. 22).

(3)  Directiva (UE) 2018/350 a Comisiei din 8 martie 2018 de modificare a Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de organismele modificate genetic (JO L 67, 9.3.2018, p. 30).

(4)  Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants (Orientări privind evaluarea riscului pentru mediu al plantelor modificate genetic). EFSA Journal 2010;8(11):1879. [111 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.


Top