Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1787

Decizia (PESC) 2018/1787 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze

ST/12148/2018/INIT

OJ L 293, 20.11.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1787/oj

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/9


DECIZIA (PESC) 2018/1787 A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2018

de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 februarie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/96/PESC (1), instituind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze.

(2)

La 12 decembrie 2016, prin Decizia (PESC) 2016/2239 a Consiliului (2) a fost modificată Decizia 2010/96/PESC și a fost prelungită misiunea până la 31 decembrie 2018.

(3)

În urma revizuirii strategice a misiunii, Comitetul Politic și de Securitate a recomandat prelungirea mandatului misiunii cu doi ani.

(4)

Decizia 2010/96/PESC ar trebui modificată în consecință.

(5)

În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare. Danemarca nu participă la punerea în aplicare a prezentei decizii și nu contribuie, prin urmare, la finanțarea acestei misiuni,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/96/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru a realiza obiectivele stabilite la alineatul (1), misiunea militară a UE este desfășurată în Somalia pentru a aborda atât consolidarea instituțională în sectorul apărării prin consiliere strategică, cât și sprijinul direct pentru armata națională somaleză prin instruire, consiliere și mentorat. Începând cu anul 2019, misiunea militară a UE contribuie în special la dezvoltarea capacității proprii de instruire a armatei naționale somaleze, în vederea transferării activităților de instruire pentru unitățile tactice atunci când sunt îndeplinite condițiile; misiunea îndrumă instruirea asigurată și realizată de Somalia. În limitele mijloacelor și capabilităților sale, misiunea militară a UE este pregătită și pentru a oferi sprijin altor actori ai Uniunii în punerea în aplicare a mandatelor lor respective în domeniul securității și apărării în Somalia.”

2.

La articolul 10, se adaugă următorul alineat:

„(7)   Valoarea de referință financiară pentru costurile comune ale misiunii militare a UE pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020 este de 22 980 000 EUR. Procentul din valoarea de referință menționat la articolul 25 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2015/528 este stabilit la 0 %, iar procentul menționat la articolul 34 alineatul (3) din decizia menționată este stabilit la 0 %.”

3.

La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Mandatul misiunii militare a UE se încheie la 31 decembrie 2020.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 19 noiembrie 2018

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2010/96/PESC a Consiliului din 15 februarie 2010 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (JO L 44, 19.2.2010, p. 16).

(2)  Decizia (PESC) 2016/2239 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare și de prelungire a aplicării Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (JO L 337, 13.12.2016, p. 16).


Top