Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1785

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1785 al Comisiei din 15 noiembrie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

C/2018/7708

OJ L 293, 20.11.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1785/oj

20.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1785 AL COMISIEI

din 15 noiembrie 2018

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Cabluri izolate (denumite și „cabluri de stivuire”) de lungimi diferite, prevăzute cu conectori la ambele capete.

Fiecare cablu constă în 32 de conductoare individuale izolate, pentru tensiuni de maximum 1 000  V, grupate în 16 perechi învelite care nu sunt torsadate. Aceste perechi sunt acoperite cu o folie metalică și fire metalice.

Cablurile conectează comutatoare care formează stații de comutare (denumite și „stive”) utilizate în rețele de telecomunicații [rețele locale (LAN)]. Ele permit transferul bidirecțional de date între comutatoare utilizând tehnologia Ethernet.

Cablurile nu au nicio altă funcție suplimentară (de exemplu, alimentarea cu energie electrică).

A se vedea imaginea (*1).

8544 42 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8544 , 8544 42 și 8544 42 10 .

Transferul de date între aparate utilizând o tehnologie de telecomunicații, cum ar fi Ethernetul, este considerat telecomunicație în sensul codului NC 8544 42 10 [a se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1112/2012 al Comisiei (1)]. Cablurile în discuție sunt concepute pentru a fi utilizate în rețele de telecomunicații configurate ca LAN. În consecință, ele sunt considerate conductoare electrice, prevăzute cu conectori, utilizate în rețele de telecomunicații (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale NC pentru subpoziția 8544 42 10 ).

Prin urmare, articolele trebuie să fie clasificate la codul NC 8544 42 10 ca alte conductoare electrice pentru tensiuni de maximum 1 000  V, prevăzute cu conectori, de tipul celor utilizate pentru telecomunicații.

Image


(*1)  Imaginea are caracter pur informativ.

(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1112/2012 al Comisiei din 23 noiembrie 2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO L 329, 29.11.2012, p. 9).


Top