Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1733

Decizia (UE) 2018/1733 a Comisiei din 14 noiembrie 2018 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte

C/2018/7447

OJ L 288, 16.11.2018, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1733/oj

16.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/15


DECIZIA (UE) 2018/1733 A COMISIEI

din 14 noiembrie 2018

de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2012/735/UE a Consiliului din 31 mai 2012 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (2), (denumit în continuare „acordul”) a fost aplicat cu titlu provizoriu cu Peru de la 1 martie 2013 (3) și cu Columbia de la 1 august 2013 (4). Ecuadorul a aderat la acord prin intermediul unui protocol de aderare (5), care este aplicat cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2017.

(2)

Articolul 209 din acord prevede posibilitatea de a adăuga noi indicații geografice la apendicele 1 la anexa XIII la acord după finalizarea procedurii de opoziție și după examinarea indicațiilor geografice astfel cum se prevede la articolul 208 din acesta.

(3)

Columbia a prezentat Uniunii o cerere de adăugare a unor noi indicații geografice în apendicele 1 la anexa XIII la acord. Uniunea a finalizat procedura de opoziție și examinarea unui număr de nouă noi indicații geografice din Columbia.

(4)

Articolul 257 alineatul (2) din acord prevede că Subcomitetul pentru proprietatea intelectuală, instituit de părți în conformitate cu articolul 257 alineatul (1) din acord, este responsabil pentru evaluarea informațiilor menționate la articolul 209 din acord și pentru propunerea către Comitetul pentru comerț, instituit de către părți în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din acord, a modificării apendicelui 1 la anexa XIII la acord.

(5)

La 5 octombrie2018, Subcomitetul pentru proprietatea intelectuală a evaluat informațiile referitoare la cele nouă noi indicații geografice din Columbia și a propus Comitetului pentru comerț modificarea în consecință a apendicelui 1 la anexa XIII la acord.

(6)

Articolul 13 alineatul (1) litera (d) din acord prevede responsabilitatea Comitetului pentru comerț pentru evaluarea și adoptarea deciziilor preconizate în acord cu privire la orice subiect care îi este prezentat de către organismele specializate instituite în conformitate cu acordul.

(7)

În temeiul articolului 14 alineatul (3) din acord, în cazurile menționate la articolul 12 alineatul (4), orice decizie este adoptată de partea UE și de țara andină semnatară relevantă și intră în vigoare doar între părțile respective. Chestiunea face obiectul dispozițiilor articolului 12 alineatul (4) întrucât se referă în mod exclusiv la relația bilaterală dintre partea UE și Columbia și a fost discutată în cadrul unei sesiuni bilaterale a Subcomitetului pentru proprietatea intelectuală.

(8)

Prin urmare, apendicele 1 la anexa XIII la acord ar trebui modificat iar modificările ar trebui aprobate în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificările aduse apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte, prezentate în proiectul de decizie a Comitetului pentru comerț, se aprobă în numele Uniunii Europene.

Proiectul de decizie a Comitetului pentru comerț este prezentat în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Șeful delegației Uniunii în cadrul Comitetului pentru comerț este autorizat să aprobe decizia comitetului respectiv în numele Uniunii Europene.

Articolul 3

După adoptarea sa, decizia Comitetului pentru comerț se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 21.12.2012, p. 1.

(2)  Acord comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 354, 21.12.2012, p. 3).

(3)  Notificare privind aplicarea provizorie între Uniunea Europeană și Peru a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 56, 28.2.2013, p. 1).

(4)  Notificare privind aplicarea provizorie între Uniunea Europeană și Columbia a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 201, 26.7.2013, p. 7).

(5)  Decizia (UE) 2016/2369 a Consiliului din 11 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului (JO L 356, 24.12.2016, p. 1).


ANEXĂ

DECIZIA NR. […]/2018 A COMITETULUI PENTRU COMERȚ

din […] 2018

de modificare a apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte

COMITETUL PENTRU COMERȚ,

având în vedere Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte, în special articolul 13 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1)

La 11 februarie 2014, Columbia a prezentat Uniunii cererea sa de a adăuga noi indicații geografice în apendicele 1 la anexa XIII la acord, în temeiul articolului 209 din acord. Uniunea a finalizat procedura de opoziție și examinarea unui număr de nouă noi indicații geografice din Columbia.

(2)

La 5 octombrie 2018, în temeiul articolului 257 alineatul (2) din acord, Subcomitetul privind proprietatea intelectuală, în cadrul unei sesiuni între partea UE și Columbia, a evaluat informațiile cu privire la cele nouă noi indicații geografice din Columbia și a propus Comitetului pentru comerț să modifice în consecință apendicele 1 la anexa XIII la acord.

(3)

Prin urmare, apendicele 1 la anexa XIII la acord ar trebuie să fie modificat.

(4)

Decizia de a modifica apendicele 1 la anexa XIII la acord poate fi adoptată în cadrul unei sesiuni a Comitetului pentru comerț între partea Uniunii și Columbia, în temeiul articolului 14 alineatul (3) din acordul comercial, întrucât se referă în mod exclusiv la relația bilaterală dintre acestea și nu afectează drepturile și obligațiile unei alte țări andine semnatare,

DECIDE:

Articolul 1

În tabelul de la litera (a) „Indicații geografice din Columbia pentru produse agricole și alimentare, vinuri, băuturi spirtoase și vinuri aromatizate” din apendicele 1 la anexa XIII la acord, se adaugă rubricile din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie, întocmită în două exemplare, este semnată de reprezentanții Comitetului pentru comerț autorizați să acționeze în numele părților în scopul modificării acordului. Prezenta decizie produce efecte începând cu data ultimei semnături.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Întocmită la

Pentru Comitetul pentru comerț

Șeful delegației UE

Șeful delegației columbiene


ANEXĂ

Café de Nariño

Cafea

Café de Cauca

Cafea

Café del Huila

Cafea

Bizcocho de Achira del Huila

Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

Queso Paipa

Brânzeturi

Queso del Caquetá

Brânzeturi

Clavel de Colombia

Flori și plante ornamentale

Rosa de Colombia

Flori și plante ornamentale

Crisantemo de Colombia

Flori și plante ornamentale


Top