Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0396

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/396 al Comisiei din 13 martie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

C/2018/1449

OJ L 71, 14.3.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/396/oj

14.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/396 AL COMISIEI

din 13 martie 2018

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit o nomenclatură a mărfurilor (denumită în continuare „Nomenclatura combinată” sau „NC”), care figurează în anexa I la regulamentul menționat.

(2)

Nota complementară 10 la capitolul 22 din partea a doua a NC prevede că, în sensul subpozițiilor 2206 00 31 și 2206 00 39, alte băuturi alcoolice decât cele prezentate în sticle închise cu dopuri tip „ciupercă” fixate cu ajutorul clemelor sau legăturilor, care au la temperatura de 20 °C o suprapresiune de minimum 1,5 bari, sunt considerate „spumoase”.

(3)

Nota de subpoziție 1 la capitolul 22 din partea a doua a NC prevede că, în sensul subpoziției 2204 10, expresia „vinuri spumoase” înseamnă vinurile care, păstrate la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, au o suprapresiune de minimum 3 bari.

(4)

Conform Directivei 92/83/CEE a Consiliului (2), „alte băuturi spumoase fermentate” nu doar de la pozițiile 2204 și 2205, ci și de la codul NC 2206 00 91, astfel cum era aplicat la momentul adoptării directivei (în prezent codurile NC 2206 00 31 și 2206 00 39), au o suprapresiune de 3 bari sau mai mult.

(5)

Nu se poate justifica, din punct de vedere științific sau din alt punct de vedere, existența unor praguri diferite în ceea ce privește suprapresiunea băuturilor fermentate spumoase, indiferent de clasificarea lor în cadrul codurilor CN 2204, 2205 sau 2206.

(6)

În interesul securității juridice, este necesar ca nota complementară 10 la capitolul 22 din partea a doua a NC să fie modificată prin înlocuirea pragului existent de „minimum 1,5 bar” cu „3 bari sau mai mult”.

(7)

Pentru a se asigura consecvența și interpretarea uniformă a Nomenclaturii combinate la nivelul întregii Uniuni în ceea ce privește definiția „băuturilor spumoase”, nota complementară 10 la capitolul 22 din partea a doua a NC ar trebui modificată.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Comitetul Codului vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În capitolul 22 din partea a doua a Nomenclaturii combinate stabilite în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, prima liniuță de la nota complementară 10 se înlocuiește cu următorul text:

„—

băuturile fermentate, altfel prezentate, care au o suprapresiune de 3 bari sau mai mult, măsurată la o temperatură de 20 °C.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21).


Top