Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0348

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/348 al Comisiei din 8 martie 2018 privind o derogare temporară de la regulile de origine preferențiale prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește bicicletele și alte produse similare fabricate în Cambodgia referitor la utilizarea, în cadrul cumulului, de componente originare din Malaysia

C/2018/1389

OJ L 67, 9.3.2018, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/348/oj

9.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/24


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/348 AL COMISIEI

din 8 martie 2018

privind o derogare temporară de la regulile de origine preferențiale prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește bicicletele și alte produse similare fabricate în Cambodgia referitor la utilizarea, în cadrul cumulului, de componente originare din Malaysia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 64 alineatul (6) și articolul 66 litera (b),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Uniunea a acordat Cambodgiei preferințe tarifare generalizate („SGP”). Sistemul generalizat de preferințe a devenit aplicabil la 1 ianuarie 2014.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 prevede posibilitatea de a acorda, în anumite circumstanțe bine definite și pentru anumite mărfuri, derogări de la regulile de origine preferențiale în favoarea țărilor care beneficiază de SGP. În conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (3), cumulul regional se poate aplica numai în același grup regional țărilor care, la momentul exportului către Uniune, beneficiază de SGP.

(3)

La data de 13 octombrie 2016, Cambodgia a solicitat prelungirea cu trei ani a unei derogări acordate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 822/2014 al Comisiei (4). Potrivit acelei derogări, Cambodgia avea dreptul, în scopul determinării originii bicicletelor încadrate la poziția 8712 din SA importate în Uniune din Cambodgia, de a considera componentele originare din Malaysia drept materiale originare din Cambodgia în temeiul cumulului regional în cadrul sistemului SGP, deși Malaysia nu făcea parte dintre țările care beneficiau de SGP.

(4)

În cererea sa, Cambodgia a considerat că industria sa producătoare de biciclete a depus eforturi semnificative pentru a se conforma treptat regulilor de origine ale Uniunii pentru țările cel mai puțin dezvoltate [așa cum se prevede în anexa 22-03 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446], potrivit cărora, pentru ca un produs să fie considerat originar din țara cel mai puțin dezvoltată, materialele utilizate pentru fabricarea sa și importate din alte țări nu ar trebui să depășească 70 %. Cu toate acestea, Cambodgia a concluzionat că este nevoie de mai mult timp pentru ca această industrie să se conformeze deplin regulilor de origine ale Uniunii pentru țările cel mai puțin dezvoltate.

(5)

Prin scrisoarea din 17 februarie 2017, Comisia a invitat Cambodgia să prezinte informații suplimentare. La 15 iunie 2017, Cambodgia a transmis răspunsul său la această solicitare, iar cererea sa a fost considerată completă.

(6)

În răspunsul său, Cambodgia a demonstrat că s-au făcut eforturi pentru ca industria de biciclete să devină mai autonomă datorită investițiilor realizate pentru înființarea unor noi linii de producție pentru componente (de exemplu, cadre, vopsea, suduri sau jante). De asemenea, Cambodgia a explicat că producătorii au fost încurajați să achiziționeze accesorii pentru biciclete și materiale de ambalare de la furnizori locali, pentru a spori valoarea adăugată creată în Cambodgia. Prin urmare, Cambodgia dispune în prezent de o politică pentru atragerea investitorilor în vederea înființării de clustere industriale în zone economice speciale pentru sprijinirea industriei bicicletelor.

(7)

Cambodgia precizează că o perioadă suplimentară de timp este importantă pentru a menține avântul industriei cambodgiene a bicicletelor și pentru ca noile proiecte să producă efecte, în special în domeniul promovării investițiilor în alte țări membre ASEAN care vor contribui la satisfacerea nevoilor industriei cambodgiene a bicicletelor în ceea ce privește calitatea și prețul componentelor de biciclete.

(8)

Din aceste informații suplimentare reiese că, în prezent, industria producătoare de biciclete din Cambodgia are un nivel satisfăcător de autonomie și cifrele prezentate în raportul Cambodgiei arată că respectarea continuă a regulii de origine care permite utilizarea de materiale neoriginare în proporție de până la 70 % este acum realizabilă. Prin urmare, având în vedere această îmbunătățire, nu este nevoie de o perioadă lungă de prelungire a derogării sau de un număr mare de unități importate în Uniune care să fie acoperite de această derogare. Având în vedere că derogarea pentru 2016 se referea la 150 000 de unități, un număr de 100 000 de unități vor fi suficiente pentru a ajuta Cambodgia să asigure autonomia industriei sale.

(9)

Cu toate acestea, așa cum a explicat Cambodgia în cererea sa, valorificarea deplină a derogării depinde de ritmul sezonier care separă perioada în care sunt comandate componentele (octombrie-decembrie) de perioada importului acestor componente din alte țări (din luna mai a anului următor până în luna martie a celui de al treilea an). Prin urmare, este necesar să se prevadă o perioadă suficient de lungă pentru ca derogarea să aibă efecte. Din aceleași rațiuni, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(10)

Pentru a permite o monitorizare eficientă a funcționării derogării, este necesar să se prevadă obligația autorităților din Cambodgia de a transmite periodic Comisiei date privind certificatele de origine tip A care au fost eliberate în cadrul derogării.

(11)

Derogarea ar trebui să se aplice tuturor produselor de la poziția 8712 din SA pentru care se utilizează componente de la poziția 8714 din SA originare din Malaysia.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prin derogare de la articolul 55 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/2446, Cambodgia are dreptul de a se baza pe cumulul de origine regional în conformitate cu titlul II capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) 2015/2446 atunci când se utilizează componente de la poziția 8714 din SA originare din Malaysia pentru producția de biciclete și alte produse similare de la poziția 8712 din SA care urmează a fi exportate în Uniune.

(2)   Dovezile de origine pentru componentele menționate la alineatul (1) se întocmesc în conformitate cu titlul II capitolul 2 secțiunea 2 subsecțiunea 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (5).

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor de la poziția 8712 din SA exportate din Cambodgia și declarate în vederea punerii în liberă circulație în Uniune în perioada și în limita cantităților prevăzute în anexă.

Articolul 3

Cantitățile prevăzute în anexa la prezentul regulament sunt gestionate în conformitate cu articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

Articolul 4

Rubrica 4 a certificatelor de origine tip A eliberate de autoritățile competente din Cambodgia sau atestatele de origine întocmite de exportatorii înregistrați în Cambodgia în ceea ce privește produsele menționate la articolul 2 trebuie să conțină următoarele mențiuni:

„Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348”.

Autoritățile competente din Cambodgia transmit Comisiei, până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru, o situație trimestrială a cantităților de produse menționate la articolul 2 pentru care au fost eliberate certificate de origine tip A, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Autoritățile competente din Cambodgia iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea articolelor 1 și 4 și pentru a institui și a menține structurile și sistemele administrative necesare pentru a asigura punerea corectă în aplicare a derogării menționate la articolul 1 și cooperarea administrativă, atât cu autoritățile din Malaysia, cât și cu Comisia Europeană și autoritățile vamale ale statelor membre ale Uniunii, așa cum se prevede în titlul II capitolul 2 secțiunea 2 subsecțiunea 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 822/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește regulile de origine în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate în ceea ce privește bicicletele fabricate în Cambodgia privind utilizarea în temeiul cumulului de componente pentru biciclete originare din Malaysia (JO L 223, 29.7.2014, p. 19).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada

Cantități (în unități)

09.8094

8712

Biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), fără motor

9 martie 2018-31 decembrie 2019

100 000


Top