EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0290

Regulamentul (UE) 2018/290 al Comisiei din 26 februarie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de esteri ai acizilor grași de glicidil în uleiurile și grăsimile vegetale, preparatele pentru sugari, formulele de continuare și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2018/1018

OJ L 55, 27.2.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/290/oj

27.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/27


REGULAMENTUL (UE) 2018/290 AL COMISIEI

din 26 februarie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de esteri ai acizilor grași de glicidil în uleiurile și grăsimile vegetale, preparatele pentru sugari, formulele de continuare și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.

(2)

În mai 2016, Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) din cadrul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) a adoptat un aviz științific privind riscurile pentru sănătatea umană legate de prezența 3- și 2-monoclorpropandiol (MCPD) și a esterilor lor de acizi grași, precum și a esterilor acizilor grași de glicidil în produsele alimentare (3).

(3)

Având în vedere orientările actualizate elaborate de Comitetul său științific privind utilizarea metodei bazate pe doza de referință în evaluarea riscurilor (4), Autoritatea a decis să redeschidă evaluarea referitoare la 3-MCPD și la esterii săi de acizi grași, în urma unei analize detaliate a divergențelor de opinii între Comitetul mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari (5) și Autoritate în ceea ce privește contaminantul respectiv. Prin urmare, este necesar să se aștepte rezultatul evaluării 3-MCPD și a esterilor săi de acizi grași înainte de a lua măsurile de reglementare corespunzătoare.

(4)

Esterii acizilor grași de glicidil sunt contaminanți alimentari prezenți în nivelurile cele mai mari în uleiuri și grăsimi vegetale rafinate. Esterii acizilor grași de glicidil sunt hidrolizați în glicidol în tractul gastrointestinal.

(5)

Autoritatea a concluzionat că glicidolul este un compus genotoxic și cancerigen. Având în vedere potențialul genotoxic și cancerigen al glicidolului, Autoritatea a aplicat o metodă bazată pe marja de expunere. Scenariile de expunere pentru sugari, copiii de vârstă mică și alți copii au avut drept rezultat o marjă de expunere care variază între 12 800 și 4 900, iar în cazul sugarilor hrăniți exclusiv cu preparate pentru sugari, marja de expunere rezultată se situa între aproximativ 5 500 și 2 100. Autoritatea a considerat că o marjă de expunere mai mică de 25 000 reprezintă un risc pentru sănătate. Prin urmare, este adecvat să se stabilească un nivel maxim pentru prezența esterilor acizilor grași de glicidil în uleiurile și grăsimile vegetale introduse pe piață pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în produsele alimentare. Din cauza riscului pentru sănătate în ceea ce privește sugarii și copiii de vârstă mică, este adecvat să se stabilească un nivel maxim mai strict pentru uleiurile și grăsimile vegetale destinate producerii de alimente pentru copii de vârstă mică și de preparate pe bază de cereale pentru sugari și copii de vârstă mică.

(6)

Pentru a elimina toate potențialele riscuri pentru sănătate în ceea ce privește sugarii și copiii de vârstă mică, în special, luând în considerare posibila expunere la esterii acizilor grași de glicidil a sugarilor hrăniți exclusiv cu preparate pentru sugari, este oportun să se stabilească un anumit nivel maxim strict pentru preparatele pentru sugari, formulele de continuare și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică. Cu toate acestea, este necesar să se continue reducerea prezenței esterilor acizilor grași de glicidil în preparatele pentru sugari, formulele de continuare și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică și, prin urmare, nivelurile maxime ar trebui să fie revizuite de îndată ce va fi disponibilă o metodă analitică fiabilă pentru a analiza niveluri mai stricte în vederea garantării unei aplicări eficace a acestor niveluri.

(7)

Operatorilor din sectorul alimentar ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a-și adapta procesele de producție.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Produsele alimentare enumerate în anexa la prezentul regulament și care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pot rămâne pe piață până la 19 septembrie 2018.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  Aviz științific privind riscurile pentru sănătatea umană legate de prezența 3- și 2-monoclorpropandiol (MCPD) și a esterilor lor de acizi grași, precum și a esterilor acizilor grași de glicidil în produsele alimentare. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  Procesul-verbal al celei de-a 82-a reuniuni plenare a Comitetului științific, care a avut loc la 13-14 februarie 2017. Disponibil la adresa: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  Comitetul mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari, cea de-a 83-a reuniune, Roma, 8-17 noiembrie 2016, rezumat și concluzii. Disponibilă la adresa: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, „Punctul 4: 3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD)” se înlocuiește cu următorul text:

„Punctul 4: 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii acizilor grași de glicidil

Produse alimentare (1)

Niveluri maxime

(μg/kg)

4.1

3-monoclorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1

Proteină vegetală hidrolizată (30)

20

4.1.2

Sos de soia (30)

20

4.2

Esterii acizilor grași de glicidil exprimați ca glicidol

 

4.2.1

Uleiuri și grăsimi vegetale introduse pe piață pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimente, cu excepția alimentelor menționate la punctul 4.2.2

1 000

4.2.2

Uleiuri și grăsimi vegetale destinate producerii de alimente pentru copii de vârstă mică și de preparate pe bază de cereale pentru sugari și copii de vârstă mică (3)

500

4.2.3

Preparate pentru sugari, formule de continuare și alimente destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică (sub formă de praf) (3) (29)

75 până la 30.6.2019

50 de la 1.7.2019

4.2.4

Preparate pentru sugari, formule de continuare și alimente destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică (sub formă lichidă) (3) (29)

10,0 până la 30.6.2019

6,0 de la 1.7.2019”


Top