Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0173

Regulamentul delegat (UE) 2018/173 al Comisiei din 29 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește actualizarea codurilor din Nomenclatura combinată enumerate în anexa I la respectivul regulament

C/2017/7289

OJ L 32, 6.2.2018, p. 12–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/173/oj

6.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/12


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/173 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește actualizarea codurilor din Nomenclatura combinată enumerate în anexa I la respectivul regulament

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (1), în special articolul 35,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/936 prevede un regim comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii. Anexa I la regulamentul respectiv stabilește produsele textile menționate la articolul 1 prin enumerarea codurilor relevante din Nomenclatura combinată.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2) a instituit Nomenclatura combinată. Anexa I la regulamentul respectiv este actualizată în fiecare an și publicată într-un regulament separat de punere în aplicare, pentru a alinia Nomenclatura combinată la eventualele modificări adoptate de Organizația Mondială a Vămilor cu privire la Sistemul Armonizat sau în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește ratele taxelor convenționale.

(3)

La 6 octombrie 2016, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 (3), care a modificat nomenclatura anumitor produse vizate de anexa I la Regulamentul (UE) 2015/936.

(4)

Pentru a alinia Regulamentul (UE) 2015/936 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821, anexa I la Regulamentul (UE) 2015/936 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2015/936 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 160, 25.6.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 294, 28.10.2016, p. 1).


ANEXĂ

În anexa I, secțiunea A se înlocuiește cu următorul text:

„A.   PRODUSE TEXTILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1

1.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate (NC), se consideră că formularea denumirii mărfurilor nu are decât valoare orientativă, produsele de la fiecare categorie fiind determinate, în cadrul prezentei anexe, de codurile NC. Atunci când codul NC este precedat de simbolul «ex», produsele specificate în fiecare categorie sunt determinate de domeniul de aplicare al codului NC și de cel al denumirii corespunzătoare.

2.

Confecțiile care nu sunt recunoscute ca fiind pentru bărbați sau băieți sau pentru femei sau fete se încadrează cu acestea din urmă.

3.

Expresia «articole de îmbrăcăminte pentru nou-născuți» se referă la articole de îmbrăcăminte până la mărimea comercială 86 inclusiv.

Categorie

Denumire

Cod NC 2017

Tabel de echivalență

bucăți/kg

g/bucată

GRUPA I А

1

Fire din bumbac, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Țesături din bumbac, altele decât tifon, țesătură buclată de tip buret («éponge»), panglici, țesături buclate, țesături tip «chenille» (omidă), tul și alte țesături cu ochiuri înnodate

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Țesături din fibre sintetice (discontinue sau din deșeuri), altele decât panglicile, țesături buclate (inclusiv țesături buclate de tip buret «éponge») și țesături tip «chenille» (omidă)

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

GRUPA I B

4

Cămăși, tricouri, flanele, pulovere cu gât sau la baza gâtului (altele decât cele din lână sau din păr fin de animale), maiouri de corp și articole similare, tricotate sau croșetate

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Jerseuri, pulovere, veste, compleuri, jachete, veste cu mâneci lungi, jachete lenjerie și pulovere (altele decât jachete sau sacouri), hanorace, bluzoane, jachete până în talie și articole similare, tricotate sau croșetate

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Izmene pentru bărbați sau băieți, șorturi, altele decât costume de baie și pantaloni (inclusiv pantaloni lejeri); pantaloni și pantaloni lejeri pentru femei sau fete, din lână, din bumbac sau din fibre sintetice; părțile inferioare ale treningurilor cu căptușeală, altele decât cele din categoria 16 sau 29, din bumbac sau din fibre sintetice

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Bluze pentru femei și fete, cămăși și bluze-cămăși, fie că sunt sau nu tricotate ori croșetate, din lână, din bumbac sau din fibre sintetice

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Cămăși pentru bărbați sau băieți, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, din bumbac sau din fibre sintetice

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

GRUPA II А

9

Țesături buclate de tip buret «éponge» și țesături buclate similare din bumbac; garnituri de toaletă și de bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, din țesături buclate de tip buret («éponge») și din țesături buclate, din bumbac

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Lenjerii de pat, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Fire din fibre sintetice discontinue sau din deșeuri, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Dintre care: acrilice

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Fire textile din fibre artificiale discontinue sau din deșeuri, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Catifele, plușuri, țesături buclate și țesături tip «chenille» (omidă) [altele decât țesăturile din bumbac, buclate, de tip buret («éponge») și panglicile] și suprafețe textile cu smocuri, din lână, din bumbac sau din fibre sintetice

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Dintre care: catifea cord

 

 

5801 22 00

 

 

39

Garnituri de masă, de toaletă și de bucătărie, altele decât cele tricotate sau croșetate, altele decât cele din bumbac buclate de tip buret («éponge») ori din țesături buclate similare din bumbac

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

GRUPA II B

12

Ciorapi de damă și colanți, dresuri, șosete trei-sferturi, șosete, șosete scurte și alte articole similare tricotate sau croșetate, altele decât pentru nou-născuți, inclusiv ciorapi pentru varice, altele decât articolele de la categoria 70

24,3 perechi

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Chiloți și șorturi pentru bărbați sau băieți, chiloți și șorturi pentru femei sau fete, tricotați sau croșetați, din lână, bumbac sau fibre sintetice

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Pardesie pentru bărbați și băieți tricotate, haine de ploaie și alte jachete, pelerine și cape din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât parka) (din categoria 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Paltoane, pardesie, haine de ploaie și alte mantale, pelerine și cape pentru femei sau fete, jachete și blazere din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât parka) (din categoria 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Costume pentru bărbați și băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri bărbătești cu căptușeală, cu înveliș exterior din același material, din bumbac sau fibre sintetice

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Jachete și blazere pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Jachete și sacouri, slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare pentru bărbați și băieți, altele decât cele tricotate și croșetate

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Flanele pentru femei sau fete, alte veste, chiloți-slip, jupe, șorturi, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Batiste, altele decât tricotate sau croșetate

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Canadiene; hanorace, fâșuri, jachete până la talie și articole similare, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice; partea superioară a costumelor de sport cu căptușeală, altele decât cele din categoriile 16 sau 29, din bumbac sau din fibre artificiale

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Cămăși de noapte pentru bărbați și băieți, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Cămăși de noapte pentru femei și fete, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Rochii pentru femei sau fete, din lână, bumbac sau fibre sintetice

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Fuste, inclusiv fuste-pantalon, pentru femei și fete

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Costume și compleuri pentru femei sau fete, altele decât tricotate sau croșetate, din bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri pentru femei cu căptușeală, cu material exterior din aceeași țesătură, din bumbac sau fibre sintetice

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Sutiene, țesute, tricotate sau croșetate

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Îmbrăcăminte pentru nou-născuți și accesorii vestimentare, mai puțin mănuși, mănuși fără degete și mănuși cu un deget din categoriile 10 și 87, ciorapi lungi, șosete scurte și șosete pentru nou-născuți, altele decât tricotate sau croșetate, din categoria 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Treninguri, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Salopete profesionale pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Șorțuri și salopete pentru femei sau fete și alte salopete profesionale, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Combinezoane și costume de schi, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Articole de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte de la categoriile 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 și 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Paltoane, jachete, blazere și alte articole de îmbrăcăminte, inclusiv combinezoane și costume de schi, tricotate sau croșetate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte enumerate la categoriile 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

GRUPA III А

33

Țesături din fire de filamente sintetice, obținute din benzi sau forme similare, din polietilenă sau polipropilenă, cu o lățime de sub 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Saci și săculețe de tipul celor folosite pentru ambalarea mărfurilor, netricotate sau necroșetate, obținute din benzi sau forme similare

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Țesături din fire de filamente sintetice, obținute din benzi sau forme similare, din polietilenă sau polipropilenă, cu o lățime de minimum 3 m

 

 

5407 20 19

 

 

35

Țesături din filamente sintetice, altele decât cele pentru anvelope pneumatice de la categoria 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Țesături din filamente artificiale, altele decât cele pentru anvelope pneumatice de la categoria 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Țesături din fibre artificiale discontinue

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Dintre care: altele decât albite sau nealbite

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Materiale sintetice tricotate sau croșetate, pentru perdele și perdele-rețea (perdele-tul)

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Perdele-rețea (perdele-tul), altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Perdele (inclusiv draperii, storuri de interior, draperii și cuverturi de pat și alte articole pentru mobilier), altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Fire din filamente sintetice continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele netexturate, simple, nerăsucite sau având maximum 50 de răsuciri/m

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Fire din fibre sintetice continue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5401 20 10

 

 

Fire din fibre sintetice: fire din filamente artificiale, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât firele simple de vâscoză nerăsucite sau având maximum 250 de răsuciri/m și firele simple netexturate din acetat de celuloză

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Fire din fibre sintetice: fire din filamente artificiale, fire din bumbac necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Lână de oaie sau miel cardată sau dărăcită sau alt păr fin de animale

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau de păr animal fin dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală dărăcit, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, nedestinate vânzării cu amănuntul

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Fire de lână dărăcită de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală dărăcit, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Țesături din lână de oaie sau miel sau alt păr fin de origine animală

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Bumbac, cardat sau pieptănat

 

 

5203 00 00

 

 

53

Țesături tip gazeu din bumbac

 

 

5803 00 10

 

 

54

Fibre sintetice discontinue, inclusiv din deșeuri, cardate, pieptănate sau prelucrate altfel pentru filare

 

 

5507 00 00

 

 

55

Fibre sintetice discontinue, inclusiv deșeuri, cardate sau pieptănate sau prelucrate altfel pentru filare

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Fire din fibre sintetice discontinue (inclusiv din deșeuri), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Covoare, covorașe și carpete cu puncte înnodate (lucrate manual sau nu)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, altele decât covoarele din categoria 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii cu acul (de exemplu, cu punct mic, cu cruciulițe etc.), cusute manual pe gherghef și similare

 

 

5805 00 00

 

 

61

Panglici și țesături înguste (bolduc) cu urzeală și fără bătătură, asamblate cu adeziv, altele decât etichete și articole similare din categoria 62

Țesături elastice și ornamente (netricotate sau necroșetate), din materiale textile asamblate din fir de cauciuc

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Fir tip «chenille» (omidă) (inclusiv fir pufos tip «chenille»), firet (altul decât firet metalizat sau din păr de cal)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tuluri, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate; exclusiv țesături tricotate sau croșetate, dantele executate mecanic sau manual sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Etichete, ecusoane, alte articole din materiale textile similare, nebrodate sub formă de bucăți trese sau tăiate sub formă de bucăți țesute

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Șnururi și borduri decorative în bucăți; ciucuri, pompoane și articole similare

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Țesături tricotate sau croșetate din fibre sintetice conținând 5 % sau mai mult din greutate fir elastometric și țesături tricotate sau croșetate conținând 5 % sau mai mult din greutate fir cauciucat

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Dantele Raschel și materiale așa-zise cu «păr lung» din fibre sintetice

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Materiale tricotate sau croșetate, altele decât cele de la categoriile 38 A și 63, din lână, bumbac sau fibre sintetice

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Cuverturi și pleduri de voiaj, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

GRUPA III B

10

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, tricotate sau croșetate

17 perechi

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Accesorii tricotate sau croșetate pentru îmbrăcăminte, altele decât cele pentru nou-născuți; garnituri de uz casnic de toate tipurile, tricotate sau croșetate; perdele (inclusiv draperii) și transperante, draperii și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare tricotate sau croșetate; pături și carpete de voaiaj, tricotate sau croșetate, alte articole tricotate sau croșetate, inclusiv părți de articole de îmbrăcăminte sau de accesorii de îmbrăcăminte

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Dintre care: saci și pungi pentru ambalaj, făcute din fâșie de polietilenă sau polipropilenă

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Combinezoane și jupe pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Ciorapi de damă și colanți din fibre sintetice, având finețea firului simplu sub 67 decitex (6,7 tex)

30,4 perechi

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Ciorapi pentru femei din fibre sintetice

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Costume de baie din lână, bumbac sau din fibre sintetice

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Costume și compleuri pentru femei și fete, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Costume pentru bărbați sau băieți tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare, altele decât cele tricotate sau croșetate, din bumbac, lână sau fibre sintetice

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Cravate, papioane și fulare-cravată, altele decât cele tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Corsete, brâuri-chilot, cingători, portjartiere, bretele, jartiere și articole similare și părțile lor, fie că sunt sau nu tricotate ori croșetate

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Mănuși, mitene și mănuși cu un deget, netricotate sau necroșetate

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Dresuri, șosete și șosete scurte netricotate sau necroșetate; alte accesorii de îmbrăcăminte, părți din articole de îmbrăcăminte sau accesorii, altele decât pentru nou-născuți, altele decât tricotate sau croșetate

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, din fibre sintetice

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Corturi

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Saci și pungi, de tipul celor folosite pentru împachetarea bunurilor, din țesătură, altele decât cele confecționate din benzi de polietilenă sau polipropilenă

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Vată din materiale textile și articole din aceasta; fibre textile cu o lungime de maximum 5 mm (fire tunse de pe postav), noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Pâsle și articole din pâslă, fie că sunt sau nu impregnate ori îmbrăcate, altele decât acoperitoare de podea

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Materiale nețesute și articole din materiale nețesute, fie că sunt sau nu impregnate, îmbrăcate, acoperite ori stratificate

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Plase cu ochiuri înnodate, din sfori, corzi sau frânghii plase pentru pescuit, confecționate din fir, sfoară, frânghie sau cablu

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Articole realizate din fire, sfori, frânghii, cabluri și corzi, cu excepția materialelor textile, a articolelor din materiale textile și a articolelor de la categoria 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Materiale textile cu strat de acoperire din cauciuc sau substanțe amilacee, de tipul celor utilizate la coperți exterioare pentru cărți și altele de acest fel; pânze de calc sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; vatir și țesături similare pentru confecționarea pălăriilor

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linoleum, decupat sau nu; acoperitoare de podea constând într-o îmbrăcare sau într-o acoperire aplicată pe un suport textil, decupate sau nu

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Țesuturi cauciucate, netricotate sau necroșetate, cu excepția celor pentru anvelope pneumatice

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Alte țesături impregnate sau îmbrăcate; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de ateliere sau utilizări similare, altele decât cele de la categoria 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Țesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite cu derivați din celuloză sau din alte materiale plastice artificiale și țesături stratificate cu aceleași materiale

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, împletite sau nu, altele decât cele din fibre sintetice

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Prelate, vele pentru ambarcațiuni și storuri de exterior

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Saltele pneumatice, țesute

 

 

6306 40 00

 

 

111

Articole de camping, țesute, altele decât saltele pneumatice și corturi

 

 

6306 90 00

 

 

112

Alte articole confecționate, țesute, cu excepția celor de la categoriile 113 și 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Pânze groase pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase și pentru șters praful, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

6307 10 90

 

 

114

Țesături și articole de uz tehnic

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

GRUPA IV

115

Fire din in sau din ramie

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Țesături din in sau din ramie

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Garnituri de masă, de toaletă și de bucătărie din in sau din ramie, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Perdele (inclusiv draperii), transperante, perdele și cuverturi de pat și alte articole de amenajări interioare, netricotate sau necroșetate, din in sau din ramie

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Sfori, corzi și frânghii, împletite sau nu, din in sau din ramie

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Saci și săculețe de tipul celor folosiți pentru ambalarea mărfurilor, uzați, din in, alții decât cei tricotați sau croșetați

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Catifele, plușuri, țesături buclate și țesături tip «chenille» (omidă), din in sau din ramie, altele decât panglicile

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și voalete și articole similare, din in sau din ramie, altele decât cele tricotate sau croșetate

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GRUPA V

124

Fibre sintetice scurte

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Fire sintetice de filament (continuu), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât cele din categoria 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale sintetice

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Fibre artificiale discontinue

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Fire din filamente artificiale (continue), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, altele decât cele din categoria 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, bandă (paie artificiale și articole similare) și imitație catgut din materiale textile sintetice

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Păr grosier, pieptănat sau cardat

 

 

5105 40 00

 

 

129

Fire din păr grosier de origine animală sau din păr de cal

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Fir de mătase, altul decât cel tors din deșeuri de mătase

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Fire de mătase, altele decât cele din categoria 130 A; intestine de viermi de mătase

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Fire din alte fibre textile vegetale

 

 

5308 90 90

 

 

132

Fir din hârtie

 

 

5308 90 50

 

 

133

Fire din cânepă

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Fire metalizate

 

 

5605 00 00

 

 

135

Țesături țesute din păr aspru de origine animală sau păr de cal

 

 

5113 00 00

 

 

136

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Țesături plușate și țesături tip «chenille» (omidă) și panglici din mătase sau din deșeuri de mătase

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Țesături țesute din fibră de hârtie și alte fibre textile, altele decât ramia

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Țesături țesute din fir metalic sau metalizat

 

 

5809 00 00

 

 

140

Țesături textile tricotate sau croșetate, altele decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Pături și pleduri de voiaj din material textil, altul decât lână sau păr fin de origine animală, bumbac sau fibre sintetice

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Covoare și alte țesături textile pentru podele din sisal sau alte fibre din familia Agave sau din cânepă de Manila

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Pâslă din păr aspru de origine animală

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Sfoară, corzi, frânghie și cabluri împletite sau nu, din cânepă comună sau cânepă de Manila

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Sfoară pentru legat sau îmbalotat pentru mașini agricole, din sisal sau alte fibre din familia Agave

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, din sisal sau alte fibre din familia Agave, altele decât produsele din categoria 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Sfoară, corzi, frânghii și cabluri, fie că sunt sau nu împletite ori răsucite, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), deșeuri de fire și material fibros garnetat, altele decât necardate sau nepieptănate

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fire de iută sau de alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Fire din nucă de cocos

 

 

5308 10 00

 

 

149

Țesături țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime de cel puțin 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Materiale țesute din iută sau din alte fibre textile de bast cu lățime nu mai mare de 150 cm; saci și pungi pentru ambalaj din iută sau alte fibre textile de bast, altfel decât uzate

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Acoperitoare de podea din fibre de nuci de cocos

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Covoare și alte carpete din iută sau din alte fibre textile de bast, altfel decât scămoșate

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Postav realizat în război cu ace, din iută sau din alte fibre textile de bast, neimpregnat sau acoperit, altul decât pentru acoperit podeaua

 

 

5602 10 11

 

 

153

Saci și pungi pentru ambalaj, din iută sau alte fibre textile de bast din categoria nr. 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire

 

 

5001 00 00

 

 

Mătase brută (nerăsucită)

 

 

5002 00 00

 

 

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși nefolosibile pentru filat), deșeuri de fire și material fibros garnetat, necardate sau nepieptănate

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Lână necardată sau nepieptănată

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Păr fin sau grosier, necardat sau nepieptănat

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de origine animală, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția materialului fibros garnetat

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Material fibros garnetat din lână sau păr fin sau aspru de origine animală

 

 

5104 00 00

 

 

In, brut sau prelucrat, dar nefilat: câlți și deșeuri din in (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramia și alte fibre textile vegetale brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și deșeuri, altele decât fibră de cocos și cânepă comună

 

 

5305 00 00

 

 

Bumbac, necardat sau nepieptănat

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Cânepă (Cannabis sativa L.) brută sau prelucrată, dar nefilată; câlți și deșeuri din cânepă (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Cânepă de Manila (Manila hemp sau Musa Textilis Nee), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și deșeuri din cânepă (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

 

 

5305 00 00

 

 

Iută și alte fibre textile de bast (exclusiv in, cânepă și ramia), brută sau prelucrată, dar nefilată: câlți și deșeuri de iută sau alte fibre textile din bast (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Alte fibre textile vegetale, brute sau prelucrate, dar nefilate: câlți și deșeuri de asemenea fibre (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Bluze și pulovere pentru femei și fete, tricotate sau croșetate din mătase sau deșeuri de mătase

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Rochii, bluze și cămăși-bluze, netricotate sau necroșetate, din mătase sau din deșeuri de mătase

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte articole similare, netricotate sau necroșetate, din mătase sau din deșeuri de mătase

 

 

6214 10 00

 

 

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase

 

 

6215 10 00

 

 

160

Batiste din mătase sau din deșeuri de mătase

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Articole de îmbrăcăminte netricotate sau necroșetate, altele decât cele din categoriile 1-123 și 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Tifon și articole din tifon, preambalate sau ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

3005 90 31 ”

 

 


Top