EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2242

Decizia (UE) 2017/2242 a Consiliului din 30 noiembrie 2017 de autorizare a începerii negocierilor în vederea modificării Acordului internațional din 1992 privind zahărul

OJ L 322, 7.12.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2242/oj

7.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 322/29


DECIZIA (UE) 2017/2242 A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2017

de autorizare a începerii negocierilor în vederea modificării Acordului internațional din 1992 privind zahărul

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207, coroborat cu articolul 218 alineatele (3) și (4),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea este parte la Acordul internațional din 1992 privind zahărul (1) („ISA”) și membru al Organizației internaționale a zahărului („ISO”).

(2)

Din 1995, Uniunea a aprobat prelungirea ISA pe perioade de doi ani. La 25 septembrie 2017, Consiliul a autorizat Comisia să adopte o poziție în favoarea prelungirii ISA, pentru o nouă perioadă de până la doi ani, respectiv până la 31 decembrie 2019.

(3)

În conformitate cu articolul 8 din ISA, Consiliul internațional al zahărului îndeplinește sau supraveghează îndeplinirea tuturor funcțiilor necesare pentru aplicarea dispozițiilor ISA. În conformitate cu articolul 13 din ISA, toate deciziile Consiliului internațional al zahărului se iau prin consens, în principiu. În absența unui consens, deciziile se iau prin vot cu majoritate simplă, cu excepția cazului în care ISA prevede un vot special.

(4)

În conformitate cu articolul 25 din ISA, membrii ISO dețin în total 2 000 de voturi. Fiecare membru ISO are un anumit număr de voturi care este ajustat anual în funcție de criterii stabilite în ISA.

(5)

Este în interesul Uniunii să participe la un acord internațional privind zahărul, având în vedere importanța acestui sector pentru o serie de state membre și pentru economia sectorului zahărului din UE.

(6)

Cu toate acestea, cadrul instituțional al ISA și, în special, alocarea voturilor între membrii ISO, care stabilește de asemenea contribuția financiară a unui membru la ISO, nu mai reflectă realitățile de pe piața mondială a zahărului.

(7)

În cadrul normelor ISA privind contribuțiile financiare la ISO, ponderea Uniunii a rămas aceeași din 1992, deși piața mondială a zahărului și, în special, poziția relativă a Uniunii pe această piață s-a modificat în mod substanțial de atunci. Prin urmare, Uniunea și-a asumat în ultimii ani o parte disproporționat de mare din costurile bugetare și din responsabilitățile în cadrul ISO.

(8)

Normele ISA privind contribuția financiară la ISO pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44 din ISA. În conformitate cu articolul respectiv, Consiliul internațional al zahărului poate, prin vot special, să recomande membrilor ISO o modificare la ISA. În calitatea sa de membru al Consiliului internațional al zahărului, în conformitate cu articolul 7 din ISA, Uniunea ar trebui să fie în măsură să inițieze și să participe la negocieri în vederea modificării cadrului instituțional al ISA.

(9)

Prin urmare, este necesar să se autorizeze Comisia să înceapă negocierile în cadrul Consiliului internațional al zahărului pentru modificarea ISA, să se stabilească orientările de negociere și să se numească un comitet special pe care Comisia îl va consulta în timpul negocierilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comisia este autorizată să înceapă negocierile, în numele Uniunii Europene, în vederea modificării Acordului internațional din 1992 privind zahărul.

Articolul 2

Negocierile se desfășoară pe baza directivelor de negociere ale Consiliului prevăzute în addendumul la prezenta decizie.

Articolul 3

Negocierile se desfășoară în consultare cu Grupul de lucru pentru produse de bază.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică până la 31 decembrie 2019.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  Decizia 92/580/CEE a Consiliului din 13 noiembrie 1992 privind semnarea și încheierea Acordului internațional din 1992 privind zahărul (JO L 379, 23.12.1992, p. 15).


Top