EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2047

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2047 a Consiliului din 18 noiembrie 2016 privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN

JO L 318, 24.11.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2047/oj

24.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 318/8


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2047 A CONSILIULUI

din 18 noiembrie 2016

privind lansarea în Danemarca a schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute la capitolul 6 din respectiva decizie au fost puse în aplicare în dreptul intern aplicabil pe teritoriile statelor membre implicate în această transmitere.

(2)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (3) prevede că verificarea îndeplinirii condiției sus-menționate în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot.

(3)

Danemarca a informat Secretariatul General al Consiliului cu privire la fișierele naționale de analiză ADN cărora li se aplică articolele 2-6 din Decizia 2008/615/JAI și la condițiile pentru căutarea automatizată astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) din respectiva decizie, în conformitate cu articolul 36 alineatul (2) din respectiva decizie.

(4)

În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din categoria de date relevantă.

(5)

Danemarca a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date ADN.

(6)

Danemarca a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Țările de Jos.

(7)

A fost efectuată o vizită de evaluare în Danemarca, iar echipa de evaluare neerlandeză a elaborat un raport privind vizita de evaluare respectivă, care a fost transmis grupului de lucru competent al Consiliului.

(8)

A fost prezentat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare și ale testului-pilot referitor la schimbul de date ADN.

(9)

La 12 iulie 2016, Consiliul a ajuns la concluzia că Danemarca a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute la capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI.

(10)

Prin urmare, în scopul căutării automatizate a datelor ADN, Danemarca ar trebui să aibă dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din Decizia 2008/615/JAI.

(11)

Danemarcei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI.

(12)

Irlandei îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI.

(13)

Regatului Unit îi revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, participă la adoptarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării și comparării automatizate a datelor ADN, Danemarca are dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din Decizia 2008/615/JAI începând cu 25 noiembrie 2016.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

R. KALIŇÁK


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avizul din 25 octombrie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).


Top