Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1991

Decizia (UE) 2016/1991 a Comisiei din 4 iulie 2016 privind măsurile SA.41614 — 2015/C [ex SA.33584 - 2013/C (ex 2011/NN)] puse în aplicare de Țările de Jos în favoarea clubului de fotbal profesionist FC Den Bosch din 's-Hertogenbosch [notificată cu numărul C(2016) 4089] (Text cu relevanță pentru SEE )

C/2016/4089

OJ L 306, 15.11.2016, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1991/oj

15.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/19


DECIZIA (UE) 2016/1991 A COMISIEI

din 4 iulie 2016

privind măsurile SA.41614 — 2015/C [ex SA.33584 - 2013/C (ex 2011/NN)] puse în aplicare de Țările de Jos în favoarea clubului de fotbal profesionist FC Den Bosch din 's-Hertogenbosch

[notificată cu numărul C(2016) 4089]

(Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu articolul 108 alineatul (2) din tratat (1),

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

În 2011, Comisia a fost informată de un cetățean și prin știrile publicate în presă că Țările de Jos au pus în aplicare o măsură de ajutor pentru clubul profesionist de fotbal FC Den Bosch din 's-Hertogenbosch. În 2010 și 2011, Comisia a fost, de asemenea, informată de cetățeni cu privire la măsurile în favoarea altor cluburi de fotbal profesionist din Țările de Jos, și anume Willem II din Tilburg, MVV din Maastricht, PSV din Eindhoven și NEC din Nijmegen. La cererea Comisiei, Țările de Jos au transmis, prin scrisoarea din 1 septembrie 2011, informații despre măsurile referitoare la FC Den Bosch.

(2)

Prin scrisoarea din 6 martie 2013, Comisia a informat Țările de Jos că a decis să inițieze, în ceea ce privește măsurile de ajutor în favoarea cluburilor Willem II, NEC, MVV, PSV și FC Den Bosch, procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din tratat.

(3)

Decizia Comisiei de a iniția procedura (denumită în continuare „decizia de inițiere a procedurii”) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2). Comisia a invitat părțile interesate să prezinte observații cu privire la măsurile în cauză.

(4)

Țările de Jos au prezentat observații în cadrul procedurii privind măsurile în favoarea clubului FC Den Bosch prin scrisorile din 31 mai 2013 și 7 noiembrie 2013, precum și la reuniunea care a avut loc la 13 octombrie 2014. Comisia nu a primit de la părțile interesate observații privind măsurile în favoarea FC Den Bosch.

(5)

În urma deciziei de inițiere a procedurii și în acord cu Țările de Jos, anchetele pentru diferitele cluburi s-au desfășurat separat. Ancheta privind FC Den Bosch a fost înregistrată cu numărul de caz SA.41614.

2.   DESCRIEREA DETALIATĂ A MĂSURILOR

2.1.   Beneficiar, obiectiv și buget

(6)

Federația națională de fotbal Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (denumită în continuare „KNVB”) este organizația „umbrelă” pentru competițiile de fotbal profesionist și fotbal pentru amatori. Fotbalul profesionist din Țările de Jos este organizat într-un sistem pe două niveluri. În sezonul 2014-2015, din cele 38 de cluburi existente, 18 jucau în liga I (eredivisie) și 20 în liga II (eerste divisie).

(7)

FC Den Bosch joacă în liga II din sezonul 2004-2005, când a jucat pentru ultima dată în liga I olandeză. Clubul nu a jucat niciodată într-un turneu european. În conformitate cu informațiile prezentate de Țările de Jos, FC Den Bosch poate fi considerat o întreprindere mică; în sezonul 2011-2012, acesta avea 31 de angajați. Cifra sa de afaceri și totalul bilanțului au rămas în jur de 3 milioane EUR în ambii ani. Prin urmare, acesta este o întreprindere mică (3). Stadionul pe care îl utilizează FC Den Bosch este deținut de municipalitatea orașului 's-Hertogenbosch (denumită în continuare „municipalitatea”), care primește o chirie pentru utilizarea stadionului de către club.

(8)

În 2010, municipalitatea a luat cunoștință de faptul că FC Den Bosch s-a confruntat cu dificultăți financiare grave, care amenințau menținerea licenței sale de club profesionist și chiar existența clubului. La 30 iunie 2010, FC Den Bosch avea un capital propriu negativ de 4,6 milioane EUR; un an mai târziu, capitalul propriu negativ se ridica la 5,4 milioane EUR. Astfel cum a constatat o societate de audit independentă, clubul a înregistrat, de asemenea, pierderi tot mai mari (0,168 milioane EUR în iunie 2009, 0,612 milioane EUR în iunie 2010 și 0,744 milioane EUR în iunie 2011), o cifră de afaceri în scădere (de la 3,736 milioane EUR la 2,771 milioane EUR între 2009 și 2011) și un grad ridicat de îndatorare. Unul dintre creditorii clubului era municipalitatea, care deținea o creanță subordonată în valoare de 1,65 milioane EUR.

(9)

În toamna anului 2010, o serie de suporteri, societăți și sponsori au lansat o inițiativă pentru a evita falimentul FC Den Bosch. Inițiativa a avut ca rezultat un plan de restructurare pentru a îmbunătăți situația financiară a FC Den Bosch și a îl transforma într-un club de fotbal profesionist viabil, cu o structură juridică nouă, care urmează să fie deținut de suporterii săi. În iunie 2011, municipalitatea și alți creditori ai clubului au convenit asupra unei inițiative comune de a converti împrumuturile în acțiuni ale clubului. Ca parte a restructurării, FC Den Bosch, care avea statutul juridic al unei asociații (Vereniging), a fost transformat la 30 iunie 2011 în societatea cu răspundere limitată (naamloze vennootschap) FC Den Bosch N.V.

(10)

S-a convenit transformarea creanței municipalității într-o participație de 60 % la capitalul social al noii societăți cu răspundere limitată FC Den Bosch N.V. Restul de 40 % din acțiunile clubului reveneau celorlalți creditori importanți ai clubului, care au convertit datoriile în capital, dar cu un raport datorie-acțiuni mai scăzut decât cel al municipalității. Creditorii mai mici au renunțat la părți din creanțele lor. În urma acestui acord între creditori, municipalitatea a transferat creanța sa convertită în acțiuni, care rezultă din împrumutul său de 1,65 milioane EUR, fundației Stichting Met Heel Mijn Hart pentru 1 EUR. Fundația a fost creată de cluburi de suporteri și de suporteri individuali ai FC Den Bosch și nu desfășoară nicio activitate comercială.

(11)

În plus, municipalitatea a acceptat să plătească o sumă de 1,4 milioane EUR pentru ca FC Den Bosch să părăsească centrul de antrenament (4), care se afla pe un teren deținut de municipalitate.

2.2.   Motive pentru inițierea procedurii

(12)

În decizia de inițiere a procedurii, în ceea ce privește măsurile în favoarea FC Den Bosch, Comisia a ajuns la concluzia preliminară că municipalitatea a oferit un avantaj selectiv clubului FC Den Bosch prin utilizarea resurselor de stat și, prin urmare, a acordat clubului de fotbal un ajutor de stat.

(13)

În ceea ce privește decizia de a vinde creanța în valoare de 1,65 milioane EUR pentru 1 EUR organizației de suporteri, Comisia a constatat că Țările de Jos nu ar putea susține că municipalitatea a acționat în modul în care ar fi acționat un creditor privat aflat într-o situație similară. Comisia a remarcat că alți creditori importanți și-au convertit creanțele în participații la noua structură juridică, în timp ce municipalitatea și-a vândut creanțele pentru o sumă simbolică. În ceea ce privește achiziționarea centrului de antrenament și de tineret în schimbul sumei de 1,4 milioane EUR, Comisia observă că acest preț a fost considerat de un expert extern ca fiind valoarea de înlocuire pentru centrul respectiv. Comisia se îndoiește că valoarea de înlocuire a unei clădiri este același lucru cu prețul de piață al acesteia.

(14)

De asemenea, Comisia a considerat că măsurile de ajutor pentru cluburile profesioniste de fotbal sunt susceptibile să denatureze concurența și să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat.

(15)

În ceea ce privește compatibilitatea unui eventual ajutor acordat clubului FC Den Bosch, Comisia a constatat în decizia de inițiere a procedurii că acest club de fotbal se confrunta cu dificultăți financiare la momentul acordării ajutorului. În scopul de a evalua compatibilitatea ajutorului cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (5) (denumite în continuare „liniile directoare”), Comisia a solicitat informații cu privire la respectarea tuturor cerințelor prevăzute în acestea.

(16)

În special, Comisia nu a fost în măsură să verifice dacă au fost respectate condițiile de la punctele 34-37 din liniile directoare în ceea ce privește natura și punerea în practică a unui plan de restructurare. În plus, trebuia să se demonstreze că ajutorul a fost limitat la minimul necesar, că beneficiarul a plătit o contribuție adecvată la restructurarea sa și că s-a respectat principiul „prima și ultima dată”.

3.   OBSERVAȚII DIN PARTEA ȚĂRILOR DE JOS

3.1.   Existența unui ajutor de stat în conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din tratat

(17)

Regatul Țărilor de Jos nu este de acord cu concluziile preliminare ale Comisiei, potrivit cărora măsurile referitoare la FC Den Bosch constituie ajutor de stat. În opinia Țărilor de Jos, municipalitatea, având o creanță subordonată asupra unei întreprinderi aflate în pragul falimentului, a acționat în conformitate cu principiul creditorului într-o economie de piață, renunțând la creanța sa în 2011.

(18)

Potrivit celor afirmate de Țările de Jos, în caz de faliment al clubului FC Den Bosch, municipalitatea nu ar fi recuperat, cel mai probabil, nimic din creanța sa subordonată. În scrisoarea sa din 7 noiembrie 2013, Regatul Țărilor de Jos a invocat, de asemenea, decizia Comisiei privind societatea belgiană Sonaca (6), în care aceasta a concluzionat că respectiva conversie a împrumuturilor publice în acțiuni nu constituia un ajutor de stat. Dacă clubul FC Den Bosch nu ar fi fost capabil să își remedieze situația financiară în iunie 2011, acesta și-ar fi pierdut licența de club profesionist, în conformitate cu normele KNVB. În ceea ce privește achiziția centrului de antrenament, Țările de Jos susțin că aceasta a avut loc la valoarea stabilită prin expertiză externă, care a inclus și costul de înlocuire pentru FC Den Bosch. Țările de Jos afirmă că au acționat în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind vânzările de terenuri (7) (denumită în continuare „comunicarea privind vânzările de terenuri”).

(19)

Pe de altă parte, în opinia Țărilor de Jos, chiar dacă s-ar considera că măsurile au oferit un avantaj selectiv clubului FC Den Bosch, acestea nu denaturează concurența și nici nu afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Țările de Jos subliniază că FC Den Bosch ocupă o poziție slabă în fotbalul profesionist național și, prin urmare, este foarte puțin probabil să participe la competiții de nivel european. De asemenea, Țările de Jos consideră că, în speță, Comisia nu a demonstrat că ajutorul pentru FC Den Bosch ar denatura concurența sau ar afecta schimburile comerciale pe oricare dintre piețele menționate în decizia de inițiere a procedurii.

(20)

Ca argument subsidiar, Țările de Jos afirmă că, dacă măsurile ar fi considerate ajutor de stat, acestea ar fi compatibile cu liniile directoare și, prin urmare, cu piața internă.

(21)

FC Den Bosch se confrunta cu o situație financiară dificilă în 2010. În 2011, clubul a avut un capital propriu negativ de 5,97 milioane EUR și datorii de 7 milioane EUR, la o cifră de afaceri de aproximativ 3 milioane EUR. Creditorii și datoriile clubului sunt indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

Creditorii și datoriile clubului FC Den Bosch

Creditori

Împrumuturi

Municipalitatea (soldul creditului acordat în 2000)

1,65 milioane EUR

[…] (*)

1,092 milioane EUR

[…]

1,865 milioane EUR

[…]

0,73 milioane EUR

[…]

0,235 milioane EUR

Un creditor privat

0,3 milioane EUR

[…]

0,1 milioane EUR

(22)

KNVB a indicat că FC Den Bosch și-ar pierde licența de fotbal profesionist în cazul în care capitalul propriu ar fi în continuare negativ la 30 iunie 2011. Acest lucru ar însemna retrogradarea clubului la statutul de club amator.

(23)

Prin urmare, FC Den Bosch și KNVB au elaborat în iunie 2011 un plan de restructurare. Conform planului, clubul a fost transformat în societate cu răspundere limitată (NV). Creanțele (negarantate) ale diferiților creditori mai mari au fost transformate în acțiuni ale clubului, astfel cum se arată în tabelul 2.

Tabelul 2

Ratele de conversie a creanțelor în acțiuni

Creditor

Împrumut

Acțiuni/procent

EUR/acțiune

Municipalitatea/Fundația Stichting Met Heel Mijn Hart

1,65 milioane EUR

61 900 /54,3

26,7

[…]

1,092 milioane EUR

20 492 /18

53,3

[…]

1,865 milioane EUR

27 925 /24,5

din care 11 000 sunt acțiuni preferențiale

66,8

[…]

0,73 milioane EUR

3 583 /3,1

203,7

(24)

Restul de 0,1 % din acțiuni au fost distribuite membrilor principali ai clubului de fotbal. Tabelul arată că municipalitatea a negociat preluarea a 54 % din acțiunile clubului pentru o cotă de 38 % din datoriile clubului.

(25)

În plus, un împrumut comercial de 100 000 EUR a fost susținut printr-o garanție de la o terță parte; alte părți private au furnizat capital nou în valoare de 300 000 EUR. Un împrumut pe termen scurt de 250 000 EUR a fost transformat într-un împrumut pe termen lung. Datoriile către societatea BIM care administrează stadionul, constând în chiria pentru stadion, sunt garantate printr-un drept al BIM de a confisca veniturile din drepturile de transmisie TV.

(26)

Municipalitatea a considerat împrumutul său de 1,65 milioane EUR ca fiind nerecuperabil. În bugetul municipalității din 2010, împrumutul a fost marcat deja ca fiind nerecuperabil, întrucât FC Den Bosch nu a mai efectuat plăți în contul acestuia. În iunie 2011, municipalitatea a solicitat societății de audit Ernst & Young, care analizase deja situația financiară a clubului FC Den Bosch în februarie și martie 2011, să evalueze posibilitatea de recuperare a împrumutului acordat clubului FC Den Bosch. Aceasta a constatat că, pentru următorii ani, nu se poate aștepta în mod rezonabil o rambursare a împrumutului sau plata dobânzilor, chiar în cazul în care clubul este restructurat ca urmare a anulării datoriilor pe termen lung de către creditorii săi mai mari. Această constatare este logică, dacă se ține seama și de faptul că FC Den Bosch nu dispune de bunuri imobiliare sau de echipamente care ar putea fi vândute sau lichidate pentru rambursarea datoriilor.

(27)

Municipalitatea a decis, în contextul acordului dintre creditori, să transfere dreptul său asupra a 54 % din acțiuni fundației „Met Heel Mijn Hart” pentru suma de 1 EUR. În acest mod, fundația a devenit acționar al clubului – în locul municipalității care nu și-a exprimat interesul de a se implica în gestionarea clubului – la fel ca ceilalți creditori importanți, astfel cum a convenit cu aceștia și cu municipalitatea în acordul de restructurare. Pe baza acestor acțiuni, fundația va vinde certificate de acționar pentru 100 EUR.

(28)

În comparație cu ceilalți creditori, municipalitatea avea interesul specific, major, de a evita lichidarea clubului sau retrogradarea acestuia la statului de club amator pentru a nu pierde, cel puțin pentru o perioadă de timp, principalul utilizator al stadionului și plătitor de chirie. În această privință, era în interesul economic al municipalității ca FC Den Bosch să joace în continuare fotbal profesionist.

(29)

În ceea ce privește terenul de sub centrul de antrenament, cu o suprafață de 36 000 m2, informațiile transmise de Țările de Jos indică faptul că terenul era deja deținut de municipalitate. Acesta era dat în folosință clubului FC Den Bosch, care a construit centrul sportiv cu clădiri și terenuri de sport pe cheltuiala sa în anul 2000 și le-a modificat în 2006 și 2007. Nu exista o emfiteoză (erfpacht) (8) între municipalitate și FC Den Bosch. Municipalitatea putea construi pe această proprietate case și apartamente. Prin urmare, aceasta avea în orice caz un interes ca FC Den Bosch să părăsească incinta și a profitat de ocazia oferită de nevoile de lichidități ale clubului. Astfel, municipalitatea intenționa să despăgubească clubul pentru părăsirea spațiului, la fel ca în cazul unei exproprieri necontestate a clădirilor, și a solicitat o evaluare a clădirilor și a instalațiilor de pe teren în baza legislației din Țările de Jos privind exproprierile într-un astfel de caz.

(30)

Prețul de achiziție a fost determinat printr-o evaluare a centrului sportiv de către un expert independent recunoscut în domeniul impozitării terenurilor. Evaluarea s-a bazat pe valoarea de înlocuire ajustată, care este descrisă drept suma necesară pentru a obține obiecte de aceeași valoare în ceea ce privește tipul, calitatea, starea și vechimea. Prin urmare, suma nu reprezintă doar valoarea centrului sportiv la dimensiunile specificate. Aceasta este ajustată în funcție de starea tehnică și de vechimea acestuia. O astfel de evaluare este impusă de articolul 40b alineatul (3) din Legea exproprierii din Țările de Jos (Onteigeningswet) în caz de expropriere amiabilă, situație care se aplică, în opinia Regatului Țărilor de Jos, în speță. Prin urmare, Țările de Jos consideră că, în acest caz, Comisia nu a procedat corect considerând că raportul de evaluare se referea doar la valoarea de înlocuire ca bază pentru evaluare. În practica evaluării din Țările de Jos, obiectele neconvenționale precum bisericile, monumentele sau centrele sportive sunt evaluate la valoarea de înlocuire ajustată, descrisă ca prețul pe care un cumpărător independent ar fi dispus să îl plătească pentru o expropriere sau delocare a proprietarului efectiv.

(31)

În ceea ce privește observația Comisiei potrivit căreia valoarea determinată de evaluare a fost mai mare decât valoarea contabilă din conturile FC Den Bosch, Țările de Jos afirmă că valoarea contabilă a unui teren sau clădiri, de regulă, nu reflectă valoarea de piață reală. Aceasta este determinată de diverși alți factori decât valoarea bunului într-o tranzacție comercială, cum ar fi prețul istoric de achiziție sau deprecierea.

(32)

Clubul și-a continuat activitățile de antrenament în alte locații, pe stadionul de fotbal și într-un alt centru de antrenament de fotbal din oraș care dispunea încă de capacități neutilizate. Țările de Jos susțin că prețul pentru centrul de antrenament a fost stabilit fără a se ține seama de posibilele nevoi de finanțare ale clubului FC Den Bosch. O parte din suma primită pentru părăsirea centrului de antrenament a fost utilizată de către club pentru adaptarea spațiilor de antrenament alternative. De asemenea, venitul a fost utilizat pentru a plăti chiria restantă pentru stadion către BIM.

3.2.   Compatibilitatea ajutorului de stat în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat

(33)

Pe de altă parte, în opinia Țărilor de Jos, chiar dacă măsura ar constitui ajutor de stat, aceasta ar fi compatibilă cu piața internă. În ceea ce privește restructurarea clubului FC Den Bosch, Regatul Țărilor de Jos a descris situația financiară a clubului, astfel cum este prezentată în considerentul 8.

(34)

Orice club de fotbal profesionist din Țările de Jos trebuie să obțină o licență din partea KNVB, pe care o primește numai în cazul în care respectă diferite obligații. Una dintre obligațiile care îi revin în cadrul acestui sistem se referă la situația financiară a clubului. Dacă aceasta nu este suficient de bună, KNVB poate retrage licența. În cazul în care se constituie un club succesor, acesta nu ar fi admis în mod direct în ligile de fotbal profesionist, ci ar trebui să înceapă în a doua ligă de amatori. Data fiind dificultățile sale, FC Den Bosch risca să-și piardă licența de participare la competiții profesioniste.

(35)

Regatul Țărilor de Jos a precizat că, având în vedere aceste dificultăți, decizia municipalității de a renunța la un împrumut și de a compensa FC Den Bosch pentru eliberarea centrului de antrenament utilizat de acesta a fost supusă anumitor condiții prevăzute în planul de restructurare convenit între municipalitate, ceilalți creditori și club.

(36)

Planul de restructurare presupunea o nouă structură juridică pentru FC Den Bosch – acesta a fost transformat dintr-un club într-o societate cu răspundere limitată [naamloze vennootschap (NV)] – reduceri ale personalului, precum și la nivelul grupului de jucători. Planul prevedea reducerea numărului de jucători sub contract la minimul de 16 jucători impus de KNVB. FC Den Bosch nu putea să cumpere jucători de pe piața de transferuri, ci doar să contracteze jucători care pot fi transferați liber. Această situație a condus la o reducere cu 17 % a costurilor cu personalul și jucătorii.

(37)

Astfel cum se menționează în considerentul 22, creditorii clubului FC Den Bosch au renunțat la datorii în valoare totală de 5,337 milioane EUR în schimbul unor acțiuni. În plus, municipalitatea a compensat clubul cu o sumă de 1,4 milioane EUR pentru părăsirea centrului de antrenament utilizat până la acel moment. Prin aceste măsuri, capitalul propriu negativ al clubului a fost transformat în capital propriu moderat pozitiv, în valoare de 0,63 milioane EUR, ceea ce a permis transformarea clubului într-o societate cu răspundere limitată.

(38)

Planul urmărea să conducă la o situație financiară stabilă într-o perioadă de trei ani. Acesta prevedea reducerea pierderilor în exercițiile financiare 2011-2012 și 2012-2013 și un mic profit în valoare de 0,1 milioane EUR pentru exercițiul financiar 2013-2014. Această situație nu lăsa loc posibilității ca FC Den Bosch să obțină jucători prin transfer. De fapt, FC Den Bosch a putut realiza în exercițiul financiar 2011-2012 un profit moderat de 0,103 milioane EUR, datorită, printre altele, și unor contracte de sponsorizare mai bune decât se prevăzuse inițial.

4.   EVALUAREA MĂSURILOR

4.1.   Existența unui ajutor de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) din tratat

(39)

În conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din tratat, ajutorul de stat este ajutorul acordat de un stat membru sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat sunt cumulative; prin urmare, pentru ca o măsură să fie considerată ajutor de stat, condițiile trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ.

(40)

Pe baza deciziei de inițiere a procedurii, Comisia va evalua decizia municipalității din 21 iunie 2011 de a renunța la o creanță subordonată în valoare de 1,65 milioane EUR asupra clubului FC Den Bosch și de a compensa FC Den Bosch cu 1,4 milioane EUR pentru părăsirea centrului de antrenament. Comisia constată că cele două acțiuni au fost prezentate împreună și s-a decis cu privire la acestea în cadrul aceleiași reuniuni a Consiliului municipal, acestea fiind strâns legate în ceea ce privește finalitatea și situația FC Den Bosch la acel moment.

(41)

În consecință, cele două măsuri ar trebui să fie evaluate împreună (9). Cu toate acestea, în speță, ar reieși în mod clar din evaluarea prezentată în continuare că ambele măsuri constituie ajutor de stat în cazul în care sunt examinate separat. Aceasta implică în mod necesar că măsurile constituie, de asemenea, ajutor de stat atunci când sunt evaluate împreună, ca o singură măsură.

4.1.1.   Utilizarea resurselor de stat

(42)

Ambele măsuri au fost decise de autoritatea locală și au consecințe financiare pentru această municipalitate în valoare de 3,1 milioane EUR. Prin urmare, acestea implică utilizarea resurselor de stat și sunt imputabile statului. Transferul resurselor de stat poate lua multe forme, cum ar fi subvenții directe, împrumuturi, garanții, investiții directe în capitalul întreprinderilor și prestații în natură. Renunțarea la creanțele statului reprezintă, de asemenea, un transfer de resurse de stat.

4.1.2.   Avantajul selectiv pentru FC Den Bosch

(43)

Ori de câte ori situația financiară a unei întreprinderi este îmbunătățită ca urmare a intervenției statului, există un avantaj. Pentru a evalua acest aspect, ar trebui să se compare situația financiară a întreprinderii în urma punerii în aplicare a măsurii cu situația financiară a acesteia în cazul în care măsura nu ar fi fost pusă în aplicare. Este cert că situația financiară dificilă a clubului FC Den Bosch s-a îmbunătățit considerabil în urma măsurilor care fac obiectul investigației.

(44)

Un avantaj în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat este orice avantaj economic pe care o întreprindere nu l-ar fi obținut în condiții normale de piață (10), și anume în absența unei intervenții a statului care nu este ghidată de principiile comerciale.

(45)

Țările de Jos susțin că ameliorarea situației financiare a FC Den Bosch este rezultatul unor tranzacții în conformitate cu legile pieței și, prin urmare, care nu sunt necuvenite. Potrivit celor afirmate de Țările de Jos, municipalitatea a acționat în conformitate cu principiul investitorului în economia de piață (denumit în continuare „MEIP”).

4.1.2.1.   Renunțarea la creanța subordonată

(46)

Astfel cum s-a precizat mai sus, decizia de a renunța la creanța subordonată de 1,65 milioane EUR presupune convertirea acesteia în acțiuni, urmată de un transfer al dreptului respectiv asupra acțiunilor pentru suma de 1 EUR.

(47)

Prin urmare, în primul rând trebuie să se stabilească dacă un creditor privat ar fi convertit creanțele în acțiuni în același mod ca municipalitatea. În cazul unei întreprinderi care îndeplinește condițiile de faliment, un creditor privat are două opțiuni. Acesta poate proceda la lichidarea întreprinderii cu scopul de a recupera cel puțin o parte a creditului acesteia sau poate converti împrumutul în acțiuni pentru a permite întreprinderii să își continue activitatea, cu o perspectivă de a deveni din nou profitabilă, crescând astfel valoarea acțiunilor. În cazul în care creditorii privați au acționat în același mod ca municipalitatea, pentru o parte importantă din datoriile FC Den Bosch, s-ar putea considera că acest comportament al municipalității respectă principiul investitorului în economia de piață.

(48)

Respectarea principiului investitorului în economia de piață poate fi stabilită în cazul în care o tranzacție este efectuată în aceiași termeni și în aceleași condiții (și, prin urmare, cu același nivel de risc și de câștig) și în același timp de către organisme publice și operatori privați care se află într-o situație comparabilă (o tranzacție „pari passu”). Într-un astfel de caz, în mod normal, se poate deduce că tranzacția este în concordanță cu condițiile pieței (11). Este important, de asemenea, dacă intervenția operatorilor privați are sau nu o importanță economică reală și nu este doar simbolică sau marginală (12) și dacă poziția de pornire a entităților publice și a operatorilor privați implicați este comparabilă în ceea ce privește tranzacția. În plus, în cazul în care organismele publice și operatorii privați care sunt într-o situație comparabilă participă la aceeași tranzacție în același timp, dar în termeni sau condiții diferite, în mod normal acest lucru indică faptul că intervenția organismului public nu este în conformitate cu condițiile de piață.

(49)

În cazul de față, poziția de pornire a entităților publice și a operatorilor privați implicați este comparabilă în ceea ce privește tranzacția. Toți creditorii implicați în tranzacție dețineau credite negarantate și nerecuperabile. Implicarea sectorului privat a fost, de asemenea, semnificativă. Cu toate acestea, ceilalți operatori nu sunt simpli operatori de pe piață, astfel cum s-a subliniat deja; se pare că toți sunt legați într-un mod sau altul de acest club. Prin urmare, nu se poate afirma că aceștia au acționat cu scopul de a realiza profit; suporterii nu sunt, de exemplu, operatori raționali de pe piață care urmăresc să obțină profit.

(50)

De asemenea, este clar că tranzacția a avut loc în termeni sau condiții diferite. Municipalitatea a solicitat mai multe beneficii în schimbul renunțării la datorie în comparație cu ceilalți creditori. Aceasta a primit, astfel cum se indică în tabelul 2, cu o acțiune pentru 26,7 EUR, relativ mai multe acțiuni decât toți ceilalți creditori comerciali sau fără scop lucrativ. De asemenea, restructurarea datoriilor a permis clubului FC Den Bosch să plătească restanțele la chiria pentru stadion societății de exploatare a stadionului care aparține municipalității. În același timp, creditorul […] a primit acțiuni preferențiale, ceea ce îi poate acorda prioritate la primirea unor eventuale dividende ulterioare. Aceasta înseamnă că nu este exclus ca cel puțin un actor privat să fi obținut condiții mai bune decât municipalitatea. Dovezile nu permit să se concluzioneze că municipalitatea a acționat pari passu cu operatori privați din economia de piață atunci când a acceptat schimbul.

(51)

În plus, este puțin probabil că un investitor privat ar fi acceptat să își vândă creditele nerecuperabile care sunt convertite în acțiuni la un preț de 1 EUR către o fundație care intenționează să vândă certificate de acționar pentru 100 EUR per acțiune. Prin faptul că nu a păstrat acțiunile, municipalitatea a eliminat singurul motiv comercial pentru o conversie a datoriei în capital propriu, speranța sau așteptările – deși îndepărtate – ca acțiunile să dobândească valoare. Municipalitatea a oferit unui terț posibilitatea de a obține fonduri prin vânzarea de certificate de acționar în loc să facă acest lucru ea însăși sau, cel puțin, să solicite o cotă din profiturile din vânzări (13). În acest caz, statul își păstra acțiunile și se putea aștepta în mod rezonabil la un profit în viitor.

(52)

Prin urmare, renunțarea la datoriile subordonate nu poate fi comparată cu comportamentul unui operator rațional din economia de piață și a conferit un avantaj clubului FC Den Bosch pe care acesta nu l-ar fi putut obține în condițiile pieței.

4.1.2.2.   Achiziționarea centrului de antrenament

(53)

În ceea ce privește centrul de antrenament, Țările de Jos afirmă că valoarea compensației de 1,4 de milioane EUR a fost calculată în conformitate cu Comunicarea privind vânzările de terenuri și cu deciziile Comisiei în ceea ce privește compensarea costului de înlocuire și, prin urmare, nu conferă niciun avantaj clubului FC Den Bosch. Conform comunicării menționate, o vânzare de terenuri și clădiri de către o autoritate publică nu constituie ajutor de stat, în primul rând, atunci când autoritățile publice acceptă oferta cea mai mare sau singura ofertă în urma unei proceduri de licitație necondiționată și, în al doilea rând, atunci când, în absența unei astfel de proceduri de ofertare, prețul de vânzare se stabilește cel puțin la valoarea stabilită printr-o evaluare efectuată de un expert independent.

(54)

Orientările furnizate de Comunicarea privind vânzările de terenuri, astfel cum se precizează în introducerea acesteia, „privesc numai vânzările de terenuri și clădiri aflate în proprietatea statului. Ele nu se referă la achiziția publică de terenuri și clădiri sau la închirierea sau concesionarea de terenuri și clădiri de către autoritățile publice. Asemenea operațiuni pot include, în egală măsură, elemente de ajutor de stat”.

(55)

În orice caz, mecanismele stabilite în Comunicarea privind vânzările de terenuri sunt doar instrumente pentru a stabili dacă statul a acționat ca un investitor în cadrul economiei de piață și, prin urmare, constituie exemple specifice pentru aplicarea testului MEIP la tranzacțiile funciare între entități publice și private (14). Prin urmare, nu este relevant dacă analiza evaluării și achiziției terenurilor este efectuată în temeiul Comunicării privind vânzările de terenuri sau fără trimitere la aceasta.

(56)

În cazul centrului sportiv pe care l-a eliberat FC Den Bosch, evaluarea terenului, realizată de către un expert independent, s-a bazat pe valoarea de înlocuire ajustată. Conform explicațiilor furnizate de Țările de Jos, aceasta este valoarea pe care statul ar trebui să o plătească în cazul relocării proprietarului, pe baza normelor juridice pentru evaluarea proprietății care face obiectul unui exercițiu de expropriere necontestat. Acest argument nu este convingător. Clădirile și instalațiile centrului, care au fost construite de FC Den Bosch, se aflau deja în proprietatea municipalității. Clubul le-a utilizat fără emfiteoză. Prin urmare, evaluarea nu ar fi trebuit să fie efectuată pe baza unui scenariu în care FC Den Bosch era proprietarul imobilelor. În plus, valoarea de înlocuire ajustată poate diferi semnificativ de valoarea de piață a activului.

(57)

De asemenea, nu pare că municipalitatea avea planuri specifice pentru terenurile respective la momentul tranzacției. Tranzacția a făcut parte, în mod evident, din măsurile de restructurare adoptate de către municipalitate și a avut ca obiectiv principal clar să furnizeze lichidități clubului FC Den Bosch. Este puțin probabil că municipalitatea ar fi efectuat această operațiune la acel moment fără acest obiectiv. De asemenea, se poate susține că, odată cu dispariția clubului de fotbal în caz de faliment, centrul sportiv ar fi fost eliberat fără nicio despăgubire.

(58)

Prin urmare, trebuie să se pună la îndoială faptul că un alt operator de pe piață ar fi putut convinge municipalitatea să acorde 1,4 milioane EUR pentru a elibera o proprietate pentru care operatorul respectiv nici măcar nu avea o emfiteoză. În orice caz, suma ar fi fost mult mai mică.

4.1.2.3.   Concluzie privind existența unui avantaj selectiv

(59)

Prin urmare, măsurile conferă un avantaj selectiv în favoarea clubului FC Den Bosch în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat.

4.1.3.   Afectarea schimburilor comerciale și a concurenței

(60)

Țările de Jos au pus sub semnul întrebării impactul posibilului ajutor asupra pieței interne pentru cluburile care nu joacă fotbal la nivel european. Cu toate acestea, cluburile de fotbal profesionist sunt considerate drept întreprinderi și sunt supuse controlului ajutoarelor de stat. Fotbalul profesionist oferă locuri de muncă plătite și furnizează servicii contra cost; acesta a dobândit un înalt nivel de profesionalism și, prin urmare, impactul său economic este în creștere (15).

(61)

Deși FC Den Bosch nu participă la competiții de fotbal care au o dimensiune internațională, în calitate de club de fotbal profesionist, acesta desfășoară activități economice pe mai multe piețe, cum ar fi transferurile de jucători profesioniști, publicitatea, sponsorizarea, comercializarea sau acoperirea mediatică. Ajutorul acordat unui club de fotbal profesionist îi consolidează poziția pe fiecare dintre aceste piețe, dintre care majoritatea vizează mai multe state membre. Prin urmare, în cazul în care sunt utilizate resurse de stat pentru a oferi un avantaj selectiv în favoarea unui club de fotbal profesionist, indiferent de liga în care joacă acesta, există probabilitatea ca un astfel de ajutor să aibă potențialul de a denatura concurența și de a afecta schimburile comerciale dintre statele membre în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat (16).

4.2.   Evaluarea în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat

(62)

Comisia trebuie să evalueze dacă măsura de ajutor în favoarea clubului FC Den Bosch poate fi considerată compatibilă cu piața internă. Niciuna dintre derogările menționate la articolul 107 alineatul (2) din tratat nu se aplică măsurii de ajutor în cauză. În ceea ce privește derogările prevăzute la articolul 107 alineatul (3) din tratat, Comisia constată că niciuna dintre regiuni olandeze nu intră sub incidența excepției prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat. Măsura de ajutor în cauză nu promovează un proiect important de interes european comun și nici nu remediază o perturbare gravă a economiei olandeze este în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din tratat. De asemenea, nu se poate afirma că măsura de ajutor promovează cultura sau conservarea patrimoniului în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (d) din tratat.

4.2.1.   Orientări aplicabile

(63)

În ceea ce privește derogarea prevăzută la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat în favoarea ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități economice, un astfel de ajutor poate fi compatibil în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun.

(64)

Pentru evaluarea măsurilor de ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat, Comisia a adoptat o serie de regulamente, cadre, orientări și comunicări privind formele de ajutor și scopurile orizontale sau sectoriale pentru care este acordat ajutorul. Având în vedere că FC Den Bosch s-a confruntat cu dificultăți financiare la momentul adoptării măsurilor și că ajutorul a fost acordat de municipalitate pentru a elimina aceste dificultăți, este adecvat să se evalueze dacă criteriile prevăzute în orientări (17) se aplică și sunt îndeplinite.

(65)

În iulie 2014, Comisia a publicat noi Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (18). Noile orientări nu sunt însă aplicabile acestui ajutor nenotificat acordat în 2011. În conformitate cu punctul 137 din noile orientări, acesta ar fi cazul numai dacă un ajutor de salvare sau restructurare este acordat fără autorizare prealabilă în cazul în care o parte sau întreg ajutorul se acordă după publicarea orientărilor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În conformitate cu punctul 138 din noile orientări, în toate celelalte cazuri, Comisia va efectua analiza pe baza orientărilor care se aplicau la data acordării ajutorului, prin urmare, în speță, orientările aplicabile înainte de 2014.

4.2.2.   FC Den Bosch ca întreprindere aflată în dificultate

(66)

În conformitate cu punctul 11 din orientări, o întreprindere poate fi considerată ca fiind în dificultate în cazul în care prezintă simptomele obișnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea stocurilor, supracapacitatea, reducerea fluxului de numerar, îndatorarea crescută. Astfel cum se indică în considerentul 8, FC Den Bosch prezintă mai multe dintre aceste simptome. În consecință, aceasta era o întreprindere aflată în dificultate și compatibilitatea ajutorului de stat va fi evaluată în conformitate cu orientările.

4.2.3.   Restabilirea viabilității pe termen lung

(67)

În secțiunea 3.2 din orientări, se prevede că acordarea ajutorului trebuie să fie condiționată de punerea în aplicare a unui plan de restructurare. Astfel cum s-a arătat în considerentul 7, FC Den Bosch se califică drept o întreprindere mică. În conformitate cu punctul 59 din orientări, Comisia ia act de faptul că Regatul Țărilor de Jos a comunicat un plan de restructurare care abordează condițiile enunțate la punctele 34-37 din orientări.

(68)

În această privință, Comisia observă că decizia municipalității de a renunța la împrumuturile acordate clubului FC Den Bosch și de a plăti clubul pentru eliberarea centrului său sportiv vine în urma unei analize privind natura și cauzele dificultăților întâmpinate de FC Den Bosch. Subvenția era supusă mai multor condiții care urmăresc restabilirea viabilității pe termen lung a întreprinderii într-o perioadă rezonabilă de timp de trei ani și respectarea cerințelor KNVB pentru a continua licențierea clubului FC Den Bosch pentru a participa la competiții profesioniste. Planul de restructurare presupunea o nouă conducere, reduceri ale personalului și ale grupului de jucători. Acesta cuprinde abandonarea unui centru mare de antrenament. Astfel, FC Den Bosch are în vedere realizarea de economii legate de activitatea sa principală. Planul de restructurare nu se bazează pe factori externi pe care FC Den Bosch îi poate urmări, dar nu îi poate controla în totalitate, cum ar fi găsirea unor noi sponsori și o creștere a numărului de spectatori. Se prevede îmbunătățirea continuă a situației financiare a clubului, precum și continuarea activității în calitate de club de fotbal profesionist. Evoluția clubului, astfel cum este descrisă în considerentul 35, arată că planul a fost, într-adevăr, realist.

4.2.4.   Măsuri compensatorii

(69)

Punctele 38-42 din orientări prevăd că trebuie luate măsuri compensatorii de către beneficiar pentru a reduce la minimum efectele de denaturare ale ajutorului și efectele negative ale acestuia asupra condițiilor schimburilor comerciale. Totuși, această condiție nu se aplică în cazul întreprinderilor mici. Astfel cum este prevăzut în considerentul 7, FC Den Bosch este o întreprindere mică.

4.2.5.   Ajutor limitat la minimum

(70)

De asemenea, Comisia remarcă faptul că planul de restructurare este finanțat în mare măsură de către entități private externe în plus față de economiile realizate intern, în conformitate cu punctele 43 și 44 din orientări. Mai multe entități private au fost de acord să renunțe, de asemenea, la propriile creanțe. Contribuția globală a creditorilor și a municipalității la refinanțarea FC Den Bosch a fost de 6,737 milioane EUR (5,337 milioane EUR din datoriile scutite, plus 1,4 milioane EUR pentru centrul de antrenament, în cazul în care întreaga sumă pentru centrul de antrenament ar fi considerată drept ajutor). Procentul de 25 % de contribuție proprie impus întreprinderilor mici ar fi de maximum 1,685 milioane EUR. Alte entități decât statul au contribuit cu 3,687 milioane EUR sub forma renunțării la creanțele lor (5,337 milioane EUR minus împrumutul de 1,65 milioane EUR al municipalității), dintre care o societate comercială cu o sumă de 1,865 milioane EUR, ceea ce reprezintă mai mult decât nivelul impus de 25 %.

(71)

Valoarea ajutorului a fost necesară. Conform planului de restructurare, aceasta ar trebui să conducă la pierderi mai mici în sezoanele 2011/2012 și 2012/2013 și la un rezultat moderat pozitiv ulterior. Aceasta nu ar fi permis clubului FC Den Bosch să cumpere noi jucători sau să îi atragă cu salarii mai mari.

4.2.6.   Monitorizarea și raportul anual

(72)

Punctul 49 din orientări prevede că statul membru transmite informații cu privire la punerea în aplicare adecvată a planului de restructurare, prin rapoarte regulate și detaliate. Punctul 51 stabilește condiții mai puțin stricte pentru IMM-uri, în cazul cărora se consideră suficientă, în mod normal, transmiterea anuală de copii ale bilanțului și ale conturilor de profit și pierderi. Regatul Țărilor de Jos s-a angajat să prezinte rapoartele respective.

4.2.7.   Prima și ultima dată

(73)

În conformitate cu punctele 72-77 din orientări, Regatul Țărilor de Jos a precizat că FC Den Bosch nu a beneficiat de ajutor de salvare sau de ajutor de restructurare în perioada de zece ani care precede acordarea ajutorului în cauză. De asemenea, acesta s-a angajat să nu acorde niciun nou ajutor pentru salvare sau ajutor de restructurare clubului FC Den Bosch în decursul unei perioade de zece ani.

4.3.   Concluzie

(74)

Prin urmare, Comisia concluzionează că măsurile de restructurare a datoriilor în ceea ce privește FC Den Bosch constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat. Cu toate acestea, ajutorul pentru restructurare acordat de municipalitate în favoarea clubului FC Den Bosch îndeplinește condițiile din liniile directoare și, în consecință, nu afectează condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. Prin urmare, ajutorul este compatibil cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat.

5.   CONCLUZIE

(75)

Comisia constată că Țările de Jos au pus în aplicare în mod ilegal ajutorul acordat clubului FC Den Bosch, cu încălcarea articolului 108 alineatul (3) din tratat. Cu toate acestea, ajutorul de stat acordat clubului FC Den Bosch în 2011, constând din anularea unei datorii de 1,65 milioane EUR și plata unei sume de 1,4 milioane EUR în schimbul părăsirii centrului de antrenament, îndeplinește condițiile aferente ajutorului de restructurare prevăzute în orientări și poate fi considerat compatibil cu piața internă în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ajutorul de stat pe care Regatul Țărilor de Jos l-a pus în aplicare în favoarea clubului de fotbal FC Den Bosch din 's-Hertogenbosch, în valoare de 3,05 milioane EUR, este compatibil cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 4 iulie 2016.

Pentru Comisie

Margrethe VESTAGER

Membru al Comisiei


(1)  Decizia Comisiei în cazul SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) – ajutorul acordat de Țările de Jos unor cluburi de fotbal profesionist din Țările de Jos în perioada 2008-2011 – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 116, 23.4.2013, p. 19).

(2)  A se vedea nota de subsol 1.

(3)  Articolul 2 alineatul (2) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36) (o întreprindere mică este definită ca o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 10 milioane EUR).

(4)  Situat pe Jan Sluyterstraat din 's-Hertogenbosch.

(5)  Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (JO C 244, 1.10.2004, p. 2); aplicarea liniilor directoare a fost prelungită prin Comunicarea Comisiei privind prelungirea aplicării Liniilor directoare comunitare din 1 octombrie 2004 privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (JO C 296, 2.10.2012, p. 3).

(6)  Cazul SA.35131 (2013/N).

(7)  Comunicarea Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri și clădiri de către autoritățile publice (JO C 209, 10.7.1997, p. 3).

(*)  Informații confidențiale.

(8)  În conformitate cu articolul 5:85 din Codul civil al Țărilor de Jos, erfpacht (emfiteoza) este un drept de proprietate limitat care dă titularului său, „emfiteotul”, dreptul de a deține și de a utiliza un bun imobil al altcuiva.

(9)  Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 1998 în cauza T-11/95 BP Chemicals/Comisia EU:T:1998:199, punctul 170 și următoarele; hotărârea Curții din 19 martie 2013 în cauzele conexate C399/10 P și C-401/10 P Bouygues și Bouygues Télécom/Comisia și alții EU:C:2013:175, punctele 103-104 și hotărârea Tribunalului din 15 ianuarie 2015 în cauza T-1/12 Franța/Comisia EU:T:2015:17, punctul 37.

(10)  Hotărârea Curții din 11 iulie 1996 în cauza C-39/94 SFEI și alții, ECLI:EU:C:1996:285, punctul 60; hotărârea Curții din 29 aprilie 1999 în cauza C-342/96 Spania/Comisia, ECLI:EU:C:1999:210, punctul 41.

(11)  A se vedea, în acest sens, hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2000 în cauza T-296/97 Alitalia/Comisia, ECLI:EU:T:2000:289, punctul 81.

(12)  De exemplu, în cazul Citynet Amsterdam, Comisia a considerat că doi operatori privați care preiau o treime din totalul investițiilor de capital într-o întreprindere (luând în considerare, de asemenea, structura de ansamblu a acționariatului și faptul că acțiunile lor sunt suficiente pentru a forma o minoritate de blocare cu privire la orice decizie strategică a întreprinderii) ar putea fi considerată semnificativă din punct de vedere economic [a se vedea Decizia 2008/729/CE a Comisiei din 11 decembrie 2007 privind ajutorul de stat C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04), Investiție a orașului Amsterdam într-o rețea de fibră optică de tip FTTH (fibre-to-the-home) (JO L 247, 16.9.2008, p. 27), considerentele 96-100].

(13)  Prin urmare, cedarea datoriei de către municipalitate nu poate fi comparată cu decizia Comisiei referitoare la societate belgiană Sonaca în cazul SA.35131 (2013/N).

(14)  Conform acestui test, nu este implicat niciun ajutor de stat dacă, în circumstanțe similare, un investitor privat care își desfășoară activitatea în condiții de piață normale, într-o economie de piață, ar fi putut fi motivat să îi acorde beneficiarului măsurile în cauză.

(15)  Hotărârea Curții din 16 martie 2010 în cauza C-325/08 Olympique Lyonnais ECLI:EU:C:2010:143, punctele 27 și 28; hotărârea Curții din 18 iulie 2006 în cauza C-519/04 P Meca-Medina și Majcen/Comisia ECLI:EU:C:2006:492, punctul 22; hotărârea Curții din 15 decembrie 1995 în cauza C415/93 Bosman ECLI:EU:C:1995:463, punctul 73.

(16)  Decizii ale Comisiei referitoare la Germania din 20 martie 2013 privind Multifunktionsarena der Stadt Erfurt [cauza SA.35135 (2012/N)], punctul 12 și Multifunktionsarena der Stadt Jena [cazul SA.35440 (2012/N)], notificarea rezumată în JO C 140, 18.5.2013, p. 1, și din 2 octombrie 2013 privind Fußballstadion Chemnitz [cazul SA.36105 (2013/N)], notificarea rezumată în JO C 50, 21.2.2014, p. 1, punctele 12-14; Decizii ale Comisiei referitoare la Spania din 18 decembrie 2013 privind un posibil ajutor de stat pentru patru cluburi de fotbal profesionist din Spania [cazul SA.29769 (2013/C)], punctul 28, Real Madrid CF [cazul SA.33754 (2013/C)], punctul 20 și un presupus ajutor în beneficiul a trei cluburi de fotbal din Valencia [cazul SA.36387 (2013/C)], punctul 16, publicată în JO C 69, 7.3.2014, p. 99.

(17)  A se vedea considerentul 15 și nota de subsol 5.

(18)  Comunicarea Comisiei — Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (JO C 249, 31.7.2014, p. 1).


Top