Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1990

Decizia (PESC) 2016/1990 a Consiliului din 14 noiembrie 2016 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/99 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo. ) (EULEX KOSOVO)

OJ L 306, 15.11.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1990/oj

15.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/16


DECIZIA (PESC) 2016/1990 A CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2016

de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (*) (EULEX KOSOVO)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 4 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/124/PESC (1).

(2)

La 14 iunie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/947 (2) prin care a fost modificată Acțiunea comună 2008/124/PESC, prelungindu-se mandatul misiunii EULEX KOSOVO până la 14 iunie 2018 și prevăzându-se o nouă valoare de referință financiară aferentă punerii în aplicare a mandatului misiunii în Kosovo până la 14 decembrie 2016 și sprijinirii procedurilor judiciare strămutate într-un stat membru până la 14 iunie 2017.

(3)

Ar trebui să se stabilească o nouă valoare de referință pentru punerea în aplicare a mandatului EULEX KOSOVO până la 14 iunie 2017.

(4)

Nicio dispoziție a prezentei decizii nu ar trebui înțeleasă ca aducând atingere independenței și autonomiei judecătorilor și procurorilor.

(5)

Având în vedere caracterul special al activităților EULEX KOSOVO de sprijinire a procedurilor judiciare strămutate într-un stat membru, este oportun ca prezenta decizie să identifice valoarea preconizată să acopere sprijinul pentru procedurile judiciare strămutate într-un stat membru și să asigure execuția acelei părți din buget prin intermediul unui grant.

(6)

Normele privind participarea la procedurile de achiziții ale misiunii și regulile de origine care se aplică bunurilor care pot fi achiziționate de misiune ar trebui aliniate la dispozițiile privind alte misiuni civile din cadrul PSAC.

(7)

Acțiunea comună 2008/124/PESC ar trebui modificată în mod corespunzător.

(8)

EULEX KOSOVO se va derula în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea împiedica realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2008/124/PESC se modifică după cum urmează:

1.

articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO până la 14 octombrie 2010 este de 265 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 octombrie 2010 și 14 decembrie 2011 este de 165 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 decembrie 2011 și 14 iunie 2012 este de 72 800 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 iunie 2012 și 14 iunie 2013 este de 111 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 iunie 2013 și 14 iunie 2014 este de 110 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 iunie 2014 și 14 octombrie 2014 este de 34 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 octombrie 2014 și 14 iunie 2015 este de 55 820 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 iunie 2015 și 14 iunie 2016 este de 77 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EULEX KOSOVO în perioada cuprinsă între 15 iunie 2016 și 14 iunie 2017 este de 86 850 000 EUR.

Din valoarea menționată la paragraful al nouălea, valoarea destinată acoperirii cheltuielilor EULEX KOSOVO aferente punerii în aplicare a mandatului său în Kosovo este de 34 500 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 15 iunie și 14 decembrie 2016, respectiv de 23 250 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 15 decembrie 2016 și 14 iunie 2017; 29 100 000 EUR sunt destinați să sprijine procedurile judiciare strămutate într-un stat membru în perioada cuprinsă între 15 iunie 2016 și 14 iunie 2017 și, de asemenea, să acoperă retroactiv cheltuielile rezultate din sprijinirea procedurilor judiciare strămutate, începând cu 1 aprilie 2016. Comisia semnează un acord de grant cu un operator de registru care acționează în numele unui registru responsabil pentru administrarea procedurilor judiciare strămutate, pentru valoarea respectivă. Acordul de grant intră sub incidența normelor privind granturile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (**).

Valoarea de referință financiară destinată EULEX KOSOVO pentru perioada următoare se decide de către Consiliu.

(**)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).”;"

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii. Participarea persoanelor fizice și juridice în atribuirea unor contracte de achiziții finanțate din bugetul misiunii este deschisă fără restricții. În plus, nu se aplică nicio regulă de origine bunurilor achiziționate pentru EULEX KOSOVO.”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Sub rezerva aprobării din partea Comisiei, șeful misiunii poate încheia acorduri de natură tehnică privind furnizarea de echipamente, servicii și spații pentru EULEX KOSOVO cu statele membre ale UE, cu statele terțe participante și cu alți actori internaționali care își desfășoară activitatea în Kosovo. Calitatea de contractant pentru contractele și acordurile încheiate de EPUE Kosovo pentru EULEX KOSOVO pe parcursul etapei de planificare și pregătire se transferă asupra EULEX KOSOVO, după caz. Bunurile deținute de EPUE Kosovo se transferă către EULEX KOSOVO.”;

2.

la articolul 18, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite, NATO/KFOR și altor părți terțe asociate la prezenta acțiune comună și Frontex informații și documente clasificate ale UE întocmite în scopurile EULEX KOSOVO, până la nivelul de clasificare corespunzător pentru fiecare dintre acestea, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE. În scopul facilitării acestui proces, se încheie acorduri de natură tehnică la nivel local.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(*)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/99 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

(1)  Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX KOSOVO) (JO L 42, 16.2.2008, p. 92).

(2)  Decizia (PESC) 2016/947 a Consiliului din 14 iunie 2016 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo) (JO L 157, 15.6.2016, p. 26).


Top