EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0971

Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului din 17 iunie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI)

OJ L 161, 18.6.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/971/oj

18.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/2


DECIZIA (UE) 2016/971 A CONSILIULUI

din 17 iunie 2016

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Declarația ministerială privind comerțul cu produse ale tehnologiei informației, denumită în mod curent Acordul privind tehnologia informației („ATI”), a fost adoptată la Singapore, la 13 decembrie 1996. La punctul 3 din anexa la ATI se prevede că participanții se reunesc periodic sub egida Consiliului pentru comerțul cu mărfuri al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) pentru a revizui gama de produse, pentru a stabili prin consens dacă, ținând seama de progresul tehnologic, de experiența acumulată prin aplicarea concesiilor tarifare sau de modificările aduse nomenclaturii SA, apendicele la anexa menționată ar trebui să fie modificate astfel încât să includă produse suplimentare.

(2)

La 8 iulie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze o revizuire a ATI, în vederea extinderii gamei de produse vizate, cu scopul de a reflecta progresul tehnologic și convergența.

(3)

Negocierile privind extinderea ATI au fost purtate de către Comisie în consultare cu comitetul special instituit în temeiul articolului 207 alineatul (3) din tratat.

(4)

La 28 iulie 2015, participanții la negocieri au emis o declarație privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (denumită în continuare „declarația privind extinderea ATI”), care prezintă rezultatele negocierilor.

(5)

În cadrul celei de a 10-a Conferințe ministeriale a OMC, care s-a ținut la Nairobi, din 15 până în 18 decembrie 2015, participanții la negocieri au emis, la 16 decembrie 2015, o declarație ministerială privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (WT/MIN 15/25) (denumită în continuare „declarația ministerială”) prin care sprijină și deschid spre acceptare declarația privind extinderea ATI, în conformitate cu punctul 9 din declarația ministerială. De asemenea, declarația ministerială specifică faptul că participanții la negocieri sunt de acord cu proiectele de liste transmise de fiecare dintre ei, în conformitate cu punctul 5 din declarația privind extinderea ATI, și incluse în documentul OMC G/MA/W/117.

(6)

Acordul sub forma unei declarații privind extinderea ATI ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii, împreună cu lista Uniunii și cu listele transmise de alți participanți la negocieri, care sunt incluse în documentul OMC G/MA/W/117.

(7)

În conformitate cu declarația privind extinderea ATI, Uniunea ar trebui să transmită OMC modificările necesare la lista sa anexată la Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 („GATT 1994”), așa cum apar în lista CLXXIII a Uniunii (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, declarația privind extinderea ATI și listele transmise în conformitate cu punctul 5.

Textul declarației privind extinderea ATI și apendicele sale se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Comisia este autorizată să transmită Organizației Mondiale a Comerțului modificările necesare la lista Uniunii anexată la GATT 1994, așa cum apar în lista CLXXIII a Uniunii (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Articolul 3

Președintele Consiliului numește persoana sau persoanele împuternicite să depună, în numele Uniunii, instrumentul de acceptare, astfel cum se prevede la punctul 9 din declarația privind extinderea ATI (2).

Articolul 4

Declarația privind extinderea ATI nu se interpretează în sensul că ar conferi drepturi sau ar impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 17 iunie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Aprobarea din 8 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija Secretariatului General al Consiliului.


Top