EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0228

Decizia (UE) 2016/228 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind procedura de rezoluție

OJ L 41, 18.2.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/228/oj

18.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 41/20


DECIZIA (UE) 2016/228 A CONSILIULUI

din 14 iulie 2015

privind procedura de rezoluție

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (1), în special articolul 12 alineatul (1) și articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (2) stabilește o procedură de rezoluție prin care Consiliul poate fi chemat să hotărască cu privire la adoptarea schemelor de rezoluție.

(2)

De la 1 ianuarie 2016, Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, pe baza unei propuneri din partea Comisiei, poate fie să se opună unei scheme de rezoluție, fie să adopte sau să se opună unei modificări semnificative a cuantumului prevăzut de la fond în schema de rezoluție adoptată de Comitetul unic de rezoluție în termen de 24 de ore de la adoptarea schemei de rezoluție.

(3)

Actul Consiliului ar trebui adoptat printr-un vot exprimat în scris, având în vedere termenul strâns, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (7) din regulament. Procedura prin care Consiliul fie se opune unei scheme de rezoluție, fie adoptă sau se opune unei modificări semnificative a cuantumului prevăzut de la fond are, prin natura sa, un caracter urgent.

(4)

Din motive de urgență, Consiliul poate delibera și adopta decizii pe baza documentelor și proiectelor elaborate într-una din limbile specificate în normele în vigoare care reglementează regimul lingvistic, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului. Acest lucru nu ar trebui să pună sub semnul întrebării obligația de a adopta și publica decizia, într-o etapă ulterioară, în toate limbile specificate în normele în vigoare care reglementează regimul lingvistic,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Atunci când Consiliul trebuie să ia o decizie pe baza unei propuneri a Comisiei în temeiul articolului 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, actul Consiliului este adoptat printr-un vot exprimat în scris.

(2)   La adoptarea deciziei sale, Consiliul poate delibera și adopta decizii pe baza unor documente și proiecte redactate numai în limba engleză.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 325, 11.12.2009, p. 35.

(2)  JO L 225, 30.7.2014, p. 1.


Top