Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0362

Decizia (UE) 2015/362 a Consiliului din 2 martie 2015 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului referitoare la cererea Statelor Unite ale Americii de derogare de la normele OMC pentru a prelungi și a extinde domeniul de aplicare al Legii Statelor Unite privind redresarea economică a Bazinului Caraibilor ( United States Caribbean Basin Economic Recovery Act – CBERA)

OJ L 62, 6.3.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/362/oj

6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/22


DECIZIA (UE) 2015/362 A CONSILIULUI

din 2 martie 2015

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului referitoare la cererea Statelor Unite ale Americii de derogare de la normele OMC pentru a prelungi și a extinde domeniul de aplicare al Legii Statelor Unite privind redresarea economică a Bazinului Caraibilor (United States Caribbean Basin Economic Recovery Act – CBERA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul IX alineatele (3) și (4) din Acordul de la Marrakesh de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul OMC) stabilește procedurile de acordare a derogărilor referitoare la acordurile comerciale multilaterale în anexele 1A, 1B sau 1C la Acordul OMC și în anexele lor.

(2)

Statele Unite au primit o derogare de la obligațiile care le revin în temeiul articolului I alineatul (1) din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 („GATT 1994”) la 15 februarie 1985, pentru perioada 1 ianuarie 1984-30 septembrie 1995. La 15 noiembrie 1995, Statelor Unite li s-a acordat o reînnoire a respectivei derogări până la 30 septembrie 2005 și la 29 mai 2009 li s-a acordat o nouă prelungire până la 31 decembrie 2014, în măsura necesară pentru a permite Statelor Unite să acorde un regim de scutire de taxe vamale pentru importurile de produse eligibile originare din țările și teritoriile beneficiare din America Centrală și zona Caraibilor („țările beneficiare”) desemnate în temeiul dispozițiilor Legii privind redresarea economică a bazinului Caraibilor (the Caribbean Basin Economic Recovery Act) din 1983 astfel cum a fost modificată de Legea de extindere a redresării economice a bazinului Caraibilor (the Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act) din 1990 și de Legea privind parteneriatul între Statele Unite și bazinul Caraibilor (the United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act), Legea HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) din 2006 și Legea HOPE (the Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) din 2008 („derogarea existentă”).

(3)

În temeiul articolului IX alineatul (3) din Acordul OMC, Statele Unite au prezentat o cerere de prelungire a derogării existente până la 31 decembrie 2019 și de extindere a domeniului de aplicare al derogării existente de la obligațiile care le revin în temeiul articolului I alineatul (1) din GATT 1994, în măsura necesară pentru a permite Statelor Unite să acorde un regim de scutire de taxe vamale pentru produsele eligibile originare din țările beneficiare desemnate în temeiul dispozițiilor Legii privind redresarea economică a Bazinului Caraibilor din 1983, astfel cum a fost modificată prin Legea de extindere a redresării economice a bazinului Caraibilor din 1990 și prin Legea privind parteneriatul comercial dintre Statele Unite și bazinul Caraibilor, Legea HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) din 2006, Legea HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) din 2008 și Legea HELP (Haitian Economic Lift Program Act) din 2010.

(4)

Satisfacerea cererii Statelor Unite de derogare de la normele OMC nu ar afecta în mod negativ nici economia Uniunii și nici relațiile comerciale cu beneficiarii acestei derogări. În plus, Uniunea sprijină în mod general acțiunile de combatere a sărăciei și de promovare a stabilității în țările beneficiare.

(5)

Prin urmare, este adecvat să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului General al OMC în vederea sprijinirii cererii de derogare a Statelor Unite,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului este de a sprijini cererea Statelor Unite de derogare de la obligațiile care le revin în temeiul articolului I alineatul (1) din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2019 în conformitate cu termenii cererii de derogare a Statelor Unite.

Această poziție este exprimată de către Comisie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 2 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


Top