Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0360

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360 al Comisiei din 5 martie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului

OJ L 62, 6.3.2015, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2015; abrogat prin 32015R0725

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/360/oj

6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/360 AL COMISIEI

din 5 martie 2015

de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2), articolul 20 literele (c), (k), (l), (m) și (n) și articolul 223 alineatul (3) litera (c),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 17 primul paragraf litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede posibilitatea acordării de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

(2)

Prețurile medii de piață înregistrate în Uniune se situează, de peste 18 săptămâni consecutive, sub pragul de referință prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și au un impact negativ semnificativ asupra marjelor din sectorul cărnii de porc. Persistența acestei situații dificile pe piață compromite stabilitatea financiară a multor exploatații. Eliminarea temporară a cărnii de porc de pe piață pare a fi necesară pentru restabilirea echilibrului pieței și creșterea prețurilor. Prin urmare, este oportun să se acorde ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de porc și să se stabilească, în avans, cuantumul ajutorului.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei (3) stabilește norme comune privind implementarea schemelor de ajutoare pentru depozitarea privată.

(4)

În temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, un ajutor stabilit în avans trebuie acordat în conformitate cu normele și condițiile detaliate prevăzute în capitolul III din regulamentul respectiv.

(5)

Pentru a facilita gestionarea măsurii, produsele din carne de porc ar trebui clasificate pe categorii, în funcție de nivelul costurilor de depozitare.

(6)

Pentru a facilita activitatea administrativă și de control legată de încheierea contractelor, ar trebui fixate cantitățile minime de produse care urmează să facă obiectul fiecărei cereri.

(7)

Pentru a se asigura că agenții economici își îndeplinesc obligațiile contractuale și că măsura va produce efectul dorit pe piață, ar trebui să se stabilească o garanție.

(8)

Articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 prevede informațiile pe care statele membre trebuie să le notifice Comisiei. Este oportun să se stabilească anumite norme specifice privind frecvența notificărilor referitoare la cantitățile pentru care s-au depus cereri în cadrul prezentului regulament.

(9)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament prevede acordarea de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc, în conformitate cu articolul 17 primul paragraf litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)   Lista categoriilor de produse eligibile pentru acordarea de ajutor și sumele corespunzătoare sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

(3)   Se aplică Regulamentul (CE) nr. 826/2008, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare.

Articolul 2

Depunerea cererilor

(1)   Începând cu data de 9 martie 2015, se pot depune cereri de ajutor pentru depozitarea privată a categoriilor de produse din carne de porc eligibile pentru acordarea de ajutor în conformitate cu articolul 1 din prezentul regulament.

(2)   Cererile se raportează la o perioadă de depozitare de 90, 120 sau 150 de zile.

(3)   Fiecare cerere trebuie să se refere doar la una dintre categoriile de produse listate în anexă și să precizeze codul NC pertinent din cadrul categoriei respective.

(4)   Fiecare cerere trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puțin 10 tone, pentru produsele dezosate, și de cel puțin 15 tone, pentru celelalte produse.

Articolul 3

Garanții

Valoarea garanției, per tonă de produs, care trebuie depusă în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, este de 20 % din cuantumul ajutorului stabilit în coloanele 3, 4 și 5 ale tabelului din anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Frecvența notificărilor referitoare la cantitățile pentru care s-au depus cereri

Statele membre notifică Comisiei, de două ori pe săptămână, cantitățile pentru care s-au depus cereri de încheiere a unor contracte, după cum urmează:

(a)

în fiecare luni, până la ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), cantitățile pentru care s-au depus cereri în zilele de joi și vineri ale săptămânii precedente;

(b)

în fiecare joi, până la ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), cantitățile de produse pentru care s-au depus cereri în zilele de luni, marți și miercuri ale aceleiași săptămâni.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole (JO L 223, 21.8.2008, p. 3).


ANEXĂ

Categorii de produse

Produse pentru care se acordă ajutor

Cuantumul ajutorului pentru o perioadă de depozitare de

(EUR/tonă)

90 de zile

120 de zile

150 de zile

1

2

3

4

5

Categoria 1

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Semicarcase fără picioarele anterioare, coadă, rinichi, fleică și șira spinării (1)

 

 

 

Categoria 2

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Jamboane

 

 

 

ex 0203 12 19

Spete

 

 

 

ex 0203 19 11

Părți anterioare

 

 

 

ex 0203 19 13

Spinări, cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet (2)  (3)

 

 

 

Categoria 3

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Picioare, spete, părți anterioare, spinări cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet, dezosate (2)  (3)

 

 

 

Categoria 4

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular

 

 

 

Categoria 5

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular, fără șorici și coaste

 

 

 

Categoria 6

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Părți tranșate din „mijloc”, cu sau fără șorici sau grăsime, dezosate (4)

 

 

 


(1)  Se poate acorda ajutor și pentru semicarcase prezentate sub formă de bucăți Wiltshire, adică fără cap, maxilar superior, falcă, picioare, coadă, osânză, rinichi, mușchi file, omoplat, stern, coloana vertebrală, os pelvian și diafragmă.

(2)  Spinările și ceafa pot avea sau nu șorici, dar stratul de grăsime de pe acestea nu poate depăși 25 mm grosime.

(3)  Cantitatea contractată poate conține orice combinație a produselor menționate.

(4)  Prezentate în același fel ca și produsele încadrate la codul NC 0210 19 20.


Top