EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1196

Regulamentul (UE) nr. 1196/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 319, 6.11.2014, p. 36–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1196/oj

6.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/36


REGULAMENTUL (UE) NR. 1196/2014 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2014

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (1), în special, articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 808/2004 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor europene referitoare la societatea informațională.

(2)

Sunt necesare măsuri de punere în aplicare pentru stabilirea datelor care trebuie să fie furnizate pentru elaborarea statisticilor în cadrul modulului 1: „Întreprinderile și societatea informațională” și al modulului 2: „Persoanele fizice, gospodăriile și societatea informațională”, precum și a termenelor de transmitere a datelor.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Datele care trebuie să fie transmise pentru elaborarea statisticilor europene referitoare la societatea informațională în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 din cadrul modulului 1: „Întreprinderile și societatea informațională” și al modulului 2: „Persoanele fizice, gospodăriile și societatea informațională” sunt specificate în anexele I și II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 143, 30.4.2004, p. 49.


ANEXA I

Modulul 1: Întreprinderile și societatea informațională

1.   TEMATICILE ȘI CARACTERISTICILE LOR

(a)

Tematicile tratate pentru anul de referință 2015, selectate din lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 808/2004, sunt următoarele:

Sistemele TIC și utilizarea lor în întreprinderi;

Competențele în domeniul TIC în întreprinderi și necesarul de competențe în domeniul TIC;

utilizarea internetului și a altor rețele electronice în întreprinderi;

accesul la și utilizarea de tehnologii care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate omniprezentă);

procesele din sfera activităților economice electronice (e-business) și aspectele organizaționale;

siguranța TIC și încrederea în TIC;

comerțul electronic (e-commerce);

obstacolele în calea utilizării TIC, a internetului și a altor rețele electronice, a comerțului electronic (e-commerce) și a activităților economice electronice (e-business).

(b)

Se colectează următoarele caracteristici ale întreprinderilor:

Sistemele TIC și utilizarea lor în întreprinderi

Caracteristică care trebuie colectată pentru toate întreprinderile:

utilizarea calculatoarelor.

Caracteristică care trebuie colectată pentru întreprinderile care utilizează computere:

(opțional) numărul de persoane angajate sau procentajul din numărul total de persoane angajate care utilizează computere în interes de serviciu.

Competențele în domeniul TIC în întreprinderi și necesarul de competențe în domeniul TIC

Caracteristicile care trebuie colectate pentru întreprinderile care utilizează computere:

prezența specialiștilor în TIC;

furnizarea de orice tip de formare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul TIC pentru specialiștii în TIC, în cursul anului calendaristic precedent;

furnizarea de orice tip de formare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul TIC pentru alte persoane angajate, în cursul anului calendaristic precedent;

recrutarea sau încercarea de recrutare a unor specialiști în TIC, în cursul anului calendaristic precedent;

îndeplinirea următoarelor funcții TIC în cursul anului calendaristic precedent („în principal de salariații proprii, inclusiv de cei angajați în întreprinderea-mamă sau în cele afiliate”; „în principal de furnizori externi”„nu se aplică”):

întreținerea infrastructurii TIC (servere, computere, imprimante, rețele);

sprijin pentru software-uri birotice;

dezvoltarea de sisteme/software pentru administrarea întreprinderilor;

sprijin pentru sisteme/software pentru administrarea întreprinderilor;

dezvoltarea de aplicații internet;

sprijin pentru aplicații internet;

securitatea și protecția datelor.

Caracteristică care trebuie colectată pentru întreprinderile care utilizează computere și care au recrutat sau au încercat să recruteze specialiști în TIC în cursul anului calendaristic precedent:

existența unor posturi vacante de specialiști în TIC care au fost greu de ocupat în cursul anului calendaristic precedent.

Utilizarea internetului și a altor rețele electronice în întreprinderi

Caracteristică care trebuie colectată pentru întreprinderile care utilizează computere:

existența accesului la internet.

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care au acces la internet:

numărul de persoane angajate sau procentul din numărul total de persoane angajate care utilizează computere cu acces la internet în interes de serviciu;

conexiune la internet: DSL sau orice alt tip de conexiune fixă în bandă largă;

conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă largă prin intermediul unui dispozitiv portabil care utilizează rețelele de telefonie mobilă („3G” sau „4G”);

(opțional) conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă largă prin intermediul unui computer portabil care utilizează rețelele de telefonie mobilă („3G” sau „4G”);

(opțional) conexiune la internet: conexiune mobilă în bandă largă prin intermediul altor dispozitive portabile, precum smartphone-urile care utilizează rețelele de telefonie mobilă („3G” sau „4G”);

utilizarea unui site internet;

numărul de persoane angajate sau procentul din numărul total de persoane angajate care utilizează un dispozitiv portabil pus la dispoziție de întreprindere, care permite conectarea la internet prin rețelele de telefonie mobilă, în interes de serviciu;

utilizarea rețelelor de socializare, care nu sunt utilizate doar pentru postarea de reclame plătite;

utilizarea blogurilor sau a microblogurilor întreprinderii, care nu sunt utilizate doar pentru postarea de reclame plătite;

utilizarea site-urilor de partajare a conținuturilor multimedia, care nu sunt utilizate doar pentru postarea de reclame plătite;

utilizarea instrumentelor de tip wiki de partajare a cunoștințelor, care nu sunt utilizate doar pentru postarea de reclame plătite;

(opțional) utilizarea de reclame plătite pe internet.

Caracteristică care trebuie colectată pentru întreprinderile care au conexiune la internet de tip DSL sau orice alt tip de conexiune fixă în bandă largă:

viteza maximă de descărcare contractată a celei mai rapide conexiuni fixe la internet în Mbit/s; ([0, < 2]; [2, < 10]; [10, < 30]; [30, < 100]; [> = 100]).

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care au site internet propriu:

furnizarea următorului serviciu: descrierea mărfurilor sau a serviciilor, liste de prețuri;

furnizarea următorului serviciu: efectuarea unei comenzi sau a unei rezervări online;

furnizarea următorului serviciu: posibilitatea pentru vizitatori de a personaliza sau de a concepe produse sau servicii online;

furnizarea următorului serviciu: urmărirea sau situația comenzilor efectuate;

furnizarea următorului serviciu: conținut personalizat pe site-ul internet pentru vizitatorii obișnuiți/frecvenți;

furnizarea următorului serviciu: linkuri sau trimiteri la profilurile întreprinderii de pe platformele sociale de comunicare;

(opțional) furnizarea următorului serviciu: declarație privind politica de confidențialitate, marca de confidențialitate sau certificarea siguranței unui site internet;

(opțional) furnizarea următorului serviciu: publicarea posturilor vacante sau candidarea online pentru un post.

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care utilizează rețelele de socializare, cu trimitere în mod specific la rețelele sociale, la blogurile sau microblogurile întreprinderii, la site-urile de partajare a conținuturilor multimedia, la instrumentele de tip wiki de partajare a cunoștințelor, pentru alte scopuri decât postarea de reclame plătite:

utilizarea platformelor sociale de comunicare pentru dezvoltarea imaginii întreprinderii sau pentru comercializarea produselor;

utilizarea platformelor sociale de comunicare pentru a obține sau a răspunde la observațiile, revizuirile sau întrebările clienților;

utilizarea platformelor sociale de comunicare pentru implicarea clienților în dezvoltarea sau inovarea de bunuri sau servicii;

utilizarea platformelor sociale de comunicare pentru colaborarea cu partenerii de afaceri sau cu alte organizații;

utilizarea platformelor sociale de comunicare pentru recrutarea salariaților;

utilizarea platformelor sociale de comunicare pentru schimbul de opinii sau de cunoștințe în cadrul întreprinderii.

Accesul la și utilizarea de tehnologii care oferă posibilitatea conectării la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate omniprezentă)

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care au acces la internet:

(opțional) furnizarea de acces de la distanță la sistemul de poștă electronică, la documentele sau la aplicațiile întreprinderii;

(opțional) utilizarea serviciilor de cloud computing, cu excepția serviciilor gratuite.

Caracteristici care trebuie colectate în cazul întreprinderilor care au acces la internet și cumpără servicii de cloud computing:

(opțional) utilizarea e-mail-ului ca serviciu de cloud computing;

(opțional) utilizarea de software-uri birotice ca serviciu de cloud computing;

(opțional) găzduirea bazei/bazelor de date a/ale întreprinderii ca serviciu de cloud computing;

(opțional) stocarea de fișiere ca serviciu de cloud computing;

(opțional) utilizarea software-urilor financiare sau contabile ca serviciu de cloud computing;

(opțional) utilizarea gestionării relațiilor cu clienții (CRM — Customer Relationship Management) ca serviciu de cloud computing;

(opțional) utilizarea computerelor pentru utilizarea software-urilor întreprinderii ca serviciu de cloud computing;

(opțional) utilizarea serviciilor de cloud computing efectuate de pe servere partajate ale furnizorilor de servicii;

(opțional) utilizarea serviciilor de cloud computing efectuate de pe serverele furnizorilor de servicii rezervate exclusiv pentru întreprindere.

Procesele activităților economice electronice (e-business) și aspectele organizaționale

Caracteristicile care trebuie colectate pentru întreprinderile care utilizează computere:

utilizarea unui pachet de software-uri ERP (Enterprise Resource Planning — planificarea resurselor întreprinderii) pentru partajarea informațiilor între diferitele servicii ale întreprinderii;

utilizarea oricărui software pentru gestionarea informațiilor referitoare la clienți (software CRM — Customer Relationship Management) care permite culegerea, stocarea și punerea informațiilor privind clienții întreprinderii la dispoziția altor servicii ale întreprinderii;

utilizarea oricăror software-uri pentru gestionarea informațiilor despre clienți (software-uri CRM — Customer Relationship Management) care permite analizarea acestor informații în scopuri de marketing;

schimbul electronic de informații referitoare la gestionarea lanțului de aprovizionare (GLA) cu furnizorii sau cu clienții în vederea coordonării disponibilității și livrării de produse sau servicii către consumatorul final, fără ca informațiile să fie introduse manual;

(opțional) transmiterea facturilor la alte întreprinderi sau la autorități publice în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) procentul din numărul total de facturi transmise ca facturi electronice cu o structură standard adecvată pentru prelucrare automată, la alte întreprinderi sau la autorități publice, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) procentul din numărul total de facturi transmise în format electronic neadecvat pentru prelucrare automată, la alte întreprinderi sau la autorități publice, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) procentul din numărul total de facturi trimise numai pe suport de hârtie, la alte întreprinderi sau la autorități publice, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) procentul din numărul total de facturi primite ca facturi electronice, cu o structură standard adecvată pentru prelucrare automată, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) procentul din numărul total de facturi primite ca facturi pe suport de hârtie sau în format electronic neadecvat pentru prelucrare automată, în cursul anului calendaristic precedent.

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care fac schimb electronic de informații privind gestionarea lanțului de aprovizionare:

schimbul electronic de informații privind gestionarea lanțului de aprovizionare, cu furnizorii sau cu clienții prin intermediul site-urilor internet (site-ul întreprinderii, site-urile internet ale partenerilor comerciali sau portaluri internet);

schimbul electronic de informații privind gestionarea lanțului de aprovizionare cu furnizorii sau cu clienții prin intermediul unui schimb electronic de informații adecvat pentru prelucrare automată.

Siguranța TIC și încrederea în TIC

Caracteristică care trebuie colectată pentru întreprinderile care utilizează computere:

existența unei politici definite în mod formal privind siguranța TIC.

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care utilizează computere și au o politică definită în mod formal privind siguranța TIC:

riscul vizat în politica privind siguranța TIC: distrugerea sau corupția datelor din cauza unui atac sau a unui incident neașteptat;

riscul vizat în politica privind siguranța TIC: divulgarea datelor confidențiale din cauza unui atac tip intruziune, pharming sau phishing sau a unui accident;

riscul vizat în politica privind siguranța TIC: indisponibilitatea serviciilor TIC din cauza unui atac extern (de exemplu, un atac vizând blocarea accesului);

perioada temporală a definiției sau cea mai recentă revizuire a politicii privind siguranța TIC („în precedentele 12 luni”; „în urmă cu mai mult de 12 luni, dar până la 24 de luni”; „în urmă cu mai mult de 24 de luni”).

Comerțul electronic

Caracteristicile care trebuie colectate pentru întreprinderile care utilizează computere:

primirea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații (vânzări prin internet), în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații din cauza faptului că produsele sau serviciile nu sunt adecvate pentru vânzarea prin internet;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații din cauza unor probleme de logistică;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații din cauza unor probleme de plată;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații din cauza unor probleme de siguranță a TIC sau de protecție a datelor;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații din cauza unor probleme de cadru juridic;

(opțional) obstacole care limitează sau împiedică vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații din cauza unor costuri cu investițiile excesiv de mari în raport cu beneficiile preconizate;

primirea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unor mesaje de tip EDI (vânzări de tip EDI), în cursul anului calendaristic precedent;

plasarea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unui site internet, al unei aplicații sau al unui mesaj de tip EDI, în cursul anului calendaristic precedent.

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care au primit comenzi plasate prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații în cursul anului calendaristic precedent:

valoarea, sau procentul din cifra de afaceri totală, a vânzărilor efectuate prin comerț electronic care rezultă din comenzi plasate prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații, în cursul anului calendaristic precedent;

procentul de vânzări efectuate prin comerț electronic (cifra de afaceri) la consumatori privați (B2C) care rezultă din comenzi plasate prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații, în cursul anului calendaristic precedent;

procentul de vânzări efectuate prin comerț electronic (cifra de afaceri) la alte întreprinderi (B2B) și de vânzări efectuate prin comerț electronic la autorități publice (B2G) care rezultă din comenzi plasate prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații, în cursul anului calendaristic precedent;

vânzări prin mijloace electronice după origine: propria țară, în cursul anului calendaristic precedent;

vânzări prin mijloace electronice după origine: alte țări din UE, în cursul anului calendaristic precedent;

vânzări prin mijloace electronice după origine: restul lumii, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) utilizarea unor sisteme de plată online pentru vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații, și anume, plata integrată în tranzacția de plasare a comenzii;

(opțional) utilizarea unor sistemelor de plată offline pentru vânzările prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații, și anume, plata neintegrată în tranzacția de plasare a comenzii.

Caracteristică ce trebuie colectată pentru întreprinderile care au primit comenzi de produse sau servicii prin intermediul unor mesaje de tip EDI:

valoarea sau procentul din cifra de afaceri totală a vânzărilor efectuate prin comerț electronic care rezultă din comenzi primite prin intermediul unor mesaje de tip EDI, în cursul anului calendaristic precedent;

vânzări prin mijloace electronice după origine: propria țară, în cursul anului calendaristic precedent;

vânzări prin mijloace electronice după origine: alte țări din UE, în cursul anului calendaristic precedent;

vânzări prin mijloace electronice după origine: restul lumii, în cursul anului calendaristic precedent.

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care au plasat comenzi prin intermediul unui site internet, al unei aplicații sau al unui mesaj de tip EDI:

(opțional) plasarea de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) plasare de comenzi pentru mărfuri sau servicii prin intermediul unor mesaje de tip EDI, în cursul anului calendaristic precedent;

plasarea de comenzi prin intermediul unui site internet, al unei aplicații sau al unui mesaj de tip EDI pentru mărfuri sau servicii în valoare de cel puțin 1 % din valoarea totală a achizițiilor, în cursul anului calendaristic precedent.

Caracteristici care trebuie colectate pentru întreprinderile care au plasat comenzi prin intermediul unui site internet, al unei aplicații sau al unor mesaje de tip EDI, în valoare de cel puțin 1 % din valoarea totală a achizițiilor, în cursul anului calendaristic precedent:

(opțional) achiziționări prin mijloace electronice după origine: propria țară, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) achiziționări prin mijloace electronice după origine: alte țări din UE, în cursul anului calendaristic precedent;

(opțional) achiziționări prin mijloace electronice după origine: restul lumii, în cursul anului calendaristic precedent.

(c)

Următoarele caracteristici generale ale întreprinderii trebuie colectate sau obținute din surse alternative:

Caracteristici care trebuie colectate pentru toate întreprinderile:

principala activitate economică a întreprinderii, în anul calendaristic precedent;

numărul mediu de salariați, în anul calendaristic precedent;

cifra de afaceri totală (valorică, fără TVA), în anul calendaristic precedent.

2.   DOMENIU DE CUPRINDERE

Caracteristicile specificate la punctul 1 literele (b) și (c) din prezenta anexă trebuie colectate și obținute pentru întreprinderile clasificate în cadrul următoarelor activități economice, pentru următoarele mărimi ale întreprinderilor și pentru următoarea arie geografică.

(a)

Activitate economică: întreprinderi clasificate în următoarele categorii NACE Rev. 2:

Categoria NACE

Descriere

Secțiunea C

„Industria prelucrătoare”

Secțiunea D, E

„Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, distribuția apei, salubritate și gestionarea deșeurilor”

Secțiunea F

„Construcții”

Secțiunea G

„Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor”

Secțiunea H

„Transport și depozitare”

Secțiunea I

„Hoteluri și restaurante”

Secțiunea J

„Informații și comunicații”

Secțiunea L

„Tranzacții imobiliare”

Diviziunile 69-74

„Activități profesionale, științifice și tehnice”

Secțiunea N

„Activități de servicii administrative și activități de servicii suport”

Grupa 95.1

„Repararea computerelor și a echipamentelor de comunicație”

(b)

Mărimea întreprinderii: întreprinderile cu 10 sau mai mulți salariați. Întreprinderile cu mai puțin de 10 salariați sunt vizate în mod opțional.

(c)

Acoperire geografică: întreprinderile situate în orice parte a teritoriului statului membru.

3.   PERIOADELE DE REFERINȚĂ

Perioada de referință este anul 2014 pentru caracteristicile referitoare la anul calendaristic precedent. Perioada de referință pentru celelalte caracteristici este anul 2015.

4.   DEFALCĂRI

Pentru tematicile și caracteristicile acestora enumerate la punctul 1 litera (b) din prezenta anexă, trebuie furnizate următoarele caracteristici generale.

(a)

Defalcare după activitate economică: în conformitate cu următoarele agregate NACE Rev. 2:

Agregare NACE Rev. 2 pentru eventuala calculare a agregatelor naționale

10-18

19-23

24-25

26-33

35-39

41-43

45-47

47

49-53

55

58-63

68

69-74

77-82

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agregare NACE Rev. 2 pentru eventuala calculare a agregatelor europene

10-12

13-15

16-18

26

27-28

29-30

31-33

45

46

55-56

58-60

61

62-63

77-78 + 80-82

79

95.1

(b)

Defalcare pe clase de mărime: datele trebuie defalcate în funcție de următoarele clase de mărime bazate pe numărul de salariați:

Clasa de mărime

10 sau mai mulți salariați

10-49 de salariați

50-249 de salariați

250 sau mai mulți salariați

Dacă sunt vizate, următoarea defalcare trebuie aplicată întreprinderilor cu mai puțin de 10 salariați. (Caracteristicile pentru clasele de mărime „mai puțin de 5 salariați” și „între 5 și 9 salariați” sunt opționale.)

Clasa de mărime

Mai puțin de 10 salariați

Mai puțin de 5 salariați (opțional)

Între 5 și 9 salariați (opțional)

5.   PERIODICITATE

Datele se furnizează o singură dată pentru anul 2015.

6.   TERMENE

(a)

Datele agregate menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004, indicându-se, dacă este necesar, caracterul lor confidențial sau lipsa de fiabilitate, se transmit către Eurostat înainte de 5 octombrie 2015. Până la această dată, setul de date trebuie să fie finalizat, validat și acceptat.

(b)

Metadatele menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmit la Eurostat înainte de 31 mai 2015.

(c)

Raportul privind calitatea menționat la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmite la Eurostat până la 5 noiembrie 2015.

(d)

Datele și metadatele se transmit la Eurostat în conformitate cu standardul de schimb specificat de Eurostat, utilizând serviciile ghișeului unic. Metadatele și raportul privind calitatea se pun la dispoziție în structura standard pentru metadate definită de Eurostat.


ANEXA II

Modulul 2: Persoanele fizice, gospodăriile populației și societatea informațională

1.   TEMATICILE ȘI CARACTERISTICILE LOR

(a)

Tematicile care trebuie să fie tratate pentru anul de referință 2015, selectate din lista din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 808/2004, sunt:

accesul la TIC și utilizarea acestora de către persoane fizice și/sau în gospodării;

utilizarea în diverse scopuri a internetului și a altor rețele electronice de către persoane fizice și/sau în gospodării;

competențe și calificări în domeniul TIC;

obstacole în calea utilizării TIC și a internetului;

utilizarea TIC de către persoane fizice pentru schimbul de informații și servicii cu instituții guvernamentale și cu administrații publice (e-guvernare);

accesul la și utilizarea tehnologiilor care permit conectarea la internet sau la alte rețele, din orice loc și în orice moment (conectivitate omniprezentă);

siguranța TIC și încrederea în TIC.

(b)

Se colectează următoarele caracteristici:

Accesul la TIC și utilizarea acestora de către persoane fizice și/sau în gospodăriile populației

Caracteristicile care trebuie colectate pentru toate gospodăriile:

accesul la un computer la domiciliu;

accesul la internet (prin orice dispozitiv) la domiciliu.

Caracteristicile care trebuie colectate pentru gospodăriile care au acces la internet:

tipul de conexiune în bandă largă utilizată pentru accesul la internet la domiciliu: conexiune fixă în bandă largă, de exemplu DSL, ADSL, VDSL, cablu, cablu cu fibră optică, satelit, conexiuni WiFi publice;

tipul de conexiune în bandă largă utilizată pentru accesul la internet de la domiciliu: conexiune mobilă în bandă largă [prin intermediul rețelei de telefonie mobilă de tip cel puțin 3G, de exemplu UMTS, utilizând un card (SIM) sau o cheie USB, un telefon mobil sau un smartphone ca modem];

(opțional) tipul de conexiune utilizată pentru accesul la internet de la domiciliu: acces printr-o linie uzuală de telefonie fixă (dial-up) sau ISDN;

(opțional) tipul de conexiune utilizată pentru accesul la internet de la domiciliu: conexiune mobilă în bandă îngustă [prin intermediul rețelei de telefonie mobilă de tip sub 3G, de exemplu 2G+/GPRS, utilizând un card (SIM) sau o cheie USB, un telefon mobil sau un smartphone ca modem].

Caracteristică care trebuie colectată pentru toate persoanele fizice:

cea mai recentă utilizare a computerului la domiciliu, la locul de muncă sau în orice alt loc (în precedentele trei luni, între cu trei luni și cu un an în urmă, cu mai mult de un an în urmă, nu s-a utilizat niciodată computerul).

Caracteristică care trebuie colectată pentru persoanele fizice care au utilizat calculatorul în precedentele trei luni:

frecvența medie de utilizare a computerului [zilnic sau aproape zilnic, cel puțin o dată pe săptămână (dar nu zilnic), mai puțin de o dată pe săptămână].

Utilizarea internetului în diverse scopuri de către persoane fizice și/sau gospodării ale populației

Caracteristică care trebuie colectată pentru toate persoanele fizice:

utilizarea cea mai recentă a internetului (în precedentele trei luni; între cu trei luni și cu un an în urmă, cu mai mult de un an în urmă, nu s-a utilizat niciodată internetul).

Caracteristică care trebuie colectată pentru persoanele fizice care au utilizat internetul:

cea mai recentă activitate comercială prin internet în scop personal (în precedentele trei luni; între cu trei luni și cu un an în urmă, cu mai mult de un an în urmă, niciodată nu au cumpărat sau comandat prin internet).

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoane fizice care au utilizat internetul în precedentele trei luni:

frecvența medie a utilizării internetului în precedentele trei luni [zilnic sau aproape zilnic; cel puțin o dată pe săptămână (dar nu zilnic), mai puțin decât o dată pe săptămână];

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru trimiterea și primirea de mesaje prin poșta electronică (e-mail);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru apeluri telefonice prin intermediul internetului, apeluri video (prin intermediul unei camere video pentru internet) prin intermediul internetului (utilizând aplicații, de exemplu, Skype, Facetime);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a activa în rețelele de socializare (crearea unui profil de utilizator, postarea de mesaje sau alte contribuții);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a încărca conținut de creație proprie (text, fotografii, materiale video, muzică, software-uri etc.) pe oricare site internet, în scopul de a- partaja;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a citi știri, ziare sau reviste online;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru căutarea de informații medicale (de exemplu, informații despre accidentări, boli, nutriție, ameliorarea sănătății);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru căutarea de informații referitoare la ofertele de învățământ, de formare profesională sau de cursuri;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale în vederea consultării site-urilor tip wiki pentru a obține cunoștințe cu privire la orice subiect;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a găsi informații despre produse sau servicii;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a descărca software-uri (altele decât software-uri reprezentând jocuri);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a posta opinii privind aspecte civice sau politice prin intermediul site-urilor internet (de exemplu, bloguri, rețele de socializare);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a lua parte la consultări sau votări online pentru a defini aspecte civice sau politice (de exemplu, urbanistică, semnarea unei petiții);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru căutarea unui loc de muncă sau pentru trimiterea unei cereri de angajare;

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru a participa la rețele profesionale (crearea unui profil de utilizator, postarea de mesaje sau alte contribuții pe site-uri precum LinkedIn, Xing);

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a recurge la servicii referitoare la călătorii sau la cazare în timpul călătoriilor;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a vinde produse sau servicii, de exemplu prin intermediul licitațiilor online;

utilizarea internetului în precedentele trei luni în scopuri personale pentru operațiuni bancare prin internet;

utilizarea spațiului de stocare pe internet în precedentele trei luni în scopuri personale pentru a salva documente, fotografii, muzică, materiale video sau alte fișiere [de exemplu, Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (în trecut Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive];

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop de învățământ, profesional sau personal: urmare a unui curs online;

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop de învățământ, profesional sau personal: utilizarea unui material online altul decât un curs complet (de exemplu, materiale audio-video, software online pentru învățare, manuale electronice);

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop de învățământ, profesional sau personal: comunicarea cu instructori sau cu studenți utilizând site-uri internet/portaluri de învățământ;

utilizarea internetului în precedentele trei luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop de învățământ, profesional sau personal: altele.

Caracteristică care trebuie colectată pentru persoanele fizice care au utilizat internetul pentru a activa în rețele sociale în precedentele trei luni în scop personal:

frecvența medie a utilizării internetului pentru activarea în rețele de socializare în precedentele trei luni [zilnic sau aproape zilnic; cel puțin o dată pe săptămână (dar nu zilnic), mai puțin de o dată pe săptămână].

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoane care au utilizat internetul pentru desfășurarea de activități comerciale prin internet în scopuri personale în precedentele 12 luni:

utilizarea internetului pentru a comanda alimente sau articole de uz casnic în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda produse de uz casnic în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda medicamente în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda produse vestimentare sau articole sportive în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda echipamente hardware pentru computere în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda echipamente electronice (inclusiv aparate foto) în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda servicii de telecomunicații (de exemplu, TV, abonamente la servicii în bandă largă, abonamente de telefonie fixă sau mobilă, încărcare a cartelelor telefonice preplătite) în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a cumpăra acțiuni, polițe de asigurare și alte servicii financiare în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda servicii de cazare pe perioada concediului (în hoteluri etc.) în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda alte servicii de călătorie (bilete de transport, închirierea unui autovehicul etc.) în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda bilete pentru diverse evenimente în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda filme sau muzică în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda cărți, reviste sau ziare (inclusiv cărți electronice) în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda materiale de studiu în format electronic în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda software-uri reprezentând jocuri video, alte software-uri pentru computere și actualizări pentru software-uri în precedentele 12 luni;

utilizarea internetului pentru a comanda alte produse sau servicii în precedentele 12 luni;

produse sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele 12 luni de la vânzători naționali;

produse sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele 12 luni de la vânzători din alte state membre ale UE;

produse sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele 12 luni de la vânzători din restul lumii;

produse sau servicii cumpărate sau comandate în precedentele 12 luni: țara de origine a vânzătorilor este necunoscută;

numărul de comenzi sau de produse sau servicii achiziționate prin internet în precedentele trei luni (numărul de comenzi/achiziții sau în clase: 1-2 comenzi/achiziții; între > 2 și 5 comenzi/achiziții; între > 5 și 10 comenzi/achiziții, > 10 comenzi/achiziții);

valoarea totală a produselor sau a serviciilor (excluzând acțiunile sau alte servicii financiare) achiziționate prin internet în precedentele trei luni (sumă în euro sau în clase: mai mică de 50 EUR, 50 EUR până la mai mică de 100 EUR, 100 EUR până la mai mică de 500 EUR, 500 EUR până la mai mică de 1 000 EUR, 1 000 EUR sau mai mare; necunoscută);

probleme întâlnite în comerțul prin internet: deficiențe tehnice ale site-ului internet în cursul efectuării comenzii sau a plății;

probleme întâlnite în comerțul prin internet: dificultate de a găsi informații privind garanții și alte drepturi legale;

probleme întâlnite în comerțul prin internet: viteza livrării mai mică decât cea indicată;

probleme întâlnite în comerțul prin internet: costuri finale mai mari decât cele indicate (de exemplu, costuri de livrare mai mari, comisioane de tranzacție neașteptate);

probleme întâlnite în comerțul prin internet: produsele livrate nu sunt cele comandate sau sunt deteriorate;

probleme întâlnite în comerțul prin internet: fraudă (de exemplu, bunuri/servicii nelivrate, utilizarea abuzivă a datelor de pe cartea de credit);

probleme întâlnite în comerțul prin internet: reclamații și despăgubiri dificile sau lipsa unui răspuns satisfăcător după o reclamație;

probleme întâlnite în comerțul prin internet: comerciantul cu amănuntul din străinătate nu vinde în țara potențialului cumpărător;

probleme întâlnite în comerțul prin internet: altele;

probleme întâlnite în comerțul prin internet: niciuna.

Competențe și calificări în domeniul TIC

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele 12 luni:

competențe în transferarea de fișiere de la computere la alte dispozitive;

competențe în instalarea de software-uri sau aplicații;

competențe în modificarea configurărilor oricărui software, inclusiv ale sistemelor de operare sau ale programelor de securitate;

competențe în copierea sau transferarea fișierelor sau a dosarelor;

competențe în utilizarea software-urilor de prelucrare a textelor;

competențe în crearea de prezentări sau documente care integrează text, fotografii, tabele sau grafice;

competențe în utilizarea software-urilor care conțin foi de calcul;

competențe în editarea fotografiilor, fișierelor video sau audio;

competențe în scrierea codului unui limbaj de programare.

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoanele fizice care au utilizat software-urilor care conțin foi de calcul în precedentele 12 luni:

competențe în utilizarea funcțiilor avansate ale software-urilor care conțin foi de calcul pentru a organiza și a analiza datele, cum ar fi sortarea, filtrarea, utilizarea unor formule, crearea de grafice.

Obstacole în calea utilizării TIC și a internetului

Caracteristici care trebuie colectate pentru gospodăriile populației care nu au acces la internet la domiciliu:

motiv pentru lipsa accesului la internet la domiciliu: au acces la internet în altă parte;

motiv pentru lipsa accesului la internet la domiciliu: nu au nevoie de internet (deoarece este inutil, neinteresant etc.);

motiv pentru lipsa accesului la internet la domiciliu: costul echipamentului este prea mare;

motiv pentru lipsa accesului la internet la domiciliu: costul accesului este prea mare (telefon, abonament DSL etc.);

motiv pentru lipsa accesului la internet la domiciliu: lipsă de competențe;

motiv pentru lipsa accesului la internet la domiciliu: preocupări legate de confidențialitate sau siguranță;

motiv pentru lipsa accesului la internet la domiciliu: internetul în bandă largă nu este disponibil în zona noastră;

motiv pentru lipsa accesului la internet la domiciliu: altul.

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoanele fizice care au utilizat internetul, dar nu pentru activități de comerț prin internet, în precedentele 12 luni:

obstacole în calea comerțului prin internet: preferința pentru cumpărarea din magazine fizice, preferința de a vedea produsul pe viu, loialitate față de magazine fizice, puterea obișnuinței;

obstacole în calea comerțului prin internet: lipsa de competențe sau cunoștințe (de exemplu, nu a știut să utilizeze site-ul internet sau utilizarea a fost prea complicată);

obstacole în calea comerțului prin internet: livrarea produselor comandate prin internet este o problemă (de exemplu, durează prea mult sau este dificilă din punct de vedere logistic);

obstacole în calea comerțului prin internet: preocupări privind siguranța sau confidențialitatea plăților (de exemplu, transmiterea datelor cărții de credit sau a celor personale prin internet);

obstacole în calea comerțului prin internet: preocupări privind primirea sau returnarea produselor, preocupări privind reclamațiile sau despăgubirile;

obstacole în calea comerțului prin internet: lipsa unei cărți de credit cu care să se efectueze plăți prin internet;

(opțional) obstacole în calea comerțului prin internet: comerciantul cu amănuntul din străinătate nu vinde în țara potențialului cumpărător;

obstacole în calea comerțului pe internet: altul.

Utilizarea TIC de către persoane fizice pentru schimbul de informații și servicii cu instituțiile guvernamentale și administrațiile publice (e-guvernare)

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele 12 luni:

utilizarea internetului în precedentele 12 luni în scopuri personale pentru a obține informații de pe site-urile internet ale autorităților publice sau ale serviciilor publice;

utilizarea internetului în precedentele 12 luni în scopuri personale pentru a descărca formulare oficiale de pe site-urile internet ale autorităților publice sau ale serviciilor publice;

utilizarea internetului în precedentele 12 luni în scopuri personale pentru transmiterea de formulare completate prin internet la autorități publice sau la servicii publice.

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoanele fizice care nu au transmis formulare completate la site-urile internet ale autorităților publice, în scopuri personale, în precedentele 12 luni:

motivul pentru care nu s-au transmis formulare completate la site-urile internet ale autorităților publice: transmiterea de formulare oficiale nu este necesară.

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoanele fizice care nu au transmis, în scopuri personale, formulare completate la site-urile internet ale autorităților publice în precedentele 12 luni și care nu au menționat ca motiv faptul că transmiterea de formulare oficiale nu este necesară:

motivul pentru care nu s-au transmis formulare completate la autoritățile publice prin internet: nu a fost disponibil un astfel de serviciu prin internet;

motivul pentru care nu s-au transmis formulare completate la autoritățile publice prin internet: lipsa de competențe sau de cunoștințe (de exemplu, nu s-a știut cum să se utilizeze site-ul internet sau utilizarea a fost prea complicată);

motivul pentru care nu s-au transmis formulare completate la autoritățile publice prin internet: preocuparea pentru protecția și siguranța datelor cu caracter personal;

(opțional) motivul pentru care nu s-au transmis formulare completate la autoritățile publice prin internet: lipsa unei semnături electronice sau probleme ale acesteia, lipsa unui identificator/certificat electronic sau probleme ale acestuia (necesare pentru autentificare/utilizarea serviciului);

motivul pentru care nu s-au transmis formulare completate la autoritățile publice prin internet: o altă persoană fizică a transmis un formular în numele meu (de exemplu, un consultant, un consultant fiscal, o rudă sau un membru al familiei);

motivul pentru care nu s-au transmis formulare completate la autoritățile publice prin internet: altul.

Siguranța TIC și încrederea în TIC

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoanele fizice care au utilizat internetul în precedentele 12 luni:

incidente în utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele 12 luni: virusare sau orice altă „infecție” a unui computer (de exemplu, vierme, troian) care a dus la pierderea de informații sau de timp;

incidente în utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele 12 luni: abuz de informații cu caracter personal transmise prin internet sau alte violări ale confidențialității (de exemplu, abuz de fotografii, de materiale video, date cu caracter personal încărcate pe site-uri internet ale comunității);

incidente în utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele 12 luni: pierderi financiare ca rezultat a primirii de mesaje frauduloase (phishing) sau redirecționare pe site-uri internet false care solicită informații cu caracter personal (pharming);

incidente în utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele 12 luni: pierderi financiare determinate de utilizarea frauduloasă a cărților de plată (de credit sau de debit);

incidente în utilizarea internetului în scopuri personale în precedentele 12 luni: copii care au accesat site-uri internet necorespunzătoare;

preocupări privind siguranța care au limitat sau împiedicat comandarea sau achiziționarea de produse sau servicii în scopuri personale prin intermediul internetului în precedentele 12 luni;

preocupări privind siguranța care au limitat sau împiedicat efectuarea unor activități bancare, cum ar fi gestionarea contului în scopuri personale, prin intermediul internetului în precedentele 12 luni;

preocupări privind siguranța care au limitat sau împiedicat furnizarea de informații personale unor comunități online de socializare și de stabilire de relații profesionale în precedentele 12 luni;

preocupări privind siguranța care au limitat sau împiedicat comunicarea cu servicii sau administrații publice în scopuri private prin intermediul internetului în precedentele 12 luni;

preocupări privind siguranța care au limitat sau împiedicat descărcarea de software, muzică, fișiere video, jocuri sau alte fișiere de date, în scopuri personale, prin intermediul internetului în precedentele 12 luni;

preocupări privind siguranța care au limitat sau împiedicat utilizarea internetului prin intermediul unui dispozitiv mobil (de exemplu, laptop) și al unei conexiuni fără fir, în altă parte decât la domiciliu, în precedentele 12 luni;

crearea de fișiere de rezervă (documente, fotografii etc.) de pe un computer pe orice dispozitiv extern de stocare (de exemplu, CD, DVD, hard disk extern, dispozitiv USB de stocare) sau pe un spațiu de stocare de pe internet [da (automat sau manual); nu];

conștientizarea faptului că cookie-urile pot fi utilizate pentru a înregistra felul cum persoanele utilizează internetul, pentru a crea un profil al unui utilizator și pentru a livra reclame adaptate profilului acestuia;

modificarea, oricând în trecut, a configurărilor browser-ului internet pentru a preveni sau a limita cantitatea de cookie-uri plasate pe computerul unui utilizator.

Accesul la și utilizarea unor tehnologii care permit conectarea la internet sau la alte rețele din orice loc și în orice moment (conectivitate omniprezentă)

Caracteristici care trebuie colectate pentru persoane fizice care au utilizat internetul în precedentele trei luni:

utilizarea telefonului mobil (sau a smartphone-ului) pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă;

utilizarea telefonului mobil (sau a smartphone-ului) pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă;

utilizarea telefonului mobil (sau a smartphone-ului) pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă prin intermediul unei rețele fără fir (de exemplu, WiFi);

utilizarea unui computer portabil (de exemplu, laptop, tabletă) pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă;

utilizarea unui computer portabil (de exemplu, laptop, tabletă) pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă utilizând drept modem o cheie USB, un card (SIM), un telefon mobil sau un smartphone;

utilizarea unui computer portabil (de exemplu, laptop, tabletă) pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă prin intermediul unei rețele fără fir (de exemplu, WiFi);

utilizarea altor dispozitive pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă;

nu s-au utilizat dispozitive mobile pentru a accesa internetul în afara locuinței sau a locului de muncă.

2.   DOMENIU DE CUPRINDERE

(a)

Unitățile statistice pentru caracteristicile enumerate la punctul 1 litera (b) din prezenta anexă referitoare la gospodăriile populației sunt: gospodării cu cel puțin un membru din grupul de vârstă 16-74 de ani.

(b)

Unitățile statistice pentru caracteristicile enumerate la punctul 1 litera (b) din prezenta anexă referitoare la persoane fizice sunt: persoane cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani.

(c)

Domeniul de cuprindere geografic include gospodăriile populației și/sau persoanele fizice care trăiesc în orice parte a teritoriului statului membru.

3.   PERIOADA DE REFERINȚĂ

Principala perioadă de referință pentru colectarea statisticilor este primul trimestru al anului 2015.

4.   CARACTERISTICILE SOCIOECONOMICE GENERALE

(a)

Pentru tematicile și caracteristicile lor enumerate la punctul 1 litera (b) din prezenta anexă care se referă la gospodăriile populației, se colectează următoarele caracteristici generale:

regiunea de reședință (conform clasificării NUTS1 a regiunilor);

(opțional) regiunea de reședință conform clasificării NUTS2;

localizarea geografică: locuire în regiuni mai puțin dezvoltate; locuire în regiuni de tranziție; locuire în regiuni mai dezvoltate;

gradul de urbanizare: locuire în zone cu densitate mare a populației; locuire în zone cu densitate medie a populației; locuire în zone cu densitate mică a populației;

tipul de gospodărie a populației: numărul membrilor gospodăriei; (opțional) numărul de persoane cu vârste de la 16 la 24 de ani; (opțional) numărul de studenți cu vârste de la 16 la 24 de ani; (opțional) numărul de persoane cu vârste de la 25 la 64 de ani; (opțional) numărul de persoane în vârstă de 65 de ani sau peste [a se colecta separat: numărul de copii cu vârste sub 16 ani, (opțional) numărul de copii cu vârste de la 14 la 15 ani, (opțional) numărul de copii cu vârste de la 5 la 13 ani, (opțional) numărul de copii cu vârste de cel mult 4 ani];

(opțional) venitul lunar net al gospodăriei (se colectează ca valoare sau ca intervale de valoare compatibile cu cuartilele de venit);

(opțional) venitul lunar net total echivalat al gospodăriei, transmis sub formă de cvintile.

(b)

Pentru tematicile și caracteristicile lor enumerate la punctul 1 litera (b) din prezenta anexă care se referă la persoane, se colectează următoarele caracteristici generale:

sexul: bărbat; femeie;

țara nașterii: nativ al țării în cauză; nativ al altei țări: născut într-un alt stat membru al UE; nativ al altei țări: născut într-o țară care nu este membră a UE;

țara de cetățenie: cetățean; cetățean străin: cetățean al unui alt stat membru al UE; cetățean străin: cetățean al unei țări care nu este membră a UE;

vârstă, în număr de ani împliniți; (opțional) mai puțin de 16 ani și/sau mai mult de 74 de ani;

nivelul de studii absolvit (cel mai înalt nivel de învățământ finalizat cu succes) conform Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED 2011): cel mult învățământul secundar inferior (ISCED 0, 1 sau 2); învățământul secundar superior și învățământul postsecundar neterțiar (ISCED 3 sau 4); învățământul terțiar (ISCED 5, 6, 7 sau 8); mai mic decât învățământul primar (ISCED 0); învățământul primar (ISCED 1); învățământul secundar inferior (ISCED 2); învățământul secundar superior (ISCED 3); învățământul postsecundar neterțiar (ISCED 4); învățământul terțiar cu ciclu scurt (ISCED 5); diplomă de licență sau echivalent (ISCED 6); masterat sau echivalent (ISCED 7); doctorat sau echivalent (ISCED 8);

statutul ocupațional: salariat sau lucrător care desfășoară o activitate independentă, inclusiv lucrătorii familiali (opțional: salariat cu normă întreagă sau lucrător care desfășoară o activitate independentă cu normă întreagă, salariat cu fracțiune de normă sau lucrător care desfășoară o activitate independentă cu fracțiune de normă, salariat, salariat cu loc de muncă permanent sau loc de muncă cu durată nedeterminată; salariat cu loc de muncă temporar sau cu contract de muncă cu durată determinată, lucrător care desfășoară o activitate independentă, inclusiv lucrători familiali);

(opțional) sectorul economic al locului de muncă:

Secțiuni NACE Rev. 2

Descriere

A

Agricultură, silvicultură și pescuit

B, C, D și E

Industria prelucrătoare, extractivă și alte industrii

F

Construcții

G, H și I

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transport, hoteluri și restaurante

J

Informații și comunicații

K

Intermedieri financiare și asigurări

L

Tranzacții imobiliare

M și N

Servicii pentru întreprinderi

O, P și Q

Administrație publică, apărare, învățământ, sănătate și asistență socială

R, S, T și U

Alte servicii

statutul ocupațional: șomer; studenți neîncadrați în forța de muncă; alte categorii neîncadrate în forța de muncă (opțional pentru alte categorii neîncadrate în forța de muncă: pensionari sau pensionați anticipat sau persoane care nu mai lucrează; persoane cu invaliditate permanentă; persoane în serviciu militar sau civil obligatoriu; persoane casnice; alte persoane fără activitate);

ocupația în conformitate cu Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor (ISCO-08): lucrători manuali; lucrători nemanuali; lucrători în domeniul TIC, lucrători în alt domeniu decât TIC; (opțional) toate ocupațiile în conformitate cu ISCO-08 codificate la nivelul cu două cifre.

5.   PERIODICITATE

Datele se furnizează o singură dată pentru anul 2015.

6.   TERMENELE PENTRU TRANSMITEREA REZULTATELOR

(a)

Înregistrările datelor individuale, care nu permit identificarea directă a unităților statistice în cauză menționate la articolul 6 și în anexa II punctul 6 la Regulamentul (CE) nr. 808/2004, se transmit la Eurostat înainte de 5 octombrie 2015. Până la această dată, setul de date trebuie să fie finalizat, validat și acceptat.

(b)

Metadatele menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmit la Eurostat înainte de 31 mai 2015.

(c)

Raportul privind calitatea menționat la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se transmite la Eurostat până la 5 noiembrie 2015.

(d)

Datele și metadatele se transmit la Eurostat în conformitate cu standardul de schimb specificat de Eurostat, utilizând serviciile ghișeului unic. Metadatele și raportul privind calitatea se pun la dispoziție în structura standard pentru metadate definită de Eurostat.


Top