EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0771

2014/771/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 31 octombrie 2014 privind identificarea Universal Business Language versiunea 2.1, pentru utilizarea ca referință în cadrul achizițiilor publice Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 315, 1.11.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/771/oj

1.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/44


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 31 octombrie 2014

privind identificarea Universal Business Language versiunea 2.1, pentru utilizarea ca referință în cadrul achizițiilor publice

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/771/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (1),

după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC, precum și a experților din sector,

întrucât:

(1)

Standardizarea joacă un rol important în susținerea Strategiei Europa 2020, astfel cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (2). Mai multe inițiative emblematice ale strategiei Europa 2020 subliniază importanța standardizării voluntare de pe piețele de produse sau servicii pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea între produse și servicii, a promova dezvoltarea tehnologică și a sprijini inovarea.

(2)

În societatea digitală, produsele standardizării devin indispensabile pentru asigurarea interoperabilității între dispozitive, aplicații, depozite de date, servicii și rețele. Comunicarea Comisiei intitulată „O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020” (3) recunoaște specificitatea standardizării tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), domeniu în care soluțiile, aplicațiile și serviciile sunt deseori elaborate de forumuri și consorții mondiale TIC care s-au impus ca organizații lider în elaborarea de standarde TIC.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 vizează modernizarea și îmbunătățirea cadrului european de standardizare. Acesta stabilește un sistem prin care Comisia poate decide să identifice cele mai relevante și mai larg acceptate specificații tehnice TIC elaborate de organizații care nu sunt organizații de standardizare europene, internaționale sau naționale. Posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de specificații tehnice TIC în momentul achiziționării de hardware, software și servicii de tehnologia informației va facilita interoperabilitatea, va contribui la evitarea blocajelor în administrațiile publice și va încuraja concurența în domeniul furnizării de soluții TIC interoperabile.

(4)

Specificațiile tehnice TIC care pot fi utilizate drept referințe în procedurile de achiziții publice trebuie să respecte cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Conformitatea cu cerințele respective garantează autorităților publice că specificațiile tehnice TIC sunt stabilite conform principiilor de deschidere, echitate, obiectivitate și nediscriminare recunoscute de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în domeniul standardizării.

(5)

Decizia de a identifica specificațiile TIC urmează să fie adoptată după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC instituit prin Decizia Comisiei (4), completată de alte forme de consultare a experților din sector.

(6)

La 22 mai 2014, Forumul european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC a evaluat Universal Business Language versiunea 2.1 (UBL 2.1) pe baza cerințelor anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 și a emis un aviz favorabil privind identificarea sa pentru utilizarea ca referință în cadrul achizițiilor publice. Evaluarea UBL 2.1 a fost ulterior înaintată spre consultare experților sectoriali care, la rândul lor, au emis un aviz favorabil în ceea ce privește identificarea sa.

(7)

UBL 2.1, dezvoltată de Organizația pentru promovarea standardelor privind informațiile structurate (Organization for the Advancement of Structured Information Standards, OASIS), este o bibliotecă scutită de redevențe, alcătuită din documente comerciale electronice standard, în format XML (Extensible Markup Language). Concepută pentru a fi direct compatibilă cu practicile existente în domeniul comerțului, dreptului, auditului și al gestionării documentelor și pentru a funcționa într-un cadru comercial standard, precum ISO 15000 (ebXML), UBL își propune să ofere o infrastructură completă, bazată pe standarde, care să pună sistemele de schimb electronic de date existente (EDI) la dispoziția tuturor întreprinderilor, indiferent de dimensiunea acestora,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Universal Business Language versiunea 2.1, dezvoltată de Organizația pentru promovarea standardelor privind informațiile structurate (OASIS), poate fi utilizată ca referință în cadrul achizițiilor publice.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final din 3 martie 2010.

(3)  COM(2011) 311 final din 1 iunie 2011.

(4)  Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2011 de înființare a Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC (JO C 349, 30.11.2011, p. 4).


Top