Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1160

Regulamentul (UE) nr. 1160/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista țărilor și teritoriilor Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 311, 31.10.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1160/oj

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 1160/2014 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2014

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista țărilor și teritoriilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (1), în special articolele 10 și 19,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și normele privitoare la controlul acestei circulații.

(2)

În partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 sunt enumerate țările terțe și teritoriile indemne de rabie, precum și țările terțe și teritoriile în cazul cărora riscul răspândirii rabiei în Uniune, ca rezultat al circulației necomerciale a animalelor de companie provenind din aceste țări terțe și teritorii, a fost stabilit ca nefiind superior riscului asociat circulației similare a animalelor de companie între statele membre.

(3)

Pentru a fi inclusă în lista respectivă, o țară terță trebuie să își demonstreze statutul cu privire la rabie, precum și faptul că respectă anumite cerințe privind notificarea suspiciunii de rabie, sistemul de monitorizare, structura și organizarea serviciilor sale veterinare, punerea în aplicare a tuturor măsurilor de reglementare în vederea prevenirii și controlului rabiei și regulamentele privind comercializarea vaccinurilor antirabice.

(4)

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei a furnizat informații în legătură cu statutul său cu privire la rabie, precum și informații referitoare la respectarea cerințelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 998/2003. În urma evaluării informațiilor respective, s-a constatat că fosta Republică iugoslavă a Macedoniei respectă cerințele relevante prevăzute de regulamentul respectiv și, prin urmare, ar trebui inclusă în lista prevăzută în partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 998/2003 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea C a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, între mențiunea referitoare la Saint Lucia și cea referitoare la Montserrat, se inserează următoarea mențiune:

„MK … fosta Republică iugoslavă a Macedoniei”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.


Top