Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1116

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1116/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 299, 9.11.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrogare implicită prin 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1116/oj

9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1116/2013 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Experiența dobândită în punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (2) a demonstrat că este necesar să se aducă modificări minore modalităților de punere în aplicare a anumitor standarde comune de bază.

(2)

Pentru îmbunătățirea clarității juridice, a standardizării interpretării comune a legislației și a asigurării implementării optime a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, ar trebui clarificate, armonizate sau simplificate anumite măsuri specifice de securitate a aviației.

(3)

Modificările se referă la aplicarea unui număr limitat de măsuri legate de controlul accesului, securitatea aeronavelor, controlul de securitate al bagajelor de cabină și al celor de cală, controalele de securitate pentru mărfuri, poștă, provizii de bord și de aeroport, formarea personalului și echipamentele de securitate.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 185/2010 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 55, 5.3.2010, p. 1.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Capitolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă punctul 1.0.4, cu următorul conținut:

„1.0.4.

«Articole transportate de alte persoane decât pasagerii» sunt bunuri destinate uzului personal al persoanei care le transportă.”;

(b)

la sfârșitul punctului 1.2.1.1, se adaugă următoarea teză:

„Tururile de aeroport cu ghid, efectuate sub escorta unor persoane autorizate, sunt considerate a avea un motiv întemeiat.”;

(c)

la sfârșitul punctului 1.2.2.1, se adaugă următoarea teză:

„Tururile de aeroport cu ghid, efectuate sub escorta unor persoane autorizate, sunt considerate a avea un motiv întemeiat.”;

(d)

la sfârșitul punctului 1.2.7.2, se adaugă următoarea teză:

„O persoană poate fi exceptată de la cerința de a fi escortată dacă deține o autorizație și este titulară a unei legitimații de aeroport valabile.”;

(e)

se adaugă următorul punct 1.2.7.5:

„1.2.7.5.

În cazul în care un pasager nu călătorește în cadrul unui contract de transport aerian care are drept rezultat emiterea unui permis de îmbarcare sau a unui permis echivalent, un membru al echipajului care însoțește acest pasager poate fi exceptat de la cerințele menționate la punctul 1.2.7.3 litera (a).”;

(f)

punctul 1.3.1.5 se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.1.5.

În ceea ce privește controlul de securitate al articolelor transportate de alte persoane decât pasagerii, se aplică punctele 4.1.2.4-4.1.2.7 și 4.1.2.11.”

2.

Capitolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 3.1.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.1.1.3.

O aeronavă care sosește într-o parte critică dinspre o țară terță neinclusă în apendicele 3-B trebuie supusă unei examinări de securitate în orice moment după debarcarea pasagerilor din zona ce urmează a fi examinată și/sau după descărcarea calei.”;

(b)

punctul 3.1.3 se modifică astfel:

(i)

a doua și a patra liniuță sunt eliminate;

(ii)

a treia liniuță se înlocuiește cu textul următor:

„—

originea zborului precedent.”;

(c)

punctul 3.2.1.1 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

păstrarea ușilor externe închise. În cazul în care aeronava se află într-o parte critică, ușile externe care nu sunt accesibile persoanelor de la sol se consideră a fi închise dacă mijloacele de acces au fost îndepărtate și plasate suficient de departe de aeronavă, astfel încât să se împiedice în mod rezonabil accesul persoanelor la aceasta; sau”;

(d)

a doua teză de la punctul 3.2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Litera (a) nu se aplică în cazul unei uși accesibile persoanelor de la sol.”;

(e)

punctul 3.2.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„3.2.2.2

În cazul în care mijloacele de acces se îndepărtează de la ușile care nu sunt accesibile persoanelor de la sol, acestea trebuie plasate suficient de departe de aeronavă, astfel încât să se prevină în mod rezonabil accesul.”

3.

Apendicele 3-B se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 3-B

SECURITATEA AERONAVELOR

ȚĂRI TERȚE, PRECUM ȘI ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI CARE AU RELAȚII SPECIALE CU UNIUNEA ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI CĂRORA NU LI SE APLICĂ TITLUL REFERITOR LA TRANSPORTURI DIN TRATAT, RECUNOSCUTE CĂ APLICĂ STANDARDE DE SECURITATE ECHIVALENTE CU STANDARDELE DE BAZĂ COMUNE

În ceea ce privește securitatea aeronavelor, următoarele țări terțe, precum și țările și teritoriile de peste mări care au relații speciale cu Uniunea în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cărora nu li se aplică titlul referitor la transporturi din tratat, sunt recunoscute că aplică standarde de securitate echivalente cu standardele de bază comune:

Statele Unite ale Americii

Comisia informează fără întârziere autoritățile competente din statele membre în cazul în care deține informații conform cărora standardele de securitate aplicate de țara terță, cu impact semnificativ asupra nivelurilor generale de securitate a aviației în Uniune, nu mai sunt echivalente cu standardele de bază comune ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie notificate fără întârziere atunci când Comisia deține informații cu privire la acțiuni, inclusiv măsuri compensatorii, care confirmă restabilirea echivalenței standardelor de securitate relevante aplicate de țara terță.”

4.

La capitolul 4, punctul 4.1.2.11 se înlocuiește cu următorul text:

„4.1.2.11.

Persoanele care efectuează controlul de securitate al bagajelor de mână cu echipamente cu raze X sau echipamente EDS nu trebuie, în mod normal, să petreacă mai mult de 20 de minute examinând continuu imagini. După fiecare astfel de perioade, operatorul care efectuează controlul de securitate nu trebuie să examineze imagini timp de cel puțin 10 minute. Această cerință se aplică numai atunci când există un flux neîntrerupt de imagini de examinat.

Trebuie să existe un supraveghetor responsabil de operatorii care efectuează controlul de securitate al bagajelor de mână, pentru a se asigura o componență optimă a echipei, calitatea muncii, pregătirea, asistența și evaluarea.”

5.

Apendicele 4-B se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 4-B

PASAGERII ȘI BAGAJELE DE MÂNĂ

ȚĂRI TERȚE, PRECUM ȘI ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI CARE AU RELAȚII SPECIALE CU UNIUNEA ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI CĂRORA NU LI SE APLICĂ TITLUL REFERITOR LA TRANSPORTURI DIN TRATAT, RECUNOSCUTE A APLICA STANDARDE DE SECURITATE ECHIVALENTE CU STANDARDELE DE BAZĂ COMUNE

În ceea ce privește pasagerii și bagajele de mână, următoarele țări terțe, precum și țările și teritoriile de peste mări care au relații speciale cu Uniunea în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cărora nu li se aplică titlul referitor la transporturi din tratat, sunt recunoscute că aplică standarde de securitate echivalente cu standardele de bază comune.

Statele Unite ale Americii

Comisia informează fără întârziere autoritățile competente din statele membre în cazul în care deține informații conform cărora standardele de securitate aplicate de țara terță, cu impact semnificativ asupra nivelurilor generale de securitate a aviației în Uniune, nu mai sunt echivalente cu standardele de bază comune ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie notificate fără întârziere atunci când Comisia deține informații cu privire la acțiuni, inclusiv măsuri compensatorii, care confirmă restabilirea echivalenței standardelor de securitate relevante aplicate de țara terță.”

6.

La capitolul 5, se adaugă următorul punct 5.1.7:

„5.1.7.

Persoanele care efectuează controlul de securitate al bagajelor de cală cu echipamente cu raze X sau echipamente EDS nu trebuie, în mod normal, să petreacă mai mult de 20 de minute examinând continuu imagini. După fiecare astfel de perioade, operatorul care efectuează controlul de securitate nu trebuie să examineze imagini timp de cel puțin 10 minute. Această cerință se aplică numai atunci când există un flux neîntrerupt de imagini de examinat.

Trebuie să existe un supraveghetor responsabil de operatorii care efectuează controlul de securitate al bagajelor de mână, pentru a se asigura o componență optimă a echipei, calitatea muncii, pregătirea, asistența și evaluarea.”

7.

Apendicele 5-A se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 5-A

BAGAJELE DE CALĂ

ȚĂRI TERȚE, PRECUM ȘI ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI CARE AU RELAȚII SPECIALE CU UNIUNEA ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI CĂRORA NU LI SE APLICĂ TITLUL REFERITOR LA TRANSPORTURI DIN TRATAT, RECUNOSCUTE CĂ APLICĂ STANDARDE DE SECURITATE ECHIVALENTE CU STANDARDELE DE BAZĂ COMUNE

În ceea ce privește bagajele de cală, următoarele țări terțe, precum și țările și teritoriile de peste mări care au relații speciale cu Uniunea în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cărora nu li se aplică titlul referitor la transporturi din tratat, sunt recunoscute că aplică standarde de securitate echivalente cu standardele de bază comune

Statele Unite ale Americii

Comisia informează fără întârziere autoritățile competente din statele membre în cazul în care deține informații conform cărora standardele de securitate aplicate de țara terță, cu impact semnificativ asupra nivelurilor generale de securitate a aviației în Uniune, nu mai sunt echivalente cu standardele de bază comune ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie notificate fără întârziere atunci când Comisia deține informații cu privire la acțiuni, inclusiv măsuri compensatorii, care confirmă restabilirea echivalenței standardelor de securitate relevante aplicate de țara terță.”

8.

Capitolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctele 6.3.1.2 litera (c), 6.3.1.2 litera (d), 6.3.1.5, 6.4.1.2 litera (c), 6.4.1.2 litera (e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, apendicele 6-A, apendicele 6-H1, la punctele 11.6.4.1 și 11.6.4.3, trimiterea la „Baza de date CE a agenților abilitați și a expeditorilor cunoscuți” sau la „Baza de date a Uniunii privind agenții abilitați și expeditorii cunoscuți” se înlocuiește cu o trimitere la „Baza de date a Uniunii privind securitatea lanțului de aprovizionare”;

(b)

se adaugă următorul punct 6.2.1.4:

„6.2.1.4.

Persoanele care efectuează controlul de securitate al mărfurilor cu echipamente cu raze X sau echipamente EDS nu trebuie, în mod normal, să petreacă mai mult de 20 de minute examinând continuu imagini. După fiecare astfel de perioade, operatorul care efectuează controlul de securitate nu trebuie să examineze imagini timp de cel puțin 10 minute. Această cerință se aplică numai atunci când există un flux neîntrerupt de imagini de examinat.”;

(c)

punctul 6.3.2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„6.3.2.4.

După aplicarea măsurilor de securitate menționate la punctele 6.3.2.1-6.3.2.3 din prezentul regulament și la punctul 6.3 din Decizia 2010/774/UE a Comisiei, agentul abilitat se asigură că:

(a)

accesul neînsoțit la aceste expedieri este limitat la persoanele autorizate; și

(b)

aceste expedieri sunt protejate împotriva intervențiilor neautorizate până în momentul predării către un alt agent abilitat sau transportator aerian. Expedierile de mărfuri și poștă care se află într-o parte critică a unei zone de securitate cu acces restricționat sunt considerate protejate împotriva intervențiilor neautorizate. Expedierile de mărfuri și poștă care se află în alte părți decât într-o parte critică a unei zone de securitate cu acces restricționat trebuie să fie plasate în acele părți ale spațiului de lucru al agentului abilitat care sunt supuse unui control al accesului sau, dacă sunt plasate în afara unor astfel de părți:

ele trebuie protejate fizic astfel încât să se prevină introducerea oricărui articol interzis; sau

ele nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar accesul trebuie limitat la persoanele implicate în protecția și manipularea mărfurilor.”;

(d)

la sfârșitul punctului 6.3.2.6 se adaugă următoarea teză:

„Un agent abilitat care încredințează expedieri unui alt agent abilitat sau transportator aerian poate decide, de asemenea, să transmită doar informațiile necesare în conformitate cu literele (a)-(e) și (g) și să păstreze informațiile necesare în conformitate cu litera (f) pe durata zborului sau a zborurilor, ori timp de 24 de ore, dacă această perioadă este mai mare.”;

(e)

se adaugă următorul punct 6.3.2.9:

„6.3.2.9

Un agent abilitat trebuie să se asigure că toți membrii personalului care aplică măsuri de securitate sunt recrutați și pregătiți în conformitate cu cerințele capitolului 11 și că toți membrii personalului care au acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri aeriene/poștă aeriană cărora le-au fost aplicate măsurile de securitate necesare au fost recrutați și au urmat o pregătire de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu cerințele capitolului 11.”;

(f)

punctul 6.4.2.1 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

toți membrii personalului care aplică măsuri de securitate sunt recrutați și pregătiți în conformitate cu cerințele capitolului 11 și că toți membrii personalului care au acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri aeriene/poștă aeriană, cărora le-au fost aplicate măsurile de securitate necesare, a fost recrutat și a urmat o pregătire de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu cerințele capitolului 11; și”;

(g)

titlul punctului 6.6.2 se înlocuiește cu următorul text:

„6.6.2.   Protecția mărfurilor și a poștei la aeroporturi în vederea încărcării acestora într-o aeronavă”;

(h)

punctul 6.6.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„6.6.2.2.

Expedierile de mărfuri și poștă care se află în alte părți decât într-o parte critică a unei zone de securitate cu acces restricționat trebuie să fie plasate în acele părți ale spațiului de lucru al agentului abilitat care sunt supuse unui control al accesului sau, dacă sunt plasate în afara unor astfel de părți, trebuie să fie considerate ca fiind protejate împotriva intervențiilor neautorizate dacă:

(a)

sunt protejate fizic, astfel încât să se prevină introducerea unui articol interzis; sau

(b)

nu sunt lăsate nesupravegheate, iar accesul este limitat la persoanele implicate în protecția și încărcarea mărfurilor și a poștei în aeronave.”;

(i)

la sfârșitul punctului 6.8.2.2 se adaugă următoarea teză:

„Autoritatea competentă poate accepta raportul UE de validare a securității aviației al unei entități dintr-o țară terță, depus pentru desemnarea ca ACC3 sau în vederea desemnării ca ACC3, în cazurile în care acea entitate efectuează întreaga operațiune de expediere de marfă, inclusiv încărcarea în cala aeronavei, în numele ACC3, iar raportul UE de validare a securității aviației acoperă toate aceste activități.”;

(j)

punctul 6.8.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„6.8.3.2.

Până la 30 iunie 2014, cerințele privind controlul de securitate trebuie să îndeplinească cel puțin standardele OACI. După această dată, mărfurile și poșta transportate către Uniune trebuie supuse controlului de securitate utilizând unul dintre mijloacele sau una dintre metodele menționate la punctul 6.2.1 din Decizia 2010/774/UE, la un standard suficient pentru a se asigura, în mod rezonabil, faptul că acestea nu conțin articole interzise.”

9.

Apendicele 6-B se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 6-B

GHID PENTRU EXPEDITORII CUNOSCUȚI

Prezentul ghid vă va ajuta să vă evaluați măsurile de securitate existente în societatea dumneavoastră în raport cu criteriile obligatorii pentru expeditorii cunoscuți, descrise în Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind norme comune în domeniul securității aviației civile și în actele de punere în aplicare a acestuia. Acesta ar trebui să vă permită să vă asigurați că îndepliniți cerințele, înainte de organizarea unei vizite oficiale de validare la fața locului.

Este important ca validatorul să poată discuta cu persoanele potrivite în timpul vizitei de validare (de exemplu, cu persoana responsabilă cu securitatea și cu persoana responsabilă cu recrutarea personalului). Pentru consemnarea evaluării validatorului, se va utiliza o listă de verificare UE. Odată ce lista de verificare pentru validare este completată, informațiile conținute în aceasta vor fi tratate ca informații clasificate.

Vă rugăm să țineți cont că întrebările de pe lista de verificare UE sunt de două tipuri: 1. întrebări la care un răspuns negativ înseamnă în mod automat că nu veți putea fi acceptat ca expeditor cunoscut; și 2. întrebări care vor fi folosite pentru alcătuirea unei imagini de ansamblu a prevederilor de securitate de care dispuneți, astfel încât validatorul să poată trage o concluzie generală. Domeniile în care se va înregistra automat un „eșec” sunt indicate în cerințele prezentate în continuare cu caractere aldine. În cazul în care se înregistrează un „eșec” în raport cu cerințele indicate cu caractere aldine, vi se vor comunica motivele și recomandările cu privire la ajustările necesare pentru a vă califica.

Introducere

Mărfurile trebuie să provină de la societatea dumneavoastră din punctul de lucru care urmează să fie inspectat. Această cerință include producția la punctul de lucru și operațiunile de ridicare și împachetare unde articolele nu sunt identificabile ca mărfuri destinate transportului aerian până în momentul în care sunt selectate ca urmare a unei comenzi (a se vedea, de asemenea, rubrica Observații).

Va trebui să determinați momentul în care o expediere de mărfuri/poștă devine identificabilă ca expediere de mărfuri/poștă destinată transportului aerian și să demonstrați existența, în cadrul societății dumneavoastră, a unor măsuri corespunzătoare de protecție împotriva intervențiilor neautorizate sau a manipulărilor frauduloase. Se vor furniza, de asemenea, detalii cu privire la producție, împachetare, depozitare și/sau expediere.

Organizare și responsabilități

Vi se va cere să furnizați informații despre organizația dumneavoastră [denumire, numărul CUI (cod unic de înregistrare) sau numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului ori, dacă este cazul, numărul de înregistrare al societății], adresa punctului de lucru supus validării și adresa principală a organizației (în cazul în care este diferită de cea a punctului de lucru supus validării). Sunt necesare data precedentei vizite de validare și ultimul identificator alfanumeric unic (dacă este cazul), precum și natura activității, numărul aproximativ de angajați de la punctul de lucru, numele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile cu securitatea mărfurilor/poștei destinate transportului aerian.

Procedura de recrutare a personalului

Vi se va cere să furnizați informații despre procedurile de recrutare pe care le utilizați pentru întregul personal (permanent, temporar sau angajat prin intermediul agențiilor de plasament, șoferi) care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian. Procedurile de recrutare trebuie să includă o verificare înainte de angajare sau o verificare a antecedentelor în conformitate cu punctul 11.1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010. Vizita de validare la fața locului trebuie să includă un interviu cu persoana responsabilă cu recrutarea personalului. Aceasta va trebui să prezinte dovezi (de exemplu, formulare necompletate) pentru a confirma procedurile societății. Această procedură de recrutare se aplică personalului recrutat după 29 aprilie 2010.

Procedura de pregătire a personalului în domeniul securității

Va trebui să demonstrați că întregul personal (permanent, temporar sau angajați prin intermediul agențiilor de plasament, șoferi) care are acces la mărfurile/poșta destinate transportului aerian a beneficiat de o pregătire corespunzătoare de conștientizare în materie de securitate. Această pregătire trebuie să se facă în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010. Trebuie păstrate dosare individuale de pregătire. În plus, vi se va cere să demonstrați că întregul personal relevant care aplică măsuri de securitate a beneficiat de pregătire sau de pregătire periodică, în conformitate cu capitolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 185/2010.

Securitate fizică

Vi se va cere să demonstrați modul în care este protejat punctul dumneavoastră de lucru (de exemplu, un gard sau o barieră fizică) și că există proceduri relevante de control al accesului. Dacă este cazul, vi se va cere să furnizați detalii despre un eventual sistem de alarmă și/sau de supraveghere video cu circuit închis (CCTV). Este esențial ca accesul la zona în care sunt procesate sau depozitate mărfurile/poșta destinate transportului aerian să fie controlat. Toate ușile, ferestrele și celelalte puncte de acces la mărfurile/poșta destinate transportului aerian trebuie să fie securizate sau să facă obiectul unui controlul al accesului.

Producția (dacă este cazul)

Va trebui să demonstrați că accesul la zona de producție este controlat și că procesul de producție este supravegheat. Dacă produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de producție, va trebui să demonstrați că, din această etapă, se iau măsuri de protecție a mărfurilor/poștei destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Ambalarea (dacă este cazul)

Va trebui să demonstrați că accesul la zona de ambalare este controlat și că procesul de ambalare este supravegheat. Dacă produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul ambalării, va trebui să demonstrați că, din această etapă, se iau măsuri de protecție a mărfurilor/poștei destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau a manipulărilor frauduloase.

Vi se va cere să furnizați informații despre procesul de ambalare utilizat și să demonstrați că toate produsele finite sunt verificate înainte de ambalare.

Va trebui să descrieți ambalajul exterior finit și să demonstrați că acesta este robust. De asemenea, va trebui să prezentați dovezi despre modul în care ambalajul exterior finit este prevăzut cu elemente de probare a inviolabilității, de exemplu, prin utilizarea sigiliilor numerotate, a benzii de securitate sau a timbrelor speciale. Totodată, va trebui să arătați că toate aceste elemente sunt păstrate în condiții de securitate atunci când nu sunt utilizate și că distribuția lor este controlată.

Depozitarea (dacă este cazul)

Va trebui să demonstrați că accesul la zona de depozitare este controlat. Dacă produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul depozitării, va trebui să demonstrați că, din această etapă, se iau măsuri de protecție a mărfurilor/poștei destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

În sfârșit, va trebui să demonstrați că mărfurile/poșta destinate transportului aerian, finite și ambalate, sunt verificate înainte de expediere.

Expedierea (dacă este cazul)

Va trebui să demonstrați că accesul la zona de expediere este controlat. Dacă produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul expedierii, va trebui să demonstrați că, din această etapă, se iau măsuri de protecție a mărfurilor/poștei destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Transportul

Va trebui să furnizați informații despre metoda de transport a mărfurilor/poștei la agentul abilitat.

În cazul în care transportul se face prin mijloace proprii, va trebui să demonstrați că șoferii dumneavoastră au dobândit nivelul de pregătire necesar. Dacă societatea dumneavoastră recurge la un contractor, va trebui să vă asigurați că: (a) mărfurile/poșta destinate transportului aerian sunt sigilate de către societatea dumneavoastră; și că (b) declarația transportatorului rutier de mărfuri, prevăzută în apendicele 6-E din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010, a fost semnată de respectivul transportator rutier de mărfuri.

În cazul în care societatea dumneavoastră este responsabilă de transportul mărfurilor/poștei destinate transportului aerian, va trebui să demonstrați că mijloacele de transport pot fi securizate, fie prin utilizarea de sigilii, dacă este posibil, fie prin orice altă metodă. Dacă se utilizează sigilii numerotate, va trebui să demonstrați că accesul la acestea este controlat și că numerele se înregistrează; dacă se utilizează alte metode, va trebui să prezentați modul în care mărfurile/poșta sunt prevăzute cu elemente de probare a inviolabilității și/sau sunt păstrate în condiții de securitate. În plus, va trebui să arătați că există măsuri de verificare a identității șoferilor care conduc vehiculele folosite pentru colectarea mărfurilor/poștei dumneavoastră destinate transportului aerian. De asemenea, va fi necesar să demonstrați că asigurați faptul că mărfurile/poșta sunt securizate la părăsirea spațiilor de lucru. Va trebui să demonstrați că mărfurile/poșta destinate transportului aerian sunt protejate împotriva intervențiilor neautorizate în timpul transportului.

Nu va trebui să prezentați dovezi cu privire la pregătirea urmată de șofer sau o copie a declarației transportatorului rutier de mărfuri în cazul în care un agent abilitat a făcut aranjamentele de transport pentru colectarea mărfurilor/poștei destinate transportului aerian de la spațiile de lucru.

Responsabilitățile expeditorului

Va trebui să declarați că sunteți de acord cu inspecțiile neanunțate efectuate de inspectorii autorității competente în scopul monitorizării prezentelor standarde.

De asemenea, va trebui să declarați că veți pune la dispoziția [numele autorității competente] informațiile relevante cu promptitudine, dar cel târziu în termen de zece zile lucrătoare dacă:

(a)

responsabilitatea pentru securitate în general este atribuită oricărei alte persoane decât celei desemnate;

(b)

există orice alte modificări în legătură cu spațiile de lucru sau procedurile, care după toate probabilitățile au un impact semnificativ asupra securității;

(c)

societatea dumneavoastră își încetează activitatea, nu se mai ocupă de mărfurile/poșta destinate transportului aerian sau nu mai poate îndeplini cerințele legislației UE relevante.

În final, va trebui să declarați că veți menține standardele de securitate până la următoarea vizită de validare la fața locului și/sau inspecție.

Apoi vi se va cere să vă asumați deplina responsabilitate pentru declarația făcută și să semnați documentul de validare.

OBSERVAȚII

Dispozitive explozibile și incendiare

Dispozitivele explozibile și incendiare asamblate pot fi transportate ca expedieri de marfă dacă se respectă în totalitate toate regulile de siguranță.

Expedierile din alte surse

Un expeditor cunoscut poate remite unui agent abilitat expedieri care nu provin de la el, cu condiția ca:

(a)

acestea să fie separate de expedierile care provin de la el; și

(b)

originea lor să fie indicată clar pe expediere sau în documentele de însoțire.

Toate expedierile de acest fel trebuie supuse controlului de securitate înainte de încărcarea într-o aeronavă.”

10.

Apendicele 6-C se înlocuiește cu următorul text:

APENDICELE 6-C

LISTA DE VERIFICARE PENTRU VALIDAREA EXPEDITORILOR CUNOSCUȚI

Observații privind completarea:

La completarea prezentului formular, vă rugăm să țineți cont de următoarele:

rubricile marcate cu * sunt obligatorii și TREBUIE completate;

în cazul în care răspunsul la orice întrebare scrisă cu caractere aldine este NU, validarea TREBUIE evaluată drept EȘEC. Această cerință nu se aplică în cazul în care întrebările se referă la aspecte neaplicabile;

evaluarea generală poate fi considerată drept SUCCES numai după ce expeditorul a semnat declarația - angajament de pe ultima pagină;

declarația-angajament în original trebuie păstrată de autoritatea competentă sau pusă la dispoziția acesteia până la expirarea validării. O copie a acestei declarații trebuie, de asemenea, înmânată expeditorului.

PARTEA 1

Organizația și responsabilități

1.1.   

Data validării*

Vă rugam să utilizați formatul exact pentru dată, de exemplu 01.10.2010

zz/ll/aaaa

 

1.2.   

Data precedentei validări și identificatorul (alfanumeric) unic, acolo unde este cazul

zz/ll/aaaa

 

IU

 

1.3.   

Denumirea organizației supuse validării*

Denumire

Codul unic de identificare (CUI)/numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului/numărul de înregistrare al societății (dacă este cazul)

1.4.   

Adresa punctului de lucru supus validării*

Numărul/Unitatea/Clădirea

 

Strada

 

Localitatea

 

Codul poștal

 

Țara

 

1.5.   

Adresa principală a organizației (în cazul în care este diferită de cea a punctului de lucru supus validării, cu condiția să se afle în aceeași țară)

Numărul/Unitatea/Clădirea

 

Strada

 

Localitatea

 

Codul poștal

 

Țara

 

1.6.

Natura activității (activităților) – tipuri de mărfuri procesate

1.7.   

Este solicitantul responsabil de…?

(a)

Producție

(b)

Ambalare

(c)

Depozitare

(d)

Expediere

(e)

Altele, vă rugăm să precizați

 

1.8.

Numărul aproximativ de angajați la punctul de lucru

1.9.   

Numele și funcția persoanei responsabile cu securitatea mărfurilor/poștei destinate transportului aerian

Numele

 

Funcția

 

1.10.   

Numărul de telefon de contact

Nr. tel.

 

1.11.   

Adresa de e-mail*

E-mail

 

PARTEA 2

Mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian («Posibilitate de identificare»)

Scop: stabilirea momentului (sau a locului) în care mărfurile/poșta devin identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian. Posibilitatea de identificare se definește ca fiind capacitatea de a evalua când/unde mărfurile/poșta sunt identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian.

2.1.

Prin inspectarea zonelor de producție, ambalare, depozitare, selectare, expediere și a oricăror alte zone care prezintă interes, stabiliți unde și cum o expediere de mărfuri/poștă destinate transportului aerian devine identificabilă ca atare.

Descrieți:

NB: În părțile 5-8, trebuie furnizate informații detaliate cu privire la protecția mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

PARTEA 3

Recrutarea și pregătirea personalului

Scop: asigurarea faptului că întregul personal (permanent, temporar, angajat prin intermediul agențiilor de plasament, șoferi) care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian a fost supus unei verificări a antecedentelor și/sau unei verificări înainte de angajare și că a beneficiat, totodată, de o pregătire în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010. În plus, asigurarea faptului că întregul personal care aplică măsuri de securitate în ceea ce privește proviziile a beneficiat de pregătire în conformitate cu capitolul 11 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010.

Scrierea sau nu a întrebărilor 3.1 și 3.2 cu caractere aldine (și, prin urmare, cazurile în care un răspuns negativ trebuie considerat drept eșec) depinde de normele naționale aplicabile ale statului în care se află punctul de lucru. Totuși, cel puțin una dintre aceste două întrebări trebuie să fie scrisă cu caractere aldine, ceea ce înseamnă că trebuie să se permită ca, în cazul în care s-a efectuat o verificare a antecedentelor, să nu mai fie necesară o verificare înainte de angajare. Persoana responsabilă de aplicarea măsurilor de securitate trebuie întotdeauna supusă unei verificări a antecedentelor.

3.1.   

Există o procedură de recrutare pentru întregul personal care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian care să includă o verificare înainte de angajare în conformitate cu punctul 11.1.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010? Această cerință se aplică personalului recrutat după [data aplicării Regulamentului (CE) nr. 300/2008].

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, indicați tipul

 

3.2.   Include această procedură de recrutare și o verificare a antecedentelor, inclusiv o verificare a cazierului judiciar, în conformitate cu punctul 11.1.3 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, indicați tipul

 

3.3.   Include procesul de desemnare a persoanei responsabile cu aplicarea și supravegherea aplicării măsurilor de securitate la punctul de lucru o cerință privind efectuarea unei verificări a antecedentelor, inclusiv a unei verificări a cazierului judiciar, în conformitate cu punctul 11.1.3 din Regulamentul (UE) nr. 185/2010?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, descrieți

 

3.4.   Beneficiază personalul care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian de pregătire de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 înainte de a i se acorda acces la aceste mărfuri/această poștă? Beneficiază personalul care aplică măsuri de securitate în ceea ce privește proviziile de o pregătire în conformitate cu capitolul 11 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, descrieți

 

3.5.   Beneficiază personalul (menționat mai sus) de o pregătire periodică cu frecvența stabilită pentru acest tip de pregătire?

DA sau NU

 

3.6.   Evaluare: sunt măsurile luate suficiente pentru a asigura că tot personalul care are acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian și personalul care aplică măsuri de securitate a fost recrutat și pregătit în mod corespunzător în conformitate cu capitolul 11 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

PARTEA 4

Securitatea fizică

Scop: stabilirea existenței, la punctul de lucru sau în spațiile de lucru, a unui nivel de securitate (fizică) suficient pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate.

4.1.   

Este protejat punctul de lucru printr-un gard sau o barieră fizică?

DA sau NU

 

4.2.   

Sunt toate punctele de acces la punctul de lucru supuse unui control al accesului?

DA sau NU

 

4.3.   

Dacă răspunsul este DA, sunt punctele de acces …?

Deservite de personal

 

Manuale

 

Automate

 

Electronice

Altele, precizați

4.4.   

Este clădirea o construcție solidă?

DA sau NU

 

4.5.   

Este dotată clădirea cu un sistem de alarmă eficace?

DA sau NU

 

4.6.   

Este dotată clădirea cu un sistem de supraveghere video cu circuit închis (CCTV)?

DA sau NU

 

4.7.   

Dacă răspunsul este afirmativ, sunt imaginile sistemului CCTV înregistrate?

DA sau NU

 

4.8.   

Sunt toate ușile, ferestrele și celelalte puncte de acces la mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian securizate sau supuse unui control al accesului?

DA sau NU

 

4.9.

Dacă răspunsul este negativ, precizați motivele

4.10.   Evaluare: sunt măsurile luate de organizație suficiente pentru a preveni accesul neautorizat la părțile punctului de lucru și ale spațiilor de lucru în care se procesează sau se depozitează mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

PARTEA 5

Producția

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Răspundeți la întrebările următoare referitoare la locul/momentul în care produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de producție.

5.1.   

Este controlat accesul la zona de producție?

DA sau NU

 

5.2.

Dacă răspunsul este DA, în ce mod?

5.3.   

Este supravegheat procesul de producție?

DA sau NU

 

5.4.

Dacă răspunsul este DA, în ce mod?

5.5.   

Există măsuri de prevenire a manipulărilor frauduloase în etapa de producție?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, descrieți

5.6.   Evaluare: sunt măsurile luate de organizație suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase în timpul procesului de producție?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

PARTEA 6

Ambalarea

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Răspundeți la întrebările următoare referitoare la locul/momentul în care produsul poate fi identificat drept marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de ambalare.

6.1.   

Este supravegheat procesul de ambalare?

DA sau NU

 

6.2.

Dacă răspunsul este DA, în ce mod?

6.3.   

Vă rugăm să descrieți ambalajul exterior finit:

(a)   

Este ambalajul exterior finit robust?

DA sau NU

 

Descrieți:

 

(b)   

Este ambalajul exterior finit prevăzut cu elemente de probare a inviolabilității?

DA sau NU

 

Descrieți:

 

6.4. (a)   

Se utilizează sigilii numerotate, bandă de securitate, timbre speciale sau cutii de carton sigilate cu bandă adezivă, astfel încât mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian să fie prevăzute cu elemente de probare a inviolabilității?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA:

 

6.4. (b)   

Se păstrează sigiliile numerotate, banda de securitate sau timbrele speciale în condiții de securitate atunci când nu sunt utilizate?

DA sau NU

 

Descrieți:

 

6.4. (c)   

Este controlată distribuția sigiliilor numerotate, a benzii de securitate și/sau a timbrelor speciale?

DA sau NU

 

Descrieți:

 

6.5.

Dacă răspunsul la întrebarea 6.4 litera (a) este DA, cum se controlează acest lucru?

6.6.   Evaluare: sunt procedurile de ambalare suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate și/sau manipulărilor frauduloase?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

PARTEA 7

Depozitarea

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Răspundeți la întrebările următoare în cazul în care produsul a fost identificat ca marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de depozitare.

7.1.   

Sunt mărfurile/poșta destinate transportului aerian, finalizate și ambalate, depozitate în condiții de securitate și verificate pentru depistarea manipulării frauduloase?

DA sau NU

 

7.2.   Evaluare: sunt procedurile de depozitare suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate și/sau manipulărilor frauduloase?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

PARTEA 8

Expedierea

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

Răspundeți la întrebările următoare în cazul în care produsul a fost identificat ca marfă/poștă destinată transportului aerian în cursul procesului de expediere.

8.1.   

Este controlat accesul la zona de expediere?

DA sau NU

 

8.2.

Dacă răspunsul este DA, în ce mod?

8.3.   

Cine are acces la zona de expediere?

Angajații?

DA sau NU

 

Șoferii?

DA sau NU

 

Vizitatorii?

DA sau NU

 

Contractorii?

DA sau NU

 

8.4.   Evaluare: sunt măsurile luate suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase în zona de expediere?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

PARTEA 8A

Expedierile din alte surse

Scop: determinarea procedurilor de tratare a expedierilor nesecurizate.

Răspundeți la întrebările următoare numai în cazul în care se acceptă expedieri aeriene de la alte societăți.

8.A.1.   Acceptă societatea expedieri de mărfuri destinate transportului aerian de la alte societăți?

DA sau NU

 

8.A.2.

Dacă răspunsul este DA, cum sunt separate acestea de mărfurile proprii ale societății și cum sunt ele identificate pentru agentul abilitat/transportatorul rutier de mărfuri?

PARTEA 9

Transportul

Scop: protejarea mărfurilor/poștei identificabile ca mărfuri/poștă destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate sau manipulărilor frauduloase.

9.1.   

Cum se transportă mărfurile/poșta destinate transportului aerian către agentul abilitat?

(a)   

Prin intermediul sau în numele agentului abilitat?

DA sau NU

 

(b)   

transport efectuat de expeditor?

DA sau NU

 

(c)   

contractor utilizat de expeditor?

DA sau NU

 

9.2.   În cazul în care expeditorul utilizează un contractor:

DA sau NU

 

Răspundeți la întrebările următoare numai în cazul în care se aplică punctele 9.1 litera (b) sau 9.1 litera (c)

9.3.   

Este compartimentul de mărfuri al vehiculului de transport securizabil?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, precizați cum…

9.4 (a)   

În cazul în care compartimentul de mărfuri al vehiculului de transport este securizabil, se utilizează sigilii numerotate?

DA sau NU

 

9.4 (b)   

În cazul în care se utilizează sigilii numerotate, este accesul la sigilii controlat și numerele înregistrate în momentul în care sunt distribuite?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este DA, precizați cum …

 

9.5.   

În cazul în care compartimentul de mărfuri al vehiculului de transport nu este securizabil, sunt mărfurile/poșta destinate transportului aerian prevăzute cu elemente de probare a inviolabilității?

DA sau NU

9.6.

Dacă răspunsul este DA, descrieți elementele de probare a inviolabilității utilizate.

9.7.

Dacă răspunsul este NU, cum este ținută marfa/poșta destinată transportului aerian în condiții de securitate?

9.8.   Evaluare: sunt măsurile luate suficiente pentru a proteja mărfurile/poșta destinate transportului aerian împotriva intervențiilor neautorizate în timpul transportului?

DA sau NU

 

Dacă răspunsul este NU, precizați motivele

 

Declarație-angajament

Subsemnatul, declar că:

voi accepta inspecțiile neanunțate efectuate de inspectorii autorității competente în scopul monitorizării prezentelor standarde. În cazul în care inspectorul constată lacune grave de securitate, acest lucru ar putea conduce la retragerea statutul meu de expeditor cunoscut;

voi pune informațiile relevante la dispoziția [denumirea autorității competente] cu promptitudine, dar cel târziu în termen de zece zile lucrătoare, în cazul în care:

responsabilitatea per ansamblu în materie de securitate este atribuită oricărei alte persoane decât celei desemnate la punctul 1.9;

apar orice alte modificări ale spațiilor de lucru sau ale procedurilor, care după toate probabilitățile, au un impact semnificativ asupra securității; și

societatea își încetează activitatea, nu se mai ocupă de mărfurile/poșta destinate transportului aerian sau nu mai poate îndeplini cerințele legislației relevante a UE;

voi menține standardele de securitate până la următoarea vizită de validare și/sau inspecție la fața locului;

îmi asum întreaga responsabilitate pentru cele declarate în prezenta.

Semnat

Funcția în cadrul societății

 

Evaluare (și notificare)

Succes/Eșec

 

În cazul în care evaluarea per ansamblu înregistrează un eșec, enumerați în continuare domeniile în care expeditorul nu respectă standardele impuse sau prezintă o vulnerabilitate specifică. De asemenea, faceți recomandări cu privire la ajustările necesare pentru a atinge standardele impuse și, deci, pentru a trece cu succes de evaluare.

Semnat

(Numele validatorului)

11.

Apendicele 6-C3 se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „Referință: punctul 6.8.3.1” de la al cincilea paragraf al părții 4 se elimină;

(b)

în partea 5, al șaptelea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Referință: punctul 6.8.3”;

(c)

în partea 7, al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Referință: punctele 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3, precum și punctele 6.2.1 și 6.7”;

(d)

în partea 11, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Obiectiv: După evaluarea precedentelor zece părți ale acestei liste de verificare, validatorul UE de securitate a aviației trebuie să concluzioneze dacă verificarea sa la fața locului corespunde cu conținutul părții din programul de securitate al transportatorului aerian care descrie măsurile referitoare la mărfurile/poșta destinate transportului aerian către UE/SEE și dacă măsurile de securitate implementează în mod suficient obiectivele enumerate în această listă de verificare.”

12.

Punctul 6-Fiii din apendicele 6-F se înlocuiește cu următorul text:

„6-Fiii

ACTIVITĂȚI DE VALIDARE ALE ȚĂRILOR TERȚE, PRECUM ȘI ALE ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI CARE AU RELAȚII SPECIALE CU UNIUNEA ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI CĂRORA NU LI SE APLICĂ TITLUL REFERITOR LA TRANSPORTURI DIN TRATAT, RECUNOSCUTE CA FIIND ECHIVALENTE CU VALIDAREA UE DE SECURITATE A AVIAȚIEI

13.

În Apendicele 8-B prima liniuță, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

se asigură că persoanele care au acces la proviziile de bord beneficiază de pregătire generală de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 înainte de a li se permite accesul la aceste provizii. În plus, se asigură că persoanele care efectuează controlul de securitate al proviziilor de bord beneficiază de pregătire conform punctului 11.2.3.3 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010, iar persoanele care aplică alte măsuri de securitate în ceea ce privește proviziile de bord beneficiază de pregătire în conformitate cu punctul 11.2.3.10 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010; și”.

14.

Capitolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 9.0.2 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

«provizii de aeroport» înseamnă toate articolele care urmează să fie vândute, folosite sau puse la dispoziție în orice scop sau pentru orice activitate în zonele de securitate cu acces restricționat ale aeroporturilor, altele decât «articolele transportate de alte persoane decât pasagerii»;”;

(b)

punctul 9.1.1.1 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

proviziilor le-au fost aplicate măsurile de securitate necesare de către un furnizor cunoscut sau un furnizor abilitat și proviziile au fost protejate de orice intervenție neautorizată din momentul aplicării acestor măsuri și până la livrarea în zona de securitate cu acces restricționat.”

15.

În apendicele 9-A prima liniuță, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

să se asigure că persoanele care au acces la proviziile de aeroport beneficiază de pregătire generală de conștientizare în materie de securitate în conformitate cu punctul 11.2.7 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 înainte de a li se permite accesul la aceste provizii. În plus, să se asigure că persoanele care aplică controlul de securitate al proviziilor de aeroport beneficiază de pregătire în conformitate cu punctul 11.2.3.3 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010, iar persoanele care aplică alte măsuri de securitate în ceea ce privește proviziile de aeroport beneficiază de pregătire în conformitate cu punctul 11.2.3.10 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010; și”

16.

Capitolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 11.1.5 se înlocuiește cu următorul text:

„11.1.5.

Verificarea antecedentelor sau verificarea înainte de angajare trebuie să fie încheiată înainte ca persoana în cauză să participe la orice curs de pregătire în domeniul securității care presupune accesul la informații care nu sunt disponibile publicului. Verificarea antecedentelor trebuie repetată la intervale regulate care nu depășesc cinci ani.”;

(b)

punctul 11.2.3.7 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

cunoașterea procedurilor de sigilare a aeronavelor, dacă acest lucru este aplicabil persoanei care urmează să fie pregătită;”;

(c)

prima teză de la punctul 11.2.3.9 se înlocuiește cu următorul text:

„Pregătirea persoanelor care aplică măsuri de securitate pentru mărfuri și poștă, altele decât controlul de securitate, trebuie să aibă ca rezultat dobândirea următoarele competențe:”;

(d)

la sfârșitul punctului 11.2.6.1 se adaugă următoarea teză:

„Din motive obiective, autoritatea competentă poate excepta persoanele de la această cerință de pregătire, în cazul în care accesul acestora este limitat la acele zone din terminal care sunt accesibile pasagerilor.”;

(e)

la sfârșitul punctului 11.3.1 se adaugă următoarea teză:

„Persoanele care execută sarcinile enumerate la punctul 11.2.3.3 pot fi exceptate de la aceste cerințe, în cazul în care acestea sunt autorizate să efectueze doar controale vizuale și/sau controalele manuale.”;

(f)

punctul 11.5.3 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

dețin cunoștințele și competențele indicate la punctul 11.5.4; și”;

(g)

prima teză de la punctul 11.5.4 se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru a obține certificarea de instructor calificat să predea cursurile de pregătire definite la punctele 11.2.3.1-11.2.3.5 și la punctele 11.2.4 (cu excepția cazului în care este vorba despre pregătirea supraveghetorilor care supraveghează exclusiv persoanele menționate la punctele 11.2.3.6-11.2.3.10) și 11.2.5, o persoană trebuie să aibă cunoștințe despre mediul de lucru din domeniul relevant al securității aviației, precum și calificări și competențe în următoarele domenii:”.

17.

Capitolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 12.1.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„12.1.2.2.

Toate WTMD utilizate exclusiv pentru controlul de securitate al persoanelor, altele decât pasagerii, trebuie să corespundă cel puțin standardului 1.”;

(b)

se adaugă următoarele puncte 12.5.1.4 și. 12.5.1.5:

„12.5.1.4.

Trebuie să existe un administrator TIP responsabil de managementul configurației sistemului TIP.

12.5.1.5.

Autoritatea competentă trebuie să monitorizeze cu regularitate implementarea corectă a sistemelor TIP și să se asigure că acestea sunt configurate corect, inclusiv în ceea ce privește proiectarea realistă și relevantă de obiecte, sunt în conformitate cu cerințele și dispun de biblioteci de imagini actualizate.”;

(c)

punctul 12.8.2 se înlocuiește cu următorul text:

„12.8.2.

Înainte de introducerea planificată a acesteia, statul membru în cauză trebuie să informeze în scris Comisia și celelalte state membre cu privire la metoda propusă de efectuare a controlului de securitate pe care intenționează să o permită, anexând o evaluare care să indice modul în care garantează că aplicarea noii metode va satisface cerința de la punctul 12.8.1 litera (b). Această notificare trebuie să conțină, de asemenea, informații detaliate privind locul (locurile) unde se intenționează utilizarea respectivei metode de efectuare a controlului de securitate, precum și durata estimată a perioadei de evaluare.”;

(d)

se adaugă următorul punct 12.10:

„12.10.   ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A METALELOR (MDE)

O decizie separată a Comisiei prevede dispoziții detaliate privind utilizarea MDE.”


Top