Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0626

Regulamentul (UE) nr. 626/2013 al Consiliului din 27 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole, pescărești și industriale

OJ L 179, 29.6.2013, p. 22–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 190 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1387

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/626/oj

29.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 626/2013 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole, pescărești și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Este în interesul Uniunii să suspende total taxele vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru 80 de produse noi care nu figurează în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al Consiliului (1). Aceste produse ar trebui, prin urmare, să fie incluse în anexa respectivă.

(2)

Nu mai este în interesul Uniunii să mențină suspendarea taxelor autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru 15 dintre produsele care sunt incluse în prezent în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011. Prin urmare, respectivele produse ar trebui să fie eliminate din anexa respectivă.

(3)

Este necesară modificarea descrierii produselor în cazul a 22 de suspendări care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011, pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței sau de adaptările lingvistice. De asemenea, codurile TARIC pentru opt produse ar trebui să fie schimbate. Totodată, pentru trei produse este considerată necesară clasificarea multiplă, în timp ce pentru 12 produse nu mai este necesară clasificarea dublă.

(4)

Suspendările pentru care sunt necesare modificări tehnice ar trebui să fie eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 și reintroduse în aceeași listă, dar cu noi descrieri ale produselor sau noi coduri NC sau TARIC.

(5)

Pentru trei produse este în interesul Uniunii să se modifice termenul de revizuire obligatorie în conformitate cu articolul 2 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1344/2011. Suspendările revizuite ar trebui așadar să fie eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 și să fie reintroduse în aceeași listă, dar cu noi termene pentru o revizuire obligatorie.

(6)

Din motive de claritate, elementele modificate trebuie să fie marcate cu un asterisc pe lista suspendărilor introduse și eliminate, prevăzute în anexele I și II la prezentul regulament.

(7)

Având în vedere caracterul lor temporar, suspendările enumerate în anexa I ar trebui să fie reexaminate sistematic, cel târziu după cinci ani de la aplicarea sau reînnoirea lor. De asemenea, deoarece încetarea anumitor suspendări ar trebui să fie garantată în orice moment, ca urmare a unei propuneri a Comisiei bazată pe o reexaminare realizată la inițiativa acesteia sau la solicitarea unuia sau a mai multor state membre, dacă menținerea suspendărilor nu mai este în interesul Uniunii sau dacă acest lucru este justificat de evoluțiile tehnice ale produselor, de modificarea circumstanțelor sau de tendințele economice de pe piață.

(8)

Având în vedere că suspendările prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice cu începere de la 1 iulie 2013, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată și să intre în vigoare imediat după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduc rândurile aferente produselor care figurează în anexa I la prezentul regulament.

2.

Se elimină rândurile aferente produselor cu codurile NC și TARIC indicate în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GILMORE


(1)  JO L 349, 31.12.2011, p. 1.


ANEXA I

Produse menționate la punctul 1 din articolul 1

Codul NC

TARIC

Descrierea

Nivelul taxei autonome

Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie

 (3)ex 2007 99 50

81

Piure concentrat de acerola:

din genul Malpighia spp.;

cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 %,

utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)

9 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

82

Piure concentrat de banană acidifiat, obținut prin fierbere:

din genul Musa cavendish;

cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 %,

utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)

11,5 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

92

 (3)ex 2007 99 50

83

Piure concentrat de mango, obținut prin fierbere:

din genul Mangifera spp.;

cu un conținut de zahăr în greutate de maximum 30 %,

utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)

6 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

93

 (3)ex 2007 99 93

10

 (3)ex 2007 99 50

84

Piure concentrat de papaia, obținut prin fierbere:

din genul Carica spp.;

cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 %,

utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)

7,8 % (2)

31.12.2017

 (3)ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

85

Piure concentrat de guave, obținut prin fierbere:

din genul Psidium spp.;

cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 %,

utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)

6 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

95

 (3)ex 2805 30 90

40

Metale din pământuri rare, scandiu și ytriu cu o puritate de minimum 95 % din greutate

0 %

31.12.2015

 (3)ex 2805 30 90

50

 (3)ex 2805 30 90

60

 (3)ex 2805 30 90

70

 (3)ex 2805 30 90

75

 (3)ex 2805 30 90

79

ex 2811 19 80

30

Acid fosforos (CAS RN 10294-56-1)/acid fosfonic (CAS RN 13598-36-2) utilizat ca ingredient pentru producția de aditivi utilizați în industria policlorurii de vinil (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2818 10 91

10

Corindon sinterizat cu structură microcristalină, cu un conținut în greutate de:

minimum 94 %, dar maximum 98,5 % α-Al2O3;

2 % (± 1,5 %) spinel de magneziu;

1 % (± 0,6 %) oxid de ytriu; și

2 % (± 1,2 %) oxid de lantan și oxid de neodim,

cu sub 50 % din greutatea totală având mărimea particulelor de minimum 10 mm

0 %

31.12.2015

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tetrafluor -1- propenă (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex 2903 89 90

50

Clorociclopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex 2905 39 95

40

1,10-Decandiol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex 2906 29 00

30

2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex 2907 23 00

10

4,4’-Izopropilidendifenol (CAS RN 80-05-7)

0 %

31.12.2017

ex 2907 29 00

55

Bifenil-2,2’-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex 2912 29 00

50

4-Izobutilbenzaldehidă (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihidroxibenzofenonă (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

ex 2914 70 00

20

2,4’-Difluorbenzofenonă (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex 2915 39 00

20

Acetat de izopentil (CAS RN 123-92-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 60 19

10

Butirat de etil (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

Clorură de 3,3-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

70

Acrilat de 2-(2-viniloxietoxi)etil (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2917 13 90

10

Sebacat de dimetil (CAS RN 106-79-6)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

35

3,4,5-Trihidroxibenzoat de propil (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 30 00

50

Acetoacetat de etil (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex 2918 99 90

15

2,3-Epoxi-3-fenilbutirat de etil (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 2918 99 90

40

Acid trans-4-Hidroxi-3-metoxicinamic (CAS RN 537-98-4)

0 %

31.12.2013

ex 2920 90 10

60

Metil carbonat de 2,4-di-terț-butil-5-nitrofenil (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

40

Ciclopropilamină (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

Clorhidrat de 2-(2-metoxifenoxi) etilamină (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Bis(trietanolamin)diizopropoxid de titan (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex 2929 10 00

20

Izocianat de butil (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

35

Acid (1Z)-1-propenilfosfonic (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex 2932 99 00

25

Acid 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciclopropancarboxilic (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

5-Amino-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-dihidro-1H-1-pirazolcarbotioat de alil (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

57

Terț-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 49 10

30

Etil 4-oxo-1,4-dihidrochinolin-3-carboxilat (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

43

2,3-Dihidro-1H-pirol[3,2,1-ij]chinolină (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

47

Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ilmorfolină (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 11 00

20

Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), cu o puritate de minimum 97 % determinată prin cromatografie lichidă la presiune înaltă

0 %

31.12.2015

ex 3204 11 00

80

Preparat pe bază de coloranți, non-ionogen, care conține:

N-[5-(acetilamino)-4-[(2-clor-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metoxifenil]- 2-oxo-2-(fenilmetoxi)etil-β-alanină (CAS RN 159010-67-0);

N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)etil-β-alanină (CAS RN 170222-39-6); și

N-[2-cloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)etoxi]-2-oxoetil-β-alanină (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

20

Preparat pe bază de coloranți, anionic, cu un conținut de minimum 75 % în greutate de 7-[(4-cloro-6-(dodecilamino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)-4-hidroxi-3-[(4-[(4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalensulfonat disodic (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Preparat acid pe bază de coloranți acizi, anionic, care conține:

amino-4-(4-terț-butilanilino)antrachinon-2-sulfonat de litiu (CAS RN 125328-86-1);

C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1); și

C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 17 00

25

Colorant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3204 17 00

60

Colorant C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3204 17 00

70

Colorant C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3204 19 00

73

Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) cu o puritate de minimum 97 % determinată prin cromatografie lichidă la presiune înaltă

0 %

31.12.2015

ex 3207 40 85

40

Fulgi de sticlă (CAS RN 65997-17-3):

cu o grosime de minimum 0,3 μm, dar de maximum 10 μm; și

acoperiți cu dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7) sau oxid de fier (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex 3215 19 00

20

Cerneală:

constând într-un polimer de poliester și o dispersie de argint (CAS RN 7440-22-4) și de clorură de argint (CAS RN 7783-90-6) în metil propil cetonă (CAS RN 107-87-9);

cu un conținut total de substanță uscată în greutate de minimum 55 %, dar de maximum 57 %; și

cu o greutate specifică de minimum 1,40 g/cm3, dar de maximum 1,60 g/cm3,

utilizată pentru imprimarea electrozillor (1)

0 %

31.12.2017

ex 3707 90 20

50

Amestec de cerneală uscată sub formă de pulbere sau amestec de toner, constând în:

copolimer de stiren acrilat/butadienă;

fie negru de fum, fie un pigment organic;

cu sau fără conținut poliolefină sau silice amorfă,

destinată a fi utilizată ca revelator în fabricarea de sticle sau cartușe cu cerneală/toner pentru faxuri, imprimante de calculatoare sau copiatoare (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3802 90 00

11

Diatomit calcinat cu flux de sodă, spălat cu acid, destinat utilizării ca adjuvant de filtrare în fabricarea produselor farmaceutice și/sau biochimice (1)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

75

N,N’-Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexandiamină, polimer cu 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazină (CAS RN 193098-40-7)

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80

80

Stabilizator UV, constând în:

o amină împiedicată steric: N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexandiamină, polimer cu 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazină (CAS RN 193098-40-7); și

fie un absorbant de raze UV cu o-hidroxifenil triazină; sau

un compus fenolic modificat chimic

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3812 30 80

85

Amestec care conține în greutate:

minimum 70 %, dar maximum 80 % de sebacat de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil), (CAS RN 41556-26-7); și

minimum 20 %, dar maximum 30 % de sebacat de metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3824 90 97

08

Amestec de izomeri de divinilbenzen și de izomeri de etilvinilbenzen, conținând în greutate minimum 56 %, dar maximum 85 % divinilbenzen (CAS RN 1321-74-0)

0 %

31.12.2014

 (3)ex 3824 90 97

18

Poli(tetrametilen glicol) bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetat] cu o lungime medie a lanțului polimeric sub 5 unități monomerice (CAS RN 515136-48-8)

0 %

31.12.2013

ex 3824 90 97

47

Oxid de platină (CAS RN 12035-82-4) fixat pe un suport poros de oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1), care conține, în greutate:

platină în proporție de minimum 0,1 %, dar de maximum 1 %; și

diclorură de etilaluminiu în proporție de minimum 0,5 %, dar de maximum 5 % (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

49

Preparat conținând:

C,C’-azodi(formamidă) (CAS RN 123-77-3);

oxid de magneziu (CAS RN 1309-48-4); și

bis(p-toluen sulfinat) de zinc (CAS RN 24345-02-6),

în care formarea gazului de C,C’-azodi(formamidă) are loc la 135 °C

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

51

Complexe de dietilenglicol propilenglicol și titanat de trietanolamină (CAS RN 68784-48-5) dizolvați în dietilenglicol (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3824 90 97

87

Pastă cu un conținut, în greutate, de:

cupru în proporție de minimum 75 %, dar de maximum 85 %;

oxizi anorganici;

etilceluloză; și

un solvent

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3824 90 97

93

Soluție conținând în greutate minimum 80 % 2,4,6-trimetilbenzaldehidă (CAS RN 487-68-3) în acetonă

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3824 90 97

94

Particule de dioxid de siliciu pe care sunt legate covalent compuși organici, utilizate la fabricarea coloanelor pentru cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC) și a cartușelor de preparare a eșantioanelor (1)

0 %

31.12.2013

ex 3905 30 00

10

Preparat vâscos, compus în principal din poli(alcool vinilic) (CAS RN 9002-89-5), un solvent organic și apă, utilizat ca înveliș de protecție a plachetelor în procesul de fabricație a semiconductoarelor (1)

0 %

31.12.2017

ex 3905 91 00

20

Copolimer de etilenă și alcool vinilic hidrosolubil, care conține în greutate maximum 13 % etilenă ca unitate monomerică (CAS RN 26221-27-2)

0 %

31.12.2017

ex 3906 90 90

27

Copolimer de metacrilat de stearil, acrilat de izooctil și acid acrilic, dizolvat în palmitat de izopropil

0 %

31.12.2017

ex 3907 20 20

20

Politetrametilen eter glicol cu o masă moleculară medie în masă (Mw) de minimum 2 700, dar de maximum 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3907 20 20

30

Amestec care conține în greutate minimum 70 %, dar maximum 80 % un polimer de glicerol și de 1,2-epoxipropan și minimum 20 %, dar maximum 30 % un copolimer de maleat de dibutil și de N-vinil-2-pirolidonă

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3907 20 20

40

Copolimer de tetrahidrofuran și 3-metil tetrahidrofuran cu masă moleculară medie numerică (Mn) de 3 500 (± 100)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3907 40 00

10

Policarbonat sub formă de pelete, având:

un conținut de minimum 7 %, dar de maximum 15 % în greutate agent de ignifugare fără halogen; și

o greutate specifică de 1,20 (± 0,01)

0 %

31.12.2016

 (3)ex 3907 99 90

30

Poli(hidroxi alcanoat), cu un conținut predominant de poli(3-hidroxibutirat)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 3913 90 00

20

 (3)ex 3909 50 90

10

Fotopolimer lichid solubil în apă, care se întărește în prezența UV, constând într-un amestec de:

minimum 60 % în greutate oligomeri de poliuretan acrilat bifuncționali; și

30 % (± 8 %) în greutate met(acrilați) mono și trifuncționali; și

10 % (± 3 %) în greutate met(acrilați) monofuncționali cu funcție hidroxilică

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

47

Folie de poliester, poliuretan sau policarbonat:

cu adeziv din polimer de silicon sensibil la presiune;

cu o grosime totală de maximum 0,7 mm;

cu o lățime totală de ninimum 1 cm, dar de maximum 1 m;

sub formă de rulouri sau nu,

de tipul celor utilizate pentru protejarea suprafeței produselor de la pozițiile 8521 și 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

32

ex 3919 10 80

53

Folie de polietilenă:

cu adeziv sensibil la presiune, fără cauciuc, destinate numai suprafețelor curate și netede;

cu o grosime totală de minimum 0,025 mm, dar de maximum 0,7 mm;

cu o lățime totală de minimum 6 cm, dar de maximum 1 m;

chiar sub formă de rulouri,

de tipul celor utilizate pentru protejarea suprafeței produselor de la pozițiile 8521 și 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

34

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 89

50

ex 3919 90 00

36

Folie laminată imprimată, cu un strat central din poli(clorură de vinil), acoperită pe ambele fețe cu un strat de poli(fluorură de vinil)

chiar cu un strat adeziv sensibil la presiune sau căldură;

chiar cu o folie protectoare detașabilă;

cu o toxicitate (conform metodei de testare ABD 0031) de maximum 70 ppm fluorură de hidrogen, de maximum 120 ppm clorură de hidrogen, de maximum 10 ppm cianură de hidrogen, de maximum 10 ppm oxizi de azot, de maximum 300 ppm monoxid de carbon și de maximum 10 ppm hidrogen sulfurat și dioxid de sulf luate împreună;

cu o inflamabilitate în 60 de secunde de maximum 130 mm (conform metodei de testare FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83);

cu o greutate (fără folia protectoare detașabilă) de 240 g/m2 (± 30 g/m2) fără strat adeziv, de 340 g/m2 (± 40 g/m2) cu strat adeziv termosensibil sau de 330 g/m2 (± 40 g/m2) cu strat sensibil la presiune

0 %

31.12.2017

ex 3920 49 10

95

ex 3919 90 00

38

Folie autocolantă compusă din:

un strat superior compus predominant din poliuretan amestecat cu emulsii de polimer acrilic și dioxid de titan;

conținând chiar un al doilea strat compus dintr-un amestec de copolimer de etilenă și acetat de vinil și emulsii de polimer de acetat de vinil, reticulabil;

maximum 6 % din greutate alți aditivi;

un strat adeziv sensibil la presiune; și

acoperită pe o față cu un strat protector detașabil;

chiar cu o folie protectoare laminată autocolantă separată;

cu o grosime totală de maximum 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

40

Folie, cu o grosime totală de minimum 40 μm, formată din una sau mai multe straturi de poliester transparent:

conținând cel puțin un strat care reflectă razele infraroșii, cu un factor de reflexie normală totală conform EN 12898 de minimum 80 %;

având pe o față un strat cu o emisivitate normală conform EN 12898 de maximum 0,2;

acoperită pe cealaltă față cu un adeziv sensibil la presiune și un strat protector detașabil

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

42

Folie autocolantă compusă din:

un prim strat conținând un amestec de poliuretan termoplastic și agent antiaderent;

un al doilea strat conținând un copolimer de anhidridă maleică;

un al treilea strat conținând un amestec de polietilenă cu densitate scăzută, dioxid de titan și aditivi;

un al patrulea strat conținând un amestec de polietilenă cu densitate scăzută, dioxid de titan, aditivi și pigmenți de culoare;

un strat adeziv sensibil la presiune; și

acoperită pe o față cu un strat protector detașabil;

chiar cu o folie protectoare laminată autocolantă separată;

cu o grosime totală de maximum 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

44

Folie laminată imprimată

cu un strat central de țesătură din sticlă, acoperită pe ambele fețe cu un strat de poli(clorură de vinil);

acoperită pe o față cu un strat de poli(fluorură de vinil);

chiar cu un strat adeziv sensibil la presiune și o folie protectoare detașabilă pe cealaltă față;

cu o toxicitate (conform metodei de testare ABD 0031) de maximum 50 ppm fluorură de hidrogen, de maximum 85 ppm clorură de hidrogen, de maximum 10 ppm cianură de hidrogen, de maximum 10 ppm oxizi de azot, de maximum 300 ppm monoxid de carbon și de maximum 10 ppm hidrogen sulfurat și dioxid de sulf luate împreună;

cu o inflamabilitate în 60 de secunde de maximum 110 mm (conform metodei de testare FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83); și

cu o greutate (fără folia protectoare detașabilă) de 490 g/m2 (± 45 g/m2) fără strat adeziv sau de 580 g/m2 (± 50 g/m2) cu strat sensibil la presiune

0 %

31.12.2017

ex 3921 90 60

95

ex 3920 20 80

95

Folie de polipropilenă, prezentată în rulouri, cu:

clasa ignifugă UL 94 V-0 pentru o grosime a materialului de minimum 0,25 mm și clasa ignifugă UL 94 VTM-0 pentru o grosime a materialului de minimum 0,05 mm, dar de maximum 0,25 mm (determinată pe baza standardului de inflamabilitate UL-94);

tensiune de străpungere a dielectricului de minimum 13,1 kV, dar de maximum 60,0 kV (determinată prin metoda ASTM D149);

rezistență la tracțiune în sens longitudinal de minimum 30 MPa, dar de maximum 33 MPa (determinată prin metoda ASTM D882);

rezistență la tracțiune în sens transversal de minimum 22 MPa, dar de maximum 25 MPa (determinată prin metoda ASTM D882);

interval de densitate de minimum 0,988 gm/cm3, dar de maximum 1,035 gm/cm3 (determinat prin metoda ASTM D792);

absorbție a apei de minimum 0,01 %, dar de maximum 0,06 % (determinată prin metoda ASTM D570),

destinată utilizării la fabricarea izolatorilor utilizați în industria electronică și electrică (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3920 62 19

02

Folie opacă coextrudată din poli(etilen tereftalat), cu grosimea de minimum 50 μm, dar maximum 350 μm, constând în principal într-un strat conținând negru de carbune

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

08

Peliculă din poli(etilen tereftalat), neacoperită cu adeziv, cu grosime maximum 25 μm, care:

fie este numai colorată în masă; sau

este colorată în masă și metalizată pe una din fețe

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

12

Folie numai din poli(etilen tereftalat), cu grosime maximum 120 μm, constând în unul sau două straturi care fiecare conține în masă un material colorat și/sau un material absorbant UV, neacoperită cu adeziv sau cu alt material

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

18

Folie laminată numai din poli(etilen tereftalat), cu grosime totală maximum 120 μm, constând într-un strat numai metalizat și unul sau două straturi care fiecare conține în masă un material colorat și/sau un material absorbant UV, neacoperită cu adeziv sau cu alt material

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

22

Folie din poli(etilen tereftalat), acoperită sau îmbrăcată pe una sau pe ambele fețe cu un strat din poliester modificat, cu grosime totala de minimum 7 μm, dar maximum 11 μm, pentru fabricarea benzilor video cu un stratmagnetic din pigmenti metalici și o lățime de 8 mm sau de 12,7 mm (1)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

25

Folie din poli(etilen tereftalat) cu o grosime de minimum 186 μm, dar de maximum 191 μm acoperită pe una dintre fețe cu un strat acrilic cu imprimeuri în formă de matrice

0 %

31.12.2014

 (3)ex 3920 62 19

38

Folie de poli(etilen tereftalat), cu grosime maximum 12 μm, acoperită pe una dintre fețe cu un strat de oxid de aluminiu cu grosime de maximum 35 nm

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

48

Folii sau rulouri din poli(etilenă tereftalată):

acoperite pe ambele părți cu un strat de rășină epoxiacrilică;

cu grosime totală de 37 μm (± 3 μm)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 3920 62 19

52

Folie din poli(etilen tereftalat), poli(etilen naftalat) sau dintr-un poliester similar, acoperită pe una dintre fețe cu metal și/sau oxizi metalici, conținând sub 0,1 % în greutate aluminiu, cu grosime maximum 300 μm și având o rezistivitate de suprafață de maximum 10 000 ohms (pe pătrat)(determinată prin metoda ASTM D 257-99)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

55

Folie mată din poli(etilen tereftalat) cu reflexie speculară de 15 măsurată la un unghi 45° și 18 măsurată la un unghi de 60° utilizând un aparat pentru măsurarea strălucirii (determinată conform metodei ISO 2813:2000) și o lățime de minimum 1 600 mm

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

58

Folie din poli(etilen tereftalat) alb, colorată în masa, cu grosime minimum 185 μm, dar maximum 253 μm, acoperită pe ambele fețe cu un start antistatic

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

76

Folie transparentă din poli(etilen tereftalat):

acoperită pe ambele părți cu straturi de substanțe organice pe bază de acril cu o grosime de minimum 7 nm, dar de maximum 80 nm;

cu o tensiune superficială de minimum 36 dyn/cm, dar de maximum 39 dyn/cm;

cu o transmisie a luminii de peste 93 %;

cu o valoare a turbidității de maximum 1,3 %;

cu o grosime totală de minimum 10 μm, dar de maximum 350 μm;

cu o lățime de minimum 800 mm, dar de maximum 1 600 mm

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3920 62 19

81

Folie de poli(etilenă) tereftalat:

cu o grosime de maximum 20 μm;

acoperită pe cel puțin o față cu un strat etanș de gaz care constă într-o matrice polimeră în care s-a presărat siliciu și cu o grosime de maximum 2 μm

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3920 92 00

30

Folie de poliamidă:

cu o grosime de maximum 20 μm;

acoperită pe cel puțin o față cu un strat etanș de gaz care constă într-o matrice polimeră în care s-a presărat siliciu și cu o grosime de maximum 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 3920 99 28

55

Peliculă termoplastică din poliuretan extrudat cu următoarele caracteristici:

nu este autoadezivă

un indice de galben de minimum 1,0, dar de maximum 2,5 pentru 10 mm de pelicule suprapuse (determinat conform metodei de testare ASTM E313-10);

o transmisie a luminii de peste 87 % pentru 10 mm de pelicule suprapuse (determinată prin metoda de testare ASTM D 1003-11);

o grosime totală de minimum 0,38 mm, dar de maximum 7,6 mm;

o lățime de minimum 99 cm, dar de maximum 305 cm,

de tipul celor utilizate la producția de sticlă securit formată din foi lipite

0 %

31.12.2017

ex 3921 13 10

20

Rulouri din spumă de poliuretan cu celule deschise:

cu o grosime de 2,29 mm (± 0,25 mm);

tratate la suprafață cu un promotor de aderență poros; și

laminate cu o folie de poliester și un strat de material textil

0 %

31.12.2017

 (3)ex 3921 90 55

20

Fibră de sticlă armată preimpregnată cu conținut de rășină cianat ester sau rășină bismaleimidă (B) triazină (T) amestecate cu rășină epoxidică, cu dimensiunile:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm); sau

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm); sau

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm),

utilizată la fabricarea plăcilor cu circuite imprimate (1)

0 %

31.12.2013

 (3)ex 3926 90 97

21

Stand pentru televizor cu sau fără suport pentru fixarea și stabilizarea carcasei/corpului televizorului

0 %

31.12.2016

 (3)ex 7020 00 10

10

 (3)ex 7326 90 98

40

 (3)ex 7616 99 90

77

ex 4104 41 19

10

Piele de bivol, șpăltuită, tăbăcită cu crom, retăbăcită sintetic („piele semifinită”), uscată

0 %

31.12.2017

ex 7009 10 00

10

Oglindă de sticlă pentru oglinzile retrovizoare:

echipate cu plăcuța de suport din material plastic;

având capacitatea de a reflecta intensități variabile de lumina ambientală;

indiferent dacă sunt sau nu echipate cu un element de încălzire; precum și

indiferent dacă sunt sau nu echipate cu afișare Blind Spot Modul (BSM) (modul pentru unghi mort)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 7019 12 00

05

Semitort (rovings) de la 1 980 până la 2 033 tex, alcătuit din filamente de sticlă continue de 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 7019 12 00

25

 (3)ex 7607 11 90

30

Folie laminată din aluminiu, având:

minimum 99 % aluminiu;

un strat de acoperire hidrofil ce nu conține dioxid de siliciu precum și sticlă solubilă (silicat de sodiu);

o grosime totală de maximum 0,120mm;

o rezistență la tracțiune de minimum 100N/mm2 (conform metodei de testare ASTM E8); și

o alungire la rupere de minimum 1 %

0 %

31.12.2013

 (3)ex 7607 20 90

20

Folie lubrifiată care facilitează găurirea, având grosimea totală de maximum 350 μm, compusă din:

un strat de folie din aluminiu cu grosimea cuprinsă între minimum 70 μm și maximum 150 μm;

un strat de lubrificant solubil în apă cu grosimea cuprinsă între minimum 20 μm și maximum 200 μm, aflat în stare solidă la temperatura camerei

0 %

31.12.2015

ex 7616 99 90

75

Piese în formă de cadru dreptunghiular:

din aluminiu vopsit;

cu lungimea de minimum 1 011 mm, dar maximum 1 500 mm;

cu lățimea de minimum 622 mm, dar maximum 900 mm;

cu grosimea de 0,6 mm (± 0,1 mm);

de tipul celor utilizate la fabricarea televizoarelor

0 %

31.12.2017

ex 8105 90 00

10

Bare sau fire din aliaj de cobalt care conțin, în greutate:

35 % (± 2 %) cobalt;

25 % (± 1 %) nichel;

19 % (± 1 %) crom; și

7 % (± 2 %) fier,

în conformitate cu specificațiile referitoare la materiale AMS 5842, de tipul celor utilizate în industria aerospațială

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8301 60 00

10

Tastaturi numerice realizate în întregime fie din silicon, fie din policarbonat, cu taste imprimate având elemente de contact electric

0 %

31.12.2015

 (3)ex 8413 91 00

20

 (3)ex 8419 90 85

20

 (3)ex 8438 90 00

10

 (3)ex 8468 90 00

10

 (3)ex 8476 90 00

10

 (3)ex 8479 90 80

87

 (3)ex 8481 90 00

20

 (3)ex 8503 00 99

45

 (3)ex 8515 90 00

20

 (3)ex 8531 90 85

20

 (3)ex 8536 90 85

96

 (3)ex 8543 90 00

50

 (3)ex 8708 91 99

10

 (3)ex 8708 99 97

30

 (3)ex 9031 90 85

30

 (3)ex 8305 20 00

10

Capse:

cu lungimea de 28 mm;

neîndoite,

ambalate într-un cartuș de plastic pentru a fi folosite în copiatoare și imprimante, având ca rezultat capse cu o lățime de 12 mm (± 1 mm) și cu o adâncime de 8 mm (± 1 mm) (1)

0 %

31.12.2013

ex 8431 20 00

30

Ansamblu de transmisie care conține diferențial, ansambluri reductoare, coroană dințată, arbori de transmisie, butuci de roți, frâne și brațe pentru montajul coloanei, utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8501 10 99

60

Motor de curent continuu:

cu o viteză a rotorului de minimum 3 500 rpm, dar de maximum 5 000 rpm mers în sarcină și de maximum 6 500 rpm mers în gol;

cu o tensiune de alimentare de minimum 100 V, dar de maximum 240 V,

care se utilizează la fabricarea de friteuze electrice (1)

0 %

31.12.2017

ex 8503 00 99

40

Membrane pentru pile de combustie, sub formă de role sau folii, cu o lățime de maximum 150 cm, de tipul celor utilizate la fabricarea pilelor de combustie de la poziția 8501

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8504 40 82

40

Circuit imprimat echipat cu o punte redresoare și cu alte componente active și pasive, cu următoarele caracteristici:

doi conectori de ieșire;

doi conectori de intrare, disponibili și utilizabili în paralel;

posibilitatea de comutare între modul de funcționare luminos (bright) și întunecat (dimmed);

o tensiune de intrare de 40 V (+ 25 % -15 %) sau de 42 V (+ 25 % -15 %) în regimul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 30 V (± 4 V) în modul de funcționare întunecat; sau

o tensiune de intrare de 230 V (+ 20 % -15 %) în modul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 160 V (± 15 %) în modul de funcționare întunecat; sau

o tensiune de intrare de 120 V (+ 15 % -35 %) în regimul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 60 V (± 20 %) în modul de funcționare întunecat;

curentul de intrare atinge 80 % din valoarea sa nominală în 20 ms;

frecvența de intrare de minimum 45 Hz, dar de maximum 65 Hz pentru tensiunile de 42 V și de 230V și de 45 Hz-70 Hz pentru versiunile cu tensiune de 120 V;

valoarea de vârf a curentului la anclanșare este de maximum 250 % din valoarea curentului de intrare;

durata curentului de vârf la anclanșare nu depășește 100 ms;

valoarea curentului la anclanșare este de minimum 50 % din valoarea curentului de intrare;

durata curentului la anclanșare este de maximum 20 ms;

curent de ieșire presetabil;

curentul de ieșire atinge 90 % din valoarea sa nominală presetată în 50 ms;

curentul de ieșire ajunge la valoarea zero în 30 ms după întreruperea tensiunii de intrare;

stare de avarie definită pentru lipsă sarcină sau suprasarcină (funcția de sfârșit de durată de viață – end-of-life)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8504 40 82

50

Redresor într-o carcasă cu:

o putere nominală de maximum 250 W;

o tensiune la intrare de minimum 90 V, dar de maximum 305 V;

o frecvență de certificată de alimentare de minimum 47 Hz, dar de maximum 440 Hz;

un curent de ieșire constant de minimum 350 mA, dar de maximum 15 A;

un curent de închidere a circuitului de maximum 10 A;

temperaturi de funcționare de la -40 °C până la + 85 °C;

adecvat pentru alimentarea corpurilor de iluminat cu LED-uri

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

35

Magneți permanenți dintr-un aliaj de neodim, fier și bor sau dintr-un aliaj de samariu și cobalt, acoperiți prin pasivizare anorganică (acoperire anorganică) utilizând fosfat de zinc, destinați fabricării industriale de produse pentru aplicații în domeniul motoarelor sau senzorilor (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

25

Module dreptunghiulare pentru încorporarea de baterii de acumulatori electrici litiu-ion, reîncărcabili:

cu o lățimede 352,5 mm (± 1 mm) sau 367,1 mm (± 1 mm);

cu o adâncime de 300 mm (± 2 mm) sau 272,6 mm (± 1 mm);

cu o înălțime de 268,9 mm (± 1,4 mm) sau 229,5 mm (± 1 mm);

cu o greutate de 45,9 kg sau 46,3 kg;

cu o capacitate de 75 Ah; și

o tensiune nominală de 60 V

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

35

Baterii de acumulatori electrici litiu-ion, reîncărcabili având:

lungimea de minimum 1 475 mm, dar de maximum 1 515 mm;

lățimea de minimum 1 365 mm, dar de maximum 1 375 mm;

înălțimea de minimum 260 mm, dar de maximum 270 mm;

o greutate de 320 kg, dar de maximum 330 kg;

o capacitate nominală de minimum 18,4 Ah, dar de maximum 130 Ah;

sub formă de pachet de 12 sau 16 module

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8507 60 00

50

Module pentru asamblarea bateriilor de acumulatori electrici cu litiu-ion cu:

o lungime de minimum 298 mm, dar de maximum 408 mm;

o lățime de minimum 33,5 mm, dar de maximum 209 mm;

o înălțime de minimum 138 mm, dar de maximum 228 mm;

o greutate de minimum 3,6 kg, dar de maximum 17 kg; și

o putere de minimum 458 kWh, dar de maximum 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8516 90 00

70

Cuvă interioară:

cu deschideri laterale și centrale;

din aluminiu recopt;

cu o acoperire ceramică, rezistentă la temperaturi de peste 200 °C,

pentru a fi utilizată la fabricarea de friteuze electrice (1)

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

15

Disipator termic și aripioare de răcire din aluminiu pentru menținerea temperaturii de lucru a tranzistorilor și/sau a circuitelor integrate în produse de la poziția 8521

0 %

31.12.2017

ex 8525 80 19

45

Modul de cameră cu o rezoluție de 1 280 * 720 P HD, cu două microfoane, utilizat la fabricarea produselor de la poziția 8528 (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8526 91 20

80

Modul audio integrat (IAM) cu ieșire video digitală pentru conectarea la un ecran tactil cu cristale lichide (LCD), cu interfață la rețeaua MOST (Media Oriented Systems Transport) și utilizând protocolul de înaltă performanță MOST, având:

o placă cu circuite imprimate care conține un receptor GPS (Global Positioning System-sistem de geolocalizare prin satelit),un giroscop și un tuner TMC (TrafficMessageChannel);

o unitate de hard disk care suportă hărți multiple;

un receptor radio HD;

un sistem de recunoaștere vocală;

un cititor CD și DVD;

conectivitate Bluetooth, MP3 și USB (Universal Serial Bus);

o tensiune cuprinsă între minimum 10 V și maximum 16 V,

utilizat la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 (1)

0 %

31.12.2015

 (3)ex 8527 29 00

10

ex 8529 90 92

70

Ramă dreptunghiulară de fixare și acoperire:

dintr-un aliaj de aluminiu care conține siliciu și magneziu;

cu lungimea de minimum 900 mm, dar maximum 1 500mm;

cu o lățime de minimum 600mm, dar maximum 950mm,

utilizată pentru producția de televizoare

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

80

Placă cu circuite imprimate pentru retroiluminare:

prevăzută cu diode LED echipate cu prisme;

prevăzută sau nu cu conector(i) fixat (fixați) la unul sau la ambele capete,

care se încorporează în produse de la poziția 8528 (1)

0 %

31.12.2013

ex 9405 40 39

40

ex 8536 69 90

51

Conectori de tip SCART, încorporați într-o carcasă din plastic sau din metal, cu 21 de pini grupați pe 2 rânduri, utilizați la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8521 și 8528 (1)

0 %

31.12.2017

 (3)ex 8540 20 80

91

Fotomultiplicator

0 %

31.12.2016

ex 8544 42 90

30

Conductor electric izolat PET cu:

10 sau 80 de fire individuale;

o lungime de minimum 50 mm, dar de maximum 800 mm;

conector(i) și/sau mufă (mufe) montată (montate) la un capăt sau la ambele capete,

utilizat la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8521 și 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

25

Elementele optice nemontate fabricate din sticlă calcogenică turnată transparentă în domeniul infraroșu sau o combinație de sticlă calcogenică transparentă în domeniul infraroșu și un alt material pentru lentile

0 %

31.12.2017

ex 9002 90 00

40

Lentile montate fabricate din sticlă calcogenică transparentă în domeniul infraroșu sau o combinație de sticlă calcogenică transparentă în domeniul infraroșu și un alt material pentru lentile

0 %

31.12.2017


(1)  Suspendarea taxei face obiectul articolelor 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253 11.10.1993, p. 1).

(2)  Se aplică nivelul taxei specifice.

(3)  Suspendare aferentă unui produs din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al cărui cod NC sau TARIC sau a cărui descriere este modificată de prezentul regulament.


ANEXA II

Produse menționate la punctul 2 din articolul 1

Cod NC

TARIC

 (1)ex 2007 99 50

40

 (1)ex 2007 99 50

50

 (1)ex 2007 99 50

60

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

 (1)ex 2008 99 48

20

 (1)ex 2008 99 48

93

 (1)ex 2008 99 49

50

 (1)ex 2805 30 90

40

 (1)ex 2805 30 90

50

 (1)ex 2805 30 90

60

 (1)ex 2818 10 91

10

ex 2916 19 95

30

ex 2917 39 95

10

 (1)ex 2918 99 90

40

ex 2934 99 90

12

ex 3204 11 00

10

 (1)ex 3204 11 00

20

 (1)ex 3204 17 00

25

ex 3204 17 00

45

ex 3204 17 00

55

 (1)ex 3204 17 00

60

 (1)ex 3204 17 00

70

ex 3204 19 00

72

 (1)ex 3204 19 00

73

 (1)ex 3802 90 00

11

 (1)ex 3824 90 97

08

 (1)ex 3824 90 97

31

 (1)ex 3824 90 97

70

 (1)ex 3824 90 97

72

 (1)ex 3824 90 97

73

 (1)ex 3824 90 97

75

 (1)ex 3907 20 20

11

 (1)ex 3907 20 20

12

 (1)ex 3907 40 00

10

 (1)ex 3907 99 90

30

 (1)ex 3909 50 90

10

ex 3911 90 99

75

 (1)ex 3920 62 19

01

 (1)ex 3920 62 19

03

 (1)ex 3920 62 19

07

 (1)ex 3920 62 19

09

 (1)ex 3920 62 19

11

 (1)ex 3920 62 19

13

 (1)ex 3920 62 19

17

 (1)ex 3920 62 19

19

 (1)ex 3920 62 19

21

 (1)ex 3920 62 19

23

 (1)ex 3920 62 19

24

 (1)ex 3920 62 19

26

 (1)ex 3920 62 19

37

 (1)ex 3920 62 19

39

 (1)ex 3920 62 19

47

 (1)ex 3920 62 19

49

 (1)ex 3920 62 19

51

 (1)ex 3920 62 19

53

 (1)ex 3920 62 19

54

 (1)ex 3920 62 19

56

 (1)ex 3920 62 19

57

 (1)ex 3920 62 19

59

 (1)ex 3920 62 19

75

 (1)ex 3920 62 19

77

 (1)ex 3920 62 19

81

 (1)ex 3920 92 00

30

 (1)ex 3921 90 55

20

 (1)ex 7019 12 00

05

 (1)ex 7019 12 00

25

 (1)ex 7326 90 98

40

 (1)ex 7607 11 90

30

 (1)ex 7607 20 90

20

ex 8108 20 00

20

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

80

 (1)ex 8305 20 00

10

 (1)ex 8504 40 82

40

 (1)ex 8504 40 82

50

 (1)ex 8507 60 00

50

 (1)ex 8526 91 20

80

 (1)ex 8528 59 80

10

 (1)ex 8536 90 85

96

 (1)ex 8538 90 99

94

 (1)ex 8540 20 80

91

 (1)ex 8543 90 00

50

ex 8708 80 99

10

ex 9405 40 39

30


(1)  Suspendare aferentă unui produs din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al cărui cod NC sau TARIC sau a cărui descriere este modificată de prezentul regulament.


Top