Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0686

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei din 26 iulie 2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 200, 27.7.2012, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 187 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/686/oj

27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 686/2012 AL COMISIEI

din 26 iulie 2012

de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Pentru substanțele active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu, este necesar să se aloce statelor membre evaluarea în sensul procedurii de reînnoire, desemnând pentru fiecare substanță activă un raportor și un coraportor. Această alocare ar trebui să se facă în așa fel încât să se ajungă la un echilibru în ceea ce privește repartizarea responsabilităților și a activităților între statele membre.

(2)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul procedurii de reînnoire, evaluarea fiecărei substanțe active prevăzute în prima coloană din anexă este alocată unui stat membru raportor, astfel cum este prevăzut în coloana a doua din anexa respectivă, și unui stat membru coraportor, astfel cum este prevăzut în coloana a treia din anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.


ANEXĂ

Substanță activă

Stat membru raportor

Stat membru coraportor

1-metil-ciclopropen

UK

PT

2,4-DB

BE

EL

Acetamiprid

NL

ES

Alfa-cipermetrin

BE

EL

Amidosulfuron

FI

HR

Ampelomyces quisqualis

Tulpină: AQ 10

FR

DE

Bacillus subtilis (Cohn 1872)

Tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713

DE

DK

Beflubutamid

DE

LT

Benalaxil

RO

PT

Bentiavalicarb

PL

FR

Acid benzoic

HU

NL

Beta-ciflutrin

DE

HU

Bifenazat

SE

IT

Bifenox

PL

BE

Bitertanol

SE

CZ

Boscalid

SK

FR

Bromoxinil

FR

DE

Captan

AT

IT

Carbendazim

DE

SI

Carfentrazon etil

BE

FR

Carvonă

NL

SE

Cloridazon

DE

PL

Clorotalonil

NL

BE

Clorotoluron

BG

FR

Clorprofam

NL

ES

Clorpirifos

ES

PL

Clorpirifos-metil

ES

PL

Clodinafop

EL

DE

Clofentezin

ES

NL

Clomazon

DK

DE

Clopiralid

FI

PL

Clotianidin

DE

ES

Coniothyrium minitans

Tulpină CON/M/91-08 (DSM 9660)

NL

EE

Compuși ai cuprului

FR

DE

Ciazofamid

FR

LV

Ciflutrin

DE

HU

Cipermetrin

BE

DE

Ciprodinil

FR

BG

Daminozid

CZ

HU

Deltametrin

UK

AT

Desmedifam

FI

DK

Dicamba

DK

RO

Diclorprop-P

IE

PL

Difenoconazol

ES

UK

Diflubenzuron

EL

SK

Diflufenican

UK

CZ

Dimetenamid-P

DE

BG

Dimetoat

IT

BG

Dimetomorf

PL

DE

Dimoxistrobin

HU

IE

Diuron

DE

DK

Etefon

NL

PL

Etofumesat

AT

DK

Etoprofos

IT

IE

Etoxisulfuron

IT

AT

Etoxazol

EL

UK

Fenamidon

CZ

FR

Fenamifos

EL

CY

Fenoxaprop-P

AT

FI

Fenpropidin

CZ

DE

Fipronil

AT

NL

Flazasulfuron

ES

FR

Fludioxonil

FR

ES

Flufenacet

PL

FR

Fluoxastrobin

UK

CZ

Flurtamon

CZ

IE

Folpet

AT

IT

Foramsulfuron

FI

SK

Forclorfenuron

ES

EL

Formetanat

ES

EL

Fosetil

FR

EE

Fostiazat

DE

EL

Gliocladium catenulatum

Tulpină: J1446

HU

NL

Glufosinat

DE

FR

Imazamox

FR

IT

Imazaquin

BE

IE

Imazosulfuron

SI

FI

Indoxacarb

FR

ES

Iodosulfuron

SE

FI

Ioxinil

FR

AT

Iprodion

FR

BE

Izoxaflutol

IT

SI

Laminarin

NL

FR

Lenacil

BE

AT

Linuron

IT

DE

Hidrazidă maleică

DK

BE

Mancozeb

UK

EL

Maneb

IT

UK

MCPA

PL

NL

MCPB

PL

NL

Mecoprop

PL

IE

Mecoprop-P

PL

IE

Mepanipirim

BE

EL

Mezosulfuron

FR

PL

Mesotrion

UK

BE

Metconazol

BE

UK

Metiocarb

UK

DE

Metoxifenozid

UK

SK

Metiram

IT

UK

Metrafenon

LV

SK

Metribuzin

EE

DE

Milbemectină

DE

NL

Molinat

EL

PT

Nicosulfuron

LV

NL

Oxadiargil

PL

IT

Oxadiazon

IT

ES

Oxamil

IT

FR

Oxasulfuron

IT

AT

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 tulpina 251 (AGAL: Nr. 89/030550)

HU

NL

Pendimetalin

NL

ES

Petoxamid

AT

CZ

Fenmedifam

FI

DK

Fosmet

ES

EL

Picloram

PL

CZ

Picoxistrobină

CZ

RO

Pirimicarb

UK

SE

Pirimifos-metil

UK

FR

Propamocarb

PT

BE

Propiconazol

FI

UK

Propineb

IT

RO

Propoxicarbazon

SE

EE

Propizamidă

SE

UK

Prosulfocarb

PT

SE

Protioconazol

UK

FR

Pseudomonas chlororaphis

Tulpină: MA 342

NL

DK

Piraclostrobin

DE

HU

Pirimetanil

CZ

AT

Piriproxifen

NL

ES

Chinoclamină

SE

DE

Chinoxifen

UK

AT

Rimsulfuron

SI

FI

Siltiofam

IE

BE

S-metolaclor

DE

FR

Spinosad

NL

FR

Virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua

HU

NL

Tepraloxidim

ES

PL

Tiacloprid

UK

DE

Tiametoxam

FR

ES

Tiofanat-metil

SE

FI

Tiram

FR

BE

Tolclofos-metil

SE

DK

Tribenuron

SE

LV

Triclopir

PL

HU

Trifloxistrobin

UK

EL

Trinexapac

LT

LV

Triticonazol

AT

UK

Tritosulfuron

SI

AT

Warfarină

SE

DE

Ziram

IT

MT

Zoxamid

LV

FR


Top