EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0283

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 283/2012 al Comisiei din 29 martie 2012 de stabilire a retribuției standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, pentru anul contabil 2012, în cadrul rețelei de date contabile agricole

OJ L 92, 30.3.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 34 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogat prin 32015R0220

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/283/oj

30.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 283/2012 AL COMISIEI

din 29 martie 2012

de stabilire a retribuției standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, pentru anul contabil 2012, în cadrul rețelei de date contabile agricole

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană (1),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 al Comisiei din 13 iulie 1983 privind anumite norme de aplicare referitoare la evidența contabilă în scopul stabilirii veniturilor exploatațiilor agricole (2), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 prevede că statelor membre urmează să li se plătească de către Comisie o retribuție standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole care este completată corespunzător și transmisă acesteia în termenul menționat la articolul 3 din regulamentul respectiv.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 224/2011 al Comisiei din 7 martie 2011 de stabilire a retribuției standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, pentru anul contabil 2011, în cadrul rețelei de date contabile agricole (3) a stabilit valoarea retribuției standard la 157 EUR pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, începând cu exercițiul contabil 2011. Evoluția costurilor și efectele acesteia asupra costului aferent întocmirii fișei exploatației agricole justifică ajustarea retribuției respective.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului comunitar pentru rețeaua de informații contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Retribuția standard prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 se stabilește la 160 EUR.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică începând cu exercițiul contabil 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328, 15.12.2009, p. 27.

(2)  JO L 190, 14.7.1983, p. 25.

(3)  JO L 61, 8.3.2011, p. 1.


Top