Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0795

2011/795/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009 [notificată cu numărul C(2011) 8715]

OJ L 320, 3.12.2011, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/795/oj

3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/39


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009

[notificată cu numărul C(2011) 8715]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(2011/795/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea bolii veziculoase a porcului în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) prima liniuță din respectiva decizie stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (2) stabilește norme privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului. Articolul 3 din regulamentul menționat stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia Comisiei 2010/143/UE din 5 martie 2010 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență adoptate pentru combaterea bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009 (3) a acordat Italiei o contribuție financiară din partea Uniunii pentru cheltuielile suportate în vederea eradicării bolii veziculoase a porcului.

(5)

La data de 3 și 4 mai 2010, Italia a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005. Concluziile finale ale Comisiei au fost comunicate Italiei printr-un e-mail în data de 29 iunie 2011. Italia și-a exprimat acordul printr-un e-mail în data de 23 august 2011.

(6)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Autoritățile italiene și-au respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(8)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea bolii veziculoase a porcului în Italia în 2009 este stabilită la 93 998,39. Aceasta constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 56, 6.3.2010, p. 12.


Top