Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0790

2011/790/UE: Decizia Consiliului din 14 noiembrie 2011 privind semnarea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 100 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/790/oj

3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 noiembrie 2011

privind semnarea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

(2011/790/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (3) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În mai 2003, Comisia Europeană a adoptat o Comunicare către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT) – Propunere privind un plan de acțiune al Uniunii Europene”, care preconiza adoptarea unor măsuri de combatere a exploatării forestiere ilegale prin încheierea unor acorduri de parteneriat voluntar cu țările producătoare de lemn. Concluziile Consiliului privind planul de acțiune menționat au fost adoptate în octombrie 2003 (1), iar Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe această temă la 11 iulie 2005 (2).

(2)

La 5 decembrie 2005, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea punerii în aplicare a Planului de acțiune al Uniunii privind FLEGT.

(3)

La 20 decembrie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 (3) privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile în Uniune de lemn originar din țările cu care Uniunea a încheiat acorduri de parteneriat voluntar.

(4)

Negocierile cu Republica Centrafricană au fost încheiate, iar Acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (denumit în continuare „acordul”) a fost parafat la 21 decembrie 2010.

(5)

Acordul ar trebui semnat, sub rezerva încheierii acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva încheierii respectivului acord (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SAWICKI


(1)  JO C 268, 7.11.2003, p. 1.

(2)  JO C 157 E, 6.7.2006, p. 482.

(3)  JO L 347, 30.12.2005, p. 1.

(4)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


Top