Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0018(01)

2011/788/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2011/18)

OJ L 319, 2.12.2011, p. 116–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 254 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2016; abrogat prin 32016D0036(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/788/oj

2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/116


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 noiembrie 2011

de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro

(BCE/2011/18)

(2011/788/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 32,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2010/23 din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (1) instituie un mecanism pentru cumularea și repartizarea venitului monetar rezultat din operațiunile de politică monetară.

(2)

Decizia BCE/2011/17 din 3 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a celui de al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (2) prevede instituirea unui al doilea program pentru achiziționarea de obligațiuni garantate în scopuri de politică monetară.

(3)

Consiliul guvernatorilor apreciază că, similar achiziționărilor efectuate în temeiul Deciziei BCE/2009/16 din 2 iulie 2009 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni garantate (3), ar trebui să se considere că obligațiunile garantate achiziționate în temeiul Deciziei BCE/2011/17 generează venit la rata de referință definită în Decizia BCE/2010/23.

(4)

Decizia BCE/2010/23 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare

Articolul 3 alineatul (1) la Decizia BCE/2010/23 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea venitului monetar al fiecărei BCN se determină prin măsurarea venitului efectiv obținut din activele identificabile înscrise în registrele acesteia. Ca excepții, se consideră că aurul nu generează venit și că titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară în temeiul Deciziei BCE/2009/16 din 2 iulie 2009 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni garantate (4) și al Deciziei BCE/2011/17 din 3 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a celui de al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (5) generează venit monetar la rata de referință.

Articolul 2

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2011.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 noiembrie 2011.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 35, 9.2.2011, p. 17.

(2)  JO L 297, 16.11.2011, p. 70.

(3)  JO L 175, 4.7.2009, p. 18.

(4)  JO L 175, 4.7.2009, p. 18.

(5)  JO L 297, 16.11.2011, p. 70.”


Top