Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0076

2010/76/: Decizia Comisiei din 9 februarie 2010 de acordare a unei perioade de tranziție pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii în ceea ce privește Republica Cehă, Germania, Grecia, Austria, Polonia, Portugalia și Slovenia [notificată cu numărul C(2010) 735]

OJ L 37, 10.2.2010, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/76(1)/oj

10.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 37/70


DECIZIA COMISIEI

din 9 februarie 2010

de acordare a unei perioade de tranziție pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii în ceea ce privește Republica Cehă, Germania, Grecia, Austria, Polonia, Portugalia și Slovenia

[notificată cu numărul C(2010) 735]

(Numai textele în limbile cehă, germană, greacă, polonă, portugheză și slovenă sunt autentice)

(2010/76/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 788/96 al Consiliului (1), în special articolul 5 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (1),

având în vedere cererea înaintată de Slovenia la 25 noiembrie 2008,

având în vedere cererea înaintată de Republica Cehă la 17 decembrie 2008,

având în vedere cererea înaintată de Germania la 19 decembrie 2008,

având în vedere cererea înaintată de Grecia la 2 decembrie 2008,

având în vedere cererea înaintată de Austria la 19 decembrie 2008,

având în vedere cererea înaintată de Portugalia la 22 decembrie 2008,

având în vedere cererea înaintată de Polonia la 31 decembrie 2008,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 762/2008, Comisia poate acorda statelor membre o perioadă de tranziție pentru punerea în aplicare a regulamentului în cauză, în măsura în care aplicarea acestui regulament la sistemele lor statistice necesită adaptări majore și este susceptibilă să genereze probleme de natură practică importante.

(2)

Ca urmare a cererilor lor, astfel de perioade de tranziție ar trebui acordate Republicii Cehe, Germaniei, Greciei, Austriei, Poloniei, Portugaliei și Sloveniei.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 762/2008, un stat membru căruia i-a fost acordată o perioadă de tranziție continuă să aplice dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 788/96 pe durata perioadei de tranziție acordate.

(4)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 762/2008, datele despre structura domeniului acvaculturii prevăzute în anexa V trebuie transmise la intervale de trei ani.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă instituit prin Decizia 72/279/CEE a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Perioade de tranziție pentru transmiterea datelor menționate în anexele II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 762/2008

În vederea punerii în aplicare a articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 762/2008:

1.

Se acordă Republicii Cehe o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2009. Primul an calendaristic de referință este 2009.

2.

Se acordă Portugaliei o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2010. Primul an calendaristic de referință este 2010.

3.

Se acordă Germaniei, Greciei, Austriei, Poloniei și Sloveniei o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2011. Primul an calendaristic de referință este 2011.

Articolul 2

Perioade de tranziție pentru transmiterea datelor menționate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 762/2008

În vederea punerii în aplicare a articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 762/2008, se acordă Republicii Cehe, Germaniei, Greciei, Austriei, Poloniei, Portugaliei și Sloveniei o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2011. Primul an calendaristic de referință este 2011.

Articolul 3

Perioade de tranziție privind raportul anual de evaluare a calității

Perioadele de tranziție menționate la articolele 1 și 2 din prezenta decizie se aplică mutatis mutandis în vederea punerii în aplicare a articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 762/2008.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze și Republicii Slovenia.

Adoptată la Bruxelles, 9 februarie 2010.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 218, 13.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 179, 7.8.1972, p. 1.


Top