Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0117

Regulamentul (UE) nr. 117/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții cu caracter tehnic necesare pentru punerea în aplicare a regimului de export al mărfurilor care nu intră sub incidența anexei I la tratat

OJ L 37, 10.2.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/117/oj

10.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 37/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 117/2010 AL COMISIEI

din 9 februarie 2010

de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții cu caracter tehnic necesare pentru punerea în aplicare a regimului de export al mărfurilor care nu intră sub incidența anexei I la tratat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 904/2008 al Comisiei (2) stabilește metodele, procedurile și formulele care se utilizează pentru calculul datelor obținute din analiza mărfurilor specificate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (3).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 904/2008 a fost examinat de un grup de experți cu scopul de a determina dacă în acest regulament se ține cont de evoluțiile științifice și tehnologice legate de metodele stabilite în regulamentul respectiv. Studiile și testele efectuate în cadrul examinării în cauză arată că determinarea conținutului de amidon (sau dextrine) prin hidroliză utilizând conținutul de hidroxid de sodiu și de glucoză prin metoda enzimatică cu ajutorul spectrofotometriei, astfel cum se prevede în prezent pentru majoritatea mărfurilor, nu mai corespund cerințelor tehnice actuale și, prin urmare, trebuie actualizate.

(3)

Din aceste motive, este indicat să se prevadă ca determinarea conținutului de amidon (sau dextrine) să fie efectuată pe cale enzimatică prin amilază și amiloglucozidază, iar determinarea conținutului de glucoză să fie efectuat utilizând cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC sau CLIP), în conformitate cu dispozițiile din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 900/2008 al Comisiei din 16 septembrie 2008 de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții tehnice necesare pentru punerea în aplicare a regimului de import al anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole (4), modificat prin Regulamentul (UE) nr. 118/2010 al Comisiei (5).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 904/2008 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 904/2008, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Amidon (sau dextrină)

(dextrina trebuie denumită amidon)

1.

Pentru toate codurile CN, cu excepția codurilor CN 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 până la 3505 20 90, precum și 3809 10 10 până la 3809 10 90, conținutul de amidon (sau dextrină) menționat la coloana 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 se calculează utilizând formula:

(Z – G) × 0,9,

unde:

Z

=

reprezintă conținutul de glucoză calculat prin metoda prezentată în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 900/2008 al Comisiei (6);

G

=

reprezintă conținutul de glucoză dinainte de tratarea enzimatică, determinat prin cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC sau CLIP).

2.

Pentru codurile CN 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 până la 3505 20 90, precum și de la 3809 10 10 până la 3809 10 90, conținutul de amidon (sau dextrină) este cel determinat prin aplicarea metodei prezentate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 900/2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 februarie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 249, 18.9.2008, p. 9.

(3)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 248, 17.9.2008, p. 8.

(5)  A se vedea pagina 21 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)  JO L 248, 17.9.2008, p. 8.”


Top