Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0988

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2009 de desemnare a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului în calitate de organism care să efectueze anumite sarcini în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 10155]

OJ L 338, 19.12.2009, p. 104–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 163 - 163

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/988/oj

19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/104


DECIZIA COMISIEI

din 18 decembrie 2009

de desemnare a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului în calitate de organism care să efectueze anumite sarcini în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 10155]

(2009/988/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (1), în special articolul 11 alineatul (3), articolul 20 alineatul (4), articolul 25 alineatul (2), articolul 48 alineatul (4) și articolul 48 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 11 alineatul (3), articolul 20 alineatul (4), articolul 25 alineatul (2), articolul 48 alineatul (4) și articolul 48 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 abilitează Comisia să desemneze un organism în scopul definit la articolele respective.

(2)

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), printre misiunile Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului (ACCP) se numără coordonarea operațiunilor de combatere a pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat, în conformitate cu normele Uniunii Europene.

(3)

Prin urmare, ACCP ar trebui desemnată drept organismul la care se face referire la articolul 11 alineatul (3), articolul 20 alineatul (4), articolul 25 alineatul (2), articolul 48 alineatul (4) și articolul 48 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (ACCP) este organismul desemnat:

(a)

să transmită notificări statului (statelor) de pavilion, cu o copie transmisă Comisiei, privind refuzul de a autoriza debarcarea sau transbordarea de către nave din țări terțe și, după caz, să transmită copii ale acestor notificări organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

(b)

la cererea Comisiei, să asigure condițiile pentru realizarea auditurilor la fața locului, singur sau în cooperare cu Comisia, pentru verificarea punerii în aplicare efective a acordurilor de cooperare încheiate cu țări terțe în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) al doilea paragraf litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

(c)

să comunice statelor membre și statelor de pavilion, cu o copie adresată Comisiei, orice informații suplimentare transmise de statele membre Comisiei care ar putea fi relevante pentru realizarea listei de nave de pescuit INN a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

(d)

să transmită rapoarte de reperare tuturor statelor membre, cu o copie adresată Comisiei și, dacă este cazul, secretarului executiv al organizației regionale competente de gestionare a pescuitului în conformitate cu articolul 48 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

(e)

să transmită secretarului executiv al organizației regionale competente de gestionare a pescuitului, cu o copie adresată Comisiei, informațiile comunicate de un stat membru ca răspuns la un raport de reperare referitor la una dintre navele sale primit de la una dintre părțile contractante ale respectivei organizații regionale de gestionare a pescuitului în conformitate cu articolul 48 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2009.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 128, 21.5.2005, p. 1.


Top